Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Mangfold for de få

I går var jeg på Bygdetunet. Der skulle det være slåttedag med rømmegrøt. Jeg forstår at regnværet gjorde det vanskelig å slå noe som helst. Langorva beit dårlig i det seige graset, og det ble bestemt å utsette slåtten ei uke. Men rømmegrøt var det, kaffe og vafler og ikke minst kunne besøkende løse billett og se sommerutstillingen.

Da dagen var over, hadde ni stykker gjort akkurat det. Forrige søndag hadde åtte stykker vært innom dørene på den gamle Vivelstadskolen. Det som er et av de få sommertilbudene til liungene og interesserte tilreisende, ser altså ikke ut til å bli noen publikumssuksess.


Det er fire uker siden jeg var på åpningen av sommerutstillingen Ekte liung? –mangfold eller myter. Og den gang gjorde jeg meg noen betraktninger som jeg nå på overtid gjerne deler med Liernetts lesere.

Hva er en ekte LIUNG? Dette er altså vinklingen Lier kommune har lagt på årets ustilling på Bygdetunet. Og koblet det sammen med ”Mangfoldsåret” som er et nasjonalt prosjekt der søkelyset skal settes på det kulturelle mangfoldet.

Da vi kom på åpningen av årets utstilling på Bygdetunet søndag 22. juni, var tunet tomt, selv om det oppsatte programmet etter tidsplanen så langt fra skulle være over. Treskjæreren fra Kongo hadde ikke kommet i gang pga overskyet vær. Men i Gjestgiveriet fortalte en iraner eventyr for en håndfull barn og noen flere voksne. Plakaten utenfor Vivelstad skole vist fotografier av et femtitalls ikke helt tilfeldig utvalgte liunger. I gangen fikk du festet på deg en button med påskriften ”Ekte liung”.

Jeg vet ikke helt om jeg fortjente den, men det var for å finne ut det jeg var kommet. I det største utstillingsrommet hang et tjuetalls bannere med intervjuer av liunger laget av free-lance journalist Stein Styve. Jeg mistet fokus etter et par stykker. Denne sjangeren er jeg vant med å få presentert i helgeavisenes magasiner, og det slo meg at Stein Styve, som er avismann, burde ha spart litt på kruttet og heller presentert en liung ukentlig i Lierposten, som jo kommer ut en gang i uka. På den måten kunne temaet blitt holdt varmt i månedsvis, i hvert fall for dem som holder Lierposten. Nå hadde jeg en følelse av å bli tatt livet av med graut.

Resten var i grunnen tynne saker. Noen enkle faktaopplysninger om hvordan innvandringen fra fjern og nær har påvirket lierkulturen. Det meste godt kjent fra før.  Det slo meg at her trengs nytenkning. Her burde flere nye liunger vært involvert, noen fra den tause og voksende majoriteten, ressurssterke mennesker, majoriteten som glimrer ved sitt fravær hver gang kulturen settes på dagsordenen. Kanskje fordi de har en følelse at det ikke angår dem?

Det er noe som har slått meg når det gjelder utstillinger og arrangementer på Bygdetunet. De synes alle å være skåret over sammen lest, og det er de samme personene som står bak uansett hvilke temaer som blir satt opp. Det hele går oppskriftsmessig for seg og utføres av folk som gjerne kan kalles for ”Tordenskjolds soldater”. Utstillingene har stort sett hatt dårlig besøk, bortsett fra de dagene da det har vært aktiviteter utenom selve utstillingen. Til og med når temaet er mangfold, merkes denne tendensen til innavl som gjør at det som skjer ikke blir godt nok kjent blant folk flest i bygda.

Dette gjelder ikke bare aktivitetene på Bygdetunet. Det kjennetegner mye av aktivitetene som initieres fra Kulturkontoret. Ideene er mange og gode og burde fått en bedre behandling og ettermæle enn det som er tilfelle med mye av det som settes i gang. Jeg har erfaring med skolen og Kulturkontoret. Kulturkontoret som i og for seg er svært godt bemannet, har vært svært dårlig til å involvere skolene som jo er bygdas desidert største kulturinstitusjoner.

Til tross for iherdige forsøk gjennom mange år er det ikke oppnådd noen gode og formell forbindelse mellom Kulturkontoret og skolen, i hvert fall ikke på elevplanet. . Den kulturelle skolesekken har betydd en del. Men det er statlige føringer og ikke minst penger fra staten som har gitt resultater. Årets utstilling burde vært midt i blinken for skolene.  Skolene er den viktigste møteplassen for innflyttere til kommunen, enten de kommer fra Nedre Eiker eller Iran. Derfor er det viktig at når fokus settes på kulturmangfoldet i bygda, må institusjoner som har med saken å gjøre dra sammen og sørge for at folk flest bevisstgjøres på det som skjer. Det må mer til enn et sammenbrett A4 ark med trykk på alle sider.

Bygdetunet er et unikt sted, og jeg tar gjerne av meg hatten for det arbeidet en håndfull ildsjeler ha nedlagt på Nedre Overn. Et godt fundament for noe som kan bli så mye mer. Men kanskje har de ansvarlige ikke vært flinke nok til å legge føringer for arbeidet framover, og kanskje har husmannsånden fått råde når ambisjonsnivået er lagt. Jeg tror i hvert fall Kulturkontoret i samarbeid med Stiftelsen Lier Bygdetun skal bestrebe seg på å lage klare og forpliktende prosjektplaner for arbeidet framover, presentere dem for folk i bygda, gi dem til politikerne og gjerne løfte dem opp på et høyere nivå i byråkratiet. Det arbeidet som er gjort gjennom mange år på Bygdetunet er av nasjonal interesse, og arbeidet framover bør foregå ut fra et slikt perspektiv.

Det er mange år siden vi her på Liernett oppfordret til en debatt om saken. Vi gjør det gjerne igjen.

Les også: http://www.liernett.no/?artikkel=27117 kommentarer

Torsdag 31. juli 2008 10:55: Knut A. Andersen
Lerbergs pekefinger

Bygdetunet brukes til mye. Noen vandrer blant gamle hus og vakre blomster, andre har selskaper i gjestgiveriet, atter andre besøker frukthagen, biblioteket, skolestua og de årvisse utstillingene som viser kjente og ukjente deler av Liers historie. Og ikke minst er det mange som er på bygdetunet for å gjøre en stor eller liten jobb. Blant dem er Thorvald Lerberg, som jevnlig sørger for at fyldig informasjon om tunet når ut til nettbrukerne både i og utenfor bygda.

Lerberg har satt pekefingeren på flere punkter:
1. Utstillingene burde være mer varierte og profesjonelle
2. Bildene på årets utstilling hadde egnet seg bedre på trykk i Lierposten.
3. Besøkstallene er lave

UTSTILLINGENE
Selvfølgelig kunne utstillingene ha vært annerledes om man kunne hyre inn profesjonelle krefter, men her er det snakk om det muliges kunst. Frivillig innsats var forutsetningen for å få til et bygdetun, og frivillig innsats er forutsetningen for å drive det, og utstillingene er intet unntak.

Når bygdetunet hvert år kan tilby en ny utstilling, er det fordi noen frivillig og uten godtgjørelse sørger for ideer, gjennomføring, billettsalg, omvisning, servering, vakthold og annet.

Vi må ikke la være å gjøre noe fordi vi ikke har alle ressurser som skal til for å komme på høyde med det aller beste. Det må ikke bli slik at det perfekte er det best muliges fiende.

BILDENE
Bygdetunet har hatt innpå ti utstillinger som har fått frem kjente og ukjente sider av blant annet bygdas skolehistorie, samferdsel, skogbruk og helsevesen. I år er søkelyset satt på den mangfoldige sammensetningen av Liers befolkning.

Stein Styves mange gode bilder og tekster har gitt aha-opplevelser og kastet rundt på oppfatningene til mange som tidligere har begrenset seg til å vurdere fremmede mennesker etter dialekt og hudfarge. Andre deler av utstillingen viser hvordan bygda gjennom flere hundre år er blitt påvirket av impulser utenfra. Lerberg har rett i at bildene kunne gjort seg i Lierposten, men er det egentlig noe enten eller?

BESØKSTALLENE
Ingen er i tvil om at det kunne vært bedre besøk på bygdetunet, så her har nok publikum forsømt seg. Eller litt vennligere sagt: ikke brukt muligheten rett utenfor stuedøren.

Årsakene er mange. Det kan skyldes utilstrekkelig informasjon og markedsføring, men også at museumsbesøk ikke nødvendigvis er nordmenns favorittbeskjeftigelse. Det forhindrer imidlertid ikke at det er et jevnt tilsig av besøkende. De mest interessert kommer.

EN UTFORDRING
En utfordring er å finne utstillingstemaer som både er relevante og såpass interessante at de trekker flere folk. Kanskje Liernett burde åpne en slags forslagskasse for gode ideer. For de ”ekte liungene” er vel ikke bare passive tilskuere?
Torsdag 31. juli 2008 13:03: Thorvald Lerberg
Knut A. Andersen: Takk for hyggelig og konstruktiv tilbakemelding. Det er ikke ofte jeg hører noe , selv om jeg i åreviss har gitt til kjenne gjennom artikler og bilder hvor stor pris jeg setter på Nedre Overn, og de som gjør en frivillig innsats der. Jeg regner med at det kan dokumenteres i Kulturkontorets klipparkiv. Jeg håper den smule kritikk jeg har kommet med når fram til rette vedkommende, og at den kan legge grunnen for en konstruktiv debatt.
For dem som alt har gjort seg opp en mening, men likevel ikke helt husker hva jeg skrev, anbefaler jeg å lese artikkelen min en gang til og også søke opp i Liernetts arkiv, for der å lese hva jeg tidligere har skrevet om Bygdetunet. Jeg foretrekker offentlige toaletter framfor brønnpissing.
Jeg har lenge gått med en ide om at Jens Avdal og Per Grimsrud bør hedres som de store kulturpersonligheter de var i bygda. De bør få hvert sitt rom på Bygdetunet. Og kanskje fortjener de en utstilling? I hvert fall bør bilder og skriverier samles. For tiden leser jeg meg gjennom det Grimsruds forfatterskap, og har kommet med et par anmeldelser på Liernett. Erik Jacobsen har laget en mesterlig film om Per der faren Jens, også spiller en rolle, Den lå lenge ute på Lirernett. Gud vet om noen så den. Men det er dette med tausheten
Fredag 1. august 2008 09:28: Knut A. Andersen
Du har rett, Thorvald. Det er en god idé å vurdere om, og i så fall hvor og hvordan bygdas store døtre og sønner kan hedres.

La oss imidlertid ikke glemme at den eneste liung som har fått en statue i bygda, utvandret til Amerika som tiåring og aldri kom tilbake. Til overmål ble ikke statuen gitt av Lier, men til Lier. Av dette kan en muligens slutte at ros og berømmelse ikke sitter løst blant liungene, og kanskje er det en ny bekreftelse på at ingen blir profet i sin egen by.

Ettersom Lier Bygdetun fremstår mer harmonisk og gjennomtenkt enn bygdas administrasjonssentrum nede i dalen, kan det være gode grunner til at lokale kulturpersonligheter blir hedret på bygdetunet, om de i det hele tatt skal hedres. Ja, for et felles trekk har vel vært at de ikke selv har vært særlig opptatt av å bli hedret for innsatsen, men av at noe ble gjort.

HVEM SKAL VI HEDRE?
Du navngir noen avdøde liunger som du mener burde hedres på bygdetunet ved at de får rom oppkalt etter seg, rom som – mener du kanskje – viser deres liv og virke.

Nå er det flere rom på bygdetunet enn de fleste andre steder i Lier, men valget vil nok likevel gi noen kvaler. Skal man hedre bygdas største kulturpersonligheter uavhengig av hvor de har gjort innsatsen, eller skal man begrense seg til folk som har gjort en innsats for bygdetunet? Og selv om vi begrenser oss til det siste, er det en utfordring å avgjøre hvem som fortjener hyllesten. Er et stort pengebidrag viktigere enn årelang dugnadsinnsats? Kan ikke en klok beslutning i kommunestyret eller bygdetunets styre være vel så viktig som mye annet? Er bokutgivelser viktigere enn katalogisering av gamle gjenstander?

Her er vi etter min mening ved kjernen. Vi må akseptere at bygdetunet er blitt til ved et fellesskap, samtidig som vi må huske at fellesskapet består av enkeltmennesker. Sagt med andre ord tror jeg ikke det er riktig å lage et antall ”minnehaller” på bygdetunet, men jeg tror desto mer på din idé om å bruke utstillinger til synliggjøre hva noen lokale kulturpersonligheter har skapt.

UTSTILLINGER I DIGITALALDEREN
I vår digitale tidsalder er det oppstått mange nye muligheter for utstillinger. Liernett har, for bare på nevne ett eksempel, bidratt med de reneste fotoutstillinger fra små og store begivenheter i bygda. Kanskje Liernett, eventuelt i samarbeid med historielaget og andre, kan tenke seg å medvirke til å gjøre de kjente liungenes liv og virke tilgjengelig? På historielagets initiativ og for kommunens regning er Liers seks binds historie allerede lagt ut på nettet.

Kanskje kan vi komme så langt at man ikke behøver ”google” for å finne opplysninger om Jens Essendrop. Kanskje vi til og med kan få oppleve at Håvard Rypes transkripsjon av Essendrops beskrivelse av Lier prestegjeld (1761) blir lett tilgjengelig.

Og kanskje får vi oppleve at både Per Grimsrud og Jens Avdal får permanente utstillinger på nettet.
Lørdag 2. august 2008 08:46: Thorvald Lerberg
Knut A.A. Takk for god og tankevekkende kommentar. Den fortjener en mer framtredende plass i avisen, Nå sitter jeg på Røros turistkontor og ser hvordan lokalhistoria blir håndtert her i Bergstaden. Er tilbake i gamlekommunen når lungene er fylt opp med fjelluft. I mellomtiden oppfordrer jeg alle til å lese kommentarene dine.
Mandag 4. august 2008 08:58: Knut A. Andersen
Da ser du vel på http://www.rorosmuseet.no/ hvordan historie og kulturarv blir tatt vare på og presentert av en kommune med en fjerdedel av Liers folketall.
Fredag 8. august 2008 08:00: Nysgjerrig
Mente vel i en kommune og ikke av en kommune?
Søndag 10. august 2008 18:41: Knut A. Andersen
Du har rett i at "i kommunen" er bedre.

Flere saker fra arkivet

Skolen og Bygdetunet

Om å lære av andre, eller slippe å finne opp kruttet på nytt

Mangfoldsåret på Bygdetunet

Søndag åpner Bygdetunet grinda for sommerens utstillng som skal sette søkelyset på det kulturelle mangfoldet i bygda

Lokalhistoria skal bli obligatorisk pensum

Nå må rektorene i Lierskolen sette lokalhistoria på dagsorden. Bygdetunet blir helt sentralt i arbeidet med å lære barn og unge om Lierbygda.

Populær sommerutstilling

Mange skoleklasser ønsker å komme til Bygdetunet for å se sommerutstillingen ”Da klokka klang"

Ekte liung?

- Mangfold og myter. Årets sommerutstilling på Lier Bygdetun åpner 22. juni

Sommerens utstilling på Bygdetunet

"Med bil og buss i Lier". En reise i eget hode før jeg sykler dit.

Søndagskaffe på Bygdetunet

Søndag dro vi på Bygdetunet. Ikke først og fremst for å se utstillingen ”Da klokka klang”,den hadde vi sett før -

Den som glemmer lokalhistoria

Ja, hva med den?

Søndag er Bygdetundag

Utstillingen "Busser og biler i Lier fra 1900" vises nå på Bygdetunet. Den er bare en av grunnene til at Bygdetunet er vel verdt et besøk nå på sommerstid.

”Da klokka klang”

Sommerutstillingen er et samarbeid mellom Lier Bygdetun, Lier Historielag og Lier kommune, kulturkontoret. Den skal gi et bilde av Lierskolens utvikling og historie gjennom 200 år

Kulturminnedagen - 07

Sola skinner alltid på Bygdetunet. Kulturminnedagen til minne om forsamlingshus til bekymring og glede

Mangfoldig fritid i Lier

Kan din organisasjon kunne tenke seg å delta på kulturminnedagen på bygdetunet søndag 14. september, spør kultursjef Ingeborg Rivelsrud

Gla'dag på Bygdetunet

Før vi kommer til grinda hører vi gladsang og trekkspillmusikk fra Gjestgiveriet på Bygdetunet.

Forsiktig åpning på bygdetunet

Søndag 20. juni blir det offisiell åpning av historielagets sommerutstilling på bygdetunet.

Kulturminnedagen 2009 på Bygdetunet

Men også kulturminneåret ble markert der

Søndag er det slåttedag på Bygdetunet

Den skulle vært siste søndag, men ustoppelig regn gjorde det umulig å slå noe som helst. Nå bli det en ny sjanse på søndag.

Bygdetunet er populært

For den som holder seg i bygda i sommer, er det trivelige søndager på Liers tusenårssted.

River låve for bygdetunet

Det lover godt at en låve nå er under riving og en gang i fremtiden skal bli gjenreist på det hittil låveløse bygdetunet.

Kulturprisen 2007

Vel fortjent kulturpris til hedersmannen, Andreas Hørthe

Det var denti’

Årboka til Historielaget er i handelen. Her har du julegaven på overtid.

St. Hallvard spillet - mer enn bare spill

Nytt manus er skrevet, og prøvene er i gang til årets forestilling. Denne gang er stykket ført i pennen av Håvard Rype, Lier kulturkontor, og har fått navnet ”Ikke en spurv til jorden”.

Tilbake til skolen

Tidligere elever på Vivelstadskolen tilbake i klasserommet. Denne gangen på Bygdetunet

Drammen + Lier = Sant?

Forholdet mellom Lier og den jubilerende nabobyen Drammen er i fokus på årets sommerutstilling på Lier Bygdetun. Formann Hallingstad og ordfører Nævestad er, som så mange ganger tidligere, nøkkelpersonene når utstillingen åpnes på søndag.

Prisvinnner med stort samfunnsengasjement

Torsdag mottok Andreas Hørthe kulturprisen på Haugestad

Kulturhus NÅ!

Møtet om Kulturhuset har alt ført til debatt på kommentarfeltet i avisa.

Herren er allestedsnærværende

Vi må prioritere.

Noe skjedde på bygdetunet i går.

- Du burde ta deg en tur, det er et arrangement på bygdetunet. Tidlig søndag morgen ringte Thorvald. Han kunne fortelle at det skulle være skuespill og taler på bygdetunet. Litt forfjamset kastet jeg meg i bilen og dro ned.

Den kulturelle skolesekken.

I ei tid der kultur og skole er utsatt for sparekniven, kommer ei gavepakke av de sjeldne. 180 millioner skal årlig brukes på å tilby landets grunnskoleelever et likt og godt kulturtilbud. Pengene er tenkt brukt til å gi elevene en kulturell identitet og et forhold til egne røtter.

Lierhistoria bit for bit – pensum for liunger

Det fins en evighetsmaskin et sted i Lier, antakelig på Vestsida. Det er jeg overbevist om etter å ha lest årboka til Lier historielag

Bygdetunet i tenkeboksen

Det hender en debatt går i sirkel, kommer i bane så å si, graver seg ned i en rille og blir der som det berømmelige hakket i plata.

Sommerutstillingen åpnet

Sola skinte på bygdetunets jubileumsfeiring og leikaringen Noreg danset til tonene fra Øverskogen toradergruppe.

Kulturhus nå

Lier trenger et kulturhus. Rådmannen har satt et slikt hus på agendaen. Men arbeidet med et kulturhus har alt vært i gang i to år. Kan vi stoppe nå?

Likegyldighet eller manglende engasjement?

Det er gått 14 dager siden Frivillighetssentralen og Kulturkontoret forgjeves forsøkte å samle tillitsvalgte og politikere til engasjement for større foreningsdeltakelse fra våre nye landsmenn.

Vi besøker Liers spisesteder: Heg gjestgiveri

På praktfulle Lier Bygdetun tilbyr Heg gjestgiveri grøt og vafler til den som kjenner sin besøkelsestid – og åpningstiden.

Sommerminne del 1

Årets sommerminne blir på flere deler. Hvor mange er avhengig av vær og skrivelyst. Her følger i hvert fall første del. Hva det blir til videre, får Liernetts lesere se i dagene som kommer. God fornøyelse.

Med fortida inn i framtida

Terje Bautz er redaktør for den elektroniske historieboka. Han håndterer et redskap som burde brukes mye mer i norske skoler

Vi som leste Vesaas

Slåttonn på Bygdetunet

Besøk Bygdetunet på søndag!

Det er masse kulturtilbud for hele familien søndag 14. september når Kulturminnedagen arrangeres

Kulturregnskap

Hva koster kulturen oss, og hva bruker vi pengene til?

Kulturhusets uheldige konsekvenser

Mye er usikkert når det gjelder det planlagte kulturhuset -

Frisk vind og fullt av folk

Så er julemarkedet på Lier Bygdetun over. Hva er det som gjør ”Glædelig Jul” så populært?

Medlemsdag med familie og venner på Bygdetunet.

Norges diabetesforening, avdeling Lier, Lier hørselslag og Sanitetsforeningen i Lier inviterte medlemmer med familie til flott dag på Bygdetunet sist lørdag.

Lierdagene er døde, lenge leve Lierdagene.

Lierdagene har funnet sin form, nå bør vi gjøre noe med innholdet

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

En gave til Lier og liungene

Tirsdag lanserte John Willy Jacobsen den nye boka si på en pressekonferanse på Haugestad i Lierbyen

Lierdagene 2007 er historie

Lierdagene 2007 er over. Det er ennå for tidlig å komme med en oppsummering av dagene

Bygg, reis deg

Nå gjenoppstår Helgerudhuset på Bygdetunet

Egen bod på julemarkedet?

Lier Bygdetun vil gjerne ha enda flere boder og selgere på julemarkedet.

Hvordan lage nyheter av ingen ting?

Oppskriften for ei suksessfull mediebedrift.

Hagedag på bygdetunet

- Søndag 14. august er det hagedag på Lier Bygdetun, og nå er det mye fint å se. Det er også anledning til å snakke med fagfolk, sier Harald Saue, som er leder for den fargerikeste delen av Liers tusenårssted.

Bra besøk tross regnbyger

Anne-Marie Heggemsnes og Frøydis Landsverk holdt ut i regnværet og delte sine kunnskaper med besøkende på Lier Bygdetun under den store hagedagen.

Guttekonferanse på Sylling skole.

Det forsømte kjønn. Det kan virke slik når vi leser at guttene blir stadig mer akterutseilt

Ut av skolen, inn på tunet

Gårdbrukere ønsker skoletrette ungdomsskoleelever velkommen til gårds

Liernett, avisen for deg som bor i Lier

En drøm har gått i oppfyllelse

Veteransjarmører på hjul

Lastebiler og busser på Bygdetunet

Dårlig samhandling

- Er det slik at elevene ved Sylling og Hallingstad og Tranby skoler har dårligere forhold for kroppsøving enn elever ved bygdas skoler? spurte Bård Strand i en epost til Liernett denne uka

Godt nyttår! Enig……?

Kommentarfeltet

Bort i svarte natta

Fredag 13. mars er siste sjansen ti å se ”Blott til lyst" sin forestilling på dramascenen på Stoppen Vi var på premieren onsdag kveld

”Never Change a Winning Team"?

Høyrepolitikeren Truls Moen har dermed forklart oss hvorfor vi skal stemme Høyre. Eller kanskje det var Ulla han mente?

Folk kom tross regnværet

Det er ti år siden kulturminnedagen i 2001, som var første søndag etter 11. september det året. Det regnet da også, og det er ikke det eneste som var felles med dagens markering.

Travel tid på tusenårsstedet

Hus skal settes opp, planter settes ned og årets utstilling skal være klar til åpning om få uker.

Epleblomstring på Bygdetunet

Klikk deg inn i dag - i morgen er det kanskje for sent

Elever og lærere har samme mål i skolen

Silje Fuglerud i tiendeklasse på Tranby har sendt oss sitt syn på egen arbeidsplass. Vi har laget en kommentar før innlegget og håper mange følger på

Lierdagene: To uker igjen!

Den populære nedtellingskalenderen på LIERDAGENE.NO viser at det nå bare er to uker igjen til Lierdagene 2011. De siste brikkene faller på plass.

Sammen på Bygdetunet

Lier Bygdetun var igjen en flott ramme rundt arrangementet da LO Drammen og omegn, Lier SV og Lier Arbeiderparti inviterte til 1. maifeiring

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

”Nye” nordmenn lærer lokalhistorie

Deltakere fra Flyktning- og Voksenopplæringssenteret i Lier har gått den gamle Kongeveien fra Pukkverket, over Tranbyhøgda og ned Paradisbakkene til Lierbyen hvert år i 10 år nå..

Blomster og bier på Bygdetunet

Årets sommerutstilling på Bygdetunet ble åpnet av ordfører Ulla Nævestad. Hun kunne gi oss nyttig informasjon om både det ene og det andre, og om hvor fint vi har det i Lier som har rikelig av begge deler.

Krystall og plakett til Bygdetunet

- Vi visste ikke noe på forhånd, sa en svært så opplagt Truls Hallingstad etter at stiftelsen Lier Bygdetun fikk Bevaringsprisen for 2008 torsdag kveld.

Best i test

Grei nok plan for Lierskolen, eller.....................?

Mye skolehistorie på Bygdetunet

Men hvor var Glupingen, bortsett fra et uanselig tidlig eksemplar låst inne i en glassmonter?

Kulturminnedag sist søndag

Årets kulturminnedag hadde fokus på fritid og på hvor og hvordan vi bruker fritida vår, kort sagt: Mangfoldig fritid. Mange brukte søndagen til å besøke Bygdetunet der årets markering gikk av stabelen. Og det var vel anvendt fritid.

Leder

Den kulturelle skolesekken

To informasjons-guider

I 1987 fikk innbyggerne i Lier en ”Lierguide” i gave fra Sparebanken Buskerud/Lier. Tjue år etter har Lier kommune i samarbeid med Per Arne Ellefsen i firmaet Norsk Kommuneinfo med adresse i Lier laget en ny

En godbit på bygdetunet.

Knut A. Andersen blir sjelden observert uten et enkelt videokamera i en stropp rundt halsen

Vi dummer oss litt ut fra tid til annen

Vi er i ferd med å avslutte saken om ventemottaket. I vår dekning av saken har vi fått til dels sterk kritikk – noe absolutt berettiget.

Liers historie i skolesekken

For 320 sjetteklassinger går turen til Lier Bygdetun som ledd i den kulturelle skolesekken.

Litteratur som terapi

Håkon Øvermo bruker god litteratur i arbeidet som hjelpepleier på Frogner sykehjem. Favorittforfatteren er John Willy Jacobsen

Førjul på Bygdetunet

Det kunne gått forferdelig ille

Følg strømmen til everksjubileet!

Nå er planene klare for selve høydepunktet i feiringen av liungenes eget everk, som i hundre år har forsynt bygda med mykje lys og mykje varme.

Månedens blomst(er)

Turid Jørgensen Rivrud og Bent Bredesen fikk månedens blomst i februar.

Kommunen og de frivillige organisasjonene

Møte på Haugestad sist onsdag

Hvor går Lierskolen?

For mange år siden ble jeg innkalt til skolesjefen for å snakke om noe av ubehagelig art. Vi hadde ikke noe i mot hverandre, og det alt egentlig skulle dreie seg om ble snart skjøvet til side til fordel for en generell prat om Lierskolen.

Beste og fineste bod

Lier Historielag og Lier Bygdetun

Kunstnerisk ungdom fra Lier

Under årets UKM i Lier var det rekordmange deltakere innenfor kunst.

Stor oppslutning om Kulturminnedagen

Uværsskyene trakk seg til side og søndagen ble en varm solskinnsdag. Det var bare en av årsakene til at årets kulturminnedag på Lier bygdetun ble svært godt besøkt.

Ikke tydelig nok

Vi var ikke tydelig nok, mener Anita Drevdal, førstekandidat og ordførerkanditat for Lier SV etter braknederlaget

Julegrantenning likevel

Det så lenge ut til at det ikke skulle bli noe av det tradisjonelle adventsarrangementet ved Rådhuset, men nå beklager kulturkontoret at det har vært dårlig kommunikasjon.

Møkka lei møkka

På Lier Bygdetun har de mange frivillige sett seg dyktig lei på å tråkke i etterlatenskapene fra hunder som eierne slipper løs på plener, i blomsterhage og blant frukttrærne.

Trollspill, Den gode Askeladd til Bygdetunet?

Tegra - teater gjennomførte to ulike, men vellykkete forestillinger på Egge gård i helga. Trollspillet til liungen Erik Eriksen er langt fra utspilt.

Lierbyen, et levende kommunesenter

Berit Dahl Soltvedt har oppskriften

Gud på nettet

Her om dagen skrev vår Herre seg inn på kommentarsida til Liernett

Berit Dahl Soltvedt, et åndelig og kulturelt kraftfelt i Lier

Antakelig er det ingen liung som har så stor kjennskap til St. Hallvard som Berit Dahl Solrtvedt

Bossa i AFP'ns tidsalder

Flott konsert i amfiet på Bygdetunet.

Den elektroniske historieboka

Er du oppdatert?

Mangfold av meninger

Vi synes det er betenkelig at kritikk av en kulturbegivenhet skal føre til at medarbeidere i Liernett til dels blir skjelt ut