Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Skolen og Bygdetunet

Om å lære av andre, eller slippe å finne opp kruttet på nytt

Det var bakgrunnen for turen gruppa som arbeider med å få Bygdtunet inn på pensum i Lierskolen, gjorde til Hedemark for en tid siden.
Gruppa besøkte Maihaugen, Norsk utvandrermuseum og Domkirkeodden på Hamar. Hensikten med turen var å finne ut om det var noe på de nevnte stedene som var verdt å putte i Den kulturelle skolesekken og ta med tilbake til Lier. Utvandremuseet var interessant nok. Der var mye stuet bort i skuffer og skap og, det i en sur institusjonslukt. Det var ikke noe å hente i forhold til det mandatet vi hadde for turen.
Maihaugen er i Norge langt på vei ”alle museers mor” og er i en klasse for seg. Der har de fått det til – også når det gjelder å knytte en god og varig forbindelse til skolen.
Jeg merket meg tre håndfaste saker som jeg la i sekken.
1) Museet har en abonnementsordning med skolene i kommunen. Skolene betaler litt pr elev for at elevene fritt skal kunne nyttiggjøre seg tjenesten museet har å tilby. Slike abonnementsordninger er heller ikke ukjente for Lierskolen. De fleste skolene har en slik ordning med Fylkesbiblioteket når det gjelder utlån av f. eks klassesett og spesielle bøker.
Slik får Stiftelsen Maihaugen penger til å drive skoleretta virksomhet, og skolene får et eierforhold til stedet.
2) Maihaugen bruker også skoleelever til dugnadsarbeid i forskjellige former. Dessuten har museet øremerket obligatoriske opplegg tilpasset ett klassetrinn på barneskolen og ett på ungdomstrinnet.
3) Når det gjelder spesielle opplegg og arrangementer med støtte fra Den kulturelle skolesekken, kunne slike også legges til Bygdetunet, slik det ble gjort på Maihaugen.
Det burde ikke være vanskelig å finne argumenter som får rektorene til å gå for slike ordninger.

På Domkirkeodden merket jeg meg diskret plasserte plater som fortalte at pengesterke sponsorer hadde vært sterkt inne når det gjaldt finansieringen av stedet.

Det jeg savnet var mer informasjon om hvordan de forskjellige aktørene opptrådte i forhold til hverandre.
I vårt tilfelle har vi minst tre aktører: Bygdetundet med Historielaget, Lier kommune som 50% andelshaver i Bygdetunet, Kulturkontoret (også kommunen) og skolen. Arbeidet framover vil være avhengig at rollefordelingen mellom de forskjellige aktørene. Det er viktig at ingen blir overkjørt, og at det blir gitt informasjon til alle om arbeidet og mulighet for delaktighet i beslutningsprosessene. Hva må gjøres, hvordan, og hvem er best på hva?

 Historielaget med mange flittige dugnadsarbeidere, må få erfare at den verdiskapningen de gjør blir anerkjent og ivaretatt. Når det gjelder formidling og tilrettelegging av opplegg, må skolene stå sentralt. Der fins det god og mye kompetanse. Det gjelder bare å få kanalisert en del av den i riktig retning, og sørge for at det ikke settes i gang aktiviteter som ikke fører til noe. Skolen er gjennom bæresøylene i Kunnskapsplakaten forpliktet til å undervise i lokalhistorie. Derfor trengs ingen videre begrunnelse for å drive med slikt arbeid.

Kulturkontoret må bli noe mer enn et frittgående administrasjonsråd uten klare politisk føringer. For å få det til, trenger vi kulturpolitikere som er tydelige slik at resultatet av arbeidet deres ikke fører til et splitt og hersk regime der alle kjemper om alt og resultatet blir ingenting. Jeg har tidligere etterlyst en tydelig kulturpolitikk i Lier. Kulturkontoret bør være koordinatoren som får de forskjellige aktørene til å dra sammen og også være en veiviser til hvilke muligheter som fins i byråkratiets irrganger. Dessuten bør Kulturkontoret stå for nødvendig og viktig PR. På hver skole fins i dag en kulturkontakt. Da Liernett spurte et par lærer ved bygdas største skole om hvem som var kulturkontakt ved deres skole, var svaret: - Vet ikke. Det var derfor unødvendig å spørre om de hadde hørt noe om møtet kulturkontaktene hadde med Kulturkontoret i mai der det bl.a. ble snakket om bruken av Bygdetunet neste år.
Vi har ikke kunnet finne noe om denne saken i kommunens egen nettavis. Kanskje fordi den er vanskelig å finne fram i? Her i Liernett har vi prøvd å få i gang en debatt, og våre sider er vidåpne for debattinnlegg og informasjon. På den måten håper vi også å få med den viktigste aktøren - nåværende og framtidige brukere av Bygdetunet. Tjuesjuende juni skal representanter for Kulturkontoret informere rektorene om hvilke planer som foreligger. Det skal bli interessant å høre hvor mange av dem som har brukt tid på å snakke med lærerne sine om bruken av Bygdetunet og ikke minst hvilke tanker de selv har gjort seg om saken. 

Lier Bygdetun Lier Historielag Skole

Flere saker fra arkivet

Lokalhistoria skal bli obligatorisk pensum

Nå må rektorene i Lierskolen sette lokalhistoria på dagsorden. Bygdetunet blir helt sentralt i arbeidet med å lære barn og unge om Lierbygda.

Mangfold for de få

I går var jeg på Bygdetunet. Der skulle det være slåttedag med rømmegrøt. Jeg forstår at regnværet gjorde det vanskelig å slå noe som helst. Langorva beit dårlig i det seige graset, og det ble bestemt å utsette slåtten ei uke. Men rømmegrøt var det, kaffe og vafler og ikke minst kunne besøkende løse billett og se sommerutstillingen.

Populær sommerutstilling

Mange skoleklasser ønsker å komme til Bygdetunet for å se sommerutstillingen ”Da klokka klang"

Den som glemmer lokalhistoria

Ja, hva med den?

Den kulturelle skolesekken.

I ei tid der kultur og skole er utsatt for sparekniven, kommer ei gavepakke av de sjeldne. 180 millioner skal årlig brukes på å tilby landets grunnskoleelever et likt og godt kulturtilbud. Pengene er tenkt brukt til å gi elevene en kulturell identitet og et forhold til egne røtter.

Leder

Den kulturelle skolesekken

Lite penger til bøker neste skoleår?

Lite penger til bøker neste skoleår, fordi skolene må spare 1,2 millioner kroner.

Med fortida inn i framtida

Terje Bautz er redaktør for den elektroniske historieboka. Han håndterer et redskap som burde brukes mye mer i norske skoler

Kommunen og de frivillige organisasjonene

Møte på Haugestad sist onsdag

Epleblomstring på Bygdetunet

Klikk deg inn i dag - i morgen er det kanskje for sent

Barnas miljøvernpris til Turid Avdal og Truls Hafslund

Ordfører Ulla nævestad ga i går Barans miljøvernpris til bestyrerne på Eiksetra, Turid Avdal og Truls Hafslund. Prisen fikk de for sine aktivitetsfremmende tiltak på Eiksetra som gir barn opplevelser, kunnskap og holdninger om miljøvern.

”Da klokka klang”

Sommerutstillingen er et samarbeid mellom Lier Bygdetun, Lier Historielag og Lier kommune, kulturkontoret. Den skal gi et bilde av Lierskolens utvikling og historie gjennom 200 år

Kulturhus nå

Lier trenger et kulturhus. Rådmannen har satt et slikt hus på agendaen. Men arbeidet med et kulturhus har alt vært i gang i to år. Kan vi stoppe nå?

Sommerens utstilling på Bygdetunet

"Med bil og buss i Lier". En reise i eget hode før jeg sykler dit.

Det handler om kommunikasjon

Sosionom Petra Røisi har i flere år arbeidet med barn og unge, særlig i skolen. Hun er opptatt av at flest mulig skal utstyres med best mulig verktøy til å takle en ofte vanskelig tilværelse.

Trygg oppvekst – med vekt på skolepolitikk

KrF er familienes fremste forsvarer. Dette blir tema i årets valgkamp. Vi skal prege skolepolitikken i hver kommune. Vi har bidratt og bidrar til å finne gode l (...)

Ukas petit er skrevet av Thorvald Lerberg

Takt og tone

Ut av skolen, inn på tunet

Gårdbrukere ønsker skoletrette ungdomsskoleelever velkommen til gårds

Kulturhus NÅ!

Møtet om Kulturhuset har alt ført til debatt på kommentarfeltet i avisa.

Hvor går Lierskolen?

For mange år siden ble jeg innkalt til skolesjefen for å snakke om noe av ubehagelig art. Vi hadde ikke noe i mot hverandre, og det alt egentlig skulle dreie seg om ble snart skjøvet til side til fordel for en generell prat om Lierskolen.

Privat kontra offentlige skoler

Det er et spørsmål som mange politikere stiller seg, skriver ukens petitskribent Bill Sandstrøm.

Lierskolen - på tide med innholdsdebatt!

Kunnskapsløftet er innført, med målsetting for opplæringen i grunnskole og videregående skole, og et helhetlig 13-årig løp. I løpet av valgperioden ble det i st (...)

Guttekonferanse på Sylling skole.

Det forsømte kjønn. Det kan virke slik når vi leser at guttene blir stadig mer akterutseilt

Mangfoldsåret på Bygdetunet

Søndag åpner Bygdetunet grinda for sommerens utstillng som skal sette søkelyset på det kulturelle mangfoldet i bygda

Kulturhusets uheldige konsekvenser

Mye er usikkert når det gjelder det planlagte kulturhuset -

Informasjon i etterkant

Tillitsvalgte har ikke blitt rådspurt før tilsettingen verken på skole- eller kommunenivå, bekrefter Hanne Mathiassen leder av Utdanningsforbundet i Lier

Kulturprisen 2007

Vel fortjent kulturpris til hedersmannen, Andreas Hørthe

Lierhistoria bit for bit – pensum for liunger

Det fins en evighetsmaskin et sted i Lier, antakelig på Vestsida. Det er jeg overbevist om etter å ha lest årboka til Lier historielag

St. Hallvard spillet - mer enn bare spill

Nytt manus er skrevet, og prøvene er i gang til årets forestilling. Denne gang er stykket ført i pennen av Håvard Rype, Lier kulturkontor, og har fått navnet ”Ikke en spurv til jorden”.

Store skoler er det beste for brukerene!

Endelig skal skolestrukturen i Lier under lupen. Jeg forventer at dette vil føre til en fremtidsrettet grunnskolestruktur med fokus på kvalitet for barna og lærerne, - og ikke nostalgikerne.

Liers forhistorie på data.

Nå er det sterkt foreldete verket”Liers historie” i seks bind ute på nettet. Kommunen åpner også sine sider for historieskrivere av forskjellige slag. Det kan bli en illeluktende lapskaus om ikke kriteriene er klare for hva som skal komme med

Kulturregnskap

Hva koster kulturen oss, og hva bruker vi pengene til?

Mye skolehistorie på Bygdetunet

Men hvor var Glupingen, bortsett fra et uanselig tidlig eksemplar låst inne i en glassmonter?

Manglende koordinering

Mens svømmeopplæringa i Drammen får strykkarakter, kan mye forbedres på samarbeid mellom Lier Svømmeklubb og skolene, mener Ann Christin Gjerdseth i svømmeklubben

Siri i sentrum

Er tradisjonell senterpartipolitikk bra for lierbonden, eller er det slik at landbruket i dag drives best av folk med røtter i næringspartiet Høyre? Før vi går videre: Bør Lier ha sitt eget kulturhus?

Kvalitetsutviklingen i Lierskolen

Uttalelse til saken om Skolestrukturen i Ytre Lier

Bygdetunet i tenkeboksen

Det hender en debatt går i sirkel, kommer i bane så å si, graver seg ned i en rille og blir der som det berømmelige hakket i plata.

Åpent møte om skole.

Kultur, oppvekst og undervisningsutvalget i kommunen holdt åpent møte i aulaen på Sylling skole. Dette kunne ha blitt omtrent så kjedelig som det høres ut, men i stedet ble det ganske interessant.

Alle veier fører til Tranby kirke

Skolene Hallingstad, Hennummarka og Nordal går i samme tog 17. mai, fra Hennummarka skole til Tranby kirke.

Søndagskaffe på Bygdetunet

Søndag dro vi på Bygdetunet. Ikke først og fremst for å se utstillingen ”Da klokka klang”,den hadde vi sett før -

I skyggen av en sommer

“In the lost Childhood of Judas, Christ was betrayed”. (unknown – so far)

Det er vettet vi skal leve av

Liernett mottok for en tid siden et leserbrev som fattet redaksjonens interesse på en måte som gjorde at vi ønsket å gjøre leserne og oss selv bedre kjent med skriveren, liungen Knut Moen.

Likegyldighet eller manglende engasjement?

Det er gått 14 dager siden Frivillighetssentralen og Kulturkontoret forgjeves forsøkte å samle tillitsvalgte og politikere til engasjement for større foreningsdeltakelse fra våre nye landsmenn.

Tid for musikal på Tranby ungdomsskole

Den 4. april kom ungdommens kommunestyre fram til at Tranby ungdomsskole ville bli et bedre sted om 9. klassingene fikk lage musikal. En sum på 75.000 tusen ble denne dagen fordelt på alle skolene. I salen satt elever fra 6. og 9. klassene og representerte resten av elevmassen. Det meste gikk til håndfaste prosjekter som lydanlegg, lysanlegg og lignende som skulle høyne kvaliteten på de forskjellige skolene.

Milevis på ski på Hegg, Heia og Hennummarka

- 29 elever på Hegg skole har registrert nær 560 mil på ski hittil i år, sier lærer Halvor Jordbakke til Liernett.

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

Under samme himmel

Niendeklassingene på Lierbyen skole med flott og tankevekkende musikal

Blir det julegrantenning i Lierbyen???

Kulturkontoret i kommunen må ta skylden, om det ikke blir.

Det var denti’

Årboka til Historielaget er i handelen. Her har du julegaven på overtid.

Realistisk å bygge kulturhus

- Jeg ser for meg et lokalt og praktisk hus som fylles med aktiviteter og tilbud som allerede finnes, sier Kultursjef Ingeborg Rivelsrud i et intervju med Liernett.

Krystall og plakett til Bygdetunet

- Vi visste ikke noe på forhånd, sa en svært så opplagt Truls Hallingstad etter at stiftelsen Lier Bygdetun fikk Bevaringsprisen for 2008 torsdag kveld.

Elever og lærere har samme mål i skolen

Silje Fuglerud i tiendeklasse på Tranby har sendt oss sitt syn på egen arbeidsplass. Vi har laget en kommentar før innlegget og håper mange følger på

Kulturminnedagen 2009 på Bygdetunet

Men også kulturminneåret ble markert der

"Da klokka klang" - Lierskolen 200 år

Ordfører Ulla Nævestad og Stortingspresident Thorbjørn Jagland åpnet Skoleutstillngen på Bygdetunet

Forsterket leseopplæring - hvor er pengene til det?

Innlegg fra Utdanningsforbundet Lier om rådmannens forslag til budsjett 2009

- En siste utvei

Hva er galt med kommunens kalender? spør kultursjefen. Vi har hele 3 svar.

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien

Disiplin, respekt og tradisjoner

Femten år gamle Ramneet Kaur fra Punjab imponerte tranbylærere og kommunalsjef Kirsten Bøckmann

Liernett, avisen for deg som bor i Lier

En drøm har gått i oppfyllelse

Mandag begynner skolen

Dessverre har den gode feriefølelsen i år blitt forstyrret medienes elendighetsbeskrivelser av norsk skolehverdag. Så hvordan er den gode skolen? Vi henger oss på debatten og oppfordrer deg til å gjøre det samme.

De unges kommunestyre

15 saker stod på sakslisten da De unges kommunestyre var samlet på Haugestad torsdag.

”Never Change a Winning Team"?

Høyrepolitikeren Truls Moen har dermed forklart oss hvorfor vi skal stemme Høyre. Eller kanskje det var Ulla han mente?

Ikke alene om ansvaret

Kommunalsjef Johanna Leirvik understreker overfor Liernett at 17-åringen ikke var alene om undervisningen i klassen

River låve for bygdetunet

Det lover godt at en låve nå er under riving og en gang i fremtiden skal bli gjenreist på det hittil låveløse bygdetunet.

Ikke avsatt kommunale ressurser

Dette er kommentaren fra Ingeborg Rivelsrud, leder av kulturkontoret, om et eventuelt nytt bind av Liers historie.

St. Hallvardspillet

Om å koke suppe på en spiker

Gud på nettet

Her om dagen skrev vår Herre seg inn på kommentarsida til Liernett

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

Kulturminnedagen - 07

Sola skinner alltid på Bygdetunet. Kulturminnedagen til minne om forsamlingshus til bekymring og glede

Skole(i)ferien

Det er høstferie. For oss i skolen betyr det første hvilskjær etter sommerferien,et pusterom før oppkjøringa til jul starter for fullt.

Manglende samarbeid

Svømmeferdighetene til barna i Lier er dårligere enn før, mener leder i Lier Svømmeklubb, Ann Christin Gjerdseth som savner en koordinerende funksjon på tvers av skolene

Lierskolen – Per er dårlig til å lese og det er ordfører’n som har ansvaret!

Jeg deltok for et par uker siden på Skolepolitisk konferanse, i regi av KS (kommunesektorens interesse-og arbeidsgiverorganisasjon). Påstanden om Per, ”satt sc (...)

Pilotgalleriet med inspirerende utstilling på Tranby

Over en lav sko på Tranby. Skomaker ble ved din lest. Det var før det. Den som i dag satser på å livnære seg som skoreparatør, kan risikere å gå skoa av seg. Det er lenge siden halvsåling var en del av grunnskolens sløydpensum. Likevel lot niende klassingene ved Tranby seg inspirere av skoutstillingen og laget fottøy av alle slag som vel neppe noen gang får bein å gå på (med)

Minst og best

Alle fjerdeklassinger ved Nordal skole svømmer 200 meter. Les mer om undervisningen i svømming ved lierskolene.

Avholdt lærer slutter

Marit A. Myhre ønsker flere møteplasser i kommunen der flyktninger og liunger kan møtes

Kuvending av statsråden

- Så er det skjedd igjen. Undervisningsministeren skal reparere på valgfagene i ungdomsskolen, skriver ukens gjesteskribent i en kommentar til en kronikk som ble publisert i flere av landets aviser denne uken.

Et sted å være, et sted å lære

Her om dagen fant jeg igjen en haug med gamle ukeplaner som jeg laget til klassene jeg hadde på slutten av 70 – tallet. Kort tid etter snakket jeg med en lærer som i vår hadde vært i Finland for å gjøre seg kjent med den finske suksesspedagogikken. De to hendelsene fikk meg til å skrive følgende

Lena Garder tilbake på gamleskolen

Robotforsker med røtter i Sylling

Kjønnslemlesting, no big deal?!!

Rådmannen i Lier har i en sak til helse, miljø og samfunnsutvalget berørt det alvorlige problemet med kvinnelig kjønnslemlestelse etter mediefokus på forholdet (...)

Steng biblioteket og bli med på kjøpefesten

Rådmannen har foreslått å legge ned Tranby bibliotek. Dermed mister kommunens tettest befolkede område bibliotekstilbudet i nærmiljøet. Dette vil i stor grad gå utover unge og eldre, og våre nye landsmenn som er flittige bibliotekskunder. Skolene på Tranby vil miste muligheten til å videreutvikle et kombinasjonsbibliotek på eget område. Forslaget har møtt massiv motstand blant folk på Høgda.

Om å stå i kor

Og akkurat nå helst i Syllling Sangkor. Alle liker sang, men færre og færre ønsker å synge

Søndag er Bygdetundag

Utstillingen "Busser og biler i Lier fra 1900" vises nå på Bygdetunet. Den er bare en av grunnene til at Bygdetunet er vel verdt et besøk nå på sommerstid.

Det du ikke fikk vite om kulturhusenes økonomi

Kulturhusplanene i Lier skjøt fart etter at ansatte fra kulturkontoret hadde besøkt fire kulturhus i Akershus i 2006. I dag sliter tre av de fire kulturhusene tungt, og et av dem er på randen av konkurs, men det er bare det fjerde huset vi hører om.

Anne Karin Nygård på Bygdetunet

Engasjerende innlegg av Anne Karin Nygård, generalsekretær i Norske kvinners sanitetsforening, på "Medlemsdagen" på Bygdetunet sist lørdag.

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Frode Kyvåg som motivator

For andre året på rad arrangerer Demensteamet i Lier kommune et Kick-Off for demenskontaktene i Lier kommune

Stiftelsen Frogner Menighetshus arrangerer bokmarked for sjuende gang

Inntekten fra markedet er med på å nedbetale gjelda til et av bygdas viktigste hus

En gave til Lier og liungene

Tirsdag lanserte John Willy Jacobsen den nye boka si på en pressekonferanse på Haugestad i Lierbyen

Etter ULOBA: Stor uro blant brukere og pårørende

Bård Strand (A) påpeker i et brev til Liers ordfører og rådmann at det er stor uro blant brukerne og deres pårørende om ivaretagelsen av brukerstyrt personlig assistanse i overgangstiden etter oppsigelsen av avtalen med ULOBA.

Leder i Liernett - alternativ sjanger

Antakelig blir skolen et hett tema også i neste høsts valgkamp. Verdens dyreste skole gir dårlige resultater på flere felter. Den er dårlig til å utjevne sosiale forskjeller og evner ikke å gi elevene elementære ferdigheter i vesentlige disipliner. Vi ser det hele fra lærersida og lager drama ut av det som er en dramatisk situasjon.

Ventemottaket – hva nå?

Det er klart at det blir ventemottak på Lierskogen. I månedesskiftet flytter opptil 100 mennesker med endelig avslått asylsøknad inn.

Pressemelding fra Utdanningsforbundet

GILHUSODDEN PROSJEKTSKOLE

Frp-skolen

- Ettersom Frp hele tiden har sikret flertall for Lier Høyres budsjettforslag og handlingsprogram er innlegget her en sterk selvkritikk, skriver Arbeiderpartiets Bård E. Strand i sitt svar til Frp-ledelsen.

Åpent møte om integreringspolitikken

Torsdag hadde Lier Arbeiderparti inviterte til åpent møte om integreringspolitikken i kommunen på Voksenopplæringa i Lierbyen

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

Møkka lei møkka

På Lier Bygdetun har de mange frivillige sett seg dyktig lei på å tråkke i etterlatenskapene fra hunder som eierne slipper løs på plener, i blomsterhage og blant frukttrærne.