Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: e76624a4f013ed26f24cd2f1bad4a1d1

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

Kulturhusdebatten ser ut til å ha stilnet noe etter at Lier Arbeiderparti valgte å binde sine tilhengere av kulturhus til et felles NEI. Når våre folkevalgte i morgen samles for å ta en endelig avgjørelse på om kommunen skal satse på en slik satsning eller ikke, synes jeg det kan være nyttig å belyse kommunens forfall hva gjelder investeringer knyttet til kulturformål i år kommune sammenliknet med Buskerud og resten av landet forøvrig. I Lier bruker altså kommunen ikke mer enn 1/3 av hva landsgjennomsnittet bruker på kultur-relaterte investeringer. Hele oversikten finner du her: www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/produksjonsindeksen-for-kommunene/buskerud/-12.html

250 kroner pr. år pr. Liung

Et kulturhus/flerbrukshus vil anslagsvis koste deg og meg i kommunen 250 kroner pr. år å leie/drifte. Dette er interessante tall når man skal se på utgifter opp mot inntekter. Det har nemlig vært et hovedfokus blant våre politikere på at dette koster mer enn det smaker. Kanskje gjør det også det, men sjansen for at det IKKE gjør det er også til stede. Hva et slikt bygg kan bety for den enkelte utøver, innbygding, næringsdrivende eller politiker vet man faktisk ikke før bygget står ferdig og det fylles med alle som har et ønske om å formidle ulike kulturelle uttrykk på en egnet arena. For arena er et viktig nøkkelord i denne sammenheng.

Grendekulturen

I alle våre grender i vår langstrakte kommune finner vi kultur i ulike former og størrelser. Slik vil det fortsatt være i (sannsynligvis) all fremtid. Det er nemlig ikke slik at grendekulturen står for fall dersom det bygges et kulturhus. Den som tror det har nok ikke sett på de beskjedne summene som overføres til kultursektoren hvert år. Nei, grendekulturen tror jeg tvert imot vil kunne søke mot et kulturhus gjennom felles samarbeid på tvers av grender og kulturelle uttrykk. Da er det ikke slik at alle forestillinger skal og bør finne sted i kulturhussalen. Noen konserter passer i kulturkirken, noen kunstutstillinger passer på Haugestad osv. Slik bør det fortsatt være i Lier - et mangfold!

Forpliktelser - hva bringer fremtiden?

For en ikke helt ubetydelig gruppe i Lier som bedriver kulturelt arbeid i en eller annen form for aktivitet (81.167.194.6/forening/) er det viktig at våre politikere viser at de tar ansvar. Ikke bare for å bygge sykehjem og skole. Det vil våre sentrale myndigheter sørge for å bidra til at kommer på plass. Ser man på de forpliktelsene som kommunen også har ift. Lier kulturskole, kulturverkstedet, bibliotek og frivilligsentral, bør man finne gode alternativer for disse dersom man igjen lukker døren for å satse på kulturen i Lier.

Man kan jo spørre seg; Når har kommunen råd til å bygge et kulturhus?

Jeg er redd for at dette toget er i ferd med å gå fra oss, og noen er sikkert ikke så bekymret for det. Men tenker man litt lengre enn neste 4-års periode og hvilke investeringer som vil komme den neste generasjonen Liunger til nytte, tror jeg det ville være lurt nå, ikke minst siden vi allerede har brukt 6 år og 6 mill. kroner, og passe på at vi får med oss denne togavgangen. Det er nok en stund til det går et tog igjen!

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Tirsdag 8. mars 2011 08:33: Velger på vandring
At mange andre kommuner bruker mer penger på kultur enn Lier, gir ikke fem øre mer i kommunekassa vår. Lier er allerede belånt til over pipa. Et dårlig planlagt og uforholdsmessig stort og kostbart kulturhus gjør bare vond verre. Det har våre vettuge politikere innsett, og det burde Ølberg også.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode