Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 55fb81a5cac6022be0ac1b4e6c4b61af

Sylling sangkor 35 år

Lørdag er det jubileumskonsert i aulaen på Syllling Skole


Historie

Men røttene stikker dypere enn som så. Det første Sylling sangkor sang sine første strofer alt i 1867.
Som så ofte før er det til Jacobsens bok ”Øverst i Lier som kom ut i 1989, vi går når vi skal finne ut noe om bygdene litt nord for midten av Lier kommune. Korsangen har fra gammelt av stått sterkt i Sylling, og Jacobsen har skrevet utfyllende og utførlig om sangens kår i bygda.
Vi har når vi skal summere litt fra historien, hentet våre referanser derfra. I likhet med i de fleste bygdelag i landet vårt ble korsangen sett på som en viktig del av nasjonsbygginga, sangen forente, og gjennom nasjonale tekster og melodier, ble sangen en del av fundamentet til det som la grunnen til et fritt Norge.
I 1867 kom Gunder Olsen som lærer til bygda, giftet seg og kjøpte gård i Sylling. Han startet mannskor i 1871, og noe senere fikk han også i gang et blanda kor. Vi vet lite om hvor stor oppslutningen var blant folk. Protokollene er borte, men i hvert fall drev Gunder Olsen korene i nesten 40 år, og det på en måte som vakte respekt og beundring. Da han døde i 1916, sang koret i begravelsen, med lærer Svend Enger som dirigent.

Å dirigere bygdas sangkor ser ut til å ha vært en jobb for skolelærere. I 1915 overtok nordmøringen Olav Liabø koret. Som både lærer og kirkesanger var han godt kvalifisert for oppgaven, og han startet også et barnekor ved skolen. Koret holdt øvelsene sine i storskolen i Syllingbakken til den nye skolen sto ferdig i 1921.
Hver fredag møttes ca. 20 korsangere til øvelse, og Liabø var nøye med å finne et repertoar som passet sangerne. Da det i 1924 ble bestemt å bygge et forsamlingslokale i Sylling, ble sangkoret flittig brukt i innsamlingsøyemed. Under Liabøs ledelse øvde koret inn flere skuespill som koret turnerte med så langt borte som Gol og Nesbyen. 24. juni 1927 ble Valstadhaug innviet. Syllings egen komponist, Nelly Enger, hadde for anledningen skrevet en sang som koret framførte på innvielsesfesten.
I midten av 30 åra ble koret oppløst. Men alt 1940 var det igjen korsang i bygda ved Holsfjorden. Krigen manet til samhold, en ytre fiende krevde indre samhold. Dirigent ble operasangere Einar Strøm Andersen Ellgen, ”evakuert” fra Oslo til Øverskogen, og som derfor i tillegg til å dirigere i Sylling også påtok seg dirigentjobben i et nystarta Øverskogen sangkor.

I 1944 starter fjortenåringen Arne Riddervold i Sylling sangkor. Han var da en av 90 sangere, flest kvinner, men stemmene var godt dekket både på kvinne og herresida. - Ja, vi har stifta sangkor, og tenk det har fått ry, åtti nitti stemmer skriker ut som bare fy.” Slik innledet Marwell Aasgård et av sangkorets mest markante medlemmer, sin egen sang fra 1944. Da freden kom, dabbet interessen for korsang av. Radioen kom, folk samlet seg rundt mottakeren på kveldene. De gamle korsangene med sin glødende patos hadde også bleknet litt i et sosialdemokratisk Norge som var mest opptatt av å øke den materielle velstanden. Men hos Arne Riddervold var det sådd en spire som ikke døde. Musikkinteressert som han var, fortsatte han med sang og spill, og gjorde seg bemerket i bygda både som sanger og instrumentalist, spilte til dans og var stadig å høre i forskjellige sammenhenger der sang og musikk sto på programmet.

Koret fra 1974

Da ungdomsskolen kom til bygda i 1971, betydde det et kulturelt løft som ikke minst vistes når det gjaldt interessen for sang og musikk. Mange nye lærere på et nytt sted hadde behov for å finne en felles møteplass utenfor skolen, og i 1974 tok Arne Riddervold initiativet til en restart av Sylling Sangkor. Interessen var ikke overvettes, men det lyktes å stable på beina en stamme på 14 medlemmer som ble Sylling Sangkor. Sangkoret vant snart bygdas hjerter, og også utenfor bygda ble gikk det ikke upåaktet hen at Sylling sangkor var oppe og sang igjen. Etter to år og like mange dirigenter, ble Per Ivar Søbstad dirigent for koret, en allsidig musiker med solid musikkfaglig bakgrunn. Dessuten hadde han sans for den folkelige og mer visepregede korsangen. Foruten å dirigere stod også Per Ivar for mesteparten av arrangementene til sangene koret framførte. Utad har koret framstått som en gjeng sangglade som ikke tar seg selv så altfor høytidelig, en holdning som har skapt god stemning og fin kontakt mellom scene og sal på konsertene.
I de første årene var Arne Riddervold en selvskreven leder. Som lærer, bonde og musiker har han hatt en helt spesiell kontakt med forskjellig miljøer i bygda og bidratt til at oppslutningen rundt koret har vært god. Han tok initiativ til El Krimus, en forløper for dagens boyband, bestående av og basser i koret. Senere ble det Sylling basskvartett og Sylling basstrio, grupper som opptrådte sammen med koret eller fartet land og strand rundt på egen hånd.
Forbindelsen mellom kirken og koret har alltid vært god. Enkelte medlemmer har til tider dannet grupper som har tatt del i kirkesangen under gudstjenestene.

Arne Riddervold

Arne Riddervold startet også et slitesterkt arrangement som har vært fast i Sylling og Sjåstad kirker i 25 år. Vi spiller og synger jula inn er en årlig mønstring av musikklivet i bygda der kor korps andre musiserende har stått fram og spredd musikkglede i fullsatte kirker.
I 1994 fikk Arne Riddervold Lier kommunes kulturpris for sin innsats for musikken. Prisen var på ingen måte et punktum i karrieren. Arne fortsatte sitt utrettelige arbeid med koret og er i en alder av 79 år fortsatt attraktiv som musikalsk underholder på arrangementer i nærmiljøet. Han er nå æresmedlem i koret og synger vekselvis første – og andrebass i bakerste rekke.

Et aktivt kor

Et 35 år gammelt kor har naturlig nok hatt mange minneverdige opptredener. Hvert år er det noe. For Sylling har jubileumskonsertene hvert femte år vært milepæler i korets historie, tre av dem i Drammen teater der kormedlemmenes talenter innenfor skuespilleri og dans også har blitt satt på prøve.
En og annen vil nok si at turen til Wien i desember 1996 var en ganske enestående opplevelse. Sammen med Sigdalskoret representerte koret Norge under den internasjonale årlige adventssyngingen i Østerrikes hovedstad.
Men hyggeligst har kanskje det jevne arbeidet i koret vært. Mandag etter mandag, terping på det samme, noen ganger med en følelse av å lykkes, men også det motsatte, og et lite hint fra Anne Lise om å ta noe vi kan til slutt, forteller gjerne sitt. Anne Lise Solheim har de siste åra vært korets dirigent og har tilført koret mye. Ikke minst har hun gitt det en klang som stadig bemerkes i positive vendinger på konserter, og ellers der koret er for å kaste glans over et arrangement. Dessuten har hun på en lun og smilende måte fått inn sangferdigheter i ”mestersangere” som aldri har sett nødvendigheten av synge noe utover det som gjøres på øvelseskveldene hver mandag.

Lørdag er det jubileumskonsert i aulaen på Syllling skole. - Vi har prøvd å finne et repertoar som er representativt for koret og som viser spennvidden i det, sier korleder, Reidun Wahlquist. Det er mye å glede seg til for alle som har billett til konserten.
Sylling Sangkor feirer forresten 35-årsjubileum sammen med Lier Kammerkor. To kor som på litt forskjellige vis har bidratt til den musikalske utviklingen i bygda.

Sentrale aktører i Sylling Sangkor. Æresmedlem Arne Riddervold flankert av dirigent Anne Lise Solheim og leder Reidun Wahlquist på henholdsvis høyre og venstre side

Arne Riddervold med et knippe programmer fra ”Vi synger og spiller jula inn”.

Sylling Basskvartett 1982

Jubileumsrevy

Jubileumsrevy

Koret i 1982 med dirigent Per Ivar Søbstad

Koret i 1986 med dirigent Marianne Stensland Iversen

Koret i 1990 med dirigent Hans Jacob Tronshaug

Med Sigdal Sangkor i Wien og dirigent Paul Blix


Forrige artikkel:Uhell i Sylling Grand PrixNeste artikkel:Tetlag i fjor, i oppløsning i år?
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode