Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 73dca591401c7c759b76a419d775291c

- Husk, bare fem minutter!

Lars Haugen, Frp og Annar B. Hansen fra UF fikk beskjed om begrenset taletid fra ordstyrer Sissel Andersen, da lokalpolitikerne presenterte seg for deltakere ved Lier voksenopplæring torsdag.

Om det ikke er lett for de "nye liungene" å forstå hvordan det norske lokaldemokratiet fungerer, så er det heller ikke lett på fem minutter å fortelle om partiets saker med enkle ord. Men politikerne tok utfordringen - og "stod prøven" med glans. Ordstyrer Sissel Andersen, nå lærer ved Lier voksenopplæring, men med et par tiårs erfaring med politikere på direkten på Nrk, ledet hun presentasjonen på en proffesjonell måte -

Her skal man ikke forsøke seg med å kåre noen "valgvinner". Hvem som blir valgvinner får man kanskje svar på når Voksenopplæringa arrangerer sitt prøvevalg fredag. Men Wivi Abelsen, Sosialistisk Venstreparti, som var lærer ved Lier voksenopplæring fra 1994 til 1996 og som fortsatt jobber innen undervisning, har utvilsomt mer trening til å snakke til slike grupper. Hun snakket langsomt og svært tydelig - men om SVs budskap om kombinasjon sosialisme og miljø nådde frem, det får vi altså vente med å få svar på -

Annar B. Hansen konsentrerte seg om saker som Uavhengig Folkevalgte hadde fått inn fra publikum i forbindelse med Lierdagene.

Arbeiderpartiets ordførerkandidat , Tonje Evju, understreket at arbeid og språk er viktigst for å bli integrert. Et godt eksempel på hvor stor betydning arbeid har for integrering var da hun fortalte om en hun selv hadde ansatt, en tidligere deltaker ved Voksenopplæringa. Hun uttrykte full beundring for denne mannen.

Kirsti Marie Lager Lyngås, ordførerkandidat for Sp, 
fortalte om bakgrunnen for at hun kom med i lokalpolitisk arbeid. Hun presenterte Senterpartiets kjernesaker som vern av dyrkajord og matproduksjon.

Venstres Nina E. Johnsen innledet med å fortelle om sin mormor som innvandret fra Tyskland omkring 1920. Venstres liberale ideologi og  partiets liberale innvandringspolitikk ble understreket. Hun vektla også betydningen innvandringen kan ha for vår velferd. - Vi trenger deres arbeidskraft, sa hun.

Kristelig Folkepartis ordførerkandidat, Brynhild Heitmann, åpnet med å ønske deltakerne velkommen til Norge Det høstet spontan applaus. Hun listet opp partiets kjernesaker som familie- og alkoholpoltikken og omsorgen for de eldre.

Ordførerkanditat for Høyre, Helene Justad, la vekt på hovedsakene for partiet; kunnskap og kvalitet i skolen, omsorg for de eldre og arbeidet for et bedre og bærekraftig miljø - Å forbedre miljøet må starte lokalt, sa Justad og nevnte Høyres forslag om at kommunen må ta sikte på å  anskaffe en del elektriske biler til bruk for f. eks Hjemmesykepleien.
- Og Lier må fortsatt være en grønn sone mellom Oslo og Drammen, understreket hun.

Lars Haugen, Fremskrittspartiet avsluttet. Frps kjernesaker som disiplin i skolen, omsorgen for de eldre og sørge for orden ved å gi politiet større ressurser. Han understreket kravet til innvanderne om å lære norsk språk. - Vi stiller gjerne opp med mer penger til språkopplæring, hvis det er nødvendig, sa Haugen. Men han la ikke skjul  på at partiet er for en mer restriktiv innvandrinsgpolitikk enn de andre partiene. - Han nevnte også partiets motstand om et Statlig Asylmottak på Lierskogen. Haugen roste invandrere med god arbeidsmoral.

Etter presentasjonen kom det noen spørsmål fra deltakerne. Ett dreide seg om svømmehaller. Ingen av paneldeltekerne så noen mulighet til å bygge noen ny svømmehall. Til det er det for mange andre byggprosjekt som må på plass, var svaret. Et annet dreide seg om flere lekeplasser for barn. Heller ikke her kunne politikerne love noe. Nina E. Johnsen, Venstre, appellerte til å bruke naturen i stedet.

Interessant var det å merke seg at mange deltakere ønsket å vite mer. Noen av politikerne som ikke måtte haste tilbake til jobb, fikk mange interessante spørsmål.

- Ikke mange, men noen av deltakerne ved Voksenopplæringa har stemmerett, fastslår rådgiver Alf Jørgensen til Liernett. - Det dreier seg om noen elever på ungdomsskolekurset, men få deltakere totalt ved dagkursene. Loven sier at har man tre års botid, har man stemmerett ved kommunevalg. For å stemme ved stortingsvalg må man være norsk statsborger.

- Det viktigste ved dagens besøk er at våre deltakere kan bli bedre kjent med politikerne. De vil kanskje kjenne dem igjen senere, sier rådgiver Alf Jørgensen. - For om fire år vil alle kunne stemme ved kommunevalget.

Lier voksenoplæring har totalt nær 200 deltakere og elever, fordelt 30 i grunnskoleklassen, 95 i nivåbaserte grupper, 15 norske elever på spesial-pedagogisk opplegg og 60 deltakere på språkkurs på kveldstid. Ved torsdagens partipresentasjon var cirka 90  tilstede sammen med sine lærere

For politiske partiene i Lier kan innvandrernes stemmegivning være viktig. Selv om barna utgjør en stor del av antall innvandrere, vil stadig flere kunne påvirke resultatet, om flere benytter seg av disse mulighetene. Men tall oppgitt fra NRK i dag viser at bare 40 % av innvandrerne i Norge stemmer ved valg. Det er altså langt flere hjemmesittere i denne gruppen enn blant innbyggerne ellers. NB. Vi har ikke tall fra Lier kommune som viser det tilsvarende.

Pr. 2010 er det 12,6 % av Liers innbyggere som har innvandrerbakgrunn, 4,6 % av dem kommer fra resten av Europa eller vestlige land forøvrig og 7,8 % kommer fra resten av verden, Asia, Afrika, europeiske land utenfor EØS m.v. (kilde: www.lier.kommune.no)

.

Ordstyrer Sissel Andersen hadde plassert politikerne fra venstre mot høyre etter vanlig politisk terminologi. Det var kun ett unntak. Annar B. Hansen fra Lier Uavhengig Folkvalgte (her i gang med sin presentasjon) ble plassert til venstre for Wivi Abelsen fra Sosialistisk Venstreparti. (Han hadde mindre tid til disposisjon på dagens møte). Ved bordene ser vi f.v.: Wivi Abelsen, Tonje Evju, Kirsti Marie Lager Lyngås, Nina E. Johnsen, Brynhild Heitmann, Helene Justad og Lars Haugen.

Deltakere og lærere ved Voksenopplæringa klare for presentasjonen.

Wivi Abelsen, SV, har så utvilsomt mer trening til å snakke til slike grupper.

- Det viktigste er å bli kjent med lokalpolitikerne, sier rådgiver Alf Jørgensen. Her sammen med lærer Anita Thunberg før dagens presentasjon.

Brynhild Heitmann, Krf fikk gode kontakt med disse deltakerne.

 

 - Jeg har bestemt meg, jeg skal stemme Høyre på grunn av utdanningspolikkken, hevdet denne unge deltakeren. Helene Justad ser ikke ut til å mislike det standpunktet.

 

Tidligere varaordfører Jan Dybvik, Ap assisterte ordførerkandidat Tonje Evju. Han brukte tavla;  tegnet, skrev og forklarte ivrige tilhørere etter presentasjonen. Tonje Evju sees i bakgrunnen.

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode