Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

- Husk, bare fem minutter!

Lars Haugen, Frp og Annar B. Hansen fra UF fikk beskjed om begrenset taletid fra ordstyrer Sissel Andersen, da lokalpolitikerne presenterte seg for deltakere ved Lier voksenopplæring torsdag.

Om det ikke er lett for de "nye liungene" å forstå hvordan det norske lokaldemokratiet fungerer, så er det heller ikke lett på fem minutter å fortelle om partiets saker med enkle ord. Men politikerne tok utfordringen - og "stod prøven" med glans. Ordstyrer Sissel Andersen, nå lærer ved Lier voksenopplæring, men med et par tiårs erfaring med politikere på direkten på Nrk, ledet hun presentasjonen på en proffesjonell måte -

Her skal man ikke forsøke seg med å kåre noen "valgvinner". Hvem som blir valgvinner får man kanskje svar på når Voksenopplæringa arrangerer sitt prøvevalg fredag. Men Wivi Abelsen, Sosialistisk Venstreparti, som var lærer ved Lier voksenopplæring fra 1994 til 1996 og som fortsatt jobber innen undervisning, har utvilsomt mer trening til å snakke til slike grupper. Hun snakket langsomt og svært tydelig - men om SVs budskap om kombinasjon sosialisme og miljø nådde frem, det får vi altså vente med å få svar på -

Annar B. Hansen konsentrerte seg om saker som Uavhengig Folkevalgte hadde fått inn fra publikum i forbindelse med Lierdagene.

Arbeiderpartiets ordførerkandidat , Tonje Evju, understreket at arbeid og språk er viktigst for å bli integrert. Et godt eksempel på hvor stor betydning arbeid har for integrering var da hun fortalte om en hun selv hadde ansatt, en tidligere deltaker ved Voksenopplæringa. Hun uttrykte full beundring for denne mannen.

Kirsti Marie Lager Lyngås, ordførerkandidat for Sp, 
fortalte om bakgrunnen for at hun kom med i lokalpolitisk arbeid. Hun presenterte Senterpartiets kjernesaker som vern av dyrkajord og matproduksjon.

Venstres Nina E. Johnsen innledet med å fortelle om sin mormor som innvandret fra Tyskland omkring 1920. Venstres liberale ideologi og  partiets liberale innvandringspolitikk ble understreket. Hun vektla også betydningen innvandringen kan ha for vår velferd. - Vi trenger deres arbeidskraft, sa hun.

Kristelig Folkepartis ordførerkandidat, Brynhild Heitmann, åpnet med å ønske deltakerne velkommen til Norge Det høstet spontan applaus. Hun listet opp partiets kjernesaker som familie- og alkoholpoltikken og omsorgen for de eldre.

Ordførerkanditat for Høyre, Helene Justad, la vekt på hovedsakene for partiet; kunnskap og kvalitet i skolen, omsorg for de eldre og arbeidet for et bedre og bærekraftig miljø - Å forbedre miljøet må starte lokalt, sa Justad og nevnte Høyres forslag om at kommunen må ta sikte på å  anskaffe en del elektriske biler til bruk for f. eks Hjemmesykepleien.
- Og Lier må fortsatt være en grønn sone mellom Oslo og Drammen, understreket hun.

Lars Haugen, Fremskrittspartiet avsluttet. Frps kjernesaker som disiplin i skolen, omsorgen for de eldre og sørge for orden ved å gi politiet større ressurser. Han understreket kravet til innvanderne om å lære norsk språk. - Vi stiller gjerne opp med mer penger til språkopplæring, hvis det er nødvendig, sa Haugen. Men han la ikke skjul  på at partiet er for en mer restriktiv innvandrinsgpolitikk enn de andre partiene. - Han nevnte også partiets motstand om et Statlig Asylmottak på Lierskogen. Haugen roste invandrere med god arbeidsmoral.

Etter presentasjonen kom det noen spørsmål fra deltakerne. Ett dreide seg om svømmehaller. Ingen av paneldeltekerne så noen mulighet til å bygge noen ny svømmehall. Til det er det for mange andre byggprosjekt som må på plass, var svaret. Et annet dreide seg om flere lekeplasser for barn. Heller ikke her kunne politikerne love noe. Nina E. Johnsen, Venstre, appellerte til å bruke naturen i stedet.

Interessant var det å merke seg at mange deltakere ønsket å vite mer. Noen av politikerne som ikke måtte haste tilbake til jobb, fikk mange interessante spørsmål.

- Ikke mange, men noen av deltakerne ved Voksenopplæringa har stemmerett, fastslår rådgiver Alf Jørgensen til Liernett. - Det dreier seg om noen elever på ungdomsskolekurset, men få deltakere totalt ved dagkursene. Loven sier at har man tre års botid, har man stemmerett ved kommunevalg. For å stemme ved stortingsvalg må man være norsk statsborger.

- Det viktigste ved dagens besøk er at våre deltakere kan bli bedre kjent med politikerne. De vil kanskje kjenne dem igjen senere, sier rådgiver Alf Jørgensen. - For om fire år vil alle kunne stemme ved kommunevalget.

Lier voksenoplæring har totalt nær 200 deltakere og elever, fordelt 30 i grunnskoleklassen, 95 i nivåbaserte grupper, 15 norske elever på spesial-pedagogisk opplegg og 60 deltakere på språkkurs på kveldstid. Ved torsdagens partipresentasjon var cirka 90  tilstede sammen med sine lærere

For politiske partiene i Lier kan innvandrernes stemmegivning være viktig. Selv om barna utgjør en stor del av antall innvandrere, vil stadig flere kunne påvirke resultatet, om flere benytter seg av disse mulighetene. Men tall oppgitt fra NRK i dag viser at bare 40 % av innvandrerne i Norge stemmer ved valg. Det er altså langt flere hjemmesittere i denne gruppen enn blant innbyggerne ellers. NB. Vi har ikke tall fra Lier kommune som viser det tilsvarende.

Pr. 2010 er det 12,6 % av Liers innbyggere som har innvandrerbakgrunn, 4,6 % av dem kommer fra resten av Europa eller vestlige land forøvrig og 7,8 % kommer fra resten av verden, Asia, Afrika, europeiske land utenfor EØS m.v. (kilde: www.lier.kommune.no)

.

Ordstyrer Sissel Andersen hadde plassert politikerne fra venstre mot høyre etter vanlig politisk terminologi. Det var kun ett unntak. Annar B. Hansen fra Lier Uavhengig Folkvalgte (her i gang med sin presentasjon) ble plassert til venstre for Wivi Abelsen fra Sosialistisk Venstreparti. (Han hadde mindre tid til disposisjon på dagens møte). Ved bordene ser vi f.v.: Wivi Abelsen, Tonje Evju, Kirsti Marie Lager Lyngås, Nina E. Johnsen, Brynhild Heitmann, Helene Justad og Lars Haugen.

Deltakere og lærere ved Voksenopplæringa klare for presentasjonen.

Wivi Abelsen, SV, har så utvilsomt mer trening til å snakke til slike grupper.

- Det viktigste er å bli kjent med lokalpolitikerne, sier rådgiver Alf Jørgensen. Her sammen med lærer Anita Thunberg før dagens presentasjon.

Brynhild Heitmann, Krf fikk gode kontakt med disse deltakerne.

 

 - Jeg har bestemt meg, jeg skal stemme Høyre på grunn av utdanningspolikkken, hevdet denne unge deltakeren. Helene Justad ser ikke ut til å mislike det standpunktet.

 

Tidligere varaordfører Jan Dybvik, Ap assisterte ordførerkandidat Tonje Evju. Han brukte tavla;  tegnet, skrev og forklarte ivrige tilhørere etter presentasjonen. Tonje Evju sees i bakgrunnen.

Flere saker fra arkivet

Inntrykk fra en valgkampåpning

Også i Lier ble åpningen av valgkampen uvanlig. I en felles valgkampåpning i kveld stilte hvert parti, bortsett fra to, med stand og ordførerkandidat foran rådhuset i Lierbyen.

Voksenopplæringa så rødt

I likhet med mange av skolene i distriktet avholdt også Voksenopplæringa i Lier valg for elever over 16 år

Den lokale valgkampen utsatt til 22. august

De lokale partiene har kommet til enighet rundt hvordan valgkampen i Lier skal føres i 2011.

Valgkampen i Lier

Pressemelding fra de politiske partiene.

Liers nye kommunestyre

Her er navnene på de 49 som Liers velgere har bestemt at skal sitte i kommunestyret de neste fire årene. At Helene Justad (bildet) blir ordfører har nok de fleste allerede fått med seg.

- Et rimelig, originalt og positivt forslag

- Det er grenser for hva vi kan få ut av enhver forhandlingssituasjon, skriver Tor Kristen Haugen, en av Venstres to kommunestyrerepresentanter.

Stolt av Lier

Fra før bare gruppeleder, "klatrer" nå opp som varordfører, Nina E, Johnsen, født og oppvokst i Lier, ser frem til å profilere Lier i sin nye rolle.

To kvinner i førersetet

Etter Høyres fremgang blir som ventet Helene Justad ordfører, men noe uventet blir Venstres Nina E. Johnsen varaordfører -

Tamt, men som forventet?

Valgkampåpningen ved Rådhuset mandag minnet mer om et hyggelig familieselskap, der de fleste var forsiktige i sine uttrykksmåter.

Golfsett eller noe annet?

Lier voksenopplæring, her representert ved Trude Brun Homstvedt, viser noe av det som blir tilbudt på torsdagens loppemarked.

Næringslivet kunne møtt politikerne

Næringslivet var svakt representert da nøkkelpersoner fra de politiske partiene stilte opp på møtet som Lier Næringsråd arrangerte på Haugestad mandag kveld.

Rørende enighet om samhandlings-reformen

Kommunestyresalen på Haugestad var i går fylt av ansatte innen helsesektoren i kommunen og politikere fra alle partiene. Lier KrF hadde tatt initiativ til møtet om samhandlingsreformen.

Partiene møtte pensjonistene

Det var mange argumenter, spørsmål og svar da Lier Pensjonistforening i går hadde samlet politikere fra de åtte viktigste partiene i Lier til debatt om eldrepolitikk i Lier.

- Har ingen anelse om hvor stor Ulla-effekten har vært

Arbeiderpartiet kan i likhet med Høyre være fornøyde med årets skolevalg, hvor de hver stakk av med 1/3 av stemmene. Men Petter Dreier (Ap) tror det skal mye til før de puster Høyre i nakken førstkommende mandag.

Forebygger “drop out” og atferdsvansker i skolen

Det hevder Kristelig Folkepartis ordførerkandidat, Brynhild Heitmann, i dette innlegget.

Fokus på grønne Lier

Venstres gruppeleder Nina E. Johnsen har fått med seg flere spennende nykommere på laget til kommunevalget.

Hva med denne?

Hjørdis Prestkvern viser frem noe av det som tilbys ved loppemarkedet på Lier voksenopplæring i morgen.

Så kom nissen

Det var nok høydepunktet, da Lier voksenopplæring hadde juleavslutning på Frogner Menighetshus.

Språkopplæring i nye lokaler

Kuteh Jonbula, Bobby, Fakeba og Nast fra Gambia sørget for god stemning da Lier voksenopplæring holdt innflyttingsfest på Stoppen.

Fokus på mulighetene

Virksomhetsleder ved Frogner Sykehjem, Anne Rasch-Haugen, overrakte Frp-leder Siv Jensen ei T-skjorte med dette slagordet etter besøket på lørdag.

Dette tjente medlemmene av kommunestyret

Hvilket partis representanter bidro mest til felleskassa i 2008?

Høyredominans

Det gode valgresulatet har ført til at Høyre fikk samtlige fire ledere og to av nestlederne i de nye hovedutvalgene. Høyres Karl Bellen (på bildet) er blitt valgt til leder av det nye planutvalget

Fortsatt blått flertall i Lier

Høyre gjør sitt beste valg noensinne og er fortsatt det største partiet i Lier, Arbeiderpartiet går mest frem, Fremskrittspartiet mest tilbake og Uavhengige Folkevalgte mister sin plass i kommunestyret.

Prosessen går videre

Det ble et klart flertall i kommunestyret i kveld for å jobbe videre med bygging av kulturhus i Lier

På husbesøk med Tonje, Petter, Martin og roser

Arbeiderpartiets ordførerkandidat Tonje Evju og valgkampleder Petter Dreier (bildet) delte i går ut roser i håp om at velgerne skal gi partiet mulighet til å sikre at Lier unngår Helene Justads privatiseringslinje.

Liervalgets to vinnere

At Helene Justad ledet Lier Høyre frem til rekordresultat, valgseier og ordførerklubba, er det ingen tvil om. Men Tonje Evju, som i spissen for Arbeiderpartiet fanget opp brorparten av stemmene de øvrige partiene mistet, har også grunn til å smile.

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

Grønne Lier forsvinner

Mens det jubles over støtte til tøybleier, forsvinner de grønne liene i Grønne Lier bit for bit.

Det nye kommunestyret

Disse 49 personene vil ta plass i kommunestyret denne høsten

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

Åpent møte om integreringspolitikken

Torsdag hadde Lier Arbeiderparti inviterte til åpent møte om integreringspolitikken i kommunen på Voksenopplæringa i Lierbyen

Lier Senterparti om Ulla-effekten

Blir spennende å se om det var Ulla-effekten som gjorde Høyre så store i Lier, skriver Senterpartiets ordførerkandidat Kirsti Marie Lager Lyngås.

- Mine hjertebarn

Slik karakteriserte Ellen Anita Anderson sine funksjonshemmede deltakere i Stoppen Turn i møte med 3. klasse ved Idrettslinja ved St Hallvard Videregående skole i forbindelse med tildeling av overskuddet fra årets St Hallvardleker.

- Har ikke tenkt å la Høyre få en lett jobb

Lier Arbeiderparti er svært godt fornøyd med årets valgresultat. - Men noen vil kanskje kalle meg skamløs når jeg på vegne av Lier Arbeiderparti sier at vi med god grunn kan innkassere valgseieren, sier Petter Dreier.

Friske opp hukommelsen

Frp og Høyre forsøker å påberope seg ansvaret for utviklingen av Lierstranda

Kontinuitet og fornyelse

Liernett presenterer kandidatene i partiene før kommunevalget til høsten: Nina E. Johnsen er en av Venstres tre toppkandidater som stiller til valg på nytt, men mange nye kandidater er også nominerte denne gang.

Krf s ungdomsprofil

- Jeg var seks år gammel første gang jeg sa jeg ville bli statsminister, forteller Hanne Marie Pedersen-Eriksen som er partiets fremste ungdomskandidat til høstens kommunevalg

Ny leder i Lier Ap

Tonje Evju trekker seg etter å ha vært leder i tre år og blir avløst av Geir Atle Granås.

Flytting til Stoppen?

Både Lier voksenopplæring og Lier Arbeidssenter venter spent på Tjenesteutvalgets vedtak onsdag kveld --

Store forskjeller i skolevalget

Resultatet etter skolevalget på Lier vgs. og St. Hallvard vgs. viser store forskjeller når det gjelder politisk tilhørighet

Integrering og boligmangel i Grønne Lier

- Det er ikke tvil om at innvandringen vi har sett til Norge i de siste ti årene innebærer problemer, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen i Lier FRP i dette innlegget.

Bred enighet om handlingsprogrammet

Gruppelederne fra fem partier har presentert fellesforslag til Handlingsprogrammet for 2012-2015. På bildet fra venstre: Brynhild Heitmann (Krf), Espen Lahnstein (Sp), Søren Falch Zapffe (H), Lars Haugen (Frp) og Nina E. Johnsen (V)

- Tjener på å ha private aktører

- Ligger kvaliteten i omsorgstjenestene i offentlig eller privat sektor? Ordførerkandidat for Kristelig Folkeparti, Brynhild Heitmann, stiller dette spørsmålet og utfordrer, blant andre, Fagforbundet.

Et nytt "Giiiiiiiiiiiifstad"

Gruppeleder i Kristelig Folkeparti, Brynhild Heitmann (på bildet), er skeptisk til forslaget om å kjøpe Brøholt.

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

- Det er ikke forskjell på Stortingsvalg og lokalvalg

- Det er jo akkurat de samme menneskene, politikken og meningene som er over alt. Enten det er storting, fylkesting eller kommune- og bystyre så er det helt likt.

Loppemarked og fest

Det er god grunn til å feste etter et vellykket loppemarked.

Tre liunger i det nye fylkestinget

Høyre, KrF og Frp har 22 representanter i det nye fylkestinget, og har dermed sikret seg flertall. Trond Johansen fra Lier KrF er en av de tre liungene som har fast plass.

Innflytting i januar

Rektor Sissel Gerhardsen Røine har all grunn til å feire at de nye lokalene til Kulturskolen er blitt godkjente

Kloakkstank eller spor av fremmedfrykt?

Liernett kommenterer planutvalgets behandling av ventemottaksaken.

SV fikk smulene

Janicke Solheim markerte SV sterkt som et skole- og kulturparti i forrige periode, men etter forhandlingene med Arbeiderpartiet har hennes parti ingen representanter i det nye tjenesteutvalget som heretter skal behandle skolesakene ---

Vellykket kantinedrift

Deltakere og ansatte ved Voksenopplæringa (se bildet th) kunne smile over nok en vellykket dag, da de avsluttet driften på onsdag.

Vi sjekker partienes hjemmesider

Det er valg – hvilke saker er de viktigste på lokalpartienes internettsider?

Hvor grønn er Lier?

Og hvilket svar gir vi til Marie? Lier Venstre og Buskerud Unge Venstres miljøseminar "Grønn Møteplass" på Høvik skole onsdag kveld hadde fortjent flere deltakere.

En låst dør eller et åpent sinn?

- Slik jeg ser det skal alle flyktninger vi mottar behandles med respekt og likeverdighet, sier Brynhild Heitmann.

Vant valget, men hva med sakene?

Arbeiderpartiet har all grunn til å være fornøyd med valget, men betyr det noe for endringer for lierpoltikken de nærmeste fire årene?

Hvor er makta?

Dette spørsmålet stiller ukens petitskribent, Tonje Evju, som selv er lokalpolitiker.

Solskinnsfeiring på bygdetunet

Audun Lysbakken var trekkplasteret, og han skuffet ikke de mange fremmøtte på det felles 1. mai-arrangementet på Lier Bygdetun i ettermiddag.

Om Ap s stemmegivning

Bård Strand og Tonje Evju, henholdsvis Arbeiderpartiets gruppeleder og partileder, gjør her greie for forskjellig stemmegivning i saken om kulturhuset i torsdagens formannskapsmøte.

130 syke hver dag

Brynhild Heitmann, Krf s ordførerkandidat, gjør rede for bakgrunnen for vedtaket om å sette i gang det ettårige prosjektet for å redusere fraværet blant kommunens ansatte.

Veilys i Lier

Så er vi atter en gang i gang med diskusjonen om veilys i Lier om sommeren. Og det er en som ikke gir seg, og det er Nina Johnsen.

Hva mener egentlig politikerne i Lier?

Snart er det valg, og vi i Lier-nett ville finne ut hva listekandidatene i de forskjellige politiske partiene mener nå like før valget. Vi tok på oss vanlige klær og forsøkte å finne ut hva de som står på stand mener om saker og ting i bygda. Det fine med denne tilnærmingen til politikken, er at man kommer litt under huden på dem som de neste 4 åra skal bedrive styre og stell. Vi hadde lest valgmaterialet, men fant mange brosjyrer prangende og vage. Vi ville ikke vite noe om politisk idehistorie - vi ønsket å finne ut hva de konkret sto for her og nå.

- Gleder hverandre

Sang- og musikkgleden dominerte den tradisjonelle juleavslutningen ved Lier voksenopplæring på Frogner Menighetshus. der hele 14 nasjoner var representert

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

Eskil Pedersen på Liertoppen

Høyre og Frp så trolig rødt på minst én måte, for på mer synlig naboplass i annen etasje på Liertoppen stilte innpå 20 unge og litt eldre Arbeiderparti- og AUF-medlemmer, mange av dem med røde t-skjorter. Og så kom Eskil Pedersen.

Hva stemmer liungene?

Her ser du hvilke partier innbyggerne i Lier kommune har ønsket inn på Stortinget de siste 20 årene

Ekstra utfordringer

- Noen av innvandrerungdommene som lett faller utenfor, kan ha psykiske utfordringer som krever en ekstra oppfølging, mener Lars Ove Moldskred, Venstres medlem i Tjenesteutvalget.

- God omsorg - uavhengig av hvem som tilbyr

Venstres ordførerkanidat Nina Johnsen deler Venstres tanker om omsorg i dette leserinnlegget.

Flere lærere og bedre eldrepolitikk

- Det mener jeg er en av de viktigste sakene ved årets valg, sier Tonje Evju, leder av Lier Arbeiderparti.

7 kan miste jobben etter skandalevedtak i planutvalget

Høyre og Arbeiderpartiet ble enige om oppsiktsvekkende løsning på kammerset.

- Lier Høyre slipper for lett unna

- Jeg var på debattmøtet på Haugestad i går. En god debatt hvor spesielt Høyre, AP og SV gjorde en fin figur, skriver Petter Dreier i dette innlegget. Han er valgkampleder i Lier Arbeiderparti.

EU på dagsorden

Leserinnlegg om EU fra Anders B. Werp, stortingskandidat for Buskerud Høyre

Mer samarbeid med SV og AP?

Varaordfører Trond Johansen mener at Krf bør samarbeide mer med venstresida om flyktninge- og ruspolitikk i Lier

Bevar Gamle Hegg

På ettermidagens 1. maiarrangenment på Høvik skole appellerte Arbeiderpartiets ungdomskandidat til at Lier kommune må utvide mulighetene for Lier Musikkverksted

Småpartiene fokuserer lokalt

Det dreier seg ikke om Siv, Erna og Jens, men lokalpolitikken var budskapet til både SV, Senterpartiet og Venstre på stands på Lierbyen i dag.

Fylkestinget neste år?

Mathias B. Dannevig (62), markant Ap-politiker i Lier, satser på fylkespolitikken neste år -

Legg prestisjen til side!

Det er rådet Jan Haugen, nestleder i Lier Idrettsråd, gir til politikerne og mener følgelig mener at Lier kommune bør bygge ut Lierhallen, i stedet for gymsaler

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

Fortsatt mottak, men for hvem?

Flere, men mer positive asylsøkere kan være nøkkelen til fredeligere sameksistens på Lierskogen, der folk er opprørt over asylmottakets fortid og fremtid, mener Tonje Evju og Martin Kolberg.

SVAR TIL TONJE EVJU

Jeg leste med interesse ditt innlegg i Liernett, om hvor makta egentlig er. Svaret er helt enkelt.

Ulik forståelse for sultestreiken

Høyres gruppeleder, Søren Falch. Zapffe (th) slår fast at streik ikke er noe virkemiddel for opphold i Norge, mens gruppelederne i KrF, SV og Venstre har mer forståelse for aksjonen på Ventemottaket på Lierskogen

Møkkajobb dagen derpå

Nina E. Johnsen var langt nede etter at Kulturhuset ble begravd tirsdag kveld, men med litt galgenhumor hadde hun litt av hvert å si om sine politiske motstandere etter jobbing i stallen.

Samlokalisert dagsenter åpnet i Lierbyen

Mye folk, mye humør og mye å være glad for i Heggveien 8. I går åpnet nemlig det samlokaliserte dagsenteret for personer med demenssykdom.

Takk for tilliten!

- Nå skal vi gjør alt vi kan for å vise oss tilliten verdig, sier leder av Lier Arbeiderparti, Tonje Evju.

Gøy på fotballskole

I likhet med 157 andre unge spillere ble det diplom og fotball med hjem for Camilla, Linna og Thea (foran) etter fire lærerike dager på Stoppen.

Første stikk til Lierbyen

Et flertall i Formannskapet ønsker vinmonopol i Lierbyen

Integrering på utlendingers premisser

Det mener Lier Frp og tjenesteutvalgets nestleder, Lars Haugen, etter vedtaket om en "åpen barnehage" i Lier.

Ap, suverent best på nett

Lier Arbeiderpartis hjemmeside er et hederlig unntak, hvis vi ser på de lite oppdaterte sidene til de lokale politiske partiene --

Ikke glem de små

Er du klar over det fine mangfoldet vi har i årets valgkamp?

Barna mine går på ski

Arezo var en av mange som debuterte som skiløper, da Voksenopplæringa hadde vinteraktivitetsdag på Eiksetra

Erna Solberg fikk fakta om sommel med Lierstranda

De mange og ofte helt unødvendige hindringene Lier har møtt fra myndighetene i forbindelse med utviklingen av Lierstranda var temaet da ordførerkandidat Helene Justad i dag orienterte høyreleder Erna Solberg.

Grønt er best i Lier

Liernett har sjekket de lokale partienes nettsider. Og det er Senterpartiet og Venstre som er best i klassen denne gang.

Kommunestyret, hvor er det?

Lier kommunes nettsider er blant landets svakeste når det gjelder informasjon om lokaldemokratiet. Hvor er kommunestyret? Hva gjør det? Og hvor er ordføreren?

Grønne Lier – floskel eller sannhet?

Anita Drevdal og Ninnie Bjørnland fra SV kommer med dette innlegget

Realistiske forhåpninger

- For at Tonje Evju (på bildet) skal kunne bli valgt til ordfører må vi søke samarbeid med sentrumspartiene, sier Jan Dybvik, leder av Arbeiderpartiets nominasjonskomitè.

Når politikk blir taktikk

Tonje Evju stiller seg uforstående til at det var noen annen grunn bak Høyres forslag om å utsette saken om helgestenging av svømmehallen.