Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 216bf9009f7ebef66d57e819383e6c9a

Nykjuadagen 2007

Første av to artikler. Noen refleksjoner

Når er en historie utbrent? Når er ordene sagt, og det ikke er mer å tilføye? Jeg tenker på tragedien ved Nykjua 10 mars 1945. To nordmenn og to tyske soldater ble drept. . Dessuten ble en nordmann stygt mishandlet. Gunnar Møllstedt reddet seg unna på en mirakuløs måte og etter en kort stund i skjul fortsatte han kampen mot okkupantene til frigjøringa i mai samme året.

Historien vil antakelig gløde i i uoverskuelig framtid, men er det mulig å gi ny næring til glørne?

I jula leste jeg boka ”Den lange reisen. Et oppgjør med krigen” av Svein Blindheim. Natt til 17. april 1943 ble han sluppet ut i fallskjerm nord i Finnemarka for å organiserer motstandskampen og å lære opp Milorg D-13, Stor Oslo med tilliggende nabokommuner.

 Blindheim kjempet ved Fossum Bru i aprildagene 1940 og trakk seg tilbake til Sverige sammen med de norske troppene . Derfra gikk ferden til Skottland via Odessa, Baku, Persia, India og Sør Afrika. I England ble han personlig rekruttert av Kaptein Linge og ble senere den første formannen i veteranforeningen i Linge. For sin krigsinnsats fikk han Krigsmedaljen to ganger og Krigskorset med sverd. Det hører med til historien at Blindheim er i sterk opposisjon til den offisielle okkupasjonshistorien.

Om sitt opphold her i traktene forteller han: ”Vi skulle altså lære opp, trene og så vente,vente vente." Og så videre: "Jeg beundret kommunistene, som ikke fulgte parolen om å holde seg i ro, men ufortrødent fortsatte sine sabotasjeaksjoner og annen aktiv motstandsaktivitet." Han nevner spesielt Osvald-gruppens sabotasjeaksjon mot et jernbanetog med tyske soldater utenfor Drammen.

Det kunne være av lokalhistorisk interesse å få vite om noen kjenner mer til Blindheims aktivitet i nærmiljøet.. Dessuten er Asbjørn Sunde og hans virksomhet i Osvald-gruppa lite dokumentert. Eller er det jeg som rett og slett ikke har lett godt nok?

 Jeg tror vel ikke at mine forsøk på å forlenge historien en smule vil føre til en fornyet interesse for det som skjedde. Men vi står ved et veiskille. Hvordan skal vi føre historien videre til neste generasjon når førstehåndsvitnene nå snart er borte alle som en?

Det er også et problem for DOT som gjennom mange år har stått for arrangementet sammen med reserveoffiserene avd. Drammen. Fjellsportsgruppa i Turistforeningen lå ute på Sneisetorget natta før årets Nykjuadag. De som var med fikk inntrykk av hvordan det var å lytte etter flydur fra nattehimmelen over myra  - som var et mye brukt slippmål på slutten av krigen. Hva skal til for å holde på engasjement rundt Nykjuadagen? Krigen interesserer, krigslitteratur selger godt. Ved noen skoler arrangerer foreldrene turer til Auschwitz for elvene. Men hvordan er interessen for det som foregikk få mil unna?

På Kunnskapsplakaten er lokalhistorie en av ti søyler for viktig lærdom. Lokale forhold skal vektlegges i nesten enhver undervisningssammenheng Og egentlig er det vel ikke absolutt nødvendig med en tur til Auschwitz for å kunne få inntrykk av krigens redsler. Uten at jeg med det vil antyde noe negativt om turene dit.

 Til neste år bør det gå ut tilbud til interesserte elever i ungdomsskolene i Lier om å være med på overnatting på Sneisetorget, gjerne som en alternativ skoledag. Jeg stiller opp som lærer – hvis helsa holder.

Boka er gitt ut på Pax forlag

Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Torsdag 9. oktober 2008 04:52: meg
Asbjørn Sundes aktiviteter kan du lese om i hans egen bok "Menn i mørket" (om aktivitetene under krigen), samt Roy Andersens bok "Sin egen fiende" (om POTs sjef Asbjørn Bryhn og jakten på Asbjørn Sunde etter krigen - Sunde ble dømt for spionasje på femtitallet, tror jeg det var..).
Les også "Nødvendig innsats" av Lars Borgersrud, omhandler Wollweber/Osvald-gruppa (som Asbjørn Sunde ledet i Oslo).
Fredag 10. oktober 2008 09:45: Thorvald Lerberg
Takk til "meg". Menn i mørket" kjenner jeg godt. En litt sår, men fantastisk krigsbok med litterære kvaliteter. Lars Borgersud kjenner jeg også. Vi gikk sammen på gymnaset på Ringerike. " Nødvendig innsats" har jeg ikke lest, men tar turen til biblioteket i dag for å bestille den. Kanskje "meg" kunne skrive noe selv om temaet vi her tar opp? Han virker godt orientert. Bruk gjerne dekknavn
Fredag 10. oktober 2008 22:57: Ossietzky
Osvald-gruppa hadde mange sabotasjeoppdrag her i distriktet, blant annet disse:
27.09.1943 Brannbombe mot Øvre Eiker Forsyningskontor. Skader, delvis mislykket
27.09.1943 Brannbombe mot Lo Bruk, Øvre Eiker og Vikstrand Bruk, Nedre Eiker. Nedbrent
07.10.1943 Tysk troppetog sprengt av skinnegangen ved Mjøndalen.
12.10.1943 Sprengningsaksjon mot kraftnettet rundt Oslo, ved blant annet Liertoppen(?!), Bryn og Norderhov. Ukjent resultat
11.03.1944 Sprengning av NSB sitt verksted på Sundland i Drammen. Vellykket
17.04.1944 Bankaksjon mot Modum Sparebank, resultat kr 157 000. Sprengning av Geithus jernbanebro, totalskade
22.05.1944 Ødeleggelse av arkivet til Arbeidstjenesten i Drammen
29.07.1944 Bankaksjon mot Drammen Sparebank, mislykket
10.08.1944 Bankaksjon mot Eiker Sparebank, mislykket
25.11.1944 Skuddveksling med tyskere i Hyggen-marka

http://no.wikipedia.org/wiki/Wollweber-gruppen
Lørdag 6. juni 2009 22:26: Lars Borgersrud
Hei Thorvald
Jeg vil absolutt anbefale "Nødvendig innsats" som handler om hele historien rundt Osvald-org og dens internasjonale plassering. Dessuten "Fiendebilde Wollweber", som handler om det som skjedde med disse sabotørene etter krigen. Osvald-org hadde en lokalgruppe på Modum, en på Steinberg, en i Drammen og to på Ringerike (Vågård og Viul/Haug) og var aktive i Modum/Lier-marka i 1944. En av deres siste forlegninger var i Bombla-dalen/Nykjua, like i det området der Blindheim ble sluppet ned.
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode