Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Elever og lærere har samme mål i skolen

Silje Fuglerud i tiendeklasse på Tranby har sendt oss sitt syn på egen arbeidsplass. Vi har laget en kommentar før innlegget og håper mange følger på

For den som har fulgt skoledebatten og i tilegg har arbeidet i lang tid i skolen, synes det å være påfallende hvor lite folk vet om hva som skjer der. Likevel har de fleste en mening om skolen ut fra den erfaringen de har felles med alle mennesker i dette landet, nemlig den en gang å ha sittet foran et kateter.

Regjeringen vil gjerne gi tredve millioner for å øke leseferdigheten, mediene er mest opptatt av læreren som stod til han var 70. I dag går et stort antall av landets kommuner inn for kutt i skolesektoren. Lærerne er tause, i hvert fall utad. Men alle vet at det har vært en utbredt misnøye over det som er blitt trykt ned på grasrota i skolen, men det har vært lite karrieredrivende å gå ut og kritisere systemet.

Norsk skole har aldri vært styrt nedenfra, og elevene har i likhet med lærerne hatt liten innflytelse på egen arbeidssituasjon. Medbestemmelse er i likhet med det meste i skolen rein teori både for lærere og elever. Protester har blitt slått ned med hard hånd. Skolen er styrt av folk som for lengst har forlatt den, og som har brukt elever og lærere som ”guinea pigs” for å teste ut egne påfunn.

Sjelden har slik kreativitet ført til noe positivt for andre enn vedkommende som satte det hele i gang med det mål å skaffe seg kompetansegrunnlag for avansement på statens lønnsregulativ.

Thorvald Lerberg, journalist  i Liernett


Silje Fuglerud i tiendeklasse på Tranby skole har sendt oss en artikkel hun skrev i løpet av knappe tre hektiske timer på skolen. Etterpå kan du gjerne teste deg selv ved å spørre: Hva leste du nå?

Til alle som mener norsk skole er konkurs, må det være beroligende å konstatere at det ennå fins aktiva i boet.


                                                    Kjedelig og lærerikt eller morsomt og mangelfullt?

Norge er et av verdens rikeste land, og legger utrolig mye penger inn i skolesystemet, likevel faller vi rett til bunns ved internasjonale kunnskapstester, og lærerne og elevene selv klager på mye bråk og lite læring. Vi får aldri hentet oss inn etter ferier og store prosjekter, for det kommer hele tiden noe nytt som verken lærerne eller elevene klarer å følge med på. Hva skal til for å gjøre skolen bedre og gi nok læring? Må vi gå tilbake til den gammeldagse skolen og droppe alt annet enn klasseundervisning eller er det lønnsomt med prosjekter og litt annerledes skoledager her og der?

I den norske skolen i dag skal ikke elevene bare lære algebra og norsk grammatikk før de kan dra ut i arbeidslivet. Staten har nemlig funnet ut at det er mye ungdommen burde lære som ikke egentlig hører til i noen av fagene på timeplanen, så da får vi dette som prosjekter. Jeg er selv skoleelev i 10. klasse og vet hvor utrolig slitsomt dette kan bli når vi skal ha prosjekter på toppen av alt det andre vi driver med.

Hvordan har egentlig politikerne tenkt at vi skal klare å gjøre alle matteleksene, skrive engelske og norske tekster og øve til historieprøve i tillegg til å gjennomføre et prosjekt om psykisk helse hvor vi må dra rundt og intervjue helsepersonell eller et filmprosjekt som krever mye planlegging, kostymer og tid? Vi ungdommer har jo ikke bare tenkt å drive med skole heller: Selv om enkelte prosjekter kan være morsomme, har vi fritidsaktiviteter, venner og plikter hjemme som krever oppmerksomhet når vi ikke er på skolen.

Det er blitt vanskelig å kombinere et aktivt liv med en skole som inneholder såpass mange prosjekter og gjør at vi må droppe trening eller utsette avtaler. Vi blir presset fra mange kanter, og de fleste vil enten gi opp en ting eller prøve å gjøre alt. Å få gjort alt går rett og slett ikke hele tiden, så hvis det ikke går ut over venner eller fritidsaktiviteter, går det kanskje på søvn. Uten søvn lærer vi enda dårligere og må streve enda mer for å få resultatene vi vil ha, og kanskje noen sliter seg helt ut, allerede på ungdomsskolen. Noen lærere i andre fag enn fagene som drar oss ned ser at vi sliter og reduserer på leksemengden i sine fag.

Da har de gjort oss en stor tjeneste, og vi kommer oss kanskje over kneika med bra karakterer i alle fag. Sånn ser det i hvert fall ut, men kanskje slike tjenester egentlig er bjørnetjenester? Selv om jeg klarte en femmer på norskprøven, var det bare en femmer i forhold til det vi hadde lært. Det var kanskje masse klassen ikke fikk med seg fordi norsklæreren var snill og satte ned mengden norsklekser og derfor måtte stryke noe fra prøven.

Til våren kommer vi opp i muntlig eksamen i norsk, og da sitter vi der, klare til å lage en film. Vi er kanskje flinke til å holde foredrag etter alle prosjektene vi har fremført også, men kanskje uten de nødvendige fagkunnskapene sensor forventer at vi skal ha. Fremføringen blir bra, men mangler viktige elementer, og vi får ikke karakterene vi håpet på. Hva hjelper det da med alle prosjektene våre?

Frustrerte
Det er ikke bare elevene som er frustrerte over for mye å gjøre i skolen og for liten tid. Lærere og foreldre fortviler også. Særlig lærerne merker det på kroppen når de ikke får tid til å gå gjennom alt stoffet de burde og gjerne vil. De føler at de ikke får gjort jobben sin, og at deres fag blir tilsidesatt. Kanskje de må undervise og vurdere elevene i et emne de ikke vet så mye om fordi det er det prosjektet krever av dem.

Foreldrene vet ikke hva de skal gjøre når elevene kommer hjem og klager over arbeidsmengden. De får jo ikke med seg alt som skjer, lærerne har ikke tid til å informere dem rundt hvert eneste prosjekt. Det ender opp med at alle klager og synes skolen er kjempedårlig.
Det vi glemmer midt i tidsklemma er at det er en grunn til at vi har prosjektene. Ettersom samfunnet har utviklet seg har det kommet til nye ting vi burde lære om, som for eksempel film og psykisk helse. Det er jo satt opp på timeplanen fordi politikerne ser en fremtid i det og vil gjøre oss oppmerksomme på litt andre problemstillinger enn de de vanlige fagene inneholder.

Å tenke nytt
Akkurat nå gjennomgår skolen en reform hvor alle klassene flyttes sammen i en stor klasse og nye løsninger skal prøves ut. Tilbakemeldingene har, så vidt jeg har hørt, vært negative. Denne nye reformen inneholder enda mer prosjektarbeid og skal være så mye mer ”moderne”. Mange foreldre sier de savner den gamle klasseromsundervisningen med læreren som underviste og elevene som satt og hørte på. Jeg er ganske enig, det er ikke mye igjen av selve undervisninga, nå for tida er det mer ansvar for egen læring. Det er bare de eldre lærerne, som blir oppfattet som ”gammeldagse”, som fremdeles kjører slike timer jevnt.

Fakta er at vi lærer på forskjellige måter, og de aller fleste syns ting er lettere å huske hvis de får det fortalt, og slipper å lese det. Skolen burde være en miks av alt det beste, og selv om noe er gammelt betyr ikke det at det ikke fungerer (at det har holdt såpass lenge er vel heller et bevis på det motsatte). Jeg mener vi burde få en skole tilpasset prosjektene og at timeplanen er lagt opp for hele året. Lærerne er, for eksempel,. klar over at i uke 15 skal det være et prosjekt hele uka, så de må tilpasse planene sine til dette. Et alternativ er jo å legge til et par timer i uka, så vi må være litt mer på skolen. Da slipper vi det fryktelige presset som noen ganger er uunngåelig slik det er nå. .

Det er ikke lett å finne ut hva som er best for vår læring, og en perfekt skole får vi nok aldri. Det vil alltid være kritiske røster som er uenige i styringsmåten, og det vil alltid finnes noen som klager. Jeg mener det er for mye tull i skolen, og at det er det som er den egentlige roten til problemet.

Det blir en ond sirkel, elevene bråker, lærerne prøver ut en kosetime eller et alternativt undervisningsopplegg som er litt på kanten til egentlig å være faglig, og elevene kommer aldri inn i gode arbeidsrutiner og får heller aldri startet på det tunge faglige stoffet. Jeg mener prosjektene burde tas rett før ferier, så får man en ordentlig avslutning på det, og elevene er mer motiverte når de begynner igjen etter ferien. (De siste dagene før feriene er uansett ikke de mest innholdsrike.)

Prosjektene burde absolutt ikke avskaffes, for det er mye lærdom i dem og de forbereder oss til arbeidslivet på en annen måte enn vi er vant med, men det burde være bedre planlegging rundt det, og bedre samarbeid mellom lærere i alle fag.

Silje Fuglerud, elev i 10. klasse ved Tranby Skole

2 kommentarer

Lørdag 15. mars 2008 00:54: gjermund almaas
Ja, det var interessant å lese synspunktene til Silje.Som afp-lærer er det ganske mye som jeg kjenner igjen fra mine siste år i skolen.
Blir litt imponert over at ei jente på den alderen kan ha slike oppfatninger om skolen. Stadig reformer har gjort oss tilårskomne lærere ganske frustrerte. Med fare for å bli stemplet som "fossil", er det godt å få slike tilbakemeldinger. Det var mye bra i skolen før alle reformene kom. Men, skolen må ikke bli statisk, så vi var loyale, og vi beit tenna sammen og ville være med på det nye. Vi så jo at veldig mye ikke ville føre fram. Elever som gikk ut av skolen, ble fratatt mye skolekunnskaper. Elevene skulle bli veldig sosiale og hjelpe hverandre gjennom prosjekter. De flinke lærte/lærer mye. Men de forbruker mye tid på å gjøre jobben for de som ikke vil noe.
De flinke har jo samvittighet/ansvar for gruppa.De andre eleven blir taperne!
Til skolen er det kommet en "ny " type ledere.Disse er barn av den nye tiden. Det gamle duger ikke. Det er også kommet en skare av yngre lærere som er så oppslukt av disse nye ideene, at "gamle" metoder kastes over bord. Derfor er det så fint å høre fra den fornuftige jenta om hennes modige tanker. Hun har jo så rett!
Så er det til slutt disse testene som media/politikere/grupper foreldre har slukt med hud og hår. Skolen er elendig! Kart og terreng stemmer ikke lenger. Vi som har jobbet ei stund, har lenge visst dette. Tenk det! Denne modige jente har skjønt det! I en del kulturer rundt omkring i verden, også moderne kulturer, blir erfarne eldre mennesker tatt på alvor.Hvorfor ikke her i landet? Om en generasjon, om ikke før, vil reformiveren kanskje bremse. Ansvarlige mennesker for skolens ve og vel vil stoppe opp og klø seg i hodet og si: Vi har kjørt oss vill!
Håper denne modige jenta ikke er alene om sine meninger. Dvs jeg tror ikke det!
Det er aldri for seint å snu når en har kjørt seg bort. Men det er/blir synd på de som ofres før vi når dit.
Mandag 10. november 2008 13:39: Øyst
Silje er så utrolig søt

Flere saker fra arkivet

Leder

Den kulturelle skolesekken

Privat kontra offentlige skoler

Det er et spørsmål som mange politikere stiller seg, skriver ukens petitskribent Bill Sandstrøm.

Ut av skolen, inn på tunet

Gårdbrukere ønsker skoletrette ungdomsskoleelever velkommen til gårds

Nei til gratis frukt

Venstre-politiker Nina Johnsen vil ikke at elevene skal få gratis frukt på skolen. Fysisk aktivitet er viktigere

Ukas petit er skrevet av Thorvald Lerberg

Takt og tone

Kuvending av statsråden

- Så er det skjedd igjen. Undervisningsministeren skal reparere på valgfagene i ungdomsskolen, skriver ukens gjesteskribent i en kommentar til en kronikk som ble publisert i flere av landets aviser denne uken.

Disiplin, respekt og tradisjoner

Femten år gamle Ramneet Kaur fra Punjab imponerte tranbylærere og kommunalsjef Kirsten Bøckmann

Tar Kiwi-kunnskap til klasserommet

Ni lærere fra Buskerud fylkeskommune har i høst hospitert i salgsfaget på Kiwi-skolen i Lier.

25 år med eldres dag

Bak scenen står en sjuåring og tripper. Finklærne er nystrøket og skoene er blanke. Det er Besteforeldrenes dag på skolen, og han skal opptre.

De vanskelige bildene

I et par år har jeg tatt bilder på juleballet på Tranby og lagt dem ut på Liernett.

Leder i Liernett - alternativ sjanger

Antakelig blir skolen et hett tema også i neste høsts valgkamp. Verdens dyreste skole gir dårlige resultater på flere felter. Den er dårlig til å utjevne sosiale forskjeller og evner ikke å gi elevene elementære ferdigheter i vesentlige disipliner. Vi ser det hele fra lærersida og lager drama ut av det som er en dramatisk situasjon.

Mandag begynner skolen

Dessverre har den gode feriefølelsen i år blitt forstyrret medienes elendighetsbeskrivelser av norsk skolehverdag. Så hvordan er den gode skolen? Vi henger oss på debatten og oppfordrer deg til å gjøre det samme.

Burde et 2. fremmedspråk bli obligatorisk?

Kanskje er det skuffende for mange elever, lærere og foreldre i Lier at et 2. fremmedspråk på ungdomsskoletrinnet ikke blir obligatorisk. To av Liers ungdomskoler vi har vært i kontakt med, var nemlig godt forberedt på dette kunnskapsløftet.

Kurs i ledelse

Kjell Sørliens innlegg om skolen ga meg mangeslags tanker. Her en en

I skyggen av en sommer

“In the lost Childhood of Judas, Christ was betrayed”. (unknown – so far)

Trygg oppvekst – med vekt på skolepolitikk

KrF er familienes fremste forsvarer. Dette blir tema i årets valgkamp. Vi skal prege skolepolitikken i hver kommune. Vi har bidratt og bidrar til å finne gode l (...)

Slik jobber en kunstner.

Da Ole Lislerud fikk tilslag på sitt forslag til utsmykking av Sylling skole, var en del av avtalen at han skulle formidle bakgrunnen for utsmykkingen til elever ved skolen. For en stund siden fortalte han om arbeidsprosessen og hvorfor ting ble som de ble – i går var det elevenes tur til å prøve seg som kunstnere.

Desemberblomsten til Oddevall skole

Oddevall Skole fikk Månedens blomst for desember

Lærerfri skole på Oddevall

Elevene på Oddevall skole fikk oppleve to litt annerledes skoledager, da foreldrene inntok lærerrollen.

Et sted å være, et sted å lære

Her om dagen fant jeg igjen en haug med gamle ukeplaner som jeg laget til klassene jeg hadde på slutten av 70 – tallet. Kort tid etter snakket jeg med en lærer som i vår hadde vært i Finland for å gjøre seg kjent med den finske suksesspedagogikken. De to hendelsene fikk meg til å skrive følgende

Hans Martinsen på gamle trakter

Hans Martinsen besøker gjerne gammelskolen på Øverskogdagen

Fag eller ferie? Ja takk, begge deler!

Hva gjør en tysklærer som synes ferien blir for lang, - eller kanskje mer sannsynlig: ofte synes det blir smått med faglig påfyll?

Ny asfalt til skolestart

Men boligfeltet lar vente på seg og elevtallet ved Nordal skole synker og synker --

Jagland følger opp

Stortingspresident Torbjørn Jagland møter elever ved Briskeby skole og kompetansesenter på mandag

Tid for musikal på Tranby ungdomsskole

Den 4. april kom ungdommens kommunestyre fram til at Tranby ungdomsskole ville bli et bedre sted om 9. klassingene fikk lage musikal. En sum på 75.000 tusen ble denne dagen fordelt på alle skolene. I salen satt elever fra 6. og 9. klassene og representerte resten av elevmassen. Det meste gikk til håndfaste prosjekter som lydanlegg, lysanlegg og lignende som skulle høyne kvaliteten på de forskjellige skolene.

Film og geometri i kunst for tiende klasse

Den kulturelle skolesekken bringer kunstnere inn i klasserommet.

Fylkeskommunen raserer musikklinja.

Nedskjæringer på ST Hallvard videregående skole går spesielt utover musikklinja. Elever og lærere mener dette gjør at Lierelevene får et dårligere tilbud enn elever ved musikklinja ved andre skoler.

Smilte likevel

Sylling skole, her representert med Julia Isabel Mora Folkvord, Emilie Andrea Dahl og Maren Elisen Braaten måtte gi tapt etter hele ni deltakelser i Nrk Buskeruds gjettekonkuranse.

En erfaren lærer kommenterer dagens skolesituasjon

Kjell Sørlien har i en mannsalder jobbet i Lierskolen. Nå er han rådgiver ved Tranby skole. Han har vært med og kjempet fram rettigheter og goder som gjennom årene har bedret arbeidsforholdene både for elever og lærere. Han er mer enn skeptisk til det som nå er i ferd med å skje i forhold til en del prinsipper norsk skole er bygd på. Her følger den første artikkelen i en rekke der Kjell Sørlien setter fokus på norsk skole.

Ukas petit-

er skrevet av Thorvald Lerberg. Min tanke er fri - så lenge det varer

Lite penger til bøker neste skoleår?

Lite penger til bøker neste skoleår, fordi skolene må spare 1,2 millioner kroner.

Juleball på skolen

Juleball en del av allmenndannelsen eller glitter og stas uten innhold.

Suksess med gratis skidag i Sylling

Sylling skole dro på skidag i Øverskogen.

Karate- gym på Kjøsterud

Drammen: 8. trinn på Kjøsterud ungdomsskole fikk en litt spesiell overraskelse i gymmen mandag 16. januar. I gymsalen stod en mann kledd i hvitt, og rundt livet hadde han et brunt belte. Det tok nok ikke lang tid før det gikk opp for de fleste at det var en kar fra områdets kampsportmiljø

Skolestart

Ukens petit er skrevet av Toril Prytz Kverneng

Kjartan Ruud slutter

Torsdag sluttet Kjartan Ruud som lærer ved Stoppen skole. Da hadde han vært ved skolen siden den ble ungdomsskole i 1969

Den som glemmer lokalhistoria

Ja, hva med den?

Månedens blomst

Månedens blomst til Arne Skattum, avholdt leksehjelper ved Tranby skole

Barna på Oddevall skole gir med glede

Den største gleden i livet er å gi

Det handler om kommunikasjon

Sosionom Petra Røisi har i flere år arbeidet med barn og unge, særlig i skolen. Hun er opptatt av at flest mulig skal utstyres med best mulig verktøy til å takle en ofte vanskelig tilværelse.

Lena Garder tilbake på gamleskolen

Robotforsker med røtter i Sylling

Frp-skolen

- Ettersom Frp hele tiden har sikret flertall for Lier Høyres budsjettforslag og handlingsprogram er innlegget her en sterk selvkritikk, skriver Arbeiderpartiets Bård E. Strand i sitt svar til Frp-ledelsen.

Forfatterne strømmer til Tranby

Nå var det Erna Osland som var innom, og Tranby bibliotek var vert.

Bussturen

"Skriv om oss da". Det var oppfordringen ukens petitskribent, Rune T. Berg, fikk for en tid siden ---

Lierskolen - på tide med innholdsdebatt!

Kunnskapsløftet er innført, med målsetting for opplæringen i grunnskole og videregående skole, og et helhetlig 13-årig løp. I løpet av valgperioden ble det i st (...)

Boksalg og leseglede

Elevrådet på Heia skole ønsket å tjene penger, men ønsket samtidig å gjøre noe for skolens elever. Emilie og Teoline solgte bøker til 1. trinn.

Kjersti Wold på Tranby

Niende november var forfatteren Kjersti Wold på Tranby bibliotek Der ble hun intervjuet av Kjersti Sofie Løvåsdal Halvorsen fra 9. klasse på Tranby ungdomsskole

Møttes igjen

Er man født og oppvokst på Øverskauen, da føler man ofte en dragning tilbake til røttene ved den gamle skolen --

Milevis på ski på Hegg, Heia og Hennummarka

- 29 elever på Hegg skole har registrert nær 560 mil på ski hittil i år, sier lærer Halvor Jordbakke til Liernett.

Trost i taklampa

Peder Morset folkehøgskole med integrert gjestespill på Prøysenhuset og Det Norske Teatret, rett før påske.

Om tid: 31.01.2004

Tonje Enger kommer med neste bidrag i serien UNG PENN. Tonje er elev i tiende klasse ved Sylling skole, og presenterer her ei novelle med en noe absurd vinkling på temaet tid.

Skolen og Bygdetunet

Om å lære av andre, eller slippe å finne opp kruttet på nytt

Lærerne streiket i dag

- Dette er ikke lønnskamp!

Gilhusodden prosjektskole – behov for nytenkning.

Som rådgiver ved Tranby skole er Kjell Sørlien sterkt i mot at Gilhusodden legges ned sånn uten videre. - Behovet for en alternativ opplæringsarena er større enn noen gang, sier han

En anstendig skole krever anstendige forhandlere

Vi som har vårt arbeid i skolen, har for lengst konkludert med at Sundnes og Ulleren ikke er kapable til å være forhandlere for KS.

Best i landet

I hele høst har elever ved landets videregående skoler kjempet om ære og berømmelse i dataspillet og skoleturneringen "Utviklingsinvestoren"

Liernett på Ocklynge Junior

What did I learn at School that day........

TORSDAG 15. APRIL FRA KL 1500-1800

I forbindelse med åpningen av ”Nye Sylling skole” ønsker elever og voksne på Sylling skole å vise fram det nye skoleanlegget for alle interesserte. Vi inviterer derfor foreldre, besteforeldre, familie for øvrig, alle ”Syllingdøler” og eventuelle andre interesserte til å komme innom skolen mellom kl 1500-1800. Elevene i 7. –8. –9. og 10. klasse vil flytte skoledagen til kveldstid og fylle skolen med forskjellig aktivitet. De minste elevene har vanlig skoledag og kommer eventuelt på besøk på kveldstid sammen med sine respektive.

Ikke alene om ansvaret

Kommunalsjef Johanna Leirvik understreker overfor Liernett at 17-åringen ikke var alene om undervisningen i klassen

Lierungdom undervises av åtteåring

Lierungdom på språkkurs i Eastbourne fikk undervisning av 8 år gamle Rachael O’Connor

Månedens blomst(er)

Turid Jørgensen Rivrud og Bent Bredesen fikk månedens blomst i februar.

Givende og lærerikt

Det sier arrangementsjef Ruben Iversen ved Idrettslinja etter at de 21. St. Hallvardlekene var vel i havn --

Best i test

Grei nok plan for Lierskolen, eller.....................?

Avholdt lærer slutter

Marit A. Myhre ønsker flere møteplasser i kommunen der flyktninger og liunger kan møtes

Store skoler er det beste for brukerene!

Endelig skal skolestrukturen i Lier under lupen. Jeg forventer at dette vil føre til en fremtidsrettet grunnskolestruktur med fokus på kvalitet for barna og lærerne, - og ikke nostalgikerne.

Aktiv 365 på Hennummarka skole

Aktiv 365 fortsetter neste skoleår, noe barna på Hennummarka skole var veldig fornøyde med

50 (per)cent - it’s good to slæp off

Ukas petit

Lierskolen – Per er dårlig til å lese og det er ordfører’n som har ansvaret!

Jeg deltok for et par uker siden på Skolepolitisk konferanse, i regi av KS (kommunesektorens interesse-og arbeidsgiverorganisasjon). Påstanden om Per, ”satt sc (...)

Siste Huskonsert med Kari

Det ligger i navnet. Kari Øvensen er klaverpedagog og har i mange år arbeidet som lærer ved Kulturskolen i Lier. Nå takker hun for seg

Om å stå i kor

Og akkurat nå helst i Syllling Sangkor. Alle liker sang, men færre og færre ønsker å synge

Språkopplæring i nye lokaler

Kuteh Jonbula, Bobby, Fakeba og Nast fra Gambia sørget for god stemning da Lier voksenopplæring holdt innflyttingsfest på Stoppen.

Under samme himmel

Niendeklassingene på Lierbyen skole med flott og tankevekkende musikal

Manglende koordinering

Mens svømmeopplæringa i Drammen får strykkarakter, kan mye forbedres på samarbeid mellom Lier Svømmeklubb og skolene, mener Ann Christin Gjerdseth i svømmeklubben

Den kulturelle skolesekken.

I ei tid der kultur og skole er utsatt for sparekniven, kommer ei gavepakke av de sjeldne. 180 millioner skal årlig brukes på å tilby landets grunnskoleelever et likt og godt kulturtilbud. Pengene er tenkt brukt til å gi elevene en kulturell identitet og et forhold til egne røtter.

Guttekonferansen- Pizzaboller på Guttekonferansen

Rektoren på Tranby Skole, Per Nordbø + noen få mannlige lærere, koser seg med pizzabollene elevene egentlig skulle få til lunch.

På språkreise til England

Briskeby kompetansesenter for hørselshemmede har i samarbeid med Ruuds språkreiser i flere år organisert turer for tunghørte til Eastbourne i Sør – England.

Seksualisert oppvekst

- Det norske samfunnet blir i stadig økende grad seksualisert, hevder Janicke Karin Solheim.

Rytme for livet!

Det var ikke fritt for at elevengasjementet økte fra stakato til fortissimo når Sserunjogi George Kitogo fra Uganda inntok Tranby skole med et bombardement av rytmer, sang og inspirerende kulturelle spillopper fra hjemlandet.

Ja vi elsker en god diskusjon.

Noen mener man bør forby muslimske jenter å gå med slør. Dette er for å frigjøre dem det gjelder, sies det. Samtidig er det ikke mange som bryr seg om at folk går med satanistiske symboler på jobben eller skolen. Skal vi forby alle religiøse symboler i for eksempel skolen – eller gjelder dette bare de som hører til en religion vi oppfatter som undertrykkende?

Opera for nye brukere

Forestillingen ”Vennskap på prøve” fikk mange av elevene på Tranby til å bli operavenner

Vis respekt - vær en lagspiller

Ukens petit er ved Rune T. Berg, Tranby

Minst og best

Alle fjerdeklassinger ved Nordal skole svømmer 200 meter. Les mer om undervisningen i svømming ved lierskolene.

Hjelpeaksjon for Etiopia

Britt Celine Oldebråten fra Lier har besøkt et av ADRAs prosjekter i Etiopia

Jens Bjørnå

35 år på Svangshagan/Sylling skole.

Best til å bekjempe fattigdom

St Hallvard Videregående skole gikk av med en soleklar fylkesseier med gruppen "A.K.E. Improvement" i den landsomfattende skoleturneringen Utviklingsinvestoren

Siri i sentrum

Er tradisjonell senterpartipolitikk bra for lierbonden, eller er det slik at landbruket i dag drives best av folk med røtter i næringspartiet Høyre? Før vi går videre: Bør Lier ha sitt eget kulturhus?

Janteskolen – kampen mot tyggegummien.

Ukens petit ved Rune Elven

Gilhusodden prosjektskole, hva skjedde?

Jeg merker meg en strøm av beklagelser over vedtaket om å legge ned Gilhusodden prosjektskole. Er nedleggelsen et ledd i en plan, eller er det et spark i løse lufta?

Aprilblomst i juni

Blomst til rektor på Lier Kulturskole, Ingvard Leivestad

Thorvald Steen på Tranby

En forfatter for nesten alle alderstrinn

Frykter en utsettelse

- Det var dette vi ønsket, sier lærerne Karin Selmer, Berit Marheim Abrahamsen og Marianne Berg og viser de planlagte tegningene for utbyggingen av Hegg skole. - Salen må ferdigstilles like raskt som skolen.

Deadline

Om oss som sitter inne i finværet.

Den gode skoletimen

Mediene renner over av elendighetsbeskrivelser av den norske skolehverdagen. Derfor er det hyggelig for oss i Liernett å kunne være litt motstrøms og rapportere fra den gode skoletimen på Tranby, der trivselsfaktoren både blant elever og lærer var god og læringsutbyttet likeså.

Skal alle med?

Elin Fauske stiller dette spørsmålet i ukens petit, der tema er ungdommer med manglende motivasjon for skolearbeid.

Skole(i)ferien

Det er høstferie. For oss i skolen betyr det første hvilskjær etter sommerferien,et pusterom før oppkjøringa til jul starter for fullt.

Har du tid?

Tidsklemma fra et annet perspektiv.