Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Sylling sangkor 35 år

Lørdag er det jubileumskonsert i aulaen på Syllling Skole


Historie

Men røttene stikker dypere enn som så. Det første Sylling sangkor sang sine første strofer alt i 1867.
Som så ofte før er det til Jacobsens bok ”Øverst i Lier som kom ut i 1989, vi går når vi skal finne ut noe om bygdene litt nord for midten av Lier kommune. Korsangen har fra gammelt av stått sterkt i Sylling, og Jacobsen har skrevet utfyllende og utførlig om sangens kår i bygda.
Vi har når vi skal summere litt fra historien, hentet våre referanser derfra. I likhet med i de fleste bygdelag i landet vårt ble korsangen sett på som en viktig del av nasjonsbygginga, sangen forente, og gjennom nasjonale tekster og melodier, ble sangen en del av fundamentet til det som la grunnen til et fritt Norge.
I 1867 kom Gunder Olsen som lærer til bygda, giftet seg og kjøpte gård i Sylling. Han startet mannskor i 1871, og noe senere fikk han også i gang et blanda kor. Vi vet lite om hvor stor oppslutningen var blant folk. Protokollene er borte, men i hvert fall drev Gunder Olsen korene i nesten 40 år, og det på en måte som vakte respekt og beundring. Da han døde i 1916, sang koret i begravelsen, med lærer Svend Enger som dirigent.

Å dirigere bygdas sangkor ser ut til å ha vært en jobb for skolelærere. I 1915 overtok nordmøringen Olav Liabø koret. Som både lærer og kirkesanger var han godt kvalifisert for oppgaven, og han startet også et barnekor ved skolen. Koret holdt øvelsene sine i storskolen i Syllingbakken til den nye skolen sto ferdig i 1921.
Hver fredag møttes ca. 20 korsangere til øvelse, og Liabø var nøye med å finne et repertoar som passet sangerne. Da det i 1924 ble bestemt å bygge et forsamlingslokale i Sylling, ble sangkoret flittig brukt i innsamlingsøyemed. Under Liabøs ledelse øvde koret inn flere skuespill som koret turnerte med så langt borte som Gol og Nesbyen. 24. juni 1927 ble Valstadhaug innviet. Syllings egen komponist, Nelly Enger, hadde for anledningen skrevet en sang som koret framførte på innvielsesfesten.
I midten av 30 åra ble koret oppløst. Men alt 1940 var det igjen korsang i bygda ved Holsfjorden. Krigen manet til samhold, en ytre fiende krevde indre samhold. Dirigent ble operasangere Einar Strøm Andersen Ellgen, ”evakuert” fra Oslo til Øverskogen, og som derfor i tillegg til å dirigere i Sylling også påtok seg dirigentjobben i et nystarta Øverskogen sangkor.

I 1944 starter fjortenåringen Arne Riddervold i Sylling sangkor. Han var da en av 90 sangere, flest kvinner, men stemmene var godt dekket både på kvinne og herresida. - Ja, vi har stifta sangkor, og tenk det har fått ry, åtti nitti stemmer skriker ut som bare fy.” Slik innledet Marwell Aasgård et av sangkorets mest markante medlemmer, sin egen sang fra 1944. Da freden kom, dabbet interessen for korsang av. Radioen kom, folk samlet seg rundt mottakeren på kveldene. De gamle korsangene med sin glødende patos hadde også bleknet litt i et sosialdemokratisk Norge som var mest opptatt av å øke den materielle velstanden. Men hos Arne Riddervold var det sådd en spire som ikke døde. Musikkinteressert som han var, fortsatte han med sang og spill, og gjorde seg bemerket i bygda både som sanger og instrumentalist, spilte til dans og var stadig å høre i forskjellige sammenhenger der sang og musikk sto på programmet.

Koret fra 1974

Da ungdomsskolen kom til bygda i 1971, betydde det et kulturelt løft som ikke minst vistes når det gjaldt interessen for sang og musikk. Mange nye lærere på et nytt sted hadde behov for å finne en felles møteplass utenfor skolen, og i 1974 tok Arne Riddervold initiativet til en restart av Sylling Sangkor. Interessen var ikke overvettes, men det lyktes å stable på beina en stamme på 14 medlemmer som ble Sylling Sangkor. Sangkoret vant snart bygdas hjerter, og også utenfor bygda ble gikk det ikke upåaktet hen at Sylling sangkor var oppe og sang igjen. Etter to år og like mange dirigenter, ble Per Ivar Søbstad dirigent for koret, en allsidig musiker med solid musikkfaglig bakgrunn. Dessuten hadde han sans for den folkelige og mer visepregede korsangen. Foruten å dirigere stod også Per Ivar for mesteparten av arrangementene til sangene koret framførte. Utad har koret framstått som en gjeng sangglade som ikke tar seg selv så altfor høytidelig, en holdning som har skapt god stemning og fin kontakt mellom scene og sal på konsertene.
I de første årene var Arne Riddervold en selvskreven leder. Som lærer, bonde og musiker har han hatt en helt spesiell kontakt med forskjellig miljøer i bygda og bidratt til at oppslutningen rundt koret har vært god. Han tok initiativ til El Krimus, en forløper for dagens boyband, bestående av og basser i koret. Senere ble det Sylling basskvartett og Sylling basstrio, grupper som opptrådte sammen med koret eller fartet land og strand rundt på egen hånd.
Forbindelsen mellom kirken og koret har alltid vært god. Enkelte medlemmer har til tider dannet grupper som har tatt del i kirkesangen under gudstjenestene.

Arne Riddervold

Arne Riddervold startet også et slitesterkt arrangement som har vært fast i Sylling og Sjåstad kirker i 25 år. Vi spiller og synger jula inn er en årlig mønstring av musikklivet i bygda der kor korps andre musiserende har stått fram og spredd musikkglede i fullsatte kirker.
I 1994 fikk Arne Riddervold Lier kommunes kulturpris for sin innsats for musikken. Prisen var på ingen måte et punktum i karrieren. Arne fortsatte sitt utrettelige arbeid med koret og er i en alder av 79 år fortsatt attraktiv som musikalsk underholder på arrangementer i nærmiljøet. Han er nå æresmedlem i koret og synger vekselvis første – og andrebass i bakerste rekke.

Et aktivt kor

Et 35 år gammelt kor har naturlig nok hatt mange minneverdige opptredener. Hvert år er det noe. For Sylling har jubileumskonsertene hvert femte år vært milepæler i korets historie, tre av dem i Drammen teater der kormedlemmenes talenter innenfor skuespilleri og dans også har blitt satt på prøve.
En og annen vil nok si at turen til Wien i desember 1996 var en ganske enestående opplevelse. Sammen med Sigdalskoret representerte koret Norge under den internasjonale årlige adventssyngingen i Østerrikes hovedstad.
Men hyggeligst har kanskje det jevne arbeidet i koret vært. Mandag etter mandag, terping på det samme, noen ganger med en følelse av å lykkes, men også det motsatte, og et lite hint fra Anne Lise om å ta noe vi kan til slutt, forteller gjerne sitt. Anne Lise Solheim har de siste åra vært korets dirigent og har tilført koret mye. Ikke minst har hun gitt det en klang som stadig bemerkes i positive vendinger på konserter, og ellers der koret er for å kaste glans over et arrangement. Dessuten har hun på en lun og smilende måte fått inn sangferdigheter i ”mestersangere” som aldri har sett nødvendigheten av synge noe utover det som gjøres på øvelseskveldene hver mandag.

Lørdag er det jubileumskonsert i aulaen på Syllling skole. - Vi har prøvd å finne et repertoar som er representativt for koret og som viser spennvidden i det, sier korleder, Reidun Wahlquist. Det er mye å glede seg til for alle som har billett til konserten.
Sylling Sangkor feirer forresten 35-årsjubileum sammen med Lier Kammerkor. To kor som på litt forskjellige vis har bidratt til den musikalske utviklingen i bygda.

Sentrale aktører i Sylling Sangkor. Æresmedlem Arne Riddervold flankert av dirigent Anne Lise Solheim og leder Reidun Wahlquist på henholdsvis høyre og venstre side

Arne Riddervold med et knippe programmer fra ”Vi synger og spiller jula inn”.

Sylling Basskvartett 1982

Jubileumsrevy

Jubileumsrevy

Koret i 1982 med dirigent Per Ivar Søbstad

Koret i 1986 med dirigent Marianne Stensland Iversen

Koret i 1990 med dirigent Hans Jacob Tronshaug

Med Sigdal Sangkor i Wien og dirigent Paul Blix


Sylling Sylling sangkor

Flere saker fra arkivet

Stemning i vintermørket

Sylling Sangkor starter jubileumssesongen med å ta med seg korvenner i bygda og inviterer til konsert i Frogner kirke.

Sylling sangkor 30 år

Koret starter jubileet med stor kirkekonsert i Sjåstad kirke onsdag 10. mars. Dit har koret fått med seg Røyken pikekor og Hokksund mannskor, så aldersperdningen er god. Og slik skal det være i kormiljøet. Korene har et variert og spennende program, og konserten vil inneholde mye for alle sangglade.

Sylling sangkor 1974-2004

I Aulaen på St. Hallvard hadde over 300 mennesker i går kveld løst billett til jubileumskonserten til Sylling sangkor. De fremmøtte ble servert et variert repertoar, mye god sang og musikk og mang en god latter.

Vårkonsert

Sylling sangkor med gjester holder søndag vårkonsert i Sylling skoles aula.

Om å stå i kor

Og akkurat nå helst i Syllling Sangkor. Alle liker sang, men færre og færre ønsker å synge

Tre kor synger ut

Alle fra Lier - og alle i Frogner kirke

Førjul i Sjåstad folkekirke

Det er unga fra Vestre Lier som har kammertonen når jula synges og spilles inn i Sjåstad kirke

Sang og medaljer

Et lite, men trofast og godt publikum var til stede i Sylling kulturhus da Sylling sangkor holdt sin høstkonsert der søndag kveld.

Vice Versa

Et kor for oss, et kor for deg. Vice Versa synger seg opp mot jubileumskonsert. Den blir lørdag 8. november på Haugestad.

Så er det Kammerkoret sin tur

Lørdag 20.12 kl. 19 synger Lier Kammerkor julen inn i Frogner kirke.

To kor fra Lier åpnet Soloppgangskonserten

Denne helgen holder Norges Korforbunds avdeling i Buskerud en to dagers 'korvake' for å feire sine første 20 år. Lier er godt representert.

Kirkekonsert - Sylling sangkor 30 år

Onsdag var det konsert i Sjåstad kirke med Røyken Pikekor og Hokksund Mannskor som gjester.

Elvis på Sjåstad

”If I can Dream” med The Brothers in Law" og Sylling sangkor slo an i Sjåstad kirke søndag kveld.

Vi synger og spiller julen inn i Sylling kirke

For snart tredve år siden startet arrangementet som er med på å rulle jula i gang Sylling.

På Hamar med slakt

Nei, på ingen måte og langt derifra. Snarere tvert i mot

Julekonsert i Sylling kirke

Orgelkomiteen arrangerte konsert til inntekt for nytt orgel. Med på konserten var sangerne Bjørnar og Maria Spydevold med pianisten, Terje Norum og Sylling Sangkor med dirigent Anne Lise Solheim

Koropplevelse torsdag kveld

Musikkinteresserte bør finne veien til Frogner menighetshus (på bildet th) når Frogner kirkekor presenterer et korverk som vakte stor begeistring, da det ble uroppført like etter krigen i svensk radio.

Lier Kammerkor i Frogner kirke

Vakker og stilig førjulskonsert

To korps og kor i aulaen på Sylling skole.

Hennummusikken og Glassverket besøkte Sylling sangkor en mandagsettermiddag midt i snøsmeltinga.

Verdens beste barnekor på Vestsida

Det fikk vi høre vi som i år var med å synge og spille julen inn i Sjåstad kirke.

Bli med på Kabaret

Lier Kammerkor setter opp kabareten ”Evig Din?” med forestillinger i Drammen teater 12. - og 13. mai

Sylling sangkor med lokalsang

Det er viktig at et kor markerer seg i lokalmiljøet

Den livgivende sangen

Ukens petit er ved Ulla Nævestad, Sylling

En hyllest til sang og musikk

Nina Sveaas (på bildet), leder for Sjåbagos og Per Egil Hovland, tidligere organist i Frogner kirke får Kulturprisen

Vice Versa feiret 10 - årsjubileum

Mangfoldig konsert i et fullsatt Haugestad på lørdag

Overraskelsen kom etter jul

En ny stjerne er født på Liers korhimmel. I hvert fall har den fått ny glans.

Big Chief Jazzband og Kor-90 i Frogner kirke

I begynnelsen var ordet, heter det. Men i kirkelig sammenheng har det musikalske tonefølget vært til uvurderlig hjelp for å få budskapet ut til folket. Og selv om nye musikkformer historisk sett ofte ble bannlyst av samtida, trosset de gjerne verbale forbud fra øverste geistlig hold, snek seg opp gjennom plankene i kirkegulvet og tok menighetene med storm. Skal vi si at konserten søndag kveld i Frogner kirke viser at kirken er en grasrotbevegelse?

Sylling sangkor drar til Drammen

Sylling sangkor gjorde felles sak med korene Kor-Ona fra Sande og Fønix fra Drammen og holdt konsert på Harmonien i Drammen. Og på programmet stod pop fra forrige århundret.

Lier Kammerkor med vakker og krevende kirkeonsert

Med seg hadde de dyktige liersangerne Lier Saxofonkvartett og organist Anders Dahl.

Kommer du?

Sylling sangkor har invitert Hennummusikken og Konneud musikkorps til aulaen på Sylling skole mandag 10. mars kl.19.15.

Førjulskonsert i Sylling kirke

Ja, så er plutselig adventstida her igjen! Men ikke fortvil, jula kommer uansett hvor mye vi får gjort eller ikke.

Korkonsert med stort spenn

Sylling sangkor med gjester hadde våkonsert i Sylling skoles aula

Julekonsert med Lier Kammerkor

Nydelig sang i småformatsjangeren

Påsken i ord og toner

Tranby kirke, søndag 30.april 2006

Korps og kor i Sylling

Konnerud musikkorps, Hennummusikken og Sylling sangor i aulaen på Sylling skole

Et sangerliv - ukas petit av Thorvald Lerberg

Medalje for 30 års innsats i Sylling sangkor

Synger og spiller jula inn i Sylling

Arrangementet har holdt det gående i 29 år - minus ett.

Frogner Kirkekor synger jula helt inn

Antakelig den beste ”Glade jul” jeg har hørt hittil i år

Konsert med Frogner kirkekor

Frogner kirkekor ønsker velkommen til konsert i Frogner kirke søndag 29. mai kl.20.00

Kanskje julas mest innholdsrike konsert i Frogner kirke

- og det med bare lokale krefter.

Førjulskonsert med Vice Versa

Onsdag 19. desember synger Vice Versa julen inn i Tranby kirke

Ubudne gjester i Sylling

For andre år på rad inviterte Hennummusikken seg selv til fellesøvelse med Sylling sangkor i aulaen på Sylling skole

Stemning i Frogner kirke

Multikulturell begivenhet i Frogner kirke søndag kveld. Korps, kor og bilder på samme scene - samtidig.

Ga bort samlingen

Arne Kristoffer Karlsen har gjennom mange år samlet gjenstander, bilder, papirer og kart relatert til Lierbanen. Som sønn av Kristoffer Karlsen har han nærmest omgitt seg med samferdselshistorie. Lier Historielag bør ha all grunn til å være fornøyd med utstillingen og søndagens store oppslutning.

Lier Kammerkor med mangfoldig og vakker julekonsert

Jeg har ofte lurt på hvorfor vi liker Kammerkoret så godt.

Promenadekonsert

Lier Janitsjar, Vice Versa og Sylling sangkor med musikkfest i Aulaen på St. Hallvard. Med seg har de solistene Cecilie Schilling og Birger Egge Hoveid.

Førsteklasses fra 9. klasse

Onsdag kveld holdt 9. klasse ved Sylling skole julekonsert til inntekt for sin egen Polen-tur. Konserten er bare ett av mange inntektsbringende tiltak for å kunne gjennomføre en åtte dagers tur med Aktive Fredsreiser i høstferien 2008.

Sylling Sangkor og Lier Janitsjar i Frogner kirke

Alle kor og korps med litt respekt for seg selv arrangerer julkonserter. Noen ganger holder de konsert sammen, slik tilfelle var i Frogner kirke 11. desember.

Med hjertet fylt av velkommen

Det var sånn vi følte det, vi som var til stede, da Ole Johan Stokstad ble innsatt som ny sogneprest i Sjåstad og Sylling i dag.

Kirken, en scene for lokale musikere

Kirken har fra gammelt av vært en scene for lokale musikere som vil bruke sitt talent til å bistå musikalsk ved gudstjenester og andre arrangementer i kirkens regi.

Frogner Kirkekor inviterer

Fulle kirker ventes julaften, og Frogner kirkekor innleder med sin tradisjonelle Førjulskonsert Lillejulaften i bygdas eldste kirke, Frogner kirke.

Adventskonsert i Sylling kirke

Nå heter det ikke lenger «vi synger og spiller jula inn», men et navnebytte betyr lite hvis innholdet er det samme.

Gedigen julekonsert i Tranby kirke.

”De gamle er eldst”, heter det, og den som var på en av konsertene Hennummusikken arrangerte siste søndag i advent, fikk bekreftet denne myten, som ellers kan være høyst tvilsom.

Jubileumskonsert med Sylling og Oddevall skolekorps

Store pengegaver til Sylling og Oddevall skolekorps på 70- årsdagen som ble feiret sist søndag i aulaen på Sylling skole

Lier Kammerkor med mangfoldig konsert i Sjåstad kirke.

I snart 30 år har Lier Kammerkor gitt oss julekonserter av ypperste klasse. Årets julekonsert i Sjåstad kirke var ikke noe unntak i så måte. En drøy time med Kammerkoret var i snaueste laget. For repertoaret var så variert og uensartet at vi gikk ut i den mørke førjulskvelden med et ønske om å høre flere variasjoneer over julebudskapet .

Førjulsjarm

Antistress - sjarme - varme og vellyd som beveget. Jan Kristian Hverven og Ingeborg Soot bidro var blant mange som bidro til en fin førjulskonsert i Sylling kirke.

Pomp og prakt i Lier

Oppkjøringa i gang til promenadekonsert

Kakelotteri og sang

Kakelotteriet er den økonomiske bunnlinja i mange frivillige organisasjoner , idrettslag , sangkor, sanitet og korps

Stemningsfull tur langs Lierbanen

Statsministeren var der ikke denne gangen. Lier Sangkor var heller ikke der. Men Erik Holm i Historielaget ”spilte” Statsminister Hagerup fortreffelig da han fremførte et utdrag fra talen regjeringssjefen holdt for 100 år siden.

Sang- og spilleglede

Talentene utfoldet seg på åpningskvelden i Kulturskoleuka. Amandus fikk et fortjent diplom fra Sissel Gerhardsen Røine, leder i Lier kulturskole, etter at han og de fem andre i barnekoret hadde sjarmert publikum.

Elvis – sound alike

Søndag kommer Brothers in Law til Sjåstad kirke med forestillingen If I can Dream.Med seg har de Sylling sangkor som også vil ha en avdeling fra eget repertoar.

Julekonsertene til Hennummusikken

Hennummusikken tok med seg musikkvenner og et entusiastisk publikum og fylte Tranby kirke to ganger sist søndag.

17. mai på Lierskogen

Folket på Lierskogen kunne ta i bruk sin nyoppussede kirke 17. mai

Vårkonsert

Hennummusikken, Sylling sangkor og Konnerud Musikkorps med konsert i Sylling skoles aula 10. mars

Korpskonsert i Sylling på fredag

Da har Sylling og Oddevall Skolekorps sammen med Åssiden Musikkorps, god gammeldags konsert i aulaen på Sylling skole.

Lierfestivalen 2005

For første gang arrangeres den årvisse musikalske begivenheten i Syllling, og av et skolekorps. Lierfestivalen arrangeres i Sylling Flerbrukshall søndag 30. oktober.

Salmekveld

Salmekveld med ønskekonsert ved ukas begynnelse i Sylling kirke.

”Kvinnen ved brønnen”

”Kvinnen ved brønnen” med Inger Lise Rypdal og Kor-90 gjester Frogner kirke søndag 13. november. Det er første gang forestillingen fremføres i Buskerud.

Jazzfolket i Sylling inviterer

Magnolia jazzband med solist Anne Marte Slinning spiller i Sylling kirke tirsdag kveld.

Lierdagene 2007 er historie

Lierdagene 2007 er over. Det er ennå for tidlig å komme med en oppsummering av dagene

Innholdsløs kulturdugand i fin innpakning.

Å arbeide på nettet betyr at vi må sende stoffet langt fra oss før det kommer tilbake. Noen ganger kommer det i bane der ute, slik som denne artikkelen om idédugnaden på Sylling skole. Nå har den etter lang tids fravær svingt innom redaksjonen igjen, og vi knepper den fast i serveren. Med idrettshallen og aulaen har Sylling fått et anlegg som står i en særstilling i bygda, vakkert og smakfullt, praktisk og hensiktsmessig. Her vil kreative hoder kunne boltre seg uten å stange i veggen fordi dårlige lokaler og manglende utstyr setter grenser for skapende aktivitet.

Friluftsgudstjeneste på Svangstrand

Prest, prost og biskop. Alle var med på å gjøre torsdagskvelden på Svangstrand til en hyggelig opplevelse.

Abba i Drammen teater

Lier Ten Sing og Tranby skolekorps tok med seg Abba i teateret og tok publikum med storm.

Idrettsmannen som utvandret

Liernett møtte i høst sivilingeniør Oddvar Helgesen (77) fra Kanada i Lier. Han emigrerte til USA for over femti år siden. Liernett fikk et møte med den gamle idrettsmannen og Arne Riddervold (tv), en av de mange friidrettskameratene fra gamle dager -

Vakker veteran

- lengter hjem

Julenissen på SPAR Holsfjorden

En trekkspillende julenisse fikk opp stemningen ved inngangen til Spar Holsfjorden i Sylling lille-julaften

Vera Henriksen fra Lier med ny CD i Spania

Arne Bjørndal fra ”Det Norske Magasinet” på Costa del Sol har intervjuet Vera Henriksen, som nettopp har spilt inn sin første CD.

Konsert og CD fra Remme Brothers

Remme Brothers band spiller på Valstadhaug i Sylling 15/10. Ei snau uke senere kommer de med cd.

Elias Akselsen i Sjåstad kirke

Med Herren som arbeidsgiver. Han er omreisende tater med kofferten full av Det glade budskap. Og han pakker det ut og fyller på med sang og musikk til alle som vil høre.

Lokal artist på dansegallaen

Therese Ege fra Tranby, med platedebut i desember, synger med Ole Ivars på lørdag

Stor konsert i Tranby kirke

Søndag holdt Hennummusikken sin tradisjonelle julekonsert i Tranby kirke. Det var forresten to stykker, og fulle hus begge gangene.

Vemodig vakker

Konserten med Lier Kammerkor i Frogner kirke

Det er her det begynner

La julekonsertene i kirken være forbeholdt lokale utøvere. Hyggelig konsert med Høvik og Lier skolekorps

Jazz i Sylling for 21. gang

Magnolia Jazzband, med solist Anne Marte Slinning, leverte som forventet til et entusiastisk og trofast publikum.

Sangtalentet fra Sylling

Årets vinner av Haugestadstipendet, Ingeborg Soot, sang før hun kunne snakke reint --

Speidermamman

Troppsjef Marianne Fossen, som har dette motto: "En gang speider - alltid speider", fikk Månedens Blomst etter flaggheisingen 17. mai ved Sylling skole.

Bluegras for alle penga

Onkel Tuka i Sjåstad kirke

Vårkonsert med Sylling og Oddevall skolekorps

Musikken blomstrer sammen med hvitveisen i Sylling. Tirsdag holdt Sylling og Oddevall vårkonsert i aulaen på Sylling skole

Aktiv helt til slutt

Knut Brenna, dirigent, instruktør, kulturprisvinner, men også aktiv idrettsutøver og innen idrettsadministrasjon, har satt dype spor etter seg. Han ble 86 år -

På en søndag kveld

16 bilder på ca. 700 meter

Heia Heia!

De minste stjal mye av oppmerkomheten under årets 17. maifeiring på Lierskogen.

Månedens Blomst etter suksessen på Union

Dirigent Henrik Trømborg (tv) og Knut Mørkeseth har all grunn til å være fornøyd med utviklingen av Tranby skolekorps

Kulturprisen går til Arne Ask

Arne Ask får årets kulturpris for sin mangeårige innsats for kulturlivet i Lier.

Ny pers og klasseseier

Silje Bæra Hørthe fra Sylling løp inn til femte beste tid i kvinneklassen under Sentrumsløpet

Utfordrer svensktoppen

Therese Ege fra Tranby, som sang på dansegallaen på Stoppen, vant en avstemming i Sverige i mars for beste "dansbandlåt"

Speiderne hilste flagget

Syllingspeiderne har stått ansvarlig for flaggheisinga i Sylling 17. mai siden 1995.