Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 44c0d46ccc546a4761131f5749eb7444

En lyttende pådriver

Leder av Lier kulturhus, Leif Vinge, synes at gårdagens informasjonsmøte fikk belyst enda flere positive sider ved et kulturhus i Lierbyen.

- Vi får aldri informert nok,  sier Vinge. Derfor var målet i går rett og slett å informere mer. Det var ikke et direkte åpnet møte, men aktuelle foreninger og organisasjoner var inviterte. Representanter fra Lier kommune var også til stede.

- Vi skulle gjerne ha hatt med flere enn de ca 50 som møtte, men det var også representanter fra entreprenørene og næringslivet og noen politikere, sa Vinge. - Vi vil ikke gi et glansbilde av et kulturhus, men prøve å få frem flerbruken.

Og gjestene, kulturhusrådgiver og tidligere daglig leder av Kolben kulturhus i Oppegård Nils Gunnerud og daglig leder ved Lillestrøm kultursenter Lars-Otto Ullereng, innledet relativt grundig. Det ble mye tall, men hovedbudskapet som også ble illustrert med tall er at et kulturhus fører til store ringvirkninger inne kultur- og næringsliv både kommunesentret og i kommunen for øvrig. Eksempelvis har antall aktiviteter fra 2005 til 2009 økt fra 250 til 1020. I samme tidsrom har antall øvinger økt fra 130 til 685 og antall arrangementer økt fra 120 til 325 i samme tidsrom, oppga Gunnerud. Kolben har økt besøksantallet fra 393 000 til 4 503 000 i samme tidsrom. Det vil si at hver innbygger i snitt har besøkt kulturhuset ca 16 ganger. I Biblioteket som ligger i kulturhuset har økt besøkstallet fra ca 112 000 til 175 500, noe som betyr at hver innbygger i snitt i kommunen har vært bruker sju ganger. Lier ligger det lavere ble det oppgitt.

- Men det er avgjørende hvor kulturhuset blir plassert, hevdet Gunnerud. – 75 meter feil plassert kan gjøre utslag. sa han med henvisning til Kolben kulturhus. Det ligger på torget. – I så fall har man gjort det riktig i Lier ved å plassere det nær bygninger og virksomheter som kan bygges ut. Det kan bli en katalysator for sentrum. Det ble nevnt eksempler på ypperlige konsertsaler som lå på skoler som lå utenfor sentra og var utilgjengelig for brukeren ved skolenes egne arrangementer. - Å bygge kulturhus i samarbeid med skoler kan føre til at man blir husmann i eget hus.
Flerbruken ble vektlagt. - Fra 1940-1990 var ofte tanken om å kombinere kino, teater og konserter. Det er dømt til å mislykkes, fastslo Ullereng.

Magnar Bråthen fra Oppegård kommune, tidligere leder av Oppegprd Janitsjar og  med bred erfaring som prosjektleder for konserter, gjorde greie for hvor viktig det er å ha fleksibiliteten bygging av konsertsalen. Scenen kan utvides og reduseres etter behov ved at antall plasser i salen endres tilsvarende.

På tampen av møtet understreket Are Ølberg hvilken betydning et kulturhus vil kunne ha for Lierbyen. Han henviste til Stedsutvikling Lierbyen der et kulturhus er ett av de aller viktigste elementene. Kulturhuset er en hjørnestein for å trekke folk til Lierbyen og for at næringsdrivende kan etablere der, poengterte han.

Panelet på informasjonsmøtet. F.v.; Magnar Bråthen, Nils Gunnerud og Lars-Otto Ullereng

Les mer her på Lier kommunes hjemmeside:
http://www.lier.kommune.no/templates/Page.aspx?id=2787

Forrige artikkel:Siste julebrev fra MalagaNeste artikkel:Smilte fornøyde
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Onsdag 15. september 2010 15:26: Velger på vandring
Leif Vinge ser ikke særlig glad ut på bildet. Det kan man forstå. Skulle arrangementet hatt et skinn av objektivitet, burde panelet vært utvidet med folk fra kommuner der kulturhuset ikke har svart til de rosenrøde løftene. Det er dessverre en god del slike.
Torsdag 16. september 2010 08:23: Tenkt seg om
Avtroppende politikere trumfer gjennom kulturhuset og etterlater regninga til sine etterfølger. Litt av et minnesmerke de reiser seg.
Torsdag 16. september 2010 10:16: Morgan Langfeldt
Nå er det nå en gang slik at det blir ikke mer penger til kultur av å bygge et kostbarts og stort bygg! I en tid der Lier kommune må stramme inn økonomien synes jeg dette blir drøyt. La oss satse på den flotte kulturen vi har spredt rundt i Lier. Vi har mange hus som allerede er bygd som kan utnyttes bedre. Hva med å få litt mer liv inni kirkebyggene våre. Vi har Sylling skole med både flerbrukshall og aula og mange andre eksempler på "kulturbygg som ikke er utnyttet fult" La oss gjerne komme tilbake med tanken om et kulturbygg når økonomien ikke er så presset.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode