Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 5e4839e6e3bab735f84cc0c8ab68222e

Ekstra utfordringer

- Noen av innvandrerungdommene som lett faller utenfor, kan ha psykiske utfordringer som krever en ekstra oppfølging, mener Lars Ove Moldskred, Venstres medlem i Tjenesteutvalget.

Frivillighetssentralen og Kulturkontoret inviterte til møte på Haugestad onsdag i forrige uke, der dette spørsmålet ble stilt: ”Hvordan få til integrering og mangfold i idretten” ?

Møtet hadde dårlig oppslutning. Kun to politikere deltok, begge fra Høyre. Venstres Lars Ove Moldskred, er ansatt i NAV-Vestfold og har lang erfaring innen idrett, hadde planer om å delta, men måtte droppe det på grunn av sykdom i familien.

- Hvordan kan skole, Voksenopplæring, idretten, frivillige organisasjoner og Lier kommune bidra til mer og bedre integrering, Moldskred?
- Vi taper alle i det lange løp på hver ungdom som ikke blir godt integrert i idrett og andre fritidsaktiviteter. Mange er kommet til Lier uten nær familie.

Språktrening

- Idretten er en ideell arena for trening av språkferdigheter. Språk er avgjørende for god integrering. Her kan idretten gjøre en stor oppgave for fremtidens arbeids- og samfunnsliv. Dersom vi sammen får flere i aktivitet, får vi færre som faller utenfor. Samfunnsmessig vil dette bety svært mye på mange viktige områder. La oss gjøre idretten til en enda bedre brobygger og veileder for utsatte ungdomsgrupper.
Her kan idretten, frivillige organisasjoner og aktørene som jobber med språktrening tenke nytt og kreativ
t, fremholder Moldskred.

- Hvordan få til integrering og mangfold i idretten?
- Dette er som vi før har snakka om svært sammensatt, og jeg synes det er vanskelig å svare kort. Jeg viser her til mitt leserinnlegg på Liernett i 2007 "Idrett som flerkulturell arena" med noen nye kommentarer.

Hvordan kan idretten, frivillige organisasjoner og Lier kommune gjøre idretten til en enda bedre arena for integrering av ungdom som lett kan falle utenfor, og kan idretten og frivillige organisasjoner få noe økonomisk støtte til en større satsing på integreringsarbeid?spør Moldskred selv og han svarer dette:

- I mange tilfeller kan vi som idrettsledere bli bedre tilretteleggere for ungdom som lett faller utenfor. Som foreldre/ foresatte kan vi også bidra mer i mange sammenhenger. Det er ofte lite som skal til for at utsatte grupper føler seg mer hjemme i idretten. Litt mer innsats og tilpasning fra mange kan gi svært gode resultater.

- Det er også viktig at idrettsgrupper og andre frivillige organisasjoner prioriterer dette området innenfor dagens økonomiske rammer. Relativt mye offentlige midler kommer allerede idretten og frivillige organisasjoner til gode i Lier, hevder Moldskred

Mange store talenter

- En storsatsing på idrett som flerkulturell arena kan gi oss mange nye og store idrettstalenter, flotte breddeidrettsledere og ressurspersoner i fremtidens bredde og toppidrett. Nye Carewer kan like godt bo i Lier som Lørenskog, sier han.

- Noen kan ha en personlig økonomi/ familieøkonomi som gir begrensninger i idrettsdeltagelse. Kanskje kan utlåns- og bytteordninger av utstyr etableres. Leverandører kan også være interessert i sponsing av utstyr mot profilering. I Norge er de fleste materielt rike, men for noen er det en stor utfordring å henge med på utstyrskravene

Det er store økonomiske forskjeller mellom de rikeste og de som materielt sett har minst i vår kommune. Prising av aktiviteter og utstyrskrav blir derfor fort ekskluderende faktorer.

Konkrete tiltak

- Kan ansettelse av miljøarbeidere med tilknytning til Lier Voksenopplæring og/ eller idretten være en gunstig investering?

- Jeg tror en riktig satsing på dette området vil gi store og positive avkastninger. Det kan også være aktuelt med noe kartlegging av ønsker og behov blant utsatte ungdomsgrupper for å treffe bedre med integrering- og tilretteleggingstiltak. Forebyggende ungdomsarbeid er god kommuneøkonomi.

- Hva kan vi gjøre for få innvandrere til å delta i idretten og annet foreningsliv?

- Idretten og foreningene kan selv gjøre mer på dette området. Her er det ofte snakk om å være mer inkluderende, liberal, tolerant og fordomsfri. I dagens Norge er det dessverre ikke alltid like lett å ha "feil" religion, kulturbakgrunn eller verdisyn.

- I Lier kommunes budsjett for 2009 har vi fått oppgitt at man ikke fant penger til en foreslått miljøarbeiderstilling. Er det riktig?

- Jeg har vært positiv til en slik stilling, men jeg er alene fra Venstre i Tjenesteutvalget. Som et lite parti er vi også avhengig av å få med oss andre. Vi er også på vei inn i en økonomisk situasjon, som gjør at vi må prioritere tøffere. Det har jeg vært villig til å gjøre, og kommer til å gjøre, selv om det kan være tildels svært upopulært. Skal vi prioritere noe høyere må vi nedprioritere noe annet.

- Hva er Venstres syn på spørsmål som er stilt ovenfor og hvilke tiltak er nødvendige i Lier, mener du?

- Lier Venstre og jeg har vært positive til en slik satsing. Så får vi se ved neste budsjettprosess hva vi klarer å prioritere ned og opp. "Alt henger sammen med alt", avslutter Lars Ove Moldskred.

Les også Moldskred innlegg fra 2007: http://www.liernett.no/?artikkel=1872

Forrige artikkel:Ett år etter MangfoldsåretNeste artikkel:- Fikk brukt fysikken
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode