Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: cf4e996a5607f41ff35657ab1c185857

Ut av skolen, inn på tunet

Gårdbrukere ønsker skoletrette ungdomsskoleelever velkommen til gårds

Nå skal en tids utplassering på gårdsbruk i bygda tjene som en sikkerhetsventil når trykket i den vanlige skolen blir for stort. Vi leser i orienteringen fra RenskaukompanietDa og Solberg gård at ”Inn på tunet” er et tilbud til ungdomsskoleelever som av ulike grunner vil ha utbytte av en alternativ skoledag på en gård.

Antakelig var det melding om bråk og uro i deler av Lierskolen som fikk de folkevalgt i kommunen til å reagere i vår. Nå skulle det igangsettes strakstiltak, et alternativ som skulle vise at politikerne hadde handlekraft og evne til å skjære igjennom.
Da er det fint at det ute på bygda fins dyktige gårdbrukere som åpner grinda for elever som er gått leie av livet i klasserommet.
Alternativ opplæring har eksistert så lenge vi har kunnet skryte av å ha en enhetsskole her i landet. Skolen har aldri vært for alle. Vi har en stygg tradisjon når det gjelder å kaste elever ut av fellesskapet i skolen. Bastøy, Toftes Gave, Falstad og Ulfsnesøen er alle institusjoner som får det til å gå kaldt nedover ryggen på oss litt tilårskomne.

Her i kommunen hadde vi Bilitt i mange år, men da den forsvant, var det igjen god politikk å ha elevene under samme tak. Skolen har imidlertid i alt for liten grad greid å lage opplegg innenfor egne vegger som har kommet alle elevene til gode. Nå burde det vel i og for seg være såpass mange pustehull i den enkelte skoles sosiale og kulturelle læreplan at alle som føler ubehag ved å sitte ved pulten i klasserommet, skulle kunne finne rom for avreagering et annet sted. Men slik er det nok ikke.
Vi synes det er flott at lokale bygdefolk stiller gård og grunn til disposisjon for alternativt skolearbeid der sunt bondevett går inn som en del av pensum. Og vi er ikke i tvil om at de som nå ber til seg folk på tunet er godt kvalifiserte for jobben.

Vår erfaring er at det blant lærere i Lierskolen alltid har vært et ønske om å finne et alternativ til den vanlige skolen. Ideen har aldri hatt særlig gjennomslagskraft oppover i systemet. Kanskje fordi lærene har sett det som en selvfølge at fagkunnskap og ekspertise skal følge eleven når det er behov for et alternativ. Og det betyr mer penger. Men det er viktig at det skapes en pedagogisk god plattform for dem som velger et alternativ for kortere eller lengre tid. Det er disse elevene som trenger den mest. Det vil koste litt ekstra, men vil være helt avgjørende for om prosjektet som nå står på beddingen skal lykkes.

Forrige artikkel:Angst og fobiNeste artikkel:Bryter menneskerettighetene
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Fredag 5. september 2008 10:49: Ole Kristian Bratset
Bra tilbud dette da, alle kan jo ikke lære på samme måte, at alle behandles lik på skolen er litt rart, ingen er jo like, så alle lærer ikke nødvendigvis likt.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode