Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: fe53b5a0b5a39568e268f95556572975

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.

- Lier FRP er sterkt i mot at det skal bygges et kulturhus i Lierbyen så lenge kommunen har store uløste oppgaver innen skole, eldreomsorg osv. Lier FRP mener det er positivt med en grundig debatt i forkant av kommunestyrets vedtak om kulturhus. Vi mener imidlertid at de ansatt på kulturkontoret bør være seg bevist sin rolle som nøytrale utredere for politikerne. Dette i samsvar med god forvaltningsskikk. Dessverre har vi eksempler at på at ansatt i Lier kommune deltar aktivt i den løpende debatten samtidig som de skal være fagpersoner og utreder til politikerne.

Det siste eksemplet er at kultursjefen i Lier i et leserinnlegg 22. februar forsøker å styre og begrense debatten om kulturhuset. Dette blant annet ved å fastslå som et objektivt faktum at det planlagte kulturhuset er ”nøkternt”. Etter kultursjefens oppfatning skal dette være et utgangspunkt for debatten.

Det må være opp til en enkelte liung å vurdere om det planlagte kulturhuset er nøkternt for en kommune med 1 000 millioner kroner i gjeld. I nevnte leserinnlegget forsøker kultursjefen videre å få etablert som en sannhet at det også etter etablering av kulturhuset vil være rikelig med midler til kulturtilbud andre steder i Lier; det er ubegrenset med penger til disposisjon på kulturbudsjettet. Lier FRP vil her minne leserne om at ungdomsklubben på Sjåstad allerede i februar 2011 står i fare for å nedlegges på grunn av svak kommune økonomi. Kommunen har allerede brukt over 2 millioner kroner på å utrede kulturhuset.

Når det gjelder bekymringen for feilinformasjon er det påfallende at kultursjefen ikke nevner Lier kulturråd og deres virksomhet. Lier kulturråd har i årevis vært et ukritisk mikrofonstativ for de som er tilhengere av kulturhuset. Kulturrådet skal representere den enkelte forening. Men kulturrådet har ingen kompetanse til å uttale seg om hva den enkelte korpsmedlem, korsanger, mv. prioriterer og velger mht kulturhus i forhold til etablering nytt sykehjem, osv. Lier FRP finner det påfallende at referater fra Lier kulturråd legges ut på Lier kommunes hjemmesider. Det at kommunes hjemmeside brukes gir inntrykk av at det er Lier kommunes standpunkt. Det må presiseres at Lier kulturråd ikke er et kommunalt utvalg.

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Onsdag 23. februar 2011 19:30: Kulturvenn
Ikke ofte jeg er enig med FrP, men i denne saken er vi helt på linje. Flott med denne rolleavklarig fra FrP. Det er ikke lett for oss utenforstående å skjønne hvilken "hatt" debatantene har på. Jeg har lest endel av innleggene i denne saken, og det som undrer meg er at de som er FOR kulturhus ikke ofrer kommunes totale økonomiske situasjon noen oppmerksomhet. .Det virker som det er et ikketema, og det skremmer meg. De lever i en forvissning om at at det er mer en nok penger å ta av, noe som selvfølgelig er helt feil.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode