Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Det var denti’

Årboka til Historielaget er i handelen. Her har du julegaven på overtid.

Jeg har i skrivende stund, ettermiddag 23. desember,  gjort et mislykket forsøk på å få tak i Historielagets årbok "Det var denti' i bokhandelen. Da jeg kom hjem, lå den i postkassa. Tumlete som jeg er, hadde jeg glemt at den sendes ut gratis til alle medlemmer av Historielaget. Dermed ble det en stopp i juleforberedelsene, noen gulv får være uvasket og støvsugeren få hvile. For nå må jeg lese årsskriftet. Jeg sier med en gang at dette godt kan være årets glemte julegave, enten den du glemt å gi, eller den idu ikke fikk. Kort sagt julegaven på overtid. Kanskje kan et gavemedlemskap i Historielaget gjøre samme nytte. Da vil du tillegg til årboka få lagets tidskrift, ”Gammelt Nytt” , som gjennom året utkommer med ujevne mellomrom. Der vil du i bilder og tekst bli oppdatert på lagets virksomhet.
Redaktør og hovedbidragsyter i årets skrift er Erik Holm. Jeg leser med interesse forordet som gir god informasjon om årbokas tilblivelse og i tillegg mye interessant statistikk . Som for eksempel at Tranby er underrepresentert i de artiklene som er samlet siden 1985. Og at heftet har funnet sin form - :i hvert fall inntil teknologien og framskrittet tvinger fram forandringer. Og hvis det med det menes å legge skriftet ut på nettet, kan det ordnes med et par tastetrykk.

Men hvem leser årboka? Jeg har alltid ment at skolene i Lier burde være forpliktet til hvert år å kjøpe inn er klassesett. Innkjøpet burde bekostes med penger funnet i et lite siderom i den velfylte kulturelle skolesekken. Det er mer enn 16 år siden jeg hørte kollegaer ved bygdas største skole nevne årboka i en eller annen forbindelse. Men boka er altså en lokalhistorisk kulturskatt som burde ha en større plass i liungenes bokhyller - for ikke å si hjerter. Redaksjonen etterlyser bredere deltakelse når det gjelder bidragsytere til heftet. Nå er det slik at redaksjonens medlemmer selv står for mesteparten av skrivinga.

Til ære for redaktøren går jeg i gang med det som vel må sies å være hovedartikkelen og skrevet av nettopp han, Erik C. Holm. ”Glimt fra barndommen på Gullaug”.

I forordet sier forfatteren at arbeidet har vært både interessant og vemodig. Interessant for oss og mest vemodig for skriveren, tør jeg si. En stemning som gjerne kommer til alle som gir seg i med kast erindringssjangeren, og lar tastaturet få et tynt lag av hjerteblod før skrivingen starter.

Artikkelen er velskrevet og godt disponert med mellomtitler. Den er rikt illustrert med gode bilder fra Gullaug, fra krigens dager og langt opp i 50 åra. Suksessbedriften i kålåkeren, Gullaug Sprængstffabrikk, Sprengen på folkemunne,  var en del av et samfunn preget av store store klassseskiller med de motsetninger en slik struktur reflekterer. Selv var Holm fra en funksjonærfamilie. Men om klassskillene var skarpe, er det klart at motsetningen ikke hindret at i hvert fall unga fløt temmelig fritt mellom de forskjellige samfunnslagene. Og Erik Holm er overalt , på åkeren, i slåtten og i stallen. Naturlig nok har han ikke den samme frihet til å gjøre se kjent i fabrikklokalene, men han tegner i flere sammenhenger et godt og varmt bilde den rakryggede arbeideren, gjerne på vei ut den staslige fabrikkporten til fots eller pr sykkel.

Han er tilbakeholden når det gjelder egne foreldre , men farens kjempehopp dog med fall, beskrives med kjærlighet, beundring og respekt. Og direktøren var av den gamle skole, antakelig på godt og vondt.

Skolen har fått stor plass i artikkelen, og vi som sånn noenlunde tilhører forfatterens samtidige, nikker gjenkjennende til både lærere, fag og andre aktiviteter knyttet til skolen. Det kan i hvert fall se ut som om enhetsskolen i landet vårt har skapt et fellesskap bygd på den forståelsen vi der fikk for viktige sider ved tilværelsen. Men hva skjedde med dynamitten ? Var den bare med på å gjøre det lettere for nordmenn å bygge etterkrigstidas velferdssamfunn?

John W. Jacobsens artikkel fra krigstida i Lier letter på sløret til ei vanskelig tid. Gjennom samtaler med avdøde Arvid Fuglerud på Snarum gård gir Jacobsen et instruktivt tidsbilde av hvordan livet kunne arte seg på landsbygda de fem krigsårene. Her er det mye om rasjonering, nydyrking og matauk. Hverdagsliv under krigen. Ja, langt på vei, men som alltid når denne mørke tida i historia skal opp til overflaten, blir så mye usagt. Det er så mye farlig som gjør at vi vel aldri helt får beretningen med overskriften: Slik var det under krigen. Men jeg mistenker Jacobsen for å sitte inne mer stoff, intervjuer og opptegnesler fra et liv i lokalhistorias tjeneste, som i mange år framover vil være viktige bidrag i årboka.

Lier flyplass, unnskyld meg, men jeg leste fyllplass første gang jeg så overskrifta. Ja, hvorfor ikke? Om noen år vil kanskje også den ligge innenfor tidsrommet "denti’," men forhåpentligvis ikke bli sett tilbake på med et nostalgiske og vemodige blikk.
Historien om flyplassen, i mange år hovedbase for Drammen flyklubb, er en interessant del av Liers nærhistorie. Her fins gode bilder koblet til en beretning om en aktiv klubb som drev en spennende, men lang fra ufarlig aktivitet ikke bare over Liers luftrom. Nå er den takket være mangeårig klubbmedlem, Stein Gulli, kommet mellom to permer, men med en del løse tråder som spesielt interesserte kan nøste opp og legge ut i framtidige årbøker.

At Edvard Munch døde på Kittilsrud (i Sylling?), og at chief detective i Shanghai i en ikke for fjern fortid var fra Lier, kan du lese mer om i heftet.
Lier Historielag har drevet en ikke ubetydelig forlagsvirksomhet. I artikkelen, ”Velbekomme” 25 år. letter forfatteren, Unni Hafskjold, litt på lokket og gir oss innsyn i hvordan arbeidet med bestselgeren kom i gang.

Øystein Røed har redigert opptegnelser faren hans gjorde mens han arbeidet på Skjåstad gård. (merk skrivemåten) Og vi får innblikk i familien Hoffgaards korte, men hektiske tid på Skjåstad, en familie som skilte seg kraftig ut på alle måter i Sjåstadsamfunnet, som det står under en av bildetekstene.

I festlig lag har jeg her i bygda kommet i kontakt med folk som mener å være i slekt med Nils Sveinsson Tordenstjerne. I en tettpakket artikkel av Astrid K. Natvig, kommer vi nærmere adelsmannen med røtter i Lier. Men en oversikt over etterkommerne helt til den ytterste kvist på stamtreet bør komme i 2007 utgaven.

Det gode og omfattende bildematerialet med fyldige undertekster gjør heftet til god coffee table litteratur som gjerne kan ligge framme til gjennomsyn for alle som stikker innom i jula og langt ut på nyåret. Liernett sier:
”Velbekomme”!

P.S. I Lier Historielags Årskrift fra 1979/80 har F. M. Bugge en interessant artikkel om Gullaug i eldre og nyere tid. Den er et godt supplement til Holms artikkel i årets tidsskrift

Historie Lier Historielag

1 kommentar

Onsdag 27. desember 2006 17:21: Lier Historielag
Mange takk for grundig og interessant anmeldelse av den nye årboken vår.

Vår årbokkomité, som ledes av Erik C. Holm, legger mye arbeid i boka, som vi er sikre på at både våre medlemmer og andre liunger har både nytte og glede av.

Mer informasjon om våre mange bøker og om lagets øvrige virksomhet på www.lier.historielag.org

Lier Historielag ønsker godt nytt år!

Flere saker fra arkivet

Lierhistoria bit for bit – pensum for liunger

Det fins en evighetsmaskin et sted i Lier, antakelig på Vestsida. Det er jeg overbevist om etter å ha lest årboka til Lier historielag

Det var denti’

Nå foreligger den 17. årboka fra Lier historielag. Den er delt ut gratis til historielagsmedlemmer, men ligger også ute for salg.

Lierstranda

I årets årsskrift fra Historielaget er fokus satt på sørvestre del av kommunen. Og John Willy Jacobsen har vært redaktør for årsskriftet som i år har blitt ei bok med stive permer.

Lierhistorie er alltid en populær julegave

Liers to årvisse historiepublikasjoner, historielagets årbok og Lierkalenderen, er kommet. Begge har interessant og godt illustrert lesestoff for liunger og andre både i og utenfor bygda.

Mangfold for de få

I går var jeg på Bygdetunet. Der skulle det være slåttedag med rømmegrøt. Jeg forstår at regnværet gjorde det vanskelig å slå noe som helst. Langorva beit dårlig i det seige graset, og det ble bestemt å utsette slåtten ei uke. Men rømmegrøt var det, kaffe og vafler og ikke minst kunne besøkende løse billett og se sommerutstillingen.

Vinteren på sotteseng?

Den 83. årboka fra Drammen og Oplands Turistforening er klar

Bygg, reis deg

Nå gjenoppstår Helgerudhuset på Bygdetunet

En gave til Lier og liungene

Tirsdag lanserte John Willy Jacobsen den nye boka si på en pressekonferanse på Haugestad i Lierbyen

På sporet av "Lørja"

Er det lasteprammen Thyra, populært kalt "Lørja", som ligger sunket ved land litt nord-vest for Svangstrand?

Litteratur som terapi

Håkon Øvermo bruker god litteratur i arbeidet som hjelpepleier på Frogner sykehjem. Favorittforfatteren er John Willy Jacobsen

Skolen og Bygdetunet

Om å lære av andre, eller slippe å finne opp kruttet på nytt

Tidsføleri

Ukens petit, den siste dette tiåret, er ved Rune T. Berg.

Lena Garder tilbake på gamleskolen

Robotforsker med røtter i Sylling

”Never Change a Winning Team"?

Høyrepolitikeren Truls Moen har dermed forklart oss hvorfor vi skal stemme Høyre. Eller kanskje det var Ulla han mente?

Den elektroniske historieboka

Er du oppdatert?

Lierdagene 2007 er historie

Lierdagene 2007 er over. Det er ennå for tidlig å komme med en oppsummering av dagene

Grønne Lier

Lier kommune har bestilt bok av Erik Jacobsen. Det har blitt ei vakker bok til glede og ettertanke.

Prisvinnner med stort samfunnsengasjement

Torsdag mottok Andreas Hørthe kulturprisen på Haugestad

Elever og lærere har samme mål i skolen

Silje Fuglerud i tiendeklasse på Tranby har sendt oss sitt syn på egen arbeidsplass. Vi har laget en kommentar før innlegget og håper mange følger på

Best i test

Grei nok plan for Lierskolen, eller.....................?

Lierbyen, et levende kommunesenter

Berit Dahl Soltvedt har oppskriften

Stor kunstmønstring i Vestregionen.

107 kunstnere fra 13 kommuner, ni fra Lier, åpner dørene og sier velkommen til alle som vil besøke dem.

Historielagets store dag

To bokutgivelser, ordførerbesøk og et godt besøkt høstmøte markerte Lier Historielags posisjon som et av Liers største og mest aktive lag.

De vanskelige bildene

I et par år har jeg tatt bilder på juleballet på Tranby og lagt dem ut på Liernett.

Hvordan lage nyheter av ingen ting?

Oppskriften for ei suksessfull mediebedrift.

Årets julegave for idrettsinteresserte?

Thorleiv Haug, brødrene Gjøslien, Hans Bjørnstad og Sten Stensen vokste opp i Lier.

Leder

Den kulturelle skolesekken

Sambygdingen, Gert Nygårdshaug, med nye bok

Klokkemakeren , ei bok til glede og ettertanke. Nyt den gjerne med et lite glass genever i høstsola. Det vil være helt i forfatterens ånd.

50 (per)cent - it’s good to slæp off

Ukas petit

Månedens blomst(er)

Turid Jørgensen Rivrud og Bent Bredesen fikk månedens blomst i februar.

Et sted å være, et sted å lære

Her om dagen fant jeg igjen en haug med gamle ukeplaner som jeg laget til klassene jeg hadde på slutten av 70 – tallet. Kort tid etter snakket jeg med en lærer som i vår hadde vært i Finland for å gjøre seg kjent med den finske suksesspedagogikken. De to hendelsene fikk meg til å skrive følgende

Liernett på Ocklynge Junior

What did I learn at School that day........

Trivelig tradisjon: Kalender og årbok

Årets utgave av Lierkalenderen er nr. 30 i rekken. Kalenderen og årboka er klar til salg.

Den elektroniske historieboka

En gave til alle historieinteresserte

Med fortida inn i framtida

Terje Bautz er redaktør for den elektroniske historieboka. Han håndterer et redskap som burde brukes mye mer i norske skoler

Vil du også være en lytter? Prøv Kirkens SOS.

”Og det som tiltaler meg aller mest med Kirkens SOS-telefon, er at den bemannes av vanlige menn og kvinner som sitter der og gjør så godt de kan. Gratis, på sin egen fritid.” Ingvar Ambjørnsen om Kirkens SOS.

En godbit på bygdetunet.

Knut A. Andersen blir sjelden observert uten et enkelt videokamera i en stropp rundt halsen

Sommerens utstilling på Bygdetunet

"Med bil og buss i Lier". En reise i eget hode før jeg sykler dit.

Nødvendig utbedring av eksisterende orgel

Det er ikke snakk om nytt orgel, sier organist Reidun Tinholt Søbstad, som i mer enn 25 år har traktert orgelet i Sylling kirke.

Lars Kolle

Dugnadsarbeider på bokmessa i Lierbyen, stedet der livsvisdommen går til spottpris.

Om tøybleier og Grønne Lier

Det overrasker at Liers varaordfører ikke leser før hun kommenterer.

Bort i svarte natta

Fredag 13. mars er siste sjansen ti å se ”Blott til lyst" sin forestilling på dramascenen på Stoppen Vi var på premieren onsdag kveld

Godt nyttår! Enig……?

Kommentarfeltet

Det var bedre før

Kjartan Fløgstad på Tranby bibliotek. Liernett leste den sist boka hans, Grand Manila, før han kom

Forfatterbesøk på Tranby skole

Intervju med forfatteren Pål Gerhard Olsen

Ut av skolen, inn på tunet

Gårdbrukere ønsker skoletrette ungdomsskoleelever velkommen til gårds

Lier sett fra luften

Flott ny gavebok full av detaljrike bilder fra de fleste delene av Lier.

Med Grimsrud til Fjulsrud

Per Grimsrud etterlot seg en litterær arv bestående av alt fra store skjønnlitterære verk til vers, sangtekster, prologer og tekster fra livet i Lier. I boka "Lier i våre hjerter" finner vi eksempler på det meste.

Send inn de beste bildene dine!

Dagen i dag er historie i morgen, og fotografier dokumenterer historien. Fristen for å delta i Lier Historielags årlige fotokonkurranse er 31. januar.

Vigdis Hjorth tilbake på Tranby bibliotek.

For tre år siden gjestet hun biblioteket og begeistret både lærere og elever. Nå var det tid for å gjenta suksessen. Lektor Lars Kolle i samarbeid med David Rivelsrud og biblioteket gjorde som vanlig de nødvendige forberedelsene. Konferansier og underholdere ble plukket ut blant elevene. Dermed var alt klar for en populær forfatter med talent for skuespilleri.

Herren er allestedsnærværende

Vi må prioritere.

Jan Kjærstad på Tranby

Oda Kyrkjerud, 10. klassing på Tranby med dypintervju av forfatteren

Har du tid?

Tidsklemma fra et annet perspektiv.

Impuls, ny gratisavis i Lier

Men også i Røyken, Drammen og Asker. Avisen har et opplag på 50 000.

Lierdagene er døde, lenge leve Lierdagene.

Lierdagene har funnet sin form, nå bør vi gjøre noe med innholdet

Glem hukommelsen

Ukens petit er skrevet av Thorvald Lerberg

Mandag begynner skolen

Dessverre har den gode feriefølelsen i år blitt forstyrret medienes elendighetsbeskrivelser av norsk skolehverdag. Så hvordan er den gode skolen? Vi henger oss på debatten og oppfordrer deg til å gjøre det samme.

Lierbyens historie er tema på historielagets vårmøte

Torsdag denne uken kommer John W. Jacobsen til Haugestad for å fortelle om Lierbyen fra 1870 – 1990, som er temaet i boken han jobber med og som skal være ferdig utpå høsten.

Leder i Liernett - alternativ sjanger

Antakelig blir skolen et hett tema også i neste høsts valgkamp. Verdens dyreste skole gir dårlige resultater på flere felter. Den er dårlig til å utjevne sosiale forskjeller og evner ikke å gi elevene elementære ferdigheter i vesentlige disipliner. Vi ser det hele fra lærersida og lager drama ut av det som er en dramatisk situasjon.

Steng biblioteket og bli med på kjøpefesten

Rådmannen har foreslått å legge ned Tranby bibliotek. Dermed mister kommunens tettest befolkede område bibliotekstilbudet i nærmiljøet. Dette vil i stor grad gå utover unge og eldre, og våre nye landsmenn som er flittige bibliotekskunder. Skolene på Tranby vil miste muligheten til å videreutvikle et kombinasjonsbibliotek på eget område. Forslaget har møtt massiv motstand blant folk på Høgda.

Gjør Europark narr av folk?

Europark ber folk lese baksiden, men det er ikke lett. Hva slags kvalitetskontroll har Europark? Burde Lier kommune, som eier plassene, reagert for lenge siden?

Til bautaen i Maidalen

Bill Young tilbake på stedet der onkelen, Sergeant Pilot Jack Clifford Carpenter, døde 9. april 1940.

Merkevaren musikk

Onsdag og torsdag setter niendeklassingene på Lierbyen skole opp musikalen "Drømmen" i skolens gymsal

Karin Fossums beste

Det er min vurdering etter å ha brukt store deler av en sommerdag på syllingforfatterens siste bok, Den som elsker noe annet

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

...og jula starter etter påske!

Nå er det jul igjen, i alle fall på Liertoppen. Vi skriver 18. oktober, og julenissene og julemarsipanen er på vei fram i hyllene. Er det mulig? Har handelsstanden ingen som helst respekt for tradisjoner? Kanskje vi like godt skal kalle hele året for jul?

Ny gavebok om vår jubilerende naboby

Drammen, som i hele år feirer sine første 200 år, har som kjent sitt utspring i Lier. Det samme har både forfatteren av byens hittil siste jubileumsbok, Tom Helgesen, og han som bestilte boken, Drammens ordfører Tore Opdal Hansen. Bildet: Tom Schandy og Tom Helgesen fikk mange godord fra ordfører Tore Opdal Hansen, som allerede har bestilt 400 eksemplarer av den nye boken.

Under samme himmel

Niendeklassingene på Lierbyen skole med flott og tankevekkende musikal

Minneord

Erik C. Holm døde den 9. januar

Om tid: 31.01.2004

Tonje Enger kommer med neste bidrag i serien UNG PENN. Tonje er elev i tiende klasse ved Sylling skole, og presenterer her ei novelle med en noe absurd vinkling på temaet tid.

Liernett - Trenger vi ei internettavis i Lier?

En vårdag for et halvt år siden lanserte min gode venn Thorvald Lerberg en ide om å starte lokalavis på Internett.

Nygårdshaug som klassesett

Det synes Kirsten Jellum, norsklærer ved Tranby skole, etter å ha lest Mengele Zoo for 9. klassen sin

Sommer 2

To av sju

Fortsatt pådriver og ledende

Med sin egen avdeling for frukt og grønt er Mega best på økologisk mat

”Da klokka klang”

Sommerutstillingen er et samarbeid mellom Lier Bygdetun, Lier Historielag og Lier kommune, kulturkontoret. Den skal gi et bilde av Lierskolens utvikling og historie gjennom 200 år

Sommerutstillingen er åpen

Ordfører Ulla Nævestad holdt en vel forberedt og meget interessant tale ved åpningen av årets utstilling på Lier Bygdetun. Stort mer skjedde det imidlertid ikke før publikum fikk slippe inn for å oppdage mer av det mangesidige forholdet mellom Lier og Drammen.

Tøff i tryne på nett!

Ukens petitskribent, Tonje Evju, skriver her om anonyme nettbøller-

Åpent møte om skole.

Kultur, oppvekst og undervisningsutvalget i kommunen holdt åpent møte i aulaen på Sylling skole. Dette kunne ha blitt omtrent så kjedelig som det høres ut, men i stedet ble det ganske interessant.

Den kulturelle skolesekken.

I ei tid der kultur og skole er utsatt for sparekniven, kommer ei gavepakke av de sjeldne. 180 millioner skal årlig brukes på å tilby landets grunnskoleelever et likt og godt kulturtilbud. Pengene er tenkt brukt til å gi elevene en kulturell identitet og et forhold til egne røtter.

I skyggen av en sommer

“In the lost Childhood of Judas, Christ was betrayed”. (unknown – so far)

Miljøvei i Lier

På en slik vei bør myke trafikanter kunne selge miljøkvoter til staten.

To informasjons-guider

I 1987 fikk innbyggerne i Lier en ”Lierguide” i gave fra Sparebanken Buskerud/Lier. Tjue år etter har Lier kommune i samarbeid med Per Arne Ellefsen i firmaet Norsk Kommuneinfo med adresse i Lier laget en ny

Eplegården - Søndre Storsand

Et møte med eplebonden, Tor Erling Gransæther

Vemodig vakker

Konserten med Lier Kammerkor i Frogner kirke

Sweden Rock Festival 8.-10. juni 2006

Sol, sommer og øl, men viktigst av alt; masse god musikk! Vi har vært på Sweden Rock Festival 2006!

En fortid vi helst ikke snakker om

Er krigsårene 1940-45 den egentlige hindringen for fortsettelsen av Liers historie?

Årets gavebok er kommet

Etter grundig gjennomgang av boken ”Lierbyen 1870 – 1990” har vi bare ett råd: Løp og kjøp!

Leder

Noe om tillit og ansvar

Historielaget fikk flyhangarmodeller

Blant de mer originale gjenstandene Lier Historielag har mottatt til samlingene på bygdetunet er utvilsomt to modeller av flyhangarer som har vært i bruk i Lier.

Liers merkeligste parkeringsskilt?

Ved Fosskvartalet i Lierbyen ventes det visst at man skal klatre høyt opp og forsøke å tyde retningslinjene på baksiden av et skilt. Europark benekter derimot at noe er galt.

Nykjuadagen 2007

Første av to artikler. Noen refleksjoner

Kontaktskapende fest

Latteren satt løst, da ordfører Ulla Nævestad overrakte Berit Furøy (tv) to mobiltelefoner som var kommunens gave på festen til 40-årsjubilanten Lier Historielag.

Nykjua 64 år etter

Verdig markering ved bautaen på søndag

- Du vet vel hvem jeg er?

Det er ikke helt uforståelig at mye som sies og skrives kan bli misforstått. Forstått?

En filatelist av beste merke

Anton Wego, antikkmessegeneral på Frogner menighetshus

Hjem til Lier etter hvert

Men det kan ta tid før Thomas Sørum vender hjemover etter suksess på det andre året i Haugesund og som toppet seg med nedsablingen av Viking sist helg, og på søndag er Rosenborg motstander--