Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Likegyldighet eller manglende engasjement?

Det er gått 14 dager siden Frivillighetssentralen og Kulturkontoret forgjeves forsøkte å samle tillitsvalgte og politikere til engasjement for større foreningsdeltakelse fra våre nye landsmenn.

Kveldens viktigste spørsmål var etter vår mening dette:

- Hvordan få til integrering og mangfold i idretten?

160 lag og foreninger, samt 14 politikere i Tjenesteutvalget, voksenopplæringen og noen innvandrere var invitert, foruten DT, Lierposten, NRK Buskerud og Liernett. For arrangøren og de innbudte, inklusive Liernett som eneste medierepresentant, var det en skuffelse at bare et-20-tall møtte. Svært mange gikk derfor glipp av det engasjerte foredraget til Morten Sandnæs som fortalte om idrettslig integrering i praksis.

To av de 14 representantene i Tjenesteutvalget, som var inviterte, møtte. Det er ikke særlig tillitvekkende. Det tyder på at den delen av den lokale kulturen ikke blir prioritert særlig høyt. Sentrale lokalpolitikere burde vært der. Og når minst tre av gruppelederne i Kommunestyret ikke visste noe om det planlagte møtet og heller ikke var invitert, ble det ekstra vanskelig å legge fram tanker for konkrete politiske beslutninger.

Kulturrådet, som hittil ikke ser ut til å ha jobbet med idrett som en del av det utvidede kulturbegrep, var heller ikke til stede. Men det mest kritikkverdige var at Idrettsrådet var fraværende, til tross for at de ble kontaktet og fikk velge dag og tidspunkt.

Det ble et møte for bare de få spesielt interesserte. Og det burde det ikke ha blitt. De som leste Liernetts artikkel fra møtet vil se at konkrete virkemidler er nødvendige for en positiv utvikling av integrering og mangfold innen foreningslivet i Lier. Morten Sandnæs i Vålerenga understreket at det er håpløst å tro at man skal lykkes med  integrering, uten en pådriver eller en koordinator.

Lier har en stor og ung innvandrerbefolkning. Lier, med sine cirka 100 nasjonaliteter, har mottatt mellom 70 og 80 barn under ni år de siste fem år. Som barn flest, ”hungrer” de etter å få delta i aktiviteter på lik linje med norske barn. I tillegg er det et ukjent antall enslige ungdommer som trenger veiledning og støtte for å komme inn det felleskap, som for eksempel idretten er.

Rådmannen fant ikke friske midler til en miljøarbeider for dette året. Men det bør være håp om at politikerne forstår behovet for en slik stilling så raskt som mulig, i god tid før neste budsjettbehandling.

I motsetning til mange nabokommuner og svært mange kommuner rundt om i landet har heller ikke Lier vært i stand til å rekruttere frivillige flyktningguider. Det lokale Røde Kors, som vanligvis rekrutterer disse guidene, har ingen til å ta seg av denne jobben. Det må være en falittærklæring for Lier Røde Kors som en lokalforening til en organisasjon med klare internasjonale mål --

Det er positivt at Arbeiderpartiets Bård Strand, blant annet, sier følgende: ”at for å bedre deltagelsen vil det være viktig at organisasjonene er bevisst åpne og inkluderende, i noen grad også oppsøkende, overfor nye grupper og individer. I Lier informeres alle nytilflyttede om bygdas ulike organisasjoners eksistens, men i liten grad om innhold og kontakttidspunkter etc. Det kan forbedres.

Vi ser dessverre få eksempler på at organisasjonene makter å oppsøke nye grupper. Det står ikke på viljen, men innsikt og evnen til å finne konkrete løsninger.

Det er også positivt at SV s Anita Drevdal uttaler dette helt konkret: ”Vi vil definitivt forsøke å bidra til opprettelsen av en slik stilling og jobbe videre med tanker om hvordan den bør se ut - hvem kan bygge nettverk, hvor kan midlene skaffes til veie etc.

Konkret er også Venstres Lars Ove Moldskred når han i et intervju med Liernett for vel en uke siden sa blant annet: ”Jeg tror en riktig satsing på dette området vil gi store og positive avkastninger. Det kan også være aktuelt med noe kartlegging av ønsker og behov blant utsatte ungdomsgrupper for å treffe bedre med integrering - og tilretteleggingstiltak. Forebyggende ungdomsarbeid er god kommuneøkonomi.
Noen av innvandrerungdommene som lett faller utenfor, kan ha psykiske utfordringer som krever en ekstra oppfølging”

Lokalpolitikeren Moldskred, som kjenner målgruppen godt via sitt daglige arbeid, sier dette: ”Vi taper alle i det lange løp på hver ungdom som ikke blir godt integrert i idrett og andre fritidsaktiviteter. Mange er kommet til Lier uten nær familie”

Da det såkalte Mangfoldsåret 2008 ble proklamert ble disse målene uttrykt:

å stimulere nye og eksisterende miljøer som arbeider med å fremme kulturelt mangfold.

å styrke etablerte kulturinstitusjoners samhandling med utøvere og publikum med minoritetsbakgrunn.

å utvikle det flerkulturelle perspektivet innenfor tiltaks- og tilskuddsordninger.

å etablere arenaer der de ulike aktørene kan utfordre hverandre.

Det er fine formuleringer og visjonære mål som vanskelig kan nås uten konkret målrettet satsing etter vår mening. Og hvilke konkrete resultater fikk vi i Mangfoldsåret? Innvandrere var svært godt representerte på bildeutstillingen på Bygdetunet.
Da utstillingen på Bygdetunet ble åpnet i juni 2008 skrev Liernetts medarbeider medarbeider følgende: ” Vi i Liernett håper dette skal bli noe mer enn en stillestående og traust utstilling à la dem som vi har sett så mange av før, at den skal få oss til å reflektere over det faktum at vi som nordmenn ikke utgjør flere enn det som er en akseptabel feilmargin hver gang inderne holder folketelling. I global sammenheng må vi nærmest betraktes som utryddelsestruet.”

Hver tiende innbygger er innvandrer. Nær 11 prosent av Liers befolkning er definert som innvandrere. Det bør engasjere oss alle, ikke bare Kulturkontoret og Frivilllighetssentralen og et fåtall mennesker –

Oslo Øst har en stor andel av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn. Vålerenga har gjort noe med det. Hva gjøres i Lier?

Vårt inntrykk er at integreringsarbeidet virker svært tilfeldig, personavhengig og lite målrettet. Det må være et felles ansvar å gjøre noe med dette, for både aktuelle virksomheter i kommunen, politikere og de frivillige organisasjoner. Og når rådmann og lokalpolitikere ikke vil prioritere lønnsmidler i kommunebudsjettet, bør foreninger, Kulturkontor og Frivillighetssentralen finne andre løsninger. Det kan jo finnes prosjektmidler --- Det er ingen grunn til å vente og se lenger --

3 kommentarer

Torsdag 19. mars 2009 20:37: Kulturvenn
Bedre muligheter for mennesker som ellers lett faller utenfor fellesskapet, bør ha høy prioritet. Kanskje det kan bli midler til hensiktsmessige tiltak hvis man reduserer ambisjonsnivået noe i kulturhussaken?
Lørdag 21. mars 2009 09:27: Per Lier
Hei!
Jeg som leder av Lier Røde Kors har ingen problemer med å ta den kritikken som kommer frem her,men likgyldighet og manglende engasjement mener jeg det ikke er riktig å si om en Røde Kors-forr.som for ihvertfall for mange mennesker er en lysning i hverdagen, både barn, ungdom, voksne og de som vi kaller "eldre".
Vi har ved flere anledninger forsøkt å skaffe flyktningeguider båd innternt og også på andre måter utenifra med lite hell.

Er det noen som leser dette som kunne tenke seg å drive med f.eks. flykningeguide eller annen aktivitet i Lier Røde Kors så ta kontakt med meg eller gå inn på vår hjemmeside www.rodekors.no/lier

Per Lier
Leder
99218606
Søndag 22. mars 2009 17:10: Liesl Mindt
Som leder av Lier Idrettsråd tar jeg gjerne imot kritikk for fravær denne dagen. Desverre kunne jeg ikke møte . Det som står skrevet i denne artikkelen: "Men det mest kritikkverdige var at Idrettsrådet var fraværende, til tross for at de ble kontaktet og fikk velge dag og tidspunkt", jeg vil presisere at dette er uriktig vi ble ikke kontaktet for å bestemme dag og tidspunkt. LIR har styremøte i morgen mandag 23.3 og vil da ta opp referatet fra dette møtet.
Mvh
Liesl Mindt
Leder LIR

Flere saker fra arkivet

Ekstra utfordringer

- Noen av innvandrerungdommene som lett faller utenfor, kan ha psykiske utfordringer som krever en ekstra oppfølging, mener Lars Ove Moldskred, Venstres medlem i Tjenesteutvalget.

Idrett som flerkulturell arena

Hvordan bidra til enda bedre integrering gjennom idretten? spør Venstres 4. kanditat i denne artikkelen

Ett år etter Mangfoldsåret

Lier er blant fylkets aller største innvandrekommuner, men hva har skjedd siden Mangfoldsåret?

Må bedre informasjonen

Det er ett av flere punkter som Arbeiderpartiets Bård E. Strand legger vekt på vedrørende integreringsarbeidet i Lier

Utdanning og arbeid

- Dette er nødvendig for en bedre inkludering i det norske samfunnsliv, mener Senterpartiets Siri Loe (bildet) i integreringsspørsmålene --

Positiv til miljøarbeiderstilling

Vi vil bidra til opprettelse av en slik stilling i Lier, sier Anita Drevdal i Lier SV

Kommunen og de frivillige organisasjonene

Møte på Haugestad sist onsdag

Mangfoldsåret på Bygdetunet

Søndag åpner Bygdetunet grinda for sommerens utstillng som skal sette søkelyset på det kulturelle mangfoldet i bygda

En låst dør eller et åpent sinn?

- Slik jeg ser det skal alle flyktninger vi mottar behandles med respekt og likeverdighet, sier Brynhild Heitmann.

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

- Nye og spennende muligheter

Det mener Ingeborg Rivelsrud (på bildet), leder av Kultur og Fritid etter møtet med representanter for beboerne i Lierbyen, foreningslivet, bedriftene og kommunen

Rebusløp med Røde Kors

Søndag 21. september er det igjen klart for årets rebusløp i Lier i regi av Lier Røde Kors.

Integrering på utlendingers premisser

Det mener Lier Frp og tjenesteutvalgets nestleder, Lars Haugen, etter vedtaket om en "åpen barnehage" i Lier.

Mangfold for de få

I går var jeg på Bygdetunet. Der skulle det være slåttedag med rømmegrøt. Jeg forstår at regnværet gjorde det vanskelig å slå noe som helst. Langorva beit dårlig i det seige graset, og det ble bestemt å utsette slåtten ei uke. Men rømmegrøt var det, kaffe og vafler og ikke minst kunne besøkende løse billett og se sommerutstillingen.

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Åpent møte om integreringspolitikken

Torsdag hadde Lier Arbeiderparti inviterte til åpent møte om integreringspolitikken i kommunen på Voksenopplæringa i Lierbyen

Leder: - Ser du individet?

Vi er så opptatte av at liungenes nye landsmenn skal integreres

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Integrering og boligmangel i Grønne Lier

- Det er ikke tvil om at innvandringen vi har sett til Norge i de siste ti årene innebærer problemer, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen i Lier FRP i dette innlegget.

Frode Kyvåg som motivator

For andre året på rad arrangerer Demensteamet i Lier kommune et Kick-Off for demenskontaktene i Lier kommune

- Frivillighet bidrar til demokrati og gode lokalsamfunn

Innlegg: Høyres formål er å skape et samfunn der mennesker kan utvikle seg og utfolde seg.

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

- Vedtaket som forventet

- Jeg er ikke overrasket over utsettelsen, sier Leif Vinge (bildet), leder av Kulturrådet, etter Formannskapets møte på torsdag

Realistisk å bygge kulturhus

- Jeg ser for meg et lokalt og praktisk hus som fylles med aktiviteter og tilbud som allerede finnes, sier Kultursjef Ingeborg Rivelsrud i et intervju med Liernett.

Kulturpolitikkens "D-dag"

På tirsdagens kommunestyremøte vil de folkevalgtes vedtak kunne legge til rette for et felles møtested for kulturen for framtida --

Framtidas idrettstilbud

Nærmiljøanlegget (bildet th) ved Oddevall skole er et av innspillene som kan bli realiserte innen de neste fem årene. Liernett bringer her en oppsummering til kulturkontoret etter folkemøtet på Haugestad den 16. april.

Stor takk til Lier

Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann ønsker å sitere en mottaksleder fra Nordre Land for den profesjonelle mottakelsen unge flyktninger har fått av Barneverntjenesten.

Dårlig samhandling

- Er det slik at elevene ved Sylling og Hallingstad og Tranby skoler har dårligere forhold for kroppsøving enn elever ved bygdas skoler? spurte Bård Strand i en epost til Liernett denne uka

Om tøybleier og Grønne Lier

Det overrasker at Liers varaordfører ikke leser før hun kommenterer.

Ekte liung?

- Mangfold og myter. Årets sommerutstilling på Lier Bygdetun åpner 22. juni

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

Raymond Johansen: Uten frivillighet stopper Norge

Valgkampen er i sluttfasen, og sentrale politikere trår på gasspedalen for å nå så mange som mulig før valget. I dag møtte Arbeiderpartiets generalsekretær Raymond Johansen Lier Idrettslags ledere.

Fraværende folkevalgte?

Lokalpolitikernes sviktende engasjement kan ha forståelig årsak.

Mangfold av meninger

Vi synes det er betenkelig at kritikk av en kulturbegivenhet skal føre til at medarbeidere i Liernett til dels blir skjelt ut

- Buskerud AP støtter St. Hallvardspillet

Innlegg fra Turid Hellgren (AP)

Forlenger femårig prosjekt

Sammen med tre kolleger i Buskerud Røde Kors reiser Gunn Irene Torsdatter Trøen Samuelsen og Marius N. Kristiansen i Lier Røde Kors til samarbeidspartnere, Nyeri Red Cross i Kenya den 30. mars.

Skolen og Bygdetunet

Om å lære av andre, eller slippe å finne opp kruttet på nytt

265 kroner per innbygger?

Dette kan bli et nøkkeltall å ta stilling til for politikerne om de skal vedta at Lier kommune arbeider videre med planene om et kulturhus

Debatten fortsetter

Rådmannen valgte å legge avgjørende vekt på skolens behov og ønsker på Stoppen, og det synes representanter for hallidrettene er svært beklagelig

Ikke så forskjellig fra oss

Ukens petit er ved Torger Almaas, Sylling

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien

Kulturkommunen Lier

De folkevalgte i Lier har nå bestemt seg for at kommunen skal få et kulturhus i Lierbyen.

Hva gikk galt i kulturhussaken?

Hvorfor reagerte ikke administrasjon og politikere på blant annet mangelfull behovsvurdering, urealistiske budsjetter og andre kommuners negative erfaringer?

Et desperat forsøk på økonomisk vinning?

Lars-Erik Petersen, Arbeiderpartiets gruppeleder i Miljøutvalget, stiller dette spørsmålet etter miljøskandalen på Tranby.

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

Lanserte kulturhus i nittiårene

Tove Sæteren, (V) fikk en liten modell av et "kulturhus" av ordfører Ulla Nævestad, da hun sluttet i kommunestyret i 1999

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

Skål for de frivillige

2007 går over i historien om noen timer, et lykkelig år for noen, mens for andre et år fyllt med smerte, sorg og savn

Manglende koordinering

Mens svømmeopplæringa i Drammen får strykkarakter, kan mye forbedres på samarbeid mellom Lier Svømmeklubb og skolene, mener Ann Christin Gjerdseth i svømmeklubben

Kulturregnskap

Hva koster kulturen oss, og hva bruker vi pengene til?

Legg prestisjen til side!

Det er rådet Jan Haugen, nestleder i Lier Idrettsråd, gir til politikerne og mener følgelig mener at Lier kommune bør bygge ut Lierhallen, i stedet for gymsaler

Hvor er makta?

Dette spørsmålet stiller ukens petitskribent, Tonje Evju, som selv er lokalpolitiker.

Informasjon fra Lier IL om anleggsinitiativet

Lier IL inviterer til et krafttak for idretten i Lier kommune!

Nei til nedprioritering

Frp er uenig i at det skal kuttes 400 000 kroner i tilskudd og støtte til breddeidretten.

Godt nyttår

Liernett går inn i sitt sjette år. I en tid da det meste er i forandring er det en respektabel alder, og vi ligger heller ikke på sotteseng

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

Hva vil vi med Lier?

Dette er spørsmålet kommunestyret må ta stilling til, skriver Marianne Spanli i dette innlegget.

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Rett til liv uten vold

- Stopp volden mot kvinner i asylmottak i Norge, skriver Janicke Karin Solheim (bildet), kvinnepolitisk leder i Buskerud SV

- Hvor mangfoldig er du?

Mangfoldåret 2008 er i gang. Vil en eller flere Lier-familier vise mangfold i praksis?

Vellykket Sankt Hallvardspill godt politisk forankret

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud (bildet) framhever dette i sitt innlegg her --

Styrk pasientbehandlingen

Lier Venstres Nina E. Johnsen, ordførerkandidat og 2. kandidat til Fylkestinget, er bekymret for pasientbehandlingen ved de statlige sykehusene og den dyre tannhelsetjenesten.

Frykter helgestenging

- Vi kan ikke gå i fakkeltog, sier instruktør Per Larsen (th på bildet) Sammen med assistent Trine Lise Livingston og deltakerne i gruppene som bruker Lierhallen på lørdager har de liten tro på at de kan finne alternativer til tilbudet de har i dag.

En godbit på bygdetunet.

Knut A. Andersen blir sjelden observert uten et enkelt videokamera i en stropp rundt halsen

Om penger og omsorg og politiske løfter

Høyere skatteinntekter og lavere renter gjør at Lier Arbeiderparti mener det bør åpnes for å øke rammene, hevder gruppeleder Bård E. Strand

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

Kritikk er noe dritt

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, Egge, reporter i ukebladet Hjemmet.

Mange gode minner

- Fra jeg var 16 til jeg var 22-23 år var jeg på Utøya hver sommer.

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

Stedsutvikling i Lierbyen!

Tvilsomt om det planlagte kulturhuset vil gi Lierbyen en positiv stedsutvikling og at stedet dermed vil stige opp av asken som fuglen ”Fønix”.

- Endelig Heiahall!

Bård Strand (Ap) gleder seg over vedtaket om Heiahallen, men er bekymret over håndteringen av andre utfordringer kommunen står overfor.

- Det var ikke gøy lenger

Frafallet innenfor organisert idrett er bekymringsfullt, hevder forskere. Liernett har utfordret lokale idrettsledere til å kommentere artikkelen.

Ap, suverent best på nett

Lier Arbeiderpartis hjemmeside er et hederlig unntak, hvis vi ser på de lite oppdaterte sidene til de lokale politiske partiene --

Vennene - vår valgte familie

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, Egge, reporter i ukebladet Hjemmet

Best i test

Grei nok plan for Lierskolen, eller.....................?

Foreldrene har hovedansvaret

I ukens petit skriver Nina E. Johnsen om mobbing

- Trenger flere bøssebærere

Lier Røde Kors ber folk om å ta godt i mot bøssebærerne onsdag kveld.

Fokus på mulighetene

Virksomhetsleder ved Frogner Sykehjem, Anne Rasch-Haugen, overrakte Frp-leder Siv Jensen ei T-skjorte med dette slagordet etter besøket på lørdag.

Kulturhus nå

Lier trenger et kulturhus. Rådmannen har satt et slikt hus på agendaen. Men arbeidet med et kulturhus har alt vært i gang i to år. Kan vi stoppe nå?

Rørende enighet om samhandlings-reformen

Kommunestyresalen på Haugestad var i går fylt av ansatte innen helsesektoren i kommunen og politikere fra alle partiene. Lier KrF hadde tatt initiativ til møtet om samhandlingsreformen.

- Velkommen opp på tribunen, Ulla Nævestad

Erik Hære kommer med et tilsvar på ordfører Ulla Nævestads innlegg/svar vedrørende utbyggingsprosjektet Høvik/Stoppen skole

Tamt, men som forventet?

Valgkampåpningen ved Rådhuset mandag minnet mer om et hyggelig familieselskap, der de fleste var forsiktige i sine uttrykksmåter.

Historisk medlemsrush

- Folk melder seg inn i Venstre som aldri før, sier sekretær Ståle Sørensen i Drammen Venstre (på bildet), og reaksjonene har vært ulike lokalt ----

Våg å satse på kultur i Lier

Rådmannsteamet i Lier kommune har planlagt hardhendte nedskjæringer i kommunens budsjett. Det ser ut til å gå særlig ut over kulturlivet. Kultursjef Ingeborg Rivelsrud har med denne bakgrunn kritisert de økonomiske rammevilkårene de sentrale myndighetene i Norge gir sine kommuner og hun har sluppet til i en stor artikkel i Drammens tidende. Dette har ikke gått upåaktet hen.

Troen på enkeltmennesket.

Hun startet sin politiske karriere i Sandane Unge Høyre. Nå, nesten 40 år senere er hun Liers største kjendis. Troen på enkeltmennesket og personlig frihet under sosialt ansvar har vært ledesnorer i en lang politisk karriere. I dag er hun ordføreren som snakker med folk. Hun svarer på alle henvendelser og tar opp saker folk er opptatt av. Hun vant en knusende seier i det direkte ordførervalget i fjor. Lier-nett har intervjuet Ulla.

Pressemelding om spennende kommunalt initiativ:

FRITIDSMESSE FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Foring av folkevalgte

Ukens petit av Ulla Nævestad.

Feil og fakta

- Den senere tids debatt og presseomtale vedrørende det planlagte kulturhuset i Lierbyen har brakt til torgs mye feilinformasjon og misforståelser, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Lierkortet skulle sikre kulturhuset

- Lierkortet skal bidra til å finansiere driften av kulturhuset, het det i forhåndsomtalen. Kulturhuset ble skrinlagt, men hva skjedde med kortet og overskuddet det skulle gi?

130 syke hver dag

Brynhild Heitmann, Krf s ordførerkandidat, gjør rede for bakgrunnen for vedtaket om å sette i gang det ettårige prosjektet for å redusere fraværet blant kommunens ansatte.

Ukens petit: Ny vår!

Det er heldigvis noe som bare blir bedre og bedre med årene! Det er evnen til å være ydmyk overfor årstidene, som like trofast kommer oss i møte år etter år

All grunn til å smile

Lofotværingen Trond Hellum fikk bekreftet dugnadsjelen i Sylling under Jordbæreventyret --

Alternativ transport

Verken klimakrise eller finanskrise ser ut til å påvirke Lier kommune, der medarbeiderne med få unntak fyller opp parkeringsplassene og få ansatte benytter seg av kollektiv transport --

Hyggelig på biblioteket

Det er det forresten bestandig. Men ved å utvide aktiviteten utover lån av bøker og CD’er kan tydeligvis trivselsfaktoren økes ytterligere.