Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Innholdsløs kulturdugand i fin innpakning.

Å arbeide på nettet betyr at vi må sende stoffet langt fra oss før det kommer tilbake. Noen ganger kommer det i bane der ute, slik som denne artikkelen om idédugnaden på Sylling skole. Nå har den etter lang tids fravær svingt innom redaksjonen igjen, og vi knepper den fast i serveren. Med idrettshallen og aulaen har Sylling fått et anlegg som står i en særstilling i bygda, vakkert og smakfullt, praktisk og hensiktsmessig. Her vil kreative hoder kunne boltre seg uten å stange i veggen fordi dårlige lokaler og manglende utstyr setter grenser for skapende aktivitet.


Foto: Thv.L

Det var Pål Skogmo fra Kulturkontoret som hadde tatt initiativet til vårens idédugnad på kultursida i aulaen på Sylling skole. Her skulle syllingfolk få komme med ideer og tanker for hvordan bygdas nye storstue skulle fylles med aktiviteter av mange slag. Håpet er at ideene senere skal realiseres og høyne det kulturelle nivået. Det kom ikke mange. Kanskje var forhåndsannonseringa for dårlig, eller var den sparsomme oppslutningen uttrykk for kulturinteressen i Sylling? I hvert fall burde Pål Skogmo ha husket at Sylling Menighetsråd for drøye to år siden inviterte foreninger og lag til en tilsvarende dugnad. Den gang var det bare Speider’n som gadd å svare på innbydelsen.


Foto: Thv.L

Det er noe gjenkjennelig over slike arrangement. Du har som syllingboer en følelse av å ha opplevd det samme flere ganger før. Lokalpressa satt tett sammen med politikerne ved et bord midt i salen der også kulturbyråkraten hadde tatt plass. De få tilhørerne benket seg langs veggene. De som skulle ha stått for de tunge, kulturelle innslagene uteble. Både sangkoret, skolekorpset og Toraderne stilte riktignok opp og markerte nok en gang at musikken er en bærebjelke i bygdas kulturliv. Overraskelsen stod Arne Riddervold for. Han er i seg selv en kulturell hverdagspotet som alltid stiller, og som viser at de gamle er eldst. Nå sang han revyviser fra den gang syllingfolk oppførte årlige revyer på Valstadhaug. Og i det lå det et spørsmål om ikke noen kunne tenke seg å ta opp tråden, kort sagt sy sammen revystumpene og få det hele framført i flotte omgivelser. Jeg tenkte umiddelbart på Fride Kramer som stod for det spektakulære julespillet i kirken for knappe to år siden, og som også laget sirkusdraktene de yngste i skolekorpset fortsatt gjør stor lykke med. Men hun var ikke der.


Foto: Thv.L

Pål Skogmo som egentlig ikke hadde tenkt å si noe, gjorde det likevel og håpet kvelden ville bli fruktbar, og at det ville komme riktig mange innspill fra salen. Det gjorde ikke det, selv om ordfører Ulla Nævestad kunne konstatere at Roar Bogerud skrev så blekket sprutet. På papiret hadde han vel fått med seg at Sylling Menighetsråd ønsket samarbeid om natt-kafé for ungdom i Sylling, at Brit Arnestad ønsket seg litt mer dans, og at det var bred enighet om at en korfestival med kor fra bygda måtte være midt i blinken. Ulla Nævestad gikk direkte på Arne Enger, formann i Lier fotoklubb og spurte om aulaen ikke egnet seg ypperlig til en fotoutstilling. - Ja , jo – selvfølgelig. Men hvor var oppfølgeren, eller for å si det med idretten: Hvor havnet ballen? Hos hallkomiteen? Men hvor var den, og hvem sitter med det overordnede ansvaret for at bruken av hallen og aulaen blir til best for flest mulig. Jeg regner med at Roar Bogerud, en av de mange ildsjelene i Sylling som brenner med helvetes ikke-fortærende ild, er sentralt plassert i den. Han fortalte historien om nyanlegget så langt, framtida virke mer svevende.


Foto: Thv.L

I slike møter er det viktig at arrangørene klargjør rollefordelingen, kanaliserer forslage dit de skal og konkluderer med hvordan alt skal følges opp. I mineøyne var rektor Lisbeth Grøvdal den mest kulturbevisste denne kvelden. Jeg vil tro at også hun er hall-komité-medlem. ”Kultur er møte mellom mennesker”, siterte hun Kolben Falkeid. Hadde hun fortsatt med å ønske seg en vampkonsert til Sylling med Falkeids tekster hadde rektoren lagt kveldens gullkantede kulturegg. Men det stoppet med overskriften.


Foto: Thv L

Høyrepolitiker og syllingpatriot Karl Bellen fryktet at bruken av hallen og aulaen ville gå på bekostning av andre lokaler i bygda. Og var det egentlig nødvendig for sangkoret å øve i en så stor sal, sa Karl. Dermed fikk han også sagt fra hvorfor han ikke er medlem av hovedutvalget for kultur, eller hva det heter. Da jeg gikk ut i den vakre vårkvelden, merket jeg kaldfliret til Gerhard Munthes Odin fra skolens gedigne inngangsparti i nakken. Hugin og Munin var tett ved sin Herre denne kvelden. Fra Sylling var det lite nytt å berette denne kvelden. .

Forrige artikkel:Fylkeskommunen raserer musikklinja.Neste artikkel:Pilotgalleriet med inspirerende utstilling på Tranby
Flere artikler

© 2021 Sylling Hardcode