Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Hva mener egentlig politikerne i Lier?

Snart er det valg, og vi i Lier-nett ville finne ut hva listekandidatene i de forskjellige politiske partiene mener nå like før valget. Vi tok på oss vanlige klær og forsøkte å finne ut hva de som står på stand mener om saker og ting i bygda. Det fine med denne tilnærmingen til politikken, er at man kommer litt under huden på dem som de neste 4 åra skal bedrive styre og stell. Vi hadde lest valgmaterialet, men fant mange brosjyrer prangende og vage. Vi ville ikke vite noe om politisk idehistorie - vi ønsket å finne ut hva de konkret sto for her og nå.

Senterpartiet. Vi snakket med Trond Kristiansmoen og Kristin Kornerud. Lier senterparti har i sitt program brukt glansbildet "Grønne Lier" symbolsk. Det er bilder av drivhus, epler og natur. De har til og med et avsnitt som heter Grønne Lier. De skriver at de ønsker å ta vare på sårbare natur og friluftsområder og rydder opp i forsøplingen i landskapsvernområder. Vi har tidligere skrevet om skogsbilveier og spurte litt om dette. Lier Senterparti mener at problemet først og fremst gjelder store skogsmaskiner. Dette er maskiner som hugger, kvister, barker og kjører tømmeret frem til lasteplass. De ønsker at hver enkelt bonde skal hugge skogen selv, og at man skal drive mer tradisjonelt for å ta vare på sårbar natur. Bonden skal kunne bygge skogsbilveier til traktorbruk, men store skogsmaskiner er ikke bra. Når det gjelder konkrete saker, diskuterte vi problematikken rundt den planlagte veien fra Kanada opp til Gjevlekollen. Senterpartiet mener denne veien ikke på noen måte vil true rovfuglbestanden, men at ulovlig jakt er et stort problem. Det som skiller Senterpartiet tydeligst fra de andre partiene, er den krasse motstanden mot sykehus. De mener ikke at sykehuset ikke skal bygges, men at konsekvensene må utredes mye bedre før man tar en avgjørelse. Et så stort anlegg vil påvirke Lier på mange områder, og konsekvensene må utredes skikkelig før man vedtar bygging. Ordførerkandidat: Laila Tryde Lier-nett mener/ tolker: Senterpartiet er et parti for deg som mener primærnæringene skal ha gode kår, så lenge de ikke driver rovdrift på naturen. De vil gjerne fremstå som ei vaktbikje som bremser når avgjørelser tas for fort (Sykehussaken). Lier SP er mot at renovasjon skal legges ut på anbud og drives av private. For dem som bor i nærheten av søppelfyllinga på Lyngås er dette sikkert interessant.

SV. Vi snakket med Henrik Fjellanger. Lier Sv er et lite lokallag. De har trykket et flott program som de selv sier er en økonomiløsning. Innholdet i programmet er som man kan forvente fra den kanten. Lier SV er for billig SFO, de ønsker å satse på ungdom, skolehelsetjeneste, miljøvennlig næringsvirksomhet , et flerkulturelt arbeidsliv etc. Dette er i tråd med det man får fra Kristin i Tv- debatter. Vi spurte Henrik hvem som hadde det verst i Lier kommune, og han svarte at han trodde det ikke var så greit å være sosialklient. Sosialkontoret i Lier sliter med trange rammer, og kan ikke yte folk i en vanskelig situasjon den hjelp de fortjener. Lier SV skiller seg fra de andre partiene på flere områder. De er det eneste partiet som faktisk vil satse på kultur. Spesielt nevnte Henrik musikkverkstedet. Fritidsklubbene lever også trygt om det er opp til SV. Dette er det dessverre ingen garanti for fra de andre. SV har stått steilt sammen med Venstre mot utbyggingen av Lier havn. De mener det ikke er mulig å bygge ut havna uten at dette får konsekvenser for naturen og bomiljøet på Lierstranda. Ordførerkandidat: Christine Soot Iversen. Lier-nett mener/ tolker: Om du ønsker at kommunen skal drive fritidstilbud for ungdom, er SV et godt valg. De er det eneste partiet som aktivt støtter tiltak som fritidsklubber og musikkverksted. Dette er også så vidt jeg kan bedømme det eneste partiet som mener det finnes mennesker i Lier som ikke har det særlig bra. Når det gjelder miljøvern, fikk vi ikke mye fornuftig informasjon i dag. Venstre og SV dro i stedet i gang en diskusjon om hvem som var først ute med motstand mot havneutbygging. Da de hadde diskutert seg tilbake til 70- tallet, gikk vi og drakk kaffe. Dog har SV ordentlige miljøsaker i programmet sitt, og ryktet vil ha det til at de bråker en del om disse i kommunestyret.


Bilde Thorvald Lerberg

Venstre: Vi snakket med Nina Johnsen. Venstre er Sv sin kampfelle i miljøsaker. Nina sier selv at de skal være "vaktbikkje" i slike saker. I likhet med SV, hadde ingen på standen fått med seg at statens forurensingstilsyn har svartelistet hele 7 steder i Lier, og at Direktoratet for naturforvaltning mener andelen villmark og urørt natur i Lier er redusert fra en del til ingen ting. Som med SV, lar vi tvilen komme tiltalte til gode, da de faktisk har engasjert seg i gode saker i praksis. Forresten morsomt at ordførerkandidaten til miljøvaktbikkjene presenteres på motorsykkel på forsida av et program som sier at Venstre vil satse på kollektivtransport. Dette er naturligvis ikke noe problem. Det er nok ikke Ninas motorsykkelbruk som er problemet, dog er dette litt morsomt. Venstre sier at miljøstatus i lier er rimelig bra i dag, men at de kommer til å bråke om det kommer saker som krever det i framtida. De sier de støtter småbedriftene, og at slike bedrifter er viktige for kommunen. Ordførerkandidat: Nina Johnsen Lier-nett mener/ tolker: Venstre står frem som en mellomting mellom SP og SV. Lier Venste har flagget at havnesaken er svært viktig nå. De frykter at andre partier vil bygge ut havnen blinde for konsekvensene. Om du bor på Lierstranda og ikke vil ha storhavn i nabolaget, er dette et bra alternativ. Ut fra programmet kan det se ut som om dette er et bra parti for småbedrifter og selvstendig næringsdrivende. Uten å være partisk kan jeg ikke se hva dette betyr konkret. Det mest konkrete er at Venstre ønsker å satse på friluftsliv og kulturbaserte opplevelser. Er det ut fra dette mulig å trekke slutningen at Venstre vil jobbe for å bevare naturen i Lier som den er, og at de vil støtte kulturlivet? Døm selv..

KRF: Vi snakket med Leif A. Aanestad. Dette er det varme partiet som satser på barnefamiliene. Vi ble derfor litt overrasket da Leif stod på stand sammen med sin gule Porsche. Dette medførte litt humring (Dette er ikke en typisk familiebil), men det er heller ingen grunn til ikke å ta partiet på alvor. Meningen med denne symbolbruken ble ganske klar etter hvert. Leif fortalte at hans hjertesak var trafikksikkerhet. Han er opptatt av at ungdom skal lære gode kjørevaner i kontrollerte former. Dette betyr i praksis at han vil jobbe for et motorsportsenter i Lier. Ellers snakket vi litt om skole. Leif mener at det er dumt å la ting forfalle. Lier kommune har de senere årene brukt mye penger på nye skolebygg. Fremover blir oppgaven å ta godt vare på disse. I programmet langer KRF ut mot spilleautomater og søndagsåpne butikker. Det mest markante standpunktet, er slik jeg ser det at de er positive til å sette kommunale tjenester ut på anbud. KRF ønsker havn og de ønsker sykehus. Ordførerkandidat: Trond Johansen. Lier-nett mener/ tolker: I praksis viser det seg at Lier KRF samarbeider godt med Høyre. Dette betyr ikke at partiene er like. KRF har et annet fokus, og er mer opptatt av Kirkens kår og typiske KRF- saker som åpningstider, spilleautomater og skjenkebestemmelser. Dette er definitivt partiet for deg som setter kristen etikk i sentrum, og mener samfunnet trenger større fokus på kristne verdier. Jeg mener ikke at dette er et parti som fokuserer på kristendom spesielt, men det vi kaller det kristne verdigrunnlag.


Foto:Thorvald Lerberg

Høyre: Lier Høyre er en nøtt for en ung og uerfaren amatørjournalist. Vi snakket med ordfører Ulla Nævestad. Det er ingen vits i å prøve å sette Ulla fast i tall og miljørapporter. Dette er ei dame som har mye bedre oversikt over de faktiske forhold enn jeg har. På bygda har jeg hørt flere kalle Ulla for Høyres gallionsfigur. Dette kan jeg avkrefte som vås. Jeg har brynet meg på henne ved flere anledninger her på Lier- nett, og kan skrive under på at hun både vet hva hun snakker om, og tør å ta standpunkt. Om man er enig med henne, er en annen sak. Jeg syntes det var morsomt å stille henne det samme spørsmålet som jeg stilte SV. Hvem har det verst i Lier kommune? Ulla mener at det generelt er godt å bo i Lier kommune. Hun sier at for dem som vil noe med livet sitt og ønsker å stå på, tilbyr Lier gode betingelser. I motsetning til SV, sier hun at Lier tar godt vare på dem som sliter og må søke hjelp på sosialkontoret. Høyres hjertesak i Lier er skole. Ulla sier Høyre har satset på skolen, og vil fortsette med det. Vi som følger med på slikt, vet at dette stemmer. Lier bruker relativt mye penger på skole. Relativt mye sett i forhold til totale driftsutgifter, sammenlignet med resten av landets kommuner. Det betyr også at Lier bruker relativt sett lite på noe annet. Høyre ønsker ikke lenger å gå for jevn sparing i alle sektorer. Etter forrige budsjett måtte alle sektorer spare om lag 2,5%. Høyre ønsker at Skole og helse/omsorg skal skjermes mer enn andre sektorer. Hvor skal man så ta pengene? Ulla sier hun er stygt redd for at kultursektoren får svi. Dette er naturligvis ikke noe lett standpunkt. Ordføreren har mye bedre fremmøtestatistikk på kulturarrangementer enn de andre som står på stand i dag. Hun sier at noe også kan spares inn på kommunehuset, og at det kan bli aktuelt å skjære ned på stillinger der. Lier Høyre er mot assylmottak i den form vi ser det i dag. Ulla sier at kommunen får dekket sine utgifter, og at regnskapet går i null hva asylmottaket angår. Dog er Høyre opptatt av at dette er en statlig institusjon som har kommet uten at kommunens innbyggere fikk si sitt, og at mange som bor på Lierskogen er negative til dette. Ordførerkandidat: Ulla Nævestad. Lier-nett mener og tolker. Ta en kikk på Lier slik du kjenner kommunen. Stemmer du på Høyre, er dette et skritt i samme retning. Høyre har dominert kommunestyret i mange år, og må nok ta sin del av ansvaret for at ting er blitt som de er blitt. Er dette bra nok? Det kan du sikkert avgjøre selv. Er Lier kommune en god kommune å bo i? Hvis du ikke synes det, bør du nok ikke stemme Høyre. Ulla er klar favoritt til å fortsette som ordfører. Når vi spør de andre partiene hvem de tror vinner valget, får vi det samme svaret. Man kan egentlig mene hva man vil om Høyre som parti, og Ulla som ordfører. Det viktige er at man vet omtrent hva man får, på godt og ondt. Høyre er ikke et parti for ungdom som spiller rock. Høyre er ikke et parti som mener det er viktig å styrke sosialkontoret. Høyre mener dette er en rimelig god kommune å bo i, og at skole og helse er viktigst akkurat nå. Stemmer du på Høyre, er det en stemme på Lier slik du kjenner det.

Uavhengige folkevalgte: Så vidt vi kan forstå hadde ikke UF stand i dag. Dog har jeg lest en del brosjyrer fra den kanten. De skal i alle fall ha, at de gjorde valgkampen morsommere. Etter å ha beskyldt de andre partiene for litt av hvert (Les brosjyrene du fikk hjem forrige uke) Eksploderte de unisont. De andre partiene mener UF er useriøse. De blir beskyldt for ikke å ha en politikk selv, og at de ikke har klart å holde ei tydelig linje i kommunestyret forrige periode. Jeg tror faktisk det eneste alle partier vi snakket med i dag er enige om, er at UF er usaklige, farer med usannheter, og er mer opptatt av å kritisere andre enn å snakke om egen politikk. Hva har UF oppnådd i kommunestyret forrige periode? I følge de andre partiene ingen ting. Hver representant stemmer etter eget skjønn og det finnes ingen tydelig linje i det de gjør. Lier-nett mener/ tolker. UF har klart å skape engasjement og temperatur i en ellers kommunegrå og kjedelig valgkamp. Kanskje klarer de å gjøre nettopp dette i kommunestyret også. Vi mener dette i seg selv er så viktig at de bør vurderes. De andre partiene er marginalt uenige og svært gode venner. UF kan gjøre Lier til et sted der politikk er underholdende og debatten fortsetter utenfor møtelokalet.

FRP. Vi snakket med Arne Liudalen og Kristine Sørnes. De hadde stand på Lier-toppen. De andre partiene frykter at FRP skal stikke av med mange stemmer i Lier. Det i seg selv, synes jeg er litt rart, ettersom dette er partiet som egentlig ikke liker kommunalt selvstyre. De vil i alle fall flytte ansvaret for både helsetjenester og skole til staten. Ansvaret for de andre tingene en kommune driver med, skal så vidt jeg forstår ut på anbud. Hva skal så kommunen drive med - kultur? Arne legger ikke skjul på at kultur er et sted FRP ønsker å spare penger. Han mener kulturen best kan ivaretas av frivillige organisasjoner. Dette betyr i praksis at kommunen skal drive færre kulturtilbud, og kanskje gi mer støtte til lag og foreninger. I partiprogrammet fokuseres det på to saker spesielt. For det første ønsker FRP at asylmottaket på Lierskogen skal bort. For det andre ønsker de at kommunen skal ta mindre inn i form av avgifter. Ideen er at man ikke skal betale mer for en tjeneste, enn det tjenesten faktiske koster. Du skal ikke betale mer for vann og renovasjon enn de utgifter kommunen faktisk har. Lier-nett mener og tolker: Om du bor på Lierskogen og ikke vil ha et asylmottak i nabolaget, eller om du ser rødt av offentlige avgifter, er dette et greit valg. I kommunestyret samarbeider FRP gjerne med Høyre og KRF. Det betyr at din stemme til FRP, neppe vil føre til noen revolusjon i maktens korridorer. Det vil bare bli litt vanskeligere å ta ei krone ekstra for å hente søpla di.

Arbeiderpartiet. Av DNA fikk vi en rose. Vi har forsøkt å komme i kontakt med dem, men de har ikke svart på e-mail, og da vi skulle snakke med dem i går pakket de ned standen sin. Vi rakk dem altså nesten både i Lierbyen og på Lierskogen. Hva står så Arbeiderpartiet i Lier for? Jeg har absolutt ingen anelse. Jeg anser meg selv som over middels interessert i lokalpolitikk, men har tross dette ikke fått tak på info fra DNA. Det må allikevel legges til at vi fikk ei rose, og at fylkespartiet for så vidt var representert i Lierbyen. Så hva er ståa nå? Vår eneste oppfordring til deg, er å bruke stemmen din. Lokaldemokratiet er under press fra flere hold, og lav valgoppslutning er det siste vi trenger. For min del kan du stemme hva du vil, men vær grei å stemme. Kanskje vi da får mulighet til å gjenta turen til urnene også i framtida.

Flere saker fra arkivet

Fremad mot Høyre

Alt vel på Vestfronten.

Fortsatt blått flertall i Lier

Høyre gjør sitt beste valg noensinne og er fortsatt det største partiet i Lier, Arbeiderpartiet går mest frem, Fremskrittspartiet mest tilbake og Uavhengige Folkevalgte mister sin plass i kommunestyret.

Full krig mellom de største partiene

Liernett kommenterer valgkampen.

Vi sjekker partienes hjemmesider

Det er valg – hvilke saker er de viktigste på lokalpartienes internettsider?

Kan signalisere kursen

Dersom Høyre velger et samarbeid med SP, Krf og V og utelukker FRP, mener jeg at det er signal hvilken kurs Høyre velger, sier Arbeiderpartiets Tonje Evju til Liernett.

Lier Senterparti om Ulla-effekten

Blir spennende å se om det var Ulla-effekten som gjorde Høyre så store i Lier, skriver Senterpartiets ordførerkandidat Kirsti Marie Lager Lyngås.

- Har ingen anelse om hvor stor Ulla-effekten har vært

Arbeiderpartiet kan i likhet med Høyre være fornøyde med årets skolevalg, hvor de hver stakk av med 1/3 av stemmene. Men Petter Dreier (Ap) tror det skal mye til før de puster Høyre i nakken førstkommende mandag.

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Grønne Lier – floskel eller sannhet?

Anita Drevdal og Ninnie Bjørnland fra SV kommer med dette innlegget

På husbesøk med Tonje, Petter, Martin og roser

Arbeiderpartiets ordførerkandidat Tonje Evju og valgkampleder Petter Dreier (bildet) delte i går ut roser i håp om at velgerne skal gi partiet mulighet til å sikre at Lier unngår Helene Justads privatiseringslinje.

Grønne lier, kapittel 1.

Når snøen går, kommer søpla fram. Det bryr jeg meg ikke så mye om. I dag, da jeg var ute og spaserte, plukket jeg med meg ett sjokoladepapir og en tom colaboks. Begge deler ble brakt til "Grønne liers" grønne kasser, beregnet på den slags. Verre var det da med grustakene som skjærer igjennom den såkalt grønne dalen.

Mer igjen for pengene.

Nå er det atter budsjettid og en anstrengt kommuneøkonomi skal igjen slankes. Det kuttes ikke lenger med ostehøvel, her må det sterkere lut til. Rådmannen er nå ute med et forslag som ikke er uventet, det er bare trist. Hvem er det som får svi i år?

Ikke glem de små

Er du klar over det fine mangfoldet vi har i årets valgkamp?

Fornyet tillit

- Arbeidet med Gullaug, veisaken og de store utbyggingssakene framover er tre saker som nok har vært avgjørende for at så mange stemte Høyre , sa Ulla Nævestad i ettermiddag

Takk for tilliten!

- Nå skal vi gjør alt vi kan for å vise oss tilliten verdig, sier leder av Lier Arbeiderparti, Tonje Evju.

Grønt er best i Lier

Liernett har sjekket de lokale partienes nettsider. Og det er Senterpartiet og Venstre som er best i klassen denne gang.

"Close race"

Det knappe flertallet i formannskapet som ja til pol Liertoppen, viser at det vil bli en svært spennende avstemming i kommunestyret om halvannen uke

- Lier Høyre slipper for lett unna

- Jeg var på debattmøtet på Haugestad i går. En god debatt hvor spesielt Høyre, AP og SV gjorde en fin figur, skriver Petter Dreier i dette innlegget. Han er valgkampleder i Lier Arbeiderparti.

Om å ta konsekvensen av et valg.

I kveld var vi på folkemøte om kulturskolen. Der fikk vi høre frustrerte foreldre snakke om demokrati, og lokalpolitikere som lovet å prøve så godt de kunne. Dette er ikke noe nytt fenomen, heller en del av vårt lokaldemokrati. Man har alltid for lite penger, og når budsjettdebatten har vært nok ganger gjennom mediekværna, kommunemølla og et par folkemøter, stilner stormen.

Veilys i Lier

Så er vi atter en gang i gang med diskusjonen om veilys i Lier om sommeren. Og det er en som ikke gir seg, og det er Nina Johnsen.

Politisk spill og partistrategi

Det mener Kirsti Marie Lager Lyngås, gruppeleder i Senterpartiet, er hovedårsaken til at OPS-finansiering vant fram i kommunestyret.

Bør tale med én tunge

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, etter at medlemsmøtet på mandag vedtok at partiet skal stå samlet i kulturhussaken.

7 kan miste jobben etter skandalevedtak i planutvalget

Høyre og Arbeiderpartiet ble enige om oppsiktsvekkende løsning på kammerset.

Historisk medlemsrush

- Folk melder seg inn i Venstre som aldri før, sier sekretær Ståle Sørensen i Drammen Venstre (på bildet), og reaksjonene har vært ulike lokalt ----

Ikke tydelig nok

Vi var ikke tydelig nok, mener Anita Drevdal, førstekandidat og ordførerkanditat for Lier SV etter braknederlaget

Klar for valgkamp!

Hvilket parti representerer gubbeveldet i Lier? Hvilke kandidater kommer fra din valgkrets? Hvor stor oppslutning fikk NKP i Lier etter krigen? Hvem var Liers første ordfører?

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Store forskjeller i skolevalget

Resultatet etter skolevalget på Lier vgs. og St. Hallvard vgs. viser store forskjeller når det gjelder politisk tilhørighet

Du skal ikke sove

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud tråkket vel i salaten da hun gikk ut i Drammens tidene og kunngjorde sitt syn på regjeringens økonomiske politikk. Dette vakte som ventet reaksjoner fra arbeidsgiver, og ordfører Ulla Nævestad benyttet i dag sjansen til å kvesse kniven i DT.

Tviler på NRK s redelighet

- Det er viktig at velgerne gis riktig informasjon og informeres på en oppklarende måte av statskanalen, mener Ståle Sørensen, fylkes - og valgkampseskretær for Venstre.

Hva er vitsen med et lokalt e-verk?

I følge gamle tradisjoner, så skal enhver kommune i Norge ha sitt lokale e-verk, som har til oppgave og skaffe innbyggerne strøm. Men etter at det ble åpnet for fri konkurranse på dette markedet i 1991, så har mange kommuner solgt unna sitt lokale e-verk. Etter det jeg kjenner til, så er visst Lier E-verk ikke av de tøffeste når det gjelder pris på strøm til innbyggerne, tvert om så ligger de i klassen for de rimeligste. Og dette er bra.

Kloakkstank eller spor av fremmedfrykt?

Liernett kommenterer planutvalgets behandling av ventemottaksaken.

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

Den redaksjonelle linje

Svar på Sagvoldens innlegg om Liernett.

Kaos på sosialistisk side

Det er underlig at venstrefolk stadig må forsvare seg eller avvise alle tenkelige og utenkelige regjeringskonstellasjoner.

To kvinner i førersetet

Etter Høyres fremgang blir som ventet Helene Justad ordfører, men noe uventet blir Venstres Nina E. Johnsen varaordfører -

Stolt av Lier

Fra før bare gruppeleder, "klatrer" nå opp som varordfører, Nina E, Johnsen, født og oppvokst i Lier, ser frem til å profilere Lier i sin nye rolle.

- Ubegripelig av Høyre og AP!

I dette innlegget tar Lier FrP, ved ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes (bildet) og Morgan Langfeldt, for seg ekspropriasjon av eiendom ved Nordal skole. - Et overtramp på eiendomsretten man sjelden ser maken til.

Ja vi elsker en god diskusjon.

Noen mener man bør forby muslimske jenter å gå med slør. Dette er for å frigjøre dem det gjelder, sies det. Samtidig er det ikke mange som bryr seg om at folk går med satanistiske symboler på jobben eller skolen. Skal vi forby alle religiøse symboler i for eksempel skolen – eller gjelder dette bare de som hører til en religion vi oppfatter som undertrykkende?

- Har ikke tenkt å la Høyre få en lett jobb

Lier Arbeiderparti er svært godt fornøyd med årets valgresultat. - Men noen vil kanskje kalle meg skamløs når jeg på vegne av Lier Arbeiderparti sier at vi med god grunn kan innkassere valgseieren, sier Petter Dreier.

Hvilket parti jeg ikke skal stemme på

Jeg er fortsatt usikker på hva jeg skal stemme men har lest igjennom valgprogrammet til alle partiene. Skole er viktig for meg og viktigst er for meg at Oddeval (...)

Hvor mye inngrepsfri natur natur finnes fortsatt i Lier?

I løpet av 2003 skal den inngrepsfrie naturen i Norge kartlegges igjen. Det er Direktoratet for naturforvaltning, statens kartverk og fylkesmannen/ kommunen som står for denne registreringen. Hvordan er ståa i "grønne Lier"? Hvor mye av Lierdalens natur er bevart inngrepsfri?

Troen på enkeltmennesket.

Hun startet sin politiske karriere i Sandane Unge Høyre. Nå, nesten 40 år senere er hun Liers største kjendis. Troen på enkeltmennesket og personlig frihet under sosialt ansvar har vært ledesnorer i en lang politisk karriere. I dag er hun ordføreren som snakker med folk. Hun svarer på alle henvendelser og tar opp saker folk er opptatt av. Hun vant en knusende seier i det direkte ordførervalget i fjor. Lier-nett har intervjuet Ulla.

Uavhengige Folkevalgte avhengig av folket

I Lier er Uavhengige Folkevalgte blitt et korrektiv til de etablerte partiene, som ofte må skule til sentrale beslutninger, mener Truls Hallingstad. Han ønsker at enda flere stiller opp både på valgdagen og for å sikre partiet de 300 underskriftene som må til for å stille liste.

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

SV fikk smulene

Janicke Solheim markerte SV sterkt som et skole- og kulturparti i forrige periode, men etter forhandlingene med Arbeiderpartiet har hennes parti ingen representanter i det nye tjenesteutvalget som heretter skal behandle skolesakene ---

Lier Høyre: Lokaldemokratiet under press

- Lokaldemokratiet må styrkes og statens makt over kommunene må reduseres, mener Lier Høyres leder, Ryno Andersen.

- Har et krystallklart regjeringsalternativ

Petter Dreier (Ap) svarer på Ståle Sørensens (V) innlegg om kaos på sosialistisk side

Ikke-sosialistisk flertall ga sosialistisk flertall

Det konstaterer Ulla Nævestad og spør om valgordningen bør være slik.

Småpartiene fokuserer lokalt

Det dreier seg ikke om Siv, Erna og Jens, men lokalpolitikken var budskapet til både SV, Senterpartiet og Venstre på stands på Lierbyen i dag.

Forhåndsstemmene opptalt

Høyre ligger godt an - mulig katastrofe for SV.

- Politisk barnehage

Innlegg fra Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti

Mer samarbeid med SV og AP?

Varaordfører Trond Johansen mener at Krf bør samarbeide mer med venstresida om flyktninge- og ruspolitikk i Lier

Liernett - Trenger vi ei internettavis i Lier?

En vårdag for et halvt år siden lanserte min gode venn Thorvald Lerberg en ide om å starte lokalavis på Internett.

- Søppeltømmingen i Lier bør konkurranseutsettes

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig. Rfd er et fordyrende mellomledd, hevder Lier FRPs leder Lars Haugen og kommunestyrerepresentant Arne Liudalen i dette innlegget.

Nye funksjoner på Lier-nett

Nå kan du søke både i Kvasir og Lier-nett internt direkte på sida. Om du søker på Kvasir via vår side tjener vi noen øre. Det betyr at om du ønsker å støtte Lier-nett, er den beste måten akkurat nå å gjøre dine søk fra vår side.

Negativ til bygging av kulturhus nå

Kirsti Marie Lager Lyngås (Sp) skriver at regnestykket ikke går opp i sitt leserinnlegg.

Tjener Ulla for lite?

Ulla tjener mindre enn sine mannlige kolleger og mindre enn den mannlige Rådmannen i Lier kommune.

Siri i sentrum

Er tradisjonell senterpartipolitikk bra for lierbonden, eller er det slik at landbruket i dag drives best av folk med røtter i næringspartiet Høyre? Før vi går videre: Bør Lier ha sitt eget kulturhus?

Valgkampen i Lier

Pressemelding fra de politiske partiene.

Næringslivet kunne møtt politikerne

Næringslivet var svakt representert da nøkkelpersoner fra de politiske partiene stilte opp på møtet som Lier Næringsråd arrangerte på Haugestad mandag kveld.

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

Lier-nett, ikke bare lesestoff

Vi i Lier-nett prøver å samle alle lenker til Liersider på nett. Har du ei lenke vi mangler, eller er det noen av lenkene vi har du mener ikke passer? Send oss et tips.

Vi dummer oss litt ut fra tid til annen

Vi er i ferd med å avslutte saken om ventemottaket. I vår dekning av saken har vi fått til dels sterk kritikk – noe absolutt berettiget.

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

Veien mot Utopia

Mange isolert sett god beslutninger, gir ikke nødvendigvis en god helhet.

Møkkajobb dagen derpå

Nina E. Johnsen var langt nede etter at Kulturhuset ble begravd tirsdag kveld, men med litt galgenhumor hadde hun litt av hvert å si om sine politiske motstandere etter jobbing i stallen.

Hvor grønt er grønne Lier?

Etter at jeg i en litt fleipete leder skrev at lier er godt inne på SFT si verstingliste, har ordføreren lett og lett. Hvor er lista?

Gilhusodden prosjektskole, hva skjedde?

Jeg merker meg en strøm av beklagelser over vedtaket om å legge ned Gilhusodden prosjektskole. Er nedleggelsen et ledd i en plan, eller er det et spark i løse lufta?

Arbeiderpartiet større enn Høyre i Lier?

De siste ukene har Liernett spurt sine lesere om hvem som får deres stemme i kommunestyrevalget 2011.

Bred enighet om handlingsprogrammet

Gruppelederne fra fem partier har presentert fellesforslag til Handlingsprogrammet for 2012-2015. På bildet fra venstre: Brynhild Heitmann (Krf), Espen Lahnstein (Sp), Søren Falch Zapffe (H), Lars Haugen (Frp) og Nina E. Johnsen (V)

Om å drite i eget rede - Grønne lier under lupen.

For ett år siden, skrev jeg om Grønne Lier. Ikke Grønne Lier fra kommunens skryteplakater, men det Lier man ikke snakker om. Et Lier der andelen urørt natur er redusert fra ganske mye til praktisk talt ingen ting. Nå begynner det å skje ting, men skjer det nok?

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

Inntrykk fra en valgkampåpning

Også i Lier ble åpningen av valgkampen uvanlig. I en felles valgkampåpning i kveld stilte hvert parti, bortsett fra to, med stand og ordførerkandidat foran rådhuset i Lierbyen.

- God omsorg - uavhengig av hvem som tilbyr

Venstres ordførerkanidat Nina Johnsen deler Venstres tanker om omsorg i dette leserinnlegget.

Lierposten logrer seg inn i politisk pølsevev!

Lierposten skriver sist torsdag om Direktoratets klage på vedtaket i teknisk utvalg ang. Asylmottaket. På lederplass blir vi presentert problemstillingen på en måte som bedre hadde passet seg for en politisk ringrev, enn for en kritisk journalist. Poenget i lederen er at alle skjønner at søknaden ble avslått uten saklig grunn, men at politikere må få lov til å ha "følelsesmessige meninger om hva som skjer og bør skje i eget forvaltningsområde".

Jostein Hoset: Valgets kval

- Etter fire år i kommunestyret har jeg lært mye og fått mulighet til å se politikkens sanne ansikt fra innsiden. Et hav av dilemmaer. Konklusjonen er at lokalpolitikk er og blir realpolitikk avhengig av mennesker som har tid, vil og kan.

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

Stortingsvalget 2009 - Lier Frp s betraktninger

Lier Frp godt fornøyd med valgresultatet både lokalt, regionalt og nasjonalt

Ikke stem 12. september

Det gir ingen mening å stemme, for hva vil vel èn enkel stemme kunne gjøre?

Æres den som æres bør!

Innlegg fra Janicke Solheim (SV)

Umulig å sammenlikne forskjellige kommuner

Dette skriver rådmannen som svar på oppslagene om hvor lite penger Lier bruker på pleie og omsorg pr. innbygger.

Hvor er makta?

Dette spørsmålet stiller ukens petitskribent, Tonje Evju, som selv er lokalpolitiker.

Minipol i Lierbyen?

Styret i Vinmonopolet har bestemt at Lier endelig får et polutsalg, men formannskapsmedlem Nina Johnsen (V) vil forslå at Lier kommune må kreve et minipol i Lierbyen, dersom polet blir plassert på Liertoppen

Vant valget, men hva med sakene?

Arbeiderpartiet har all grunn til å være fornøyd med valget, men betyr det noe for endringer for lierpoltikken de nærmeste fire årene?

Lanserte kulturhus i nittiårene

Tove Sæteren, (V) fikk en liten modell av et "kulturhus" av ordfører Ulla Nævestad, da hun sluttet i kommunestyret i 1999

Kulturblomstring i kulturbygda Lier?

Det kommer et hverdag etter et valg. Vi Høyre vil, tradisjonen tro, følge opp våre saker med mål om å legge fram et politisk regnskap som er i ballanse også ved (...)

Fikk Kolberg spesiell behandling?

Forskjellbehandling av politiske partier, mener Frp s Bjørg Myran (på bildet), men virksomhetsleder på Liertun hevder at det har vært kommunikasjonssvikt med politisk sekretariat --

”Never Change a Winning Team"?

Høyrepolitikeren Truls Moen har dermed forklart oss hvorfor vi skal stemme Høyre. Eller kanskje det var Ulla han mente?

Voksenopplæringa så rødt

I likhet med mange av skolene i distriktet avholdt også Voksenopplæringa i Lier valg for elever over 16 år

- Husk, bare fem minutter!

Lars Haugen, Frp og Annar B. Hansen fra UF fikk beskjed om begrenset taletid fra ordstyrer Sissel Andersen, da lokalpolitikerne presenterte seg for deltakere ved Lier voksenopplæring torsdag.

Endret kommunestruktur

LIERNETTS APRILSPØK: - Lier blir selvsagt også berørt når antallet kommuner reduseres drastisk, sier statsminister Jens Stoltenberg etter presentasjonen av ”Kommune-Norge 2014”

Frp bryter med de borgelige

I går kveld vedtok Lier Frp å bryte samarbeide med det borgelige flertallet i Lier

Hummer og kanari

Noen ganger er det vanskelig å se retningen for bare saker.

- Velkommen opp på tribunen, Ulla Nævestad

Erik Hære kommer med et tilsvar på ordfører Ulla Nævestads innlegg/svar vedrørende utbyggingsprosjektet Høvik/Stoppen skole

SVAR TIL TONJE EVJU

Jeg leste med interesse ditt innlegg i Liernett, om hvor makta egentlig er. Svaret er helt enkelt.