Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 749ca0ad29f6169ca5be7b871a042cd3

Hva mener egentlig politikerne i Lier?

Snart er det valg, og vi i Lier-nett ville finne ut hva listekandidatene i de forskjellige politiske partiene mener nå like før valget. Vi tok på oss vanlige klær og forsøkte å finne ut hva de som står på stand mener om saker og ting i bygda. Det fine med denne tilnærmingen til politikken, er at man kommer litt under huden på dem som de neste 4 åra skal bedrive styre og stell. Vi hadde lest valgmaterialet, men fant mange brosjyrer prangende og vage. Vi ville ikke vite noe om politisk idehistorie - vi ønsket å finne ut hva de konkret sto for her og nå.

Senterpartiet. Vi snakket med Trond Kristiansmoen og Kristin Kornerud. Lier senterparti har i sitt program brukt glansbildet "Grønne Lier" symbolsk. Det er bilder av drivhus, epler og natur. De har til og med et avsnitt som heter Grønne Lier. De skriver at de ønsker å ta vare på sårbare natur og friluftsområder og rydder opp i forsøplingen i landskapsvernområder. Vi har tidligere skrevet om skogsbilveier og spurte litt om dette. Lier Senterparti mener at problemet først og fremst gjelder store skogsmaskiner. Dette er maskiner som hugger, kvister, barker og kjører tømmeret frem til lasteplass. De ønsker at hver enkelt bonde skal hugge skogen selv, og at man skal drive mer tradisjonelt for å ta vare på sårbar natur. Bonden skal kunne bygge skogsbilveier til traktorbruk, men store skogsmaskiner er ikke bra. Når det gjelder konkrete saker, diskuterte vi problematikken rundt den planlagte veien fra Kanada opp til Gjevlekollen. Senterpartiet mener denne veien ikke på noen måte vil true rovfuglbestanden, men at ulovlig jakt er et stort problem. Det som skiller Senterpartiet tydeligst fra de andre partiene, er den krasse motstanden mot sykehus. De mener ikke at sykehuset ikke skal bygges, men at konsekvensene må utredes mye bedre før man tar en avgjørelse. Et så stort anlegg vil påvirke Lier på mange områder, og konsekvensene må utredes skikkelig før man vedtar bygging. Ordførerkandidat: Laila Tryde Lier-nett mener/ tolker: Senterpartiet er et parti for deg som mener primærnæringene skal ha gode kår, så lenge de ikke driver rovdrift på naturen. De vil gjerne fremstå som ei vaktbikje som bremser når avgjørelser tas for fort (Sykehussaken). Lier SP er mot at renovasjon skal legges ut på anbud og drives av private. For dem som bor i nærheten av søppelfyllinga på Lyngås er dette sikkert interessant.

SV. Vi snakket med Henrik Fjellanger. Lier Sv er et lite lokallag. De har trykket et flott program som de selv sier er en økonomiløsning. Innholdet i programmet er som man kan forvente fra den kanten. Lier SV er for billig SFO, de ønsker å satse på ungdom, skolehelsetjeneste, miljøvennlig næringsvirksomhet , et flerkulturelt arbeidsliv etc. Dette er i tråd med det man får fra Kristin i Tv- debatter. Vi spurte Henrik hvem som hadde det verst i Lier kommune, og han svarte at han trodde det ikke var så greit å være sosialklient. Sosialkontoret i Lier sliter med trange rammer, og kan ikke yte folk i en vanskelig situasjon den hjelp de fortjener. Lier SV skiller seg fra de andre partiene på flere områder. De er det eneste partiet som faktisk vil satse på kultur. Spesielt nevnte Henrik musikkverkstedet. Fritidsklubbene lever også trygt om det er opp til SV. Dette er det dessverre ingen garanti for fra de andre. SV har stått steilt sammen med Venstre mot utbyggingen av Lier havn. De mener det ikke er mulig å bygge ut havna uten at dette får konsekvenser for naturen og bomiljøet på Lierstranda. Ordførerkandidat: Christine Soot Iversen. Lier-nett mener/ tolker: Om du ønsker at kommunen skal drive fritidstilbud for ungdom, er SV et godt valg. De er det eneste partiet som aktivt støtter tiltak som fritidsklubber og musikkverksted. Dette er også så vidt jeg kan bedømme det eneste partiet som mener det finnes mennesker i Lier som ikke har det særlig bra. Når det gjelder miljøvern, fikk vi ikke mye fornuftig informasjon i dag. Venstre og SV dro i stedet i gang en diskusjon om hvem som var først ute med motstand mot havneutbygging. Da de hadde diskutert seg tilbake til 70- tallet, gikk vi og drakk kaffe. Dog har SV ordentlige miljøsaker i programmet sitt, og ryktet vil ha det til at de bråker en del om disse i kommunestyret.


Bilde Thorvald Lerberg

Venstre: Vi snakket med Nina Johnsen. Venstre er Sv sin kampfelle i miljøsaker. Nina sier selv at de skal være "vaktbikkje" i slike saker. I likhet med SV, hadde ingen på standen fått med seg at statens forurensingstilsyn har svartelistet hele 7 steder i Lier, og at Direktoratet for naturforvaltning mener andelen villmark og urørt natur i Lier er redusert fra en del til ingen ting. Som med SV, lar vi tvilen komme tiltalte til gode, da de faktisk har engasjert seg i gode saker i praksis. Forresten morsomt at ordførerkandidaten til miljøvaktbikkjene presenteres på motorsykkel på forsida av et program som sier at Venstre vil satse på kollektivtransport. Dette er naturligvis ikke noe problem. Det er nok ikke Ninas motorsykkelbruk som er problemet, dog er dette litt morsomt. Venstre sier at miljøstatus i lier er rimelig bra i dag, men at de kommer til å bråke om det kommer saker som krever det i framtida. De sier de støtter småbedriftene, og at slike bedrifter er viktige for kommunen. Ordførerkandidat: Nina Johnsen Lier-nett mener/ tolker: Venstre står frem som en mellomting mellom SP og SV. Lier Venste har flagget at havnesaken er svært viktig nå. De frykter at andre partier vil bygge ut havnen blinde for konsekvensene. Om du bor på Lierstranda og ikke vil ha storhavn i nabolaget, er dette et bra alternativ. Ut fra programmet kan det se ut som om dette er et bra parti for småbedrifter og selvstendig næringsdrivende. Uten å være partisk kan jeg ikke se hva dette betyr konkret. Det mest konkrete er at Venstre ønsker å satse på friluftsliv og kulturbaserte opplevelser. Er det ut fra dette mulig å trekke slutningen at Venstre vil jobbe for å bevare naturen i Lier som den er, og at de vil støtte kulturlivet? Døm selv..

KRF: Vi snakket med Leif A. Aanestad. Dette er det varme partiet som satser på barnefamiliene. Vi ble derfor litt overrasket da Leif stod på stand sammen med sin gule Porsche. Dette medførte litt humring (Dette er ikke en typisk familiebil), men det er heller ingen grunn til ikke å ta partiet på alvor. Meningen med denne symbolbruken ble ganske klar etter hvert. Leif fortalte at hans hjertesak var trafikksikkerhet. Han er opptatt av at ungdom skal lære gode kjørevaner i kontrollerte former. Dette betyr i praksis at han vil jobbe for et motorsportsenter i Lier. Ellers snakket vi litt om skole. Leif mener at det er dumt å la ting forfalle. Lier kommune har de senere årene brukt mye penger på nye skolebygg. Fremover blir oppgaven å ta godt vare på disse. I programmet langer KRF ut mot spilleautomater og søndagsåpne butikker. Det mest markante standpunktet, er slik jeg ser det at de er positive til å sette kommunale tjenester ut på anbud. KRF ønsker havn og de ønsker sykehus. Ordførerkandidat: Trond Johansen. Lier-nett mener/ tolker: I praksis viser det seg at Lier KRF samarbeider godt med Høyre. Dette betyr ikke at partiene er like. KRF har et annet fokus, og er mer opptatt av Kirkens kår og typiske KRF- saker som åpningstider, spilleautomater og skjenkebestemmelser. Dette er definitivt partiet for deg som setter kristen etikk i sentrum, og mener samfunnet trenger større fokus på kristne verdier. Jeg mener ikke at dette er et parti som fokuserer på kristendom spesielt, men det vi kaller det kristne verdigrunnlag.


Foto:Thorvald Lerberg

Høyre: Lier Høyre er en nøtt for en ung og uerfaren amatørjournalist. Vi snakket med ordfører Ulla Nævestad. Det er ingen vits i å prøve å sette Ulla fast i tall og miljørapporter. Dette er ei dame som har mye bedre oversikt over de faktiske forhold enn jeg har. På bygda har jeg hørt flere kalle Ulla for Høyres gallionsfigur. Dette kan jeg avkrefte som vås. Jeg har brynet meg på henne ved flere anledninger her på Lier- nett, og kan skrive under på at hun både vet hva hun snakker om, og tør å ta standpunkt. Om man er enig med henne, er en annen sak. Jeg syntes det var morsomt å stille henne det samme spørsmålet som jeg stilte SV. Hvem har det verst i Lier kommune? Ulla mener at det generelt er godt å bo i Lier kommune. Hun sier at for dem som vil noe med livet sitt og ønsker å stå på, tilbyr Lier gode betingelser. I motsetning til SV, sier hun at Lier tar godt vare på dem som sliter og må søke hjelp på sosialkontoret. Høyres hjertesak i Lier er skole. Ulla sier Høyre har satset på skolen, og vil fortsette med det. Vi som følger med på slikt, vet at dette stemmer. Lier bruker relativt mye penger på skole. Relativt mye sett i forhold til totale driftsutgifter, sammenlignet med resten av landets kommuner. Det betyr også at Lier bruker relativt sett lite på noe annet. Høyre ønsker ikke lenger å gå for jevn sparing i alle sektorer. Etter forrige budsjett måtte alle sektorer spare om lag 2,5%. Høyre ønsker at Skole og helse/omsorg skal skjermes mer enn andre sektorer. Hvor skal man så ta pengene? Ulla sier hun er stygt redd for at kultursektoren får svi. Dette er naturligvis ikke noe lett standpunkt. Ordføreren har mye bedre fremmøtestatistikk på kulturarrangementer enn de andre som står på stand i dag. Hun sier at noe også kan spares inn på kommunehuset, og at det kan bli aktuelt å skjære ned på stillinger der. Lier Høyre er mot assylmottak i den form vi ser det i dag. Ulla sier at kommunen får dekket sine utgifter, og at regnskapet går i null hva asylmottaket angår. Dog er Høyre opptatt av at dette er en statlig institusjon som har kommet uten at kommunens innbyggere fikk si sitt, og at mange som bor på Lierskogen er negative til dette. Ordførerkandidat: Ulla Nævestad. Lier-nett mener og tolker. Ta en kikk på Lier slik du kjenner kommunen. Stemmer du på Høyre, er dette et skritt i samme retning. Høyre har dominert kommunestyret i mange år, og må nok ta sin del av ansvaret for at ting er blitt som de er blitt. Er dette bra nok? Det kan du sikkert avgjøre selv. Er Lier kommune en god kommune å bo i? Hvis du ikke synes det, bør du nok ikke stemme Høyre. Ulla er klar favoritt til å fortsette som ordfører. Når vi spør de andre partiene hvem de tror vinner valget, får vi det samme svaret. Man kan egentlig mene hva man vil om Høyre som parti, og Ulla som ordfører. Det viktige er at man vet omtrent hva man får, på godt og ondt. Høyre er ikke et parti for ungdom som spiller rock. Høyre er ikke et parti som mener det er viktig å styrke sosialkontoret. Høyre mener dette er en rimelig god kommune å bo i, og at skole og helse er viktigst akkurat nå. Stemmer du på Høyre, er det en stemme på Lier slik du kjenner det.

Uavhengige folkevalgte: Så vidt vi kan forstå hadde ikke UF stand i dag. Dog har jeg lest en del brosjyrer fra den kanten. De skal i alle fall ha, at de gjorde valgkampen morsommere. Etter å ha beskyldt de andre partiene for litt av hvert (Les brosjyrene du fikk hjem forrige uke) Eksploderte de unisont. De andre partiene mener UF er useriøse. De blir beskyldt for ikke å ha en politikk selv, og at de ikke har klart å holde ei tydelig linje i kommunestyret forrige periode. Jeg tror faktisk det eneste alle partier vi snakket med i dag er enige om, er at UF er usaklige, farer med usannheter, og er mer opptatt av å kritisere andre enn å snakke om egen politikk. Hva har UF oppnådd i kommunestyret forrige periode? I følge de andre partiene ingen ting. Hver representant stemmer etter eget skjønn og det finnes ingen tydelig linje i det de gjør. Lier-nett mener/ tolker. UF har klart å skape engasjement og temperatur i en ellers kommunegrå og kjedelig valgkamp. Kanskje klarer de å gjøre nettopp dette i kommunestyret også. Vi mener dette i seg selv er så viktig at de bør vurderes. De andre partiene er marginalt uenige og svært gode venner. UF kan gjøre Lier til et sted der politikk er underholdende og debatten fortsetter utenfor møtelokalet.

FRP. Vi snakket med Arne Liudalen og Kristine Sørnes. De hadde stand på Lier-toppen. De andre partiene frykter at FRP skal stikke av med mange stemmer i Lier. Det i seg selv, synes jeg er litt rart, ettersom dette er partiet som egentlig ikke liker kommunalt selvstyre. De vil i alle fall flytte ansvaret for både helsetjenester og skole til staten. Ansvaret for de andre tingene en kommune driver med, skal så vidt jeg forstår ut på anbud. Hva skal så kommunen drive med - kultur? Arne legger ikke skjul på at kultur er et sted FRP ønsker å spare penger. Han mener kulturen best kan ivaretas av frivillige organisasjoner. Dette betyr i praksis at kommunen skal drive færre kulturtilbud, og kanskje gi mer støtte til lag og foreninger. I partiprogrammet fokuseres det på to saker spesielt. For det første ønsker FRP at asylmottaket på Lierskogen skal bort. For det andre ønsker de at kommunen skal ta mindre inn i form av avgifter. Ideen er at man ikke skal betale mer for en tjeneste, enn det tjenesten faktiske koster. Du skal ikke betale mer for vann og renovasjon enn de utgifter kommunen faktisk har. Lier-nett mener og tolker: Om du bor på Lierskogen og ikke vil ha et asylmottak i nabolaget, eller om du ser rødt av offentlige avgifter, er dette et greit valg. I kommunestyret samarbeider FRP gjerne med Høyre og KRF. Det betyr at din stemme til FRP, neppe vil føre til noen revolusjon i maktens korridorer. Det vil bare bli litt vanskeligere å ta ei krone ekstra for å hente søpla di.

Arbeiderpartiet. Av DNA fikk vi en rose. Vi har forsøkt å komme i kontakt med dem, men de har ikke svart på e-mail, og da vi skulle snakke med dem i går pakket de ned standen sin. Vi rakk dem altså nesten både i Lierbyen og på Lierskogen. Hva står så Arbeiderpartiet i Lier for? Jeg har absolutt ingen anelse. Jeg anser meg selv som over middels interessert i lokalpolitikk, men har tross dette ikke fått tak på info fra DNA. Det må allikevel legges til at vi fikk ei rose, og at fylkespartiet for så vidt var representert i Lierbyen. Så hva er ståa nå? Vår eneste oppfordring til deg, er å bruke stemmen din. Lokaldemokratiet er under press fra flere hold, og lav valgoppslutning er det siste vi trenger. For min del kan du stemme hva du vil, men vær grei å stemme. Kanskje vi da får mulighet til å gjenta turen til urnene også i framtida.

Forrige artikkel:Neste artikkel:Liernett - Trenger vi ei internettavis i Lier?
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode