Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Troen på enkeltmennesket.

Hun startet sin politiske karriere i Sandane Unge Høyre. Nå, nesten 40 år senere er hun Liers største kjendis. Troen på enkeltmennesket og personlig frihet under sosialt ansvar har vært ledesnorer i en lang politisk karriere. I dag er hun ordføreren som snakker med folk. Hun svarer på alle henvendelser og tar opp saker folk er opptatt av. Hun vant en knusende seier i det direkte ordførervalget i fjor. Lier-nett har intervjuet Ulla.


Foto: Thorvald Lerberg

Det var Liers tidligere ordfører, Olaug Granli, som startet ideen med å reise rundt med krakken for å treffe folk. Ulla videreutviklet ideen, og har siden 1996 snakket med nesten tusen mennesker på krakken. Det er kanskje lettere å ta kontakt når ordføreren sitter klar til en prat på kjøpesenteret.


- Jeg får et godt innblikk i hva som rører seg i bygda, hva folk flest er opptatt av. Folk tar opp ulike problemstillinger, alt fra enkeltsaker som gjelder dem selv personlig til storpolitikk. Noen ønsker bare å slå av en prat. Ikke alle problem som blir tatt opp kan løses, men svært mange saker har fått en lykkelig løsning etter å ha blitt tatt opp på krakken.

Det er også mulig å henvende seg skriftlig til ordføreren, enten pr. brev eller epost. Ulla legger stor prestisje i å være nær grasrota, i å lytte til og bli kjent med enkeltmennesker. De som kalte Ulla arrogant i forbindelse med debatten om Nordal og Oddeval skole, tenkte neppe gjennom hva som ligger i dette. Jeg kan vanskelig tenke meg at det finnes en ordfører i Norge, som i større grad har gjort det mulig for folk flest å ta opp små og store saker. Hun har også et godt forhold til media.

- Vår egen lokalavis, Lierposten følger godt med og dekker mye av kommunal virksomhet. Drammens tidende har Liersider flere ganger i uka og følger ellers godt med og dekker mye kommunal virksomhet. Lokale media kunne fokusert mer på det positive. Det er alt for ofte det negative trekkes frem, noe som kan gi et forvrengt bilde av virkeligheten.

Forbildene har vært mange – Jo Benkow, Kåre Willoch, kanskje særlig Jan P. Syse og Gro Harlem Bruntland. Alle politikere med fjellstøtt idegrunnlag og stor personlig integritet. Konservatismen har hele tiden stått i sentrum når Ulla har valgt politisk vei. Det betyr vekt på enkeltmenneskets frihet, men også ansvar. Det betyr vekt på tradisjon og verdigrunnlag. Da vi under valgkampen spurte Ulla om Lier er et godt sted å bo, svarte hun direkte.

- Ja, for de som vil noe.

Det dreier seg om troen på enkeltmennesket – den enkeltes ansvar for samfunnet, ikke bare samfunnets ansvar for den enkelte, eller som Høyre ynder å si det – Frihet under ansvar. Det er ikke bare idyll å være politiker i Lier. Denne våren har det rast debatter om skolestruktur. Foreldregrupper på Nordal og Oddeval luktet mulig nedleggelse, og politikerne har fått relativt klar beskjed om hva som gjelder. Ulla har lenge vært opptatt av skolen, og satt i skolestyret fra 1987- 1991. Hvordan stiller hun seg til debatten om skolestruktur i Lier?

- Lokalsamfunnsmessig ville nok den beste løsningen være å opprettholde ti skolekretser. Skolefaglig er jeg langt fra sikker på at de ti kretsene er et must. Dersom opprettholdelse av de ti kretser fører til en drastisk reduksjon av kvalitet og innhold i hele Lierskolen sett under ett, er vi nødt til å se på omstrukturering.

Ulla snakker varmt om Lierskolen, men er mer opptatt av innhold enn antall skolekretser. Hun påpeker at Lier har brukt mye penger på opprustning av skolebygninger og at dette har vært et kjempeløft for kommunen. En annen varm potet denne våren har vært prisen på hjemmetjenester. Den er nå justert ned på et lavere nivå. Ikke alle eldre har råd til å betale mye for å få hjelp hjemme, mens andre har god mulighet. Det er derfor riktig å differensiere betalingen i forhold til inntekt. Jeg tror også vi vil se en utvikling hvor også flere private tilbydere yter hjelp i hjemmene etter hvert som andelen minstepensjonister går ned. Jeg ser ikke noe galt i dette. Kommunen skal imidlertid være garantist for at alle får et tilbud om hjelp innenfor egen betalingsevne.

-Ikke alle eldre har råd til å betale mye for å få hjelp hjemme, mens andre har god mulighet. Det er derfor riktig å differensiere betalingen i forhold til inntekt. Jeg tror også vi vil se en utvikling hvor også flere private tilbydere yter hjelp i hjemmene etter hvert som andelen minstepensjonister går ned. Jeg ser ikke noe galt i dette. Kommunen skal imidlertid være garantist for at alle får et tilbud om hjelp innenfor egen betalingsevne.

Vi på Lier-nett har tidligere ropt høyt om miljøvernstatus i Lier. Vi har tatt opp alt fra Lierelvas tilstand, problemene med grunnforurensing og hvor lite urørt natur det egentlig er igjen i kommunen. Ulla påpeker at Lier kommune er stor, og at det aller meste av kommunen er ren. Det er også et poeng at kommunen nå jobber hardt for å rette opp i gamle synder. Det å legge bekken i rør under Sylling fyllplass er et eksempel på dette. Det skapes ikke lenger ny grunnforurensing og oppryddingen er i gang.

- Lier kommune dekker 302 kvadratkilometer. Det aller meste av dette er rent. Jeg har derfor ingen problemer med å stå for at Lier presenteres som et rent og pent sted. Kun en liten del av arealene er problemområder.

Tidligere i år kommenterte vi også at Lierelva på kommunens infosider presenteres som ”relativt urørt”.

- At Lierelva presenteres som relativt urørt, tolker jeg bl.a som at den er lite brukt av allmennheten. Det kan ha sammenheng med at den er nokså utilgjengelig. Den er lite regulert og det er lite kanalisering og omlegging. Riktig nok er det gjort mange inngrep i elva de senere årene.

Ulla påpeker også at kommunen bruker store ressurser på å overvåke vannkvaliteten. Det arbeides med å spore kilden til fosforforurensing, kloakkrameplanen og landbruket bidrar med å gjennomføre vårpløying på slake jorder. Som interessert i det lokale kulturlivet har jeg ofte observert ordføreren på tilstelninger utenfor normal arbeidstid. Jeg kunne ikke dy meg og spurte hvilke lokale utøvere hun personlig setter særlig pris på. - Uff dette var vanskelig! Det finnes så mange dyktige kulturutøvere i Lier at det er umulig å fremheve noen framfor andre. Hvis jeg skal nevne noen flotte konsertopplevelser med lokale utøvere, så er jeg veldig glad i korsang. Det er disse to korene jeg kjenner best fra konserter. Ulla sier hun setter stor pris på både Sylling sangkor og Lier kammerkor. En hver amatør er etter hennes mening dyktig ut fra egne forutsetninger. Hun er glad for at vi har en svært god kulturskole i Lier, og er sterkt i mot fylkeskommunens planer om å skjære ned ved musikk- dans og dramalinjen ved St. Hallvard vgs. I tillegg fremhever hun frivillige organisasjoners innsats.

- Jeg synes våre kulturpersonligheter får bra oppmerksomhet i media, særlig Lierposten. Lokalavisa er flink til å dekke kulturbegivenhetene i bygda. En av de herligeste forsidene jeg har sett i Lierposten var bildet av Liunggjengen da de hadde mottatt Lier kommunes kulturpris i fjor. Snakk om å kunne uttrykke glede ved kulturutfoldelse.

Ungdommen ved rockeverkstedet har følt seg motarbeidet av kommunen, men de har i alle fall ordførerens støtte. Hun sier det er viktig for Lier å ha et rockeverksted, men at det ikke er viktig hvor dette holder hus – så lenge det har sentral beliggenhet og gode bussforbindelser. I Ferien har ordføreren vært til Thailand. Resten av tiden er brukt i Sylling og Lier. Hun skryter av Lier som feriested. - vi har det meste her. Vannet i Holsfjorden er nå svært behagelig og et kveldsbad der hører med til ordførerens sommer. Nå venter jobben som ordfører. Kommunen har store utfordringer, og politikerne må prioritere som aldri før. Det er ingen hyggelig jobb å føre sparekniven, men i bunn ligger verdigrunnlaget. Tro på framtida, tro på at Lier er et godt sted å bo, troen på enkeltmennesket.

Høyre Ulla Nævestad

Flere saker fra arkivet

Hvor grønt er grønne Lier?

Etter at jeg i en litt fleipete leder skrev at lier er godt inne på SFT si verstingliste, har ordføreren lett og lett. Hvor er lista?

Ulla tilbake på krakken

Når det nærmer seg sommer tar ordføreren nok en gang med seg krakken sin ut i Lier for å møte liungene.

Tjener Ulla for lite?

Ulla tjener mindre enn sine mannlige kolleger og mindre enn den mannlige Rådmannen i Lier kommune.

Ulla koste seg på liungbanen

Dagens tilskuer: Liers førstedame var på plass, da Liungen møtte Røa i går. Det var ikke tilfeldig at hun dukket opp på sittetribunen

Fremad mot Høyre

Alt vel på Vestfronten.

Hva mener egentlig politikerne i Lier?

Snart er det valg, og vi i Lier-nett ville finne ut hva listekandidatene i de forskjellige politiske partiene mener nå like før valget. Vi tok på oss vanlige klær og forsøkte å finne ut hva de som står på stand mener om saker og ting i bygda. Det fine med denne tilnærmingen til politikken, er at man kommer litt under huden på dem som de neste 4 åra skal bedrive styre og stell. Vi hadde lest valgmaterialet, men fant mange brosjyrer prangende og vage. Vi ville ikke vite noe om politisk idehistorie - vi ønsket å finne ut hva de konkret sto for her og nå.

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

Foring av folkevalgte

Ukens petit av Ulla Nævestad.

- Ta Lierbyen i bruk!

Liers ordfører vil ha kommunens næringsdrivende med på å bringe nytt liv til det noe avblomstrede kommunesenteret.

Gilhusodden prosjektskole – behov for nytenkning.

Som rådgiver ved Tranby skole er Kjell Sørlien sterkt i mot at Gilhusodden legges ned sånn uten videre. - Behovet for en alternativ opplæringsarena er større enn noen gang, sier han

Legevakta i Drammen

For noen år siden, så fikk kommunestyret i Lier den glupe ideen at man skal skulle nedlegge legevakta i Lier, og heller gå over til at man skulle bruke legevakta i Drammen.

Du skal ikke sove

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud tråkket vel i salaten da hun gikk ut i Drammens tidene og kunngjorde sitt syn på regjeringens økonomiske politikk. Dette vakte som ventet reaksjoner fra arbeidsgiver, og ordfører Ulla Nævestad benyttet i dag sjansen til å kvesse kniven i DT.

Ulla fornøyd med Liernettavisen

Endelig har Liernettavisen kommet i postkassene

- Velkommen opp på tribunen, Ulla Nævestad

Erik Hære kommer med et tilsvar på ordfører Ulla Nævestads innlegg/svar vedrørende utbyggingsprosjektet Høvik/Stoppen skole

Får støtte av ordføreren

Forskjellsbehandling av politiske partier, mente Frp s Bjørg Myran, som ikke kunne møte beboerne ved Liertun før valget --

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

Ventemottaket – hva nå?

Det er klart at det blir ventemottak på Lierskogen. I månedesskiftet flytter opptil 100 mennesker med endelig avslått asylsøknad inn.

Åpent møte om skole.

Kultur, oppvekst og undervisningsutvalget i kommunen holdt åpent møte i aulaen på Sylling skole. Dette kunne ha blitt omtrent så kjedelig som det høres ut, men i stedet ble det ganske interessant.

”Never Change a Winning Team"?

Høyrepolitikeren Truls Moen har dermed forklart oss hvorfor vi skal stemme Høyre. Eller kanskje det var Ulla han mente?

Om å drite i eget rede - Grønne lier under lupen.

For ett år siden, skrev jeg om Grønne Lier. Ikke Grønne Lier fra kommunens skryteplakater, men det Lier man ikke snakker om. Et Lier der andelen urørt natur er redusert fra ganske mye til praktisk talt ingen ting. Nå begynner det å skje ting, men skjer det nok?

Hvordan lage nyheter av ingen ting?

Oppskriften for ei suksessfull mediebedrift.

Full krig mellom de største partiene

Liernett kommenterer valgkampen.

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

Lier Senterparti om Ulla-effekten

Blir spennende å se om det var Ulla-effekten som gjorde Høyre så store i Lier, skriver Senterpartiets ordførerkandidat Kirsti Marie Lager Lyngås.

Ikke tydelig nok

Vi var ikke tydelig nok, mener Anita Drevdal, førstekandidat og ordførerkanditat for Lier SV etter braknederlaget

Ullas dag på Høyres årsmøte

Visst var det årsmøte etter et vellykket valgår, og visst fortalte Høyres generalsekretær Lars Arne Ryssdal om utfordringene fremover, men først og fremst var det Ullas dag.

Verdens beste ornitologiske kommune i 2035?

Jeg søker med dette stillingen som kommunal fuglekassesnekker

Vil flytte Lierelva 25 meter

Møt opp med bøtter og spann.

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Åpningen av Lierdagene 2007

Det er alltid vel verdt å lytte oppmerksomt når ordfører Ulla Nævestad taler.

Paradiset Sylling

- og en klem til Kari

SUTRETE

Jeg leste det innslaget i Lierposten for en stund siden, hvor ordfører Justad klager over at hun tjener for lite.

Liers ukjente gode hjelpere

Men hva i all verden er det egentlig Gunnar Nummedal, Harald Økern og Kåre Lohne driver med?

Fritidsmesse for funksjonshemmede på Lierbyen skole

Det er noe med oss alle, men hos noen er det mer synlig. Som hos mennesker med en funksjonshemming av et eller annet slag. Målet må være å gi alle et mest mulig likeverdig liv. Og det skal ofte ikke så mye til.

Lanserte kulturhus i nittiårene

Tove Sæteren, (V) fikk en liten modell av et "kulturhus" av ordfører Ulla Nævestad, da hun sluttet i kommunestyret i 1999

Ordføreren, Lierbyen og ønskedrømmen

Helene Justad vil redde Liers skrantende sentrum. Til det trenger hun mye drahjelp, men media kan ikke endre fakta.

Ut av skolen, inn på tunet

Gårdbrukere ønsker skoletrette ungdomsskoleelever velkommen til gårds

Kommunestyret, hvor er det?

Lier kommunes nettsider er blant landets svakeste når det gjelder informasjon om lokaldemokratiet. Hvor er kommunestyret? Hva gjør det? Og hvor er ordføreren?

Hva er vitsen med et lokalt e-verk?

I følge gamle tradisjoner, så skal enhver kommune i Norge ha sitt lokale e-verk, som har til oppgave og skaffe innbyggerne strøm. Men etter at det ble åpnet for fri konkurranse på dette markedet i 1991, så har mange kommuner solgt unna sitt lokale e-verk. Etter det jeg kjenner til, så er visst Lier E-verk ikke av de tøffeste når det gjelder pris på strøm til innbyggerne, tvert om så ligger de i klassen for de rimeligste. Og dette er bra.

Liernett - Trenger vi ei internettavis i Lier?

En vårdag for et halvt år siden lanserte min gode venn Thorvald Lerberg en ide om å starte lokalavis på Internett.

En smak av Edens hage

Ukens petit er ved Gunnar Langsrud, sprek pensjonist, Beito, huring med cirka 30 års botid i Sylling.

Endret kommunestruktur

LIERNETTS APRILSPØK: - Lier blir selvsagt også berørt når antallet kommuner reduseres drastisk, sier statsminister Jens Stoltenberg etter presentasjonen av ”Kommune-Norge 2014”

Fem år og like langt?

Liernett så dagens lys for fem år siden. Nå er det nok med nettavis.

- Frivillighet bidrar til demokrati og gode lokalsamfunn

Innlegg: Høyres formål er å skape et samfunn der mennesker kan utvikle seg og utfolde seg.

Grønne lier, kapittel 1.

Når snøen går, kommer søpla fram. Det bryr jeg meg ikke så mye om. I dag, da jeg var ute og spaserte, plukket jeg med meg ett sjokoladepapir og en tom colaboks. Begge deler ble brakt til "Grønne liers" grønne kasser, beregnet på den slags. Verre var det da med grustakene som skjærer igjennom den såkalt grønne dalen.

Høyre: Må ikke tillate midlertidig drift

Lier Høyre krever at alle saker i forbindelse med mottaket blir gjenstand for politisk behandling i kommunen.

Hvor går Lierskolen?

For mange år siden ble jeg innkalt til skolesjefen for å snakke om noe av ubehagelig art. Vi hadde ikke noe i mot hverandre, og det alt egentlig skulle dreie seg om ble snart skjøvet til side til fordel for en generell prat om Lierskolen.

Steng biblioteket og bli med på kjøpefesten

Rådmannen har foreslått å legge ned Tranby bibliotek. Dermed mister kommunens tettest befolkede område bibliotekstilbudet i nærmiljøet. Dette vil i stor grad gå utover unge og eldre, og våre nye landsmenn som er flittige bibliotekskunder. Skolene på Tranby vil miste muligheten til å videreutvikle et kombinasjonsbibliotek på eget område. Forslaget har møtt massiv motstand blant folk på Høgda.

Ordfører Ulla Nævestad åpnet kajakkbrygge

Deretter padlet hun av sted. Hyggelig åpning av ny kajakkbrygge på Svangstrand

Fornyet tillit

- Arbeidet med Gullaug, veisaken og de store utbyggingssakene framover er tre saker som nok har vært avgjørende for at så mange stemte Høyre , sa Ulla Nævestad i ettermiddag

Ei kvise i Drammens ansikt?

Ukens petit er skrevet av ordfører Ulla Nævestad, Sylling.

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

Var han til stede under debatten?

Kristelig Folkepartis leder Brynhild Heitmann stiller dette spørsmålet i sin kommentar til Erik Hæres synspunkter på skoleprosjektet på Stoppen

Etter ULOBA: Stor uro blant brukere og pårørende

Bård Strand (A) påpeker i et brev til Liers ordfører og rådmann at det er stor uro blant brukerne og deres pårørende om ivaretagelsen av brukerstyrt personlig assistanse i overgangstiden etter oppsigelsen av avtalen med ULOBA.

Ulla Nævestad og Lier Høyre på ”autopilot”?

Erik Hære tar opp utbyggingen på Høvik/Stoppen (på bildet) i dette leserinnlegget

Ja vi elsker en god diskusjon.

Noen mener man bør forby muslimske jenter å gå med slør. Dette er for å frigjøre dem det gjelder, sies det. Samtidig er det ikke mange som bryr seg om at folk går med satanistiske symboler på jobben eller skolen. Skal vi forby alle religiøse symboler i for eksempel skolen – eller gjelder dette bare de som hører til en religion vi oppfatter som undertrykkende?

Drosjeløyver - hvem er de for?

Ulla Nævestad stiller dette spørsmålet etter forgjeves å ha ventet på drosje, natt til tirsdag 27. juli.

Hvor mye inngrepsfri natur natur finnes fortsatt i Lier?

I løpet av 2003 skal den inngrepsfrie naturen i Norge kartlegges igjen. Det er Direktoratet for naturforvaltning, statens kartverk og fylkesmannen/ kommunen som står for denne registreringen. Hvordan er ståa i "grønne Lier"? Hvor mye av Lierdalens natur er bevart inngrepsfri?

Veien mot Utopia

Mange isolert sett god beslutninger, gir ikke nødvendigvis en god helhet.

Vellykket Sankt Hallvardspill godt politisk forankret

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud (bildet) framhever dette i sitt innlegg her --

En gave til Lier og liungene

Tirsdag lanserte John Willy Jacobsen den nye boka si på en pressekonferanse på Haugestad i Lierbyen

Vil ha folk på klubben

Lite folk på Sjåstad Fritidsklubb.

Mer igjen for pengene.

Nå er det atter budsjettid og en anstrengt kommuneøkonomi skal igjen slankes. Det kuttes ikke lenger med ostehøvel, her må det sterkere lut til. Rådmannen er nå ute med et forslag som ikke er uventet, det er bare trist. Hvem er det som får svi i år?

Jostein Hoset: Valgets kval

- Etter fire år i kommunestyret har jeg lært mye og fått mulighet til å se politikkens sanne ansikt fra innsiden. Et hav av dilemmaer. Konklusjonen er at lokalpolitikk er og blir realpolitikk avhengig av mennesker som har tid, vil og kan.

- Har ingen anelse om hvor stor Ulla-effekten har vært

Arbeiderpartiet kan i likhet med Høyre være fornøyde med årets skolevalg, hvor de hver stakk av med 1/3 av stemmene. Men Petter Dreier (Ap) tror det skal mye til før de puster Høyre i nakken førstkommende mandag.

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Sommerutstillingen åpnet

Sola skinte på bygdetunets jubileumsfeiring og leikaringen Noreg danset til tonene fra Øverskogen toradergruppe.

737

Vi snakker ikke om fly, men om at Liernett snart fyller 3 år. Hva er status så langt?

Ulla talte før barnetoget

- Det spiller ingen rolle hvor du kommer fra - men hvor du går

Lytter til idrettslagene?

Blir det en utvidelse av Lierhallen etter at mange tillitsvalgte og idrettsledere har uttrykt skepsis til planene om to gymsaler på Stoppen?

Påtale fra ordføreren

Ordfører Ulla Nævestad er vant til engasjerte innlegg fra tilhørerplass, men satte lite pris på demonstrasjonen som kommuneplanutvalget ble vitne til, da hovedveisystemet var til behandling ---

Verdighetsgaranti i eldreomsorgen

Alle fortjener en verdig alderdom. Og eldre som er avhengig av hjelp har rett til individuelle tilbud som ivaretar deres integritet og verdighet. Mye er bra i e (...)

Ulla Nævestad tapte vin

Lørdag fikk daglig leder av Holtsmark golfklubb Lars Hiort ei vinflaske med hyggelig hilsen fra ordfører Ulla Nævestad.

Kommunen og de frivillige organisasjonene

Møte på Haugestad sist onsdag

Sexmeldinger og paparazzifotografering del av mobilhverdagen

En ny undersøkelse avdekker bekymringsverdige forhold ved norske mobilvaner i Buskerud. Nå ber NetCom folk om å ta større ansvar for vern av egen person.

Ulla med soleklar seier

Fikk over 64,1 % av stemmene! Og hun får også selskap av 18 partifeller i kommunestyret.

La oss for enkelthets skyld si 6 000 000

Så mange skattekroner er tydeligvis lokalpolitikerne villige til å bruke HVERT ÅR på et kulturhus i Lierbyen.

Kongene av Lierelva.

Ingen kjenner Lierelva som Tom Erling og Bjørnar. De to siste dagene har de svømt og padlet fra Dammyrdammen til Crossbanen ved Fugleruds gartneri.

Nye funksjoner på Lier-nett

Nå kan du søke både i Kvasir og Lier-nett internt direkte på sida. Om du søker på Kvasir via vår side tjener vi noen øre. Det betyr at om du ønsker å støtte Lier-nett, er den beste måten akkurat nå å gjøre dine søk fra vår side.

"Da klokka klang" - Lierskolen 200 år

Ordfører Ulla Nævestad og Stortingspresident Thorbjørn Jagland åpnet Skoleutstillngen på Bygdetunet

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Sommerutstillingen er åpen

Ordfører Ulla Nævestad holdt en vel forberedt og meget interessant tale ved åpningen av årets utstilling på Lier Bygdetun. Stort mer skjedde det imidlertid ikke før publikum fikk slippe inn for å oppdage mer av det mangesidige forholdet mellom Lier og Drammen.

Den kulturelle skolesekken.

I ei tid der kultur og skole er utsatt for sparekniven, kommer ei gavepakke av de sjeldne. 180 millioner skal årlig brukes på å tilby landets grunnskoleelever et likt og godt kulturtilbud. Pengene er tenkt brukt til å gi elevene en kulturell identitet og et forhold til egne røtter.

Lierposten logrer seg inn i politisk pølsevev!

Lierposten skriver sist torsdag om Direktoratets klage på vedtaket i teknisk utvalg ang. Asylmottaket. På lederplass blir vi presentert problemstillingen på en måte som bedre hadde passet seg for en politisk ringrev, enn for en kritisk journalist. Poenget i lederen er at alle skjønner at søknaden ble avslått uten saklig grunn, men at politikere må få lov til å ha "følelsesmessige meninger om hva som skjer og bør skje i eget forvaltningsområde".

innlegg rettet mot Ulla

Bor vi i Norge eller tidligere Sovjet? Vår Ordfører Ulla nektet tilhørere å komme med spørsmål ang Oddevall skole tirsdag 11 mai i et åpent formannskapsmøte.

- Opplevd sjikane flere ganger

Flere politikere har opplevd å bli hetset på det groveste på internett. Ordfører Ulla Nævestad sier at hun har opplevd sjikane flere ganger.

Vi trenger deg!

Mange mennesker er i dag involvert i Liernett. Vi ønsker fortsatt å knytte til oss engasjerte sambygdinger - hva skal til for å få med deg?

"Grønne Lier", kapittel 2

For noen uker siden hørte jeg for første gang rykter om kjemikalier på avveie i Lier. Jeg bestemte meg for å grave litt i saken, og ble slett ikke beroliget av hva jeg fant. Mange steder flyter det av tungmetaller og kjemisk avfall. I alle fall om man skal tro statens forurensingstilsyn og miljøorganisasjonene.

- En siste utvei

Hva er galt med kommunens kalender? spør kultursjefen. Vi har hele 3 svar.

På husbesøk med Tonje, Petter, Martin og roser

Arbeiderpartiets ordførerkandidat Tonje Evju og valgkampleder Petter Dreier (bildet) delte i går ut roser i håp om at velgerne skal gi partiet mulighet til å sikre at Lier unngår Helene Justads privatiseringslinje.

Rotary-marsj for tredje gang

Mandag kveld inviterte Lier Rotary-klubb for tredje år på rad beboere fra bygdas bo- og omsorgshjem til turmarsj i vakkert kultur- og naturlandskap rundt Lier Bygdetuns frukt- og staudehage og verneverdige bygninger.

Kampklar pappa

Jeg flyttet tilbake til Lier etter å ha bodd 6 år i Drammen. Jeg ønsket meg tilbake til Lier fordi jeg trudde at kommunen satset på barn og unge. Vi valgte å flytte til Sjåstad fordi jeg viste at der var en seriøs skole med dyktige ansatte. Etter at vi hadde flyttet til Sjåstad fikk jeg plutselig beskjed at barna våre kanskje skulle busses hit og dit fordi polikerne i Lier kommune ikke ønsker å satse på nærmiljøet til våre barn på Oddevall. Det er en skam at polikere skal knuse et så flott miljø. Veit dere hva dere gjør hvis dere legger ned skolen? Trur ikke dere veit det.

Det enkle er ikke alltid det beste...

Fremskrittspartiet er god til å peke på problemene som folk møter i hverdagen. I sin praktiske politikk, derimot, er de ikke på parti med folk flest.

Må enda flere dø i trafikken?

Mens myndigheter og politikere prater og utsetter, blir veiene i Lier stadig farligere.

Barnas miljøvernpris til Turid Avdal og Truls Hafslund

Ordfører Ulla nævestad ga i går Barans miljøvernpris til bestyrerne på Eiksetra, Turid Avdal og Truls Hafslund. Prisen fikk de for sine aktivitetsfremmende tiltak på Eiksetra som gir barn opplevelser, kunnskap og holdninger om miljøvern.