Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Ekstra utfordringer

- Noen av innvandrerungdommene som lett faller utenfor, kan ha psykiske utfordringer som krever en ekstra oppfølging, mener Lars Ove Moldskred, Venstres medlem i Tjenesteutvalget.

Frivillighetssentralen og Kulturkontoret inviterte til møte på Haugestad onsdag i forrige uke, der dette spørsmålet ble stilt: ”Hvordan få til integrering og mangfold i idretten” ?

Møtet hadde dårlig oppslutning. Kun to politikere deltok, begge fra Høyre. Venstres Lars Ove Moldskred, er ansatt i NAV-Vestfold og har lang erfaring innen idrett, hadde planer om å delta, men måtte droppe det på grunn av sykdom i familien.

- Hvordan kan skole, Voksenopplæring, idretten, frivillige organisasjoner og Lier kommune bidra til mer og bedre integrering, Moldskred?
- Vi taper alle i det lange løp på hver ungdom som ikke blir godt integrert i idrett og andre fritidsaktiviteter. Mange er kommet til Lier uten nær familie.

Språktrening

- Idretten er en ideell arena for trening av språkferdigheter. Språk er avgjørende for god integrering. Her kan idretten gjøre en stor oppgave for fremtidens arbeids- og samfunnsliv. Dersom vi sammen får flere i aktivitet, får vi færre som faller utenfor. Samfunnsmessig vil dette bety svært mye på mange viktige områder. La oss gjøre idretten til en enda bedre brobygger og veileder for utsatte ungdomsgrupper.
Her kan idretten, frivillige organisasjoner og aktørene som jobber med språktrening tenke nytt og kreativ
t, fremholder Moldskred.

- Hvordan få til integrering og mangfold i idretten?
- Dette er som vi før har snakka om svært sammensatt, og jeg synes det er vanskelig å svare kort. Jeg viser her til mitt leserinnlegg på Liernett i 2007 "Idrett som flerkulturell arena" med noen nye kommentarer.

Hvordan kan idretten, frivillige organisasjoner og Lier kommune gjøre idretten til en enda bedre arena for integrering av ungdom som lett kan falle utenfor, og kan idretten og frivillige organisasjoner få noe økonomisk støtte til en større satsing på integreringsarbeid?spør Moldskred selv og han svarer dette:

- I mange tilfeller kan vi som idrettsledere bli bedre tilretteleggere for ungdom som lett faller utenfor. Som foreldre/ foresatte kan vi også bidra mer i mange sammenhenger. Det er ofte lite som skal til for at utsatte grupper føler seg mer hjemme i idretten. Litt mer innsats og tilpasning fra mange kan gi svært gode resultater.

- Det er også viktig at idrettsgrupper og andre frivillige organisasjoner prioriterer dette området innenfor dagens økonomiske rammer. Relativt mye offentlige midler kommer allerede idretten og frivillige organisasjoner til gode i Lier, hevder Moldskred

Mange store talenter

- En storsatsing på idrett som flerkulturell arena kan gi oss mange nye og store idrettstalenter, flotte breddeidrettsledere og ressurspersoner i fremtidens bredde og toppidrett. Nye Carewer kan like godt bo i Lier som Lørenskog, sier han.

- Noen kan ha en personlig økonomi/ familieøkonomi som gir begrensninger i idrettsdeltagelse. Kanskje kan utlåns- og bytteordninger av utstyr etableres. Leverandører kan også være interessert i sponsing av utstyr mot profilering. I Norge er de fleste materielt rike, men for noen er det en stor utfordring å henge med på utstyrskravene

Det er store økonomiske forskjeller mellom de rikeste og de som materielt sett har minst i vår kommune. Prising av aktiviteter og utstyrskrav blir derfor fort ekskluderende faktorer.

Konkrete tiltak

- Kan ansettelse av miljøarbeidere med tilknytning til Lier Voksenopplæring og/ eller idretten være en gunstig investering?

- Jeg tror en riktig satsing på dette området vil gi store og positive avkastninger. Det kan også være aktuelt med noe kartlegging av ønsker og behov blant utsatte ungdomsgrupper for å treffe bedre med integrering- og tilretteleggingstiltak. Forebyggende ungdomsarbeid er god kommuneøkonomi.

- Hva kan vi gjøre for få innvandrere til å delta i idretten og annet foreningsliv?

- Idretten og foreningene kan selv gjøre mer på dette området. Her er det ofte snakk om å være mer inkluderende, liberal, tolerant og fordomsfri. I dagens Norge er det dessverre ikke alltid like lett å ha "feil" religion, kulturbakgrunn eller verdisyn.

- I Lier kommunes budsjett for 2009 har vi fått oppgitt at man ikke fant penger til en foreslått miljøarbeiderstilling. Er det riktig?

- Jeg har vært positiv til en slik stilling, men jeg er alene fra Venstre i Tjenesteutvalget. Som et lite parti er vi også avhengig av å få med oss andre. Vi er også på vei inn i en økonomisk situasjon, som gjør at vi må prioritere tøffere. Det har jeg vært villig til å gjøre, og kommer til å gjøre, selv om det kan være tildels svært upopulært. Skal vi prioritere noe høyere må vi nedprioritere noe annet.

- Hva er Venstres syn på spørsmål som er stilt ovenfor og hvilke tiltak er nødvendige i Lier, mener du?

- Lier Venstre og jeg har vært positive til en slik satsing. Så får vi se ved neste budsjettprosess hva vi klarer å prioritere ned og opp. "Alt henger sammen med alt", avslutter Lars Ove Moldskred.

Les også Moldskred innlegg fra 2007: http://www.liernett.no/?artikkel=1872

Flere saker fra arkivet

Idrett som flerkulturell arena

Hvordan bidra til enda bedre integrering gjennom idretten? spør Venstres 4. kanditat i denne artikkelen

Utdanning og arbeid

- Dette er nødvendig for en bedre inkludering i det norske samfunnsliv, mener Senterpartiets Siri Loe (bildet) i integreringsspørsmålene --

Likegyldighet eller manglende engasjement?

Det er gått 14 dager siden Frivillighetssentralen og Kulturkontoret forgjeves forsøkte å samle tillitsvalgte og politikere til engasjement for større foreningsdeltakelse fra våre nye landsmenn.

Nei til nedprioritering

Frp er uenig i at det skal kuttes 400 000 kroner i tilskudd og støtte til breddeidretten.

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Legg prestisjen til side!

Det er rådet Jan Haugen, nestleder i Lier Idrettsråd, gir til politikerne og mener følgelig mener at Lier kommune bør bygge ut Lierhallen, i stedet for gymsaler

Må bedre informasjonen

Det er ett av flere punkter som Arbeiderpartiets Bård E. Strand legger vekt på vedrørende integreringsarbeidet i Lier

Mer hallkapasitet i Lier...nå

Nå bygger Lier kommune ny storskole Høvik/Stoppen, og Lier-idretten har en unik mulighet til å få på plass ytterligere hallkapasitet tilknyttet skoleanlegget! (...)

Ett år etter Mangfoldsåret

Lier er blant fylkets aller største innvandrekommuner, men hva har skjedd siden Mangfoldsåret?

Positiv til miljøarbeiderstilling

Vi vil bidra til opprettelse av en slik stilling i Lier, sier Anita Drevdal i Lier SV

Bevar gleden i idretten

NRK P3morgen har besøkt Lier NMK og deres anlegg i Leirdalen.

Dårlig samhandling

- Er det slik at elevene ved Sylling og Hallingstad og Tranby skoler har dårligere forhold for kroppsøving enn elever ved bygdas skoler? spurte Bård Strand i en epost til Liernett denne uka

- Frivillighet bidrar til demokrati og gode lokalsamfunn

Innlegg: Høyres formål er å skape et samfunn der mennesker kan utvikle seg og utfolde seg.

Lytter til idrettslagene?

Blir det en utvidelse av Lierhallen etter at mange tillitsvalgte og idrettsledere har uttrykt skepsis til planene om to gymsaler på Stoppen?

Gymsaler til besvær!

Innlegg fra Marit Skretteberg, Håndballforbundets Region Sør, og Jakob Vik, Idrettssjef Buskerud Idrettskrets

- Buskerud AP støtter St. Hallvardspillet

Innlegg fra Turid Hellgren (AP)

Raymond Johansen: Uten frivillighet stopper Norge

Valgkampen er i sluttfasen, og sentrale politikere trår på gasspedalen for å nå så mange som mulig før valget. I dag møtte Arbeiderpartiets generalsekretær Raymond Johansen Lier Idrettslags ledere.

Historisk medlemsrush

- Folk melder seg inn i Venstre som aldri før, sier sekretær Ståle Sørensen i Drammen Venstre (på bildet), og reaksjonene har vært ulike lokalt ----

- Lavterskeltilbud i fare

Det sier Christian Aakermann (her th), leder i Liungen IF, etter det store kuttet i det kommunale tilskuddet til idretten. De to største idrettsklubbene, Liungen IF og Lier IL, får tilsammen cirka 94 000 kroner mindre fra kommunen etter det store kuttet til idretten. - Det kan lett gå utover de rimeligste tilbudene våre, sier Christian Aakermann.

Mer penger til aktiviteter

- Kulturdepartementet har kommet med en fersk ordning for momskompensasjon for idrettslagene, sier Roar Bogerud, liung og leder av Buskerud Idrettskrets.

- Det var ikke gøy lenger

Frafallet innenfor organisert idrett er bekymringsfullt, hevder forskere. Liernett har utfordret lokale idrettsledere til å kommentere artikkelen.

Kulturkommunen Lier

De folkevalgte i Lier har nå bestemt seg for at kommunen skal få et kulturhus i Lierbyen.

Folkemøte i kveld

- Hvordan vil du at friluftslivet og idrettstilbudet i Lier skal være om fem år?

Kommunen og de frivillige organisasjonene

Møte på Haugestad sist onsdag

- Ja til kulturhus

Venstres gruppeleder Nina E. Johnsen, lister opp 10 punkter for å stemme ja i kveld.

Informasjon fra Lier IL om anleggsinitiativet

Lier IL inviterer til et krafttak for idretten i Lier kommune!

Framtidas idrettstilbud

Nærmiljøanlegget (bildet th) ved Oddevall skole er et av innspillene som kan bli realiserte innen de neste fem årene. Liernett bringer her en oppsummering til kulturkontoret etter folkemøtet på Haugestad den 16. april.

- Jeg skyter litt hjemme også

På Eplefestivalen fikk Erik Jul Sand prøve ordentlig bueskyting under kyndig veiledning

En låst dør eller et åpent sinn?

- Slik jeg ser det skal alle flyktninger vi mottar behandles med respekt og likeverdighet, sier Brynhild Heitmann.

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

Integrering på utlendingers premisser

Det mener Lier Frp og tjenesteutvalgets nestleder, Lars Haugen, etter vedtaket om en "åpen barnehage" i Lier.

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

KM-tittel og pokaler

Marcus Næslun Haugland og Emil Mehren Mathiesen kan smile etter en flott sesong for bandygutta i Sparta Bragerøen.

Fritidsmesse for funksjonshemmede på Lierbyen skole

Det er noe med oss alle, men hos noen er det mer synlig. Som hos mennesker med en funksjonshemming av et eller annet slag. Målet må være å gi alle et mest mulig likeverdig liv. Og det skal ofte ikke så mye til.

Velkommen til nye Liernett

Velkommen til den tredje versjonen av Liernett. Etter som årene har gått har Internett forandret seg. For å henge med på utviklingen har vi i Liernett forandret både layout, system og organisering. Nå ser du på den tredje versjonen av nettavisa Liernett. Les mer om Liernett og hvem som jobber med prosjektet.

Sterk 7. plass

Maren Jansson Haverstad var best av de norske deltakerne i sin klasse i European Cup i St Morits i helgen.

Debatten fortsetter

Rådmannen valgte å legge avgjørende vekt på skolens behov og ønsker på Stoppen, og det synes representanter for hallidrettene er svært beklagelig

Skål for de frivillige

2007 går over i historien om noen timer, et lykkelig år for noen, mens for andre et år fyllt med smerte, sorg og savn

Den bevisstløse fotballen

Skal du bli en god vinner, må du lære å tape, sier Arne Møller (45), tidligere toppspiller og sportslig leder, utdannet fysioterapeut, nå forfatter, filosof og trener for Sandviken.

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

LIER DRIFT

I følge en artikkel i Lierposten i dag, så har Lier Drift store problemer med kunne opprettholde en forsvarlig drift på sitt arbeid.

Hva med gjestfriheten?

Å komme til Norge og ikke ha en seng som venter ved ankomst i august er ikke så kjekt, selv på denne årstiden.

Glade barn i håndballhallen

- Barn på Tranby og Lierskogen tar vinterferien på håndballbanen, skriver Tryggve Hagen i Lier IL i en pressemelding.

Mer sambruk

- Det er plass til både publikummere og svømmeklubben enda flere timer i uken, uttaler Tor B. Heiberg, leder i klubben.

- Endelig Heiahall!

Bård Strand (Ap) gleder seg over vedtaket om Heiahallen, men er bekymret over håndteringen av andre utfordringer kommunen står overfor.

Vi trenger deg!

Mange mennesker er i dag involvert i Liernett. Vi ønsker fortsatt å knytte til oss engasjerte sambygdinger - hva skal til for å få med deg?

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

Lier-nett fornyes

I disse dager pågår finpussen av nye Liernett. Vi har gjennomgått organisasjonen fra topp til bunn, og vil om kort tid lansere et helt nytt system med mange nye funksjoner.

"Gjør gutter til menn og menn til gutter"

- Hva skjer følelsesmessig når millioner samler seg på fotballbaner og foran TV-skjermene daglig?

Smil i tåka

Her er fire unge skiskyttere og ordfører Helene Justad etter at det nye skiskytteranlegget på Eggevollen ble åpnet i dag.

- Hvor mangfoldig er du?

Mangfoldåret 2008 er i gang. Vil en eller flere Lier-familier vise mangfold i praksis?

Mot juks i idretten

Det var fullt hus mandag kveld, da Lier IL arrangerte det første av to møter om doping

Skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner

Mange har gitt gaver til frivillige organsisasjoner etter flomkatastrofen. Gaver til mange av disse organisasjonene gir rett til fradrag ved ligningen.

Et godt liv – livet ut

Det ble fullt hus og stort engasjement på Haugestad i dag, der markeringen av den internasjonale Eldredagen var både informativ, inspirerende og underholdende. Fra venstre Kjersti Hennum, Helene Justad og Live Brekke.

Det er politikernes ansvar

Som politiker forholder jeg til at det er rådmannen som har gjort dette, ikke den enkelte ansatte bak rådmannen, sier Bård Strand (tv på bildet), i sin kommentar om skolens rolle i Stoppenutbyggingen

Mangler vertsfamilier

I august kommer Baris (15) til Norge.

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

Førsteplass i østlandscup – Taekwon-do

Kine Langaard Fra Lier vant juniorklassen Østlandscup i Taekwon-do i helga. Etter en spennende finale mot klubbvenninne Annette Wang kunne hun innkassere gullmedaljen. Den som var mest overrasket var Kine selv, som før finalen holdt Annette som klar favoritt og var fornøyd med en eventuell sølvmedalje.

En julegave til en ny landsmann

Mike Andrè er en av flere flyktninger som ønsker kontakt med liunger. Den blide og velutdannede enkemannen er en av flere flyktninger som ønsker kontakt med liunger. Kathrine Hoem ved Frivillighetssentralen formidler Flyktningguider. – Vi trenger flere flyktningguider, sier hun. Er du en av dem som kan tenke deg å bli flyktningguide, kan det være den beste julegave du kan gi en flyktning i vår kommune.

Støtter helgestengning

Høyre vil stemme for rådmannens forslag om å stenge Lierhallen i helgene, bekrefter gruppeleder Søren Falch Zapffe.

Et desperat forsøk på økonomisk vinning?

Lars-Erik Petersen, Arbeiderpartiets gruppeleder i Miljøutvalget, stiller dette spørsmålet etter miljøskandalen på Tranby.

Ballbinger er framtida

Et av mange sikre vårtegn er og vil bli barn og ungdoms spilleglede

Fortsetter nedbyggingen av omsorgsektoren

Det sier gruppeleder i Ap, Bård Strand (på bildet), etter vedtaket av Handlingsplanen

Småpartiene fokuserer lokalt

Det dreier seg ikke om Siv, Erna og Jens, men lokalpolitikken var budskapet til både SV, Senterpartiet og Venstre på stands på Lierbyen i dag.

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Høstet gode erfaringer

Sindre Jansson Haverstad kunne ikke selv delta på grunn av en forkjølelse, men er godt fornøyd med gjennomføringa av Lierbygda o-lags første norgescup i skiorientering.

Søskenparet Haverstad går online

Det spreke søskenparet Maren og Sindre J. Haverstad har ikke bare brukt sommeren på konkurranser og trening

Frode Kyvåg som motivator

For andre året på rad arrangerer Demensteamet i Lier kommune et Kick-Off for demenskontaktene i Lier kommune

Bygdetunet som arena

På grunn av store snømengder har Lierbygda O-lag valgt å flytte sin norgescup i ski-o-løp fra drammensmarka til Liers tusenårsted førstkommende helg.

Lærte om Afghanistan

4 klassingene på Oddevall lærte om Afghanistan av Oberst løynant Kjell Nord som bor på Sjåstad.

Skal styrke integreringen

Lier kommune vil rette fokus mot, blant annet, språkferdigheter, utdanningskompetanse, kvinnesyn, barn og fritid, arbeidsgivers tilnærming og forholdene for fremmedarbeiderne og helseforhold.

- Husk, bare fem minutter!

Lars Haugen, Frp og Annar B. Hansen fra UF fikk beskjed om begrenset taletid fra ordstyrer Sissel Andersen, da lokalpolitikerne presenterte seg for deltakere ved Lier voksenopplæring torsdag.

Våg å satse på kultur i Lier

Rådmannsteamet i Lier kommune har planlagt hardhendte nedskjæringer i kommunens budsjett. Det ser ut til å gå særlig ut over kulturlivet. Kultursjef Ingeborg Rivelsrud har med denne bakgrunn kritisert de økonomiske rammevilkårene de sentrale myndighetene i Norge gir sine kommuner og hun har sluppet til i en stor artikkel i Drammens tidende. Dette har ikke gått upåaktet hen.

Integrering og boligmangel i Grønne Lier

- Det er ikke tvil om at innvandringen vi har sett til Norge i de siste ti årene innebærer problemer, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen i Lier FRP i dette innlegget.

Godt idrettsår for liungene

Flotte arrangement på stadig bedre arenaer, nivåheving på flere plan, flere gode rekrutterer, voksende vilje til klubbsamarbeid og flere liunger i flere idrettsgrener preget 2011. Idrettsinteresserte kan glede seg til 2012 -

Aktiv Liernett? For hvem?

Halvannet år etter at Liernett la planene for egne bloggsider for privatpersoner, organisasjoner og politiske partier, er Aktiv Liernett ferdig. Aktiv Liernett (...)

130 syke hver dag

Brynhild Heitmann, Krf s ordførerkandidat, gjør rede for bakgrunnen for vedtaket om å sette i gang det ettårige prosjektet for å redusere fraværet blant kommunens ansatte.

Tviler på NRK s redelighet

- Det er viktig at velgerne gis riktig informasjon og informeres på en oppklarende måte av statskanalen, mener Ståle Sørensen, fylkes - og valgkampseskretær for Venstre.

Hallidrettene tapte

Bård Strand (her tv) og Arbeiderpariet kjempet en forgjeves kamp for å utvide Lierhallen, men tapte som ventet

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Svært stor prestasjon

- Helt suverent, sier lederen i Lier Taekwon-do klubb om Ada Gaarders prestasjon i World Cup i England i forrige uke.

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

Aktiv Liernett? For hvem?

Liernett har lansert en helt ny tjeneste som gjør deg til nettjournalist

Frp-skolen

- Ettersom Frp hele tiden har sikret flertall for Lier Høyres budsjettforslag og handlingsprogram er innlegget her en sterk selvkritikk, skriver Arbeiderpartiets Bård E. Strand i sitt svar til Frp-ledelsen.

Bli vertsfamilie!

Norge er rekordpopulært som reisemål for utvekslingselever fra hele verden

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig

- Med Lier kommunes gjeld på over 1200 millioner er et ikke mulig å opprettholde dagens tjenestenivå, mener Lars Haugen i Lier Frp.

Hvor er makta?

Dette spørsmålet stiller ukens petitskribent, Tonje Evju, som selv er lokalpolitiker.

Hvem fortjener Miljøprisen 2012?

Lier kommune skal dele ut miljøpris og ønsker forslag til kandidater.

EU på dagsorden

Leserinnlegg om EU fra Anders B. Werp, stortingskandidat for Buskerud Høyre

Ekte liung?

- Mangfold og myter. Årets sommerutstilling på Lier Bygdetun åpner 22. juni

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

Kan steke seg til London-OL

St. Hallvard Håndballklubb forsøker å steke vafler hele veien til London-OL.