Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Lierskolen – Per er dårlig til å lese og det er ordfører’n som har ansvaret!

Jeg deltok for et par uker siden på Skolepolitisk konferanse, i regi av KS (kommunesektorens interesse-og arbeidsgiverorganisasjon). Påstanden om Per, ”satt sc (...)

Jeg deltok for et par uker siden på Skolepolitisk konferanse, i regi av KS (kommunesektorens interesse-og arbeidsgiverorganisasjon). Påstanden om Per, ”satt scenen” for temaene på konferansen. Og min siste setning i dette innlegget var avslutnings ”replikken”.
Det var en særdeles nyttig konferanse. Jeg reiste derfra med en god magefølelse for ett av mine hjertebarn, Lierskolen. Det var synd ikke hele kommunestyret var der, da hadde det vært enklere å diskutere skolepolitikk på Haugestad.
Vi skal i høst beslutte Kvalitetsplan for Lierskolen 2009 – 2012. Planen er ute på høring nå. Jeg synes planen er bra. Det positive er at den legger grunnlag for en fremtidsrettet måte, å styre skolene på. Vi setter oss konkrete målbare mål ved å innføre en kvalitetsprosess som stiller konkrete krav til hver enkelt av aktørene i Lierskole. Skolene vil operere fritt i forhold til lokal fokus og prioriteter, men de måles på resultatet. Alle vil med andre ord ha et forhold til hvordan det går, på sitt nivå. Hvert år legges det fram en ”årsmelding” fra hver skole.
Alle (folkevalgte, rådmann, rektorer, lærere og foreldre) skal være oss bevisst vår lederrolle. Det som skjer, skjer under vår ledelse og det er vårt ansvar!
• Det er oss som foreldre som skal sende forberedte, motiverte og uthvilte barn på skolen.
• Det er læreren som skal vurdere samt gi barna en tilpasset opplæring.
• Det er rektor som aktivt skal lede skolen som en kunnskapsbedrift med fokus på læring.
• Det er de folkevalgte i samarbeid med rådmannen som skal sett klare, målbare, målsetninger for Lierkolen.
Våre prestasjoner skal evalueres og vi skal alle få ”klar melding” dersom vi ikke ”leverer varene”. Vi skal overvåker resultatutvikling og resultatsvingninger, og lære av dette.
På den skolekonferansen fikk vi presentert 4. faktum om de som lykkes. Basert på seriøse studier av de beste skoleeierne i verden. Her fritt referert og kommentert av undertegnede.
• Kvaliteten på utdanningssystemet kan ikke overstige kvaliteten på læreren. Lærerens kvalitet er viktigere enn klasserommet. Det finnes lærere som fint kan takle 30 elever i sin klasse, med topp resultater. I enkelte land (for eksempel Finland, Korea, Singapore) er det ettertraktet å bli lærer og det er ingen tilfeldig rekrutteringsprosess.
• Den eneste måten å forbedre resultatene på er å forbedre det som faktisk skjer i klasserommet. Her er læreren sjefen, og man kommer fort i gang med kvalitetstid.
• I et godt skolesystem kreves det at hvert enkelt barn lykkes. Tidlig vurdering og innsats. Jo tidligere vi setter inn ekstra innsats, jo enklere blir det. I Finland får 30 % av barna tilpasset hjelp. Det er lov å gi ekstra hjelp på de områdene man er flink på også.
• God skoleledelse er avgjørende. En administrasjon som setter klare mål og støtter opp om målene med nødvendig støtte.
Lierskolen er langt fra i mål, for å bli Norges beste skole, men vi har en meget god plassering i ”startfeltet”. Og vi lukter på Buskerudtoppen. Vi har mange fantastisk bra lærere, ledere og en rådmann (kommunalsjef) som vil. Vi bruker mer penger enn de vi kan sammenlikne oss med på skole. Og vi er i ferd med å vedta en fremtidsrettet Kvalitetsplan for Lierskolen.
Vi skal ha fokus på det vi kan gjøre noe med, og vi må fokusere. Vi kan ikke forbedre alt på ett år. Alt blir ofte ingenting. Jeg tror vi ved å handle basert på de planene vi nå er i ferd med å legge, vil gjøre et kvantesprang mot en Lierskole i ”eliteserien”. Så får vi håpe de sentrale myndigheter lar oss jobbe i fred uten nye reformer.
De enkeltelementer jeg mener vil gi stor effekt, uten store ekstra kostnader, er:
• Overgang og samhandling mellom barnehage- barneskole og barneskole- ungdomskole.
• Tidlig innsats. Kunne hjelpe barn med basisbehov tidligst mulig. Allerede i Barnehagen?
• Synliggjøre ansvarsområder og arbeidsoppgaver. Foreldreskole? Sertifisering av lærere? Ledertrening?
• Utnyttelse av SFO tiden. Kulturskolen, idrettslag, leksehjelp, lesegrupper? Noe som kan gi oss bedre tid til familie/lekser på kveldstid.
• Gjennomgang av økonomien og struktur. Hvor mye læring, og hvor mye maling pr. krone?
• Fokus på trivsel, arbeidsmiljø og anseelse av lærerollen. De beste skal tiltrekkes til Lierskolen.
Jeg er fullstendig klar over at: ”Det er bedre med godt gjort, enn godt sagt”. Og jeg vet at mange er godt på vei. Lærere, skoler, barnehager og foreldreutvalg har allerede startet. Vi må gjøre noen av disse initiativene til en standard i Lierskolen. Om noen år skal vi si: ”Eli kan lese, har meningers mot og ordfører’n har fremdeles ansvaret! ”

Flere saker fra arkivet

Store skoler er det beste for brukerene!

Endelig skal skolestrukturen i Lier under lupen. Jeg forventer at dette vil føre til en fremtidsrettet grunnskolestruktur med fokus på kvalitet for barna og lærerne, - og ikke nostalgikerne.

Frp-skolen

- Ettersom Frp hele tiden har sikret flertall for Lier Høyres budsjettforslag og handlingsprogram er innlegget her en sterk selvkritikk, skriver Arbeiderpartiets Bård E. Strand i sitt svar til Frp-ledelsen.

Lierskolen - på tide med innholdsdebatt!

Kunnskapsløftet er innført, med målsetting for opplæringen i grunnskole og videregående skole, og et helhetlig 13-årig løp. I løpet av valgperioden ble det i st (...)

Bedre språkopplæring i Lier?

Særskilt norskundervsining er et høyaktuelt utviklingsområde for lierskolen, sier fagkonsulent Liv-Astrid Egge til Liernett etter at Aftenposten i en artikkel mandag avslørte store mangler i norsk skole

Utfolde seg i teknikkens verden

- For å kunne realisere muligheten til å innføre teknologi på en bred og spennende måte i Lierskolen er det viktig at det dannes en stor og bred samling av utstyr som kan benyttes av samtlige skoler i Lier, sier Marianne Berg Korneliussen i Lier Venstre

Kvalitetsutviklingen i Lierskolen

Uttalelse til saken om Skolestrukturen i Ytre Lier

Privat kontra offentlige skoler

Det er et spørsmål som mange politikere stiller seg, skriver ukens petitskribent Bill Sandstrøm.

Åpent møte om skole.

Kultur, oppvekst og undervisningsutvalget i kommunen holdt åpent møte i aulaen på Sylling skole. Dette kunne ha blitt omtrent så kjedelig som det høres ut, men i stedet ble det ganske interessant.

Forsterket leseopplæring - hvor er pengene til det?

Innlegg fra Utdanningsforbundet Lier om rådmannens forslag til budsjett 2009

Joseph Kellers vei, ønske om tiltak

Hallingstad skole FAU har tatt initiativ til å forbedre trafikksikkerheten på Joseph Kellers vei.

Lokalhistoria skal bli obligatorisk pensum

Nå må rektorene i Lierskolen sette lokalhistoria på dagsorden. Bygdetunet blir helt sentralt i arbeidet med å lære barn og unge om Lierbygda.

En erfaren lærer kommenterer dagens skolesituasjon

Kjell Sørlien har i en mannsalder jobbet i Lierskolen. Nå er han rådgiver ved Tranby skole. Han har vært med og kjempet fram rettigheter og goder som gjennom årene har bedret arbeidsforholdene både for elever og lærere. Han er mer enn skeptisk til det som nå er i ferd med å skje i forhold til en del prinsipper norsk skole er bygd på. Her følger den første artikkelen i en rekke der Kjell Sørlien setter fokus på norsk skole.

Ut av skolen, inn på tunet

Gårdbrukere ønsker skoletrette ungdomsskoleelever velkommen til gårds

25 år med eldres dag

Bak scenen står en sjuåring og tripper. Finklærne er nystrøket og skoene er blanke. Det er Besteforeldrenes dag på skolen, og han skal opptre.

Elever og lærere har samme mål i skolen

Silje Fuglerud i tiendeklasse på Tranby har sendt oss sitt syn på egen arbeidsplass. Vi har laget en kommentar før innlegget og håper mange følger på

Skole(i)ferien

Det er høstferie. For oss i skolen betyr det første hvilskjær etter sommerferien,et pusterom før oppkjøringa til jul starter for fullt.

Manglende koordinering

Mens svømmeopplæringa i Drammen får strykkarakter, kan mye forbedres på samarbeid mellom Lier Svømmeklubb og skolene, mener Ann Christin Gjerdseth i svømmeklubben

Liung ny kommunalsjef

Bente Gravdal er tilbake i Lierskolen etter ni års innsats i Drammen som rektor

Trygg oppvekst – med vekt på skolepolitikk

KrF er familienes fremste forsvarer. Dette blir tema i årets valgkamp. Vi skal prege skolepolitikken i hver kommune. Vi har bidratt og bidrar til å finne gode l (...)

Under samme himmel

Niendeklassingene på Lierbyen skole med flott og tankevekkende musikal

Ikke alene om ansvaret

Kommunalsjef Johanna Leirvik understreker overfor Liernett at 17-åringen ikke var alene om undervisningen i klassen

Minst og best

Alle fjerdeklassinger ved Nordal skole svømmer 200 meter. Les mer om undervisningen i svømming ved lierskolene.

- Det var ikke gøy lenger

Frafallet innenfor organisert idrett er bekymringsfullt, hevder forskere. Liernett har utfordret lokale idrettsledere til å kommentere artikkelen.

Skolen og Bygdetunet

Om å lære av andre, eller slippe å finne opp kruttet på nytt

Et sted å være, et sted å lære

Her om dagen fant jeg igjen en haug med gamle ukeplaner som jeg laget til klassene jeg hadde på slutten av 70 – tallet. Kort tid etter snakket jeg med en lærer som i vår hadde vært i Finland for å gjøre seg kjent med den finske suksesspedagogikken. De to hendelsene fikk meg til å skrive følgende

Nei til gratis frukt

Venstre-politiker Nina Johnsen vil ikke at elevene skal få gratis frukt på skolen. Fysisk aktivitet er viktigere

Aktiv 365 på Hennummarka skole

Aktiv 365 fortsetter neste skoleår, noe barna på Hennummarka skole var veldig fornøyde med

Fylkeskommunen raserer musikklinja.

Nedskjæringer på ST Hallvard videregående skole går spesielt utover musikklinja. Elever og lærere mener dette gjør at Lierelevene får et dårligere tilbud enn elever ved musikklinja ved andre skoler.

Lærerne streiket i dag

- Dette er ikke lønnskamp!

Tar Kiwi-kunnskap til klasserommet

Ni lærere fra Buskerud fylkeskommune har i høst hospitert i salgsfaget på Kiwi-skolen i Lier.

Det handler om kommunikasjon

Sosionom Petra Røisi har i flere år arbeidet med barn og unge, særlig i skolen. Hun er opptatt av at flest mulig skal utstyres med best mulig verktøy til å takle en ofte vanskelig tilværelse.

Lite penger til bøker neste skoleår?

Lite penger til bøker neste skoleår, fordi skolene må spare 1,2 millioner kroner.

Imponerende oppslutning

Det sier prosjektleder Roar Bogerud (på bildet) om vinteraktivitetskurset som hadde som mål å gi de ansatte innen Skolefritidsordningen bedre kompetanse.

Kurs i ledelse

Kjell Sørliens innlegg om skolen ga meg mangeslags tanker. Her en en

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

Hvor går Lierskolen?

For mange år siden ble jeg innkalt til skolesjefen for å snakke om noe av ubehagelig art. Vi hadde ikke noe i mot hverandre, og det alt egentlig skulle dreie seg om ble snart skjøvet til side til fordel for en generell prat om Lierskolen.

Ukas petit er skrevet av Thorvald Lerberg

Takt og tone

Kuvending av statsråden

- Så er det skjedd igjen. Undervisningsministeren skal reparere på valgfagene i ungdomsskolen, skriver ukens gjesteskribent i en kommentar til en kronikk som ble publisert i flere av landets aviser denne uken.

Leder i Liernett - alternativ sjanger

Antakelig blir skolen et hett tema også i neste høsts valgkamp. Verdens dyreste skole gir dårlige resultater på flere felter. Den er dårlig til å utjevne sosiale forskjeller og evner ikke å gi elevene elementære ferdigheter i vesentlige disipliner. Vi ser det hele fra lærersida og lager drama ut av det som er en dramatisk situasjon.

Janteskolen – kampen mot tyggegummien.

Ukens petit ved Rune Elven

Manglende samarbeid

Svømmeferdighetene til barna i Lier er dårligere enn før, mener leder i Lier Svømmeklubb, Ann Christin Gjerdseth som savner en koordinerende funksjon på tvers av skolene

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

Hva med denne?

Hjørdis Prestkvern viser frem noe av det som tilbys ved loppemarkedet på Lier voksenopplæring i morgen.

Kulturblomstring i kulturbygda Lier?

Det kommer et hverdag etter et valg. Vi Høyre vil, tradisjonen tro, følge opp våre saker med mål om å legge fram et politisk regnskap som er i ballanse også ved (...)

Livslang lærer....

- Som fekk en jobb i livet der det inga framtid er, synger Prøysen i ”Griskokk-trøsta”

La barn få være barn

- De blir fort nok voksne til å oppleve grusomheter i det virkelige, skriver ukens gjesteskribent som er sterkt kritisk til at det legges opp til et undervisningsopplegg om Utøya-tragedien.

Slutt på bjeffing i klasserommet?

Hunder uønsket på skolen og i barnehagen. Hva vil kommunen gjøre med kaniner på biblioteket?

Merkevaren musikk

Onsdag og torsdag setter niendeklassingene på Lierbyen skole opp musikalen "Drømmen" i skolens gymsal

Mandag begynner skolen

Dessverre har den gode feriefølelsen i år blitt forstyrret medienes elendighetsbeskrivelser av norsk skolehverdag. Så hvordan er den gode skolen? Vi henger oss på debatten og oppfordrer deg til å gjøre det samme.

Burde et 2. fremmedspråk bli obligatorisk?

Kanskje er det skuffende for mange elever, lærere og foreldre i Lier at et 2. fremmedspråk på ungdomsskoletrinnet ikke blir obligatorisk. To av Liers ungdomskoler vi har vært i kontakt med, var nemlig godt forberedt på dette kunnskapsløftet.

Rådmann og pedagog

Rådmannen går inn for 1-10 på Høvik og Stoppen

JA til Pol på Liertoppen. Leve Lierbyen.

Jeg ønsker også et pol i Lierbyen. Problemet er at ingen vil etablere et pol der nå. ”Pol-saken” i Lier er i ferd med å skalere ut av sin proporsjon. Det po (...)

Høyre holder sine valgløfter

Innlegg fra Lier høyres listekandidat Ole Marius Evensen

Best i test

Grei nok plan for Lierskolen, eller.....................?

Kulturkutt!

For alle som har stått på for Kulturskolen de siste åra, må meldingen fra rådmannen være en skikkelig nedtur. Det tok lang tid å overbevise politikerne i Lier om nødvendigheten av Kulturskolen, og det skulle mye pedagogikk til for å få forklart støtteordninger, forbindelsen til staten og foreldrenes rolle.

Den som glemmer lokalhistoria

Ja, hva med den?

Mer fysisk lek og moro i SFO

Men det nye SFO-tilbudet vil også innebære et nært samarbeid med Idrettskretsen og de lokale idrettslagene, sier prosjektansvarlig Roar Bogerud (her tv)

I skyggen av en sommer

“In the lost Childhood of Judas, Christ was betrayed”. (unknown – so far)

Lærerfri skole på Oddevall

Elevene på Oddevall skole fikk oppleve to litt annerledes skoledager, da foreldrene inntok lærerrollen.

Troen på enkeltmennesket.

Hun startet sin politiske karriere i Sandane Unge Høyre. Nå, nesten 40 år senere er hun Liers største kjendis. Troen på enkeltmennesket og personlig frihet under sosialt ansvar har vært ledesnorer i en lang politisk karriere. I dag er hun ordføreren som snakker med folk. Hun svarer på alle henvendelser og tar opp saker folk er opptatt av. Hun vant en knusende seier i det direkte ordførervalget i fjor. Lier-nett har intervjuet Ulla.

Siste Huskonsert med Kari

Det ligger i navnet. Kari Øvensen er klaverpedagog og har i mange år arbeidet som lærer ved Kulturskolen i Lier. Nå takker hun for seg

Ravn Omdal kjempefornøyd

- Han fortalte meg at vi allerede nå kan begynne å planlegge neste år, sier daglig leder i Lier IL, Brita Røed, etter en vellykket Bendit Cup i helga

Gå til skolen-dagen 16. oktober

Gå til skolen-dagen 16. oktober 2008 Norges naturvernforbund ved barne- og ungdomsorganisasjonen "Miljøagentene" markerer den årlige "Gå til skolen-dagen" 16. (...)

Om å spare i en tid da vi oppordres til å sløse.

Det kan ikke være lett å være lokalpolitiker i Lier om dagen. Folkets mest betrodde kvinner og menn står i spissen for en uvikling de er misfornøyd med, og de virker nærmest handlingslammet i forhold til å gjøre noe med den.

Hjelpeaksjon for Etiopia

Britt Celine Oldebråten fra Lier har besøkt et av ADRAs prosjekter i Etiopia

Smilte likevel

Sylling skole, her representert med Julia Isabel Mora Folkvord, Emilie Andrea Dahl og Maren Elisen Braaten måtte gi tapt etter hele ni deltakelser i Nrk Buskeruds gjettekonkuranse.

Pengedryss til Lier-skolene

Kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) gir 1,8 millioner kroner til åtte skoler i Lier og Kongsberg

Liunger i Idrettskretsen

Roar Bogerud fra Sylling ble valgt til leder og Bente Gravdal valgt inn i styret på tinget i Drammen i helga.

Lærte om Afghanistan

4 klassingene på Oddevall lærte om Afghanistan av Oberst løynant Kjell Nord som bor på Sjåstad.

Skolepatrulje med stort ansvar

Bil kjørte forbi køen på rødt lys og to barn tok snarveien i trafikkaoset ved Hegg skole i dag tidlig. Det skaper engstelse blant foreldre.

Fair play i Sylling IF

Onsdag 24 hadde Sylling IF kalt inn til konferanse om temaet ”fair play.” Hva er fair play? Hvordan kan ledere og aktive være med på å skape god stemning og vekst, på og utenfor banen?

Desemberblomsten til Oddevall skole

Oddevall Skole fikk Månedens blomst for desember

Likegyldighet eller manglende engasjement?

Det er gått 14 dager siden Frivillighetssentralen og Kulturkontoret forgjeves forsøkte å samle tillitsvalgte og politikere til engasjement for større foreningsdeltakelse fra våre nye landsmenn.

Leder

Den kulturelle skolesekken

Neste år også?

Men da bør målet være å få alle elevene i aksjon, konkluderer de ansatte ved Kulturskolen etter årets stormønstring.

NEDLEGGING AV ODDEVALL SKOLE?

Jeg tilhører ikke dem som villig vekk kritiserer politikerne som om de var annenrangs borgere. Tvertimot, de gjør sin sure samfunnsplikt for alle oss andre og får mest kjeft for det.

IF-ambasadører for Sjåstad vestre Lier IL

Gjennom prosjektet ønsker If og Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité å gi en støtte til de som arbeider for at barn skal få positive opplevelser med fysisk aktivitet i lokalmiljøet. If er et selskap som tar samfunnsansvar. Det å støtte tiltak for barn er den beste måten å vise dette på.

Frode Kyvåg som motivator

For andre året på rad arrangerer Demensteamet i Lier kommune et Kick-Off for demenskontaktene i Lier kommune

Ventemottaket – hva nå?

Det er klart at det blir ventemottak på Lierskogen. I månedesskiftet flytter opptil 100 mennesker med endelig avslått asylsøknad inn.

Gilhusodden prosjektskole, hva skjedde?

Jeg merker meg en strøm av beklagelser over vedtaket om å legge ned Gilhusodden prosjektskole. Er nedleggelsen et ledd i en plan, eller er det et spark i løse lufta?

Den kulturelle skolesekken.

I ei tid der kultur og skole er utsatt for sparekniven, kommer ei gavepakke av de sjeldne. 180 millioner skal årlig brukes på å tilby landets grunnskoleelever et likt og godt kulturtilbud. Pengene er tenkt brukt til å gi elevene en kulturell identitet og et forhold til egne røtter.

Skal alle med?

Elin Fauske stiller dette spørsmålet i ukens petit, der tema er ungdommer med manglende motivasjon for skolearbeid.

Mer fokus på trim

I Syllinghallen på tirsdag fikk 45 deltakere fra barnehager og SFO i Lier en innføring i nye øvelser for de mindre av instruktører fra Friskis og Svettis.

Idrett som flerkulturell arena

Hvordan bidra til enda bedre integrering gjennom idretten? spør Venstres 4. kanditat i denne artikkelen

Barnas miljøvernpris til Turid Avdal og Truls Hafslund

Ordfører Ulla nævestad ga i går Barans miljøvernpris til bestyrerne på Eiksetra, Turid Avdal og Truls Hafslund. Prisen fikk de for sine aktivitetsfremmende tiltak på Eiksetra som gir barn opplevelser, kunnskap og holdninger om miljøvern.

Se opp Drammen, her kommer vi!

Dette prosjektet bør falle på sin egen urimelighet! Skriver Jostein S. Hoset i dette ironiske innlegget.

Frykter en utsettelse

- Det var dette vi ønsket, sier lærerne Karin Selmer, Berit Marheim Abrahamsen og Marianne Berg og viser de planlagte tegningene for utbyggingen av Hegg skole. - Salen må ferdigstilles like raskt som skolen.

Disiplin, respekt og tradisjoner

Femten år gamle Ramneet Kaur fra Punjab imponerte tranbylærere og kommunalsjef Kirsten Bøckmann

Barna på Oddevall skole gir med glede

Den største gleden i livet er å gi

Aktiv 365 har kommet til Lier

Ordfører Ulla åpnet Aktiv 365 på Hennummarka skole på Tranby og var rask til å prøve de nye trikkesyklene som skolene i Lier har fått

Det gode forbildet

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, reporter i ukebladet Hjemmet

- Velkommen opp på tribunen, Ulla Nævestad

Erik Hære kommer med et tilsvar på ordfører Ulla Nævestads innlegg/svar vedrørende utbyggingsprosjektet Høvik/Stoppen skole

"Da klokka klang" - Lierskolen 200 år

Ordfører Ulla Nævestad og Stortingspresident Thorbjørn Jagland åpnet Skoleutstillngen på Bygdetunet

De viktige voksne

Som barn var jeg stalljente i en stall på hjemstedet. Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, reporter i Ukebladet Hjemmet.

Mer samarbeid med SV og AP?

Varaordfører Trond Johansen mener at Krf bør samarbeide mer med venstresida om flyktninge- og ruspolitikk i Lier

Politiske eksperiment

Politiske eksperiment påfører skolen en rekke dilemmaer