Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 422bdc77bed769d31d0375adb8c16c3d

- En siste utvei

Hva er galt med kommunens kalender? spør kultursjefen. Vi har hele 3 svar.

I en kommentar til Liernetts omtale av den nye arrangementskalenderen for Lier, spør kultursjef Ingeborg Rivelsrud om hva som er galt med den kalenderen Lier kommune har på sine egne nettsider.

Vi har hele tre svar til kultursjefen:

Svar 1:

Allerede i begynnelsen av mai 2006 kontaktet vi kultursjefen for å få til et samarbeid som alle ville være tjent med, både kulturkontoret, Liernett og ikke minst liungene. Et av forslagene våre var blant annet at kommunen kunne få en egen spalte her på Liernett som viste siste saker fra deres hjemmeside, helt kostnadsfritt for kommunen. Løsningen vår var fullt ut utviklet og fullt ut fungerende, og alt vi trengte var en godkjennelse fra kommunen.

Jeg har dessverre ikke denne korrespondansen fra mai 2006 lagret lenger, men jeg mener å huske at kultursjefen var på en lengre ferie langt unna, og at svaret i følge kommunens nettredaktør Pål Skogmo derfor ville drøye ut. Kan det stemme at kultursjefen var i Kina i mai 2006?

Det svaret som omsider kom, var at kommunen hadde sine egne nettsider som fungerte bra, og at de ikke hadde ønske om eller behov for et samarbeid med nettavisen Liernett, til tross for at Liernett ville dekke kostnadene ved en slik løsning.


Den aktuelle løsningen vi hadde utviklet i 2006:
http://www.liernett.no/grafikk/screen_ln.html

Svar 2:

Noe senere, da Lier kommune brukte en nettbasert kulturkalender fra Kulturnett.no, sjekket vi om det var mulig å benytte innhold fra denne kalenderen på Liernett. Det kunne vi dessverre ikke få tillatelse til, siden dette var data forbeholdt Kulturnett.no og Lier kommune.

Svar 3:

Lier kommune kjøper fire ganger årlig flere helsider i papiravisen Lierposten. Her gjøres kommunens kulturkalender til kjenne. Vi har gitt kulturkontoret tilbud om å annonsere for denne kalenderen også på Liernett, til en brøkdel av prisen. Men dessverre velger Lier kommune fortsatt kun papiraviser som sin markedsføringskanal.

Å lage en egen kalender på Liernett som alle fritt kan benytte kan derfor på mange måter ses på som en siste utvei. Og også den eneste muligheten vi har for å tilby våre lesere en kalender, noe som har vært etterspurt i lengre tid.

Svend Asbjørn Sylling
Redaktør/daglig leder

Forrige artikkel:Mine byer: ShanghaiNeste artikkel:Har du kjøpt juletre?
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Mandag 21. september 2009 21:29: Willis
Et enkelt søk på alle typer aktiviteter i Lier i denne nettkalenderen kulturnett.no, forteller meg at ingenting skjer i Lier, uansett tidspunkt og type aktivitet.

Det ser ut til at Liernett kan være glad for at det ikke ble noe av samarbeidet med dette såkalte kulturnettet. Lier Kommune derimot, viser igjen meget dårlig skjønn hva gode markedsføringskanaler angår.
Tirsdag 22. september 2009 16:00: Kultursjef Ingeborg Rivelsrud
Lier kommune har hatt en åpen arrangementskalender som den alle kan finne under Hva skjer i Lier på kommunens hjemmesider i ca to år nå, men vi må tydeligvis innse at slett ikke alle har fått det med seg og har tatt den i bruk selv om vi har informert om denne i mange sammenhenger, både på nett og via lokalmedia og ulike brosjyrer mm. Vi vil gjerne informere mer om denne kalenderen.

Vi valgte denne løsningen nettopp fordi den skulle være enklere å bruke enn kulturnett.no sin kalender som også vi fant tungvint, og som vi derfor ikke lenger verken bruker eller markedsfører fra kommunens side.

Det er en stor utfordring at det finnes mange slike kalendre der man kan/må legge inn informasjoner selv, for hvordan skal vi sikre at hver av kalendrene er best mulig oppdaterte?

Kulturkontoret bruker Liernett som en av flere viktige kanaler for å nå ut med informasjon, og sender etter min kjennskap alle pressemeldinger og informasjoner også til Liernett. Vi ønsker et godt samarbeid med alle aktører som bidrar til å formidle lokal informasjon og skaper lokalt engasjement!

Vi beklager at vi ikke har bedre forhold til Liernett enn at vi stadig må lese de merkeligste påstander og analyser om hva vi har gjort og ikke gjort. Vi kan ikke bruke tid på stadig å måtte tilbakevise og forklare feil og misforståelser presentert via Liernett.

Vi inviterer gjerne Liernetts ivrigste skrivere til en kaffekopp på rådhuset der vi kan svare på spørsmål og drøfte saker vi er opptatt av ansikt til ansikt. Det ville gledet meg om vi kunne etablere et bedre og åpnere samarbeidsforhold!
Tirsdag 22. september 2009 17:58: Liernett-leser
De merkeligste påstander og analyser? Liernett opplyste om sin kalender på en saklig og objektiv måte, og så kom kultursjefen og spurte om hvorfor ikke kommunens kalender var nok. Vel, Liernett svarte på det kultursjefen spurte om.
Mener kultursjefen at det Svend Asbjørn Sylling skriver bare er "de merkeligste påstander", altså blank løgn?
Tirsdag 22. september 2009 20:34: Kulturvenn
Det ville være et stort framskritt med en felles og tilnærmet fullstendig arrangementskalender for hele Lier. Nå er det litt her og litt der, men Liernett har nå i hvertfall klart å samle og synliggjøre bedre enn de fleste.

Jeg har hørt at kirken i Lier må ha sin egen kalender fordi religiøse aktiviteter ikke passer inn i kommunens oversikt. Da er det romsligere i Drammens Tidende, men der er oversikten en god del mer tungrodd enn hos Liernett.

Vet ikke om forbedring er mulig, men vet at jeg blir ergerlig hver gang jeg går glipp av et arrangement fordi det bafe stod på "feil" kalender.
Tirsdag 22. september 2009 22:42: Svend Asbjørn Sylling
Jeg undres også over hva Ingeborg Rivelsrud antyder. Hun kan når som helst påpeke hvilke av disse tre svarene som er oppdiktet.

Hun kan gjerne benekte at hun var i Kina i mai 2006 også.
Tirsdag 16. mai 2006 fikk jeg svar fra Pål Skogmo som var positiv til vårt forslag, men han måtte drøfte det med Ingeborg Rivelsrud før det kunne tas en endelig beslutning. Og hun var i Kina og ikke tilbake før i juni. Da fikk jeg beskjed om at de ikke ønsket noe samarbeid med oss.

Hvilken interesse skulle jeg og Liernett ha av å dikte opp denne historien nå, mer enn 3 år senere? Hvorfor sitter jeg fortsatt på kopier av skjermbildene datert 5. mai 2006, samt kildekoden til det vi utviklet og la frem for kommunen? Hvis min hukommelse stemmer, og Ingeborg Rivelsrud faktisk var på ferie i Kina i det aktuelle tidsrommet, hvordan skulle jeg hatt kjennskap til det nå flere år senere?

Liernett legger nok en gang frem fakta som blir tilbakevist som de merkeligste påstander og analyser. Vi har ennå til gode å se noen dokumentasjon på at våre fakta ikke stemmer overens med virkeligheten. Som nevnt tidligere har jeg ikke lenger noen kopi av korrespondansen i mai 2006, og jeg husker heller ikke alle detaljene, så jeg ville satt stor pris på om Lier kommune kunne hentet frem denne korrespondansen fra sitt arkiv for å enten bekrefte eller avkrefte saken.
Onsdag 23. september 2009 21:49: Jørnis
Kan ikke se noe sted at kultursjefen har sagt at det dere har skrevet om denne saken er oppdiktet. Hvordan dere klarer å tolke det ut av kommentaren hennes er veldig merkelig. Hun skriver bare at de ikke har mulighet til å tilbakevise påstander og analyser fremsatt av dere til stadighet. Hun sier ikke at det gjelder denne saken, det er det dere som analyserer dere frem til. Altså nok en merkelig påstand og analyse gjort av Liernett.

Dessuten kan jeg ikke se at de tre svarene dine Svend Asbjørn gir svar på hva som er galt med kommunens kulturkalender. Det var det kultursjefen spurte om.
Onsdag 23. september 2009 22:41: Thorvald Lerberg
Jeg kan ikke se at Kultursjef Ingeborg Rivelsrud er tjent med støtte fra anonyme klakører i denne saken. Hun er sikkert selv i stand til å konkretisere det hun fra vår side mener er misforståelser, merkelige påstander og ditto analyser – og som en leser lurer på skal oppfattes dithen at Rivelsrud mener Liernett farer med løgn. Det fins en historie på hvilken kontakter som har vært mellom oss i Liernett og Kulturkontoret. Fint at nevnte kontor denne gangen ønsker kontakt. Lag ei sakliste, så skriver vi referat.
Onsdag 23. september 2009 23:27: Jørnis
Jeg støtter ikke noen i denne saken. Jeg kommenterer bare hva som blir skrevet av dere i Liernett og av kultursjefen. At Lerberg kaller meg klakør får stå for hans regning. At han ikke kaller den anonyme "Liernett-leser" for klakør når han støtter Liernett sier vel bare sitt.
Torsdag 24. september 2009 06:12: Øyvind Hornstuen
ÆRLIG TALT!

Som utflyttet, men likevel i hjertet fortsatt og alltid, liung, må jeg få lov til å stille meg, ikke bare spørrende, men også uforstående, til den debatten som hersker rundt kalenderen på Liernett.

Jeg har en ubehagelig følelse at denne, etter mening meningsløse, debatten er en fortsettelse av en, tilsynelatende evig, trette mellom Liernett og Lier Kommune. En trette jeg har fulgt med interesse, men som jeg til dags dato ikke har sett komme Lier til gode, verken med tanke på intern samhandling eller felles ekstern promotering, hvilket vi alle jo vet at vi vil, trenger, skal og må dersom vi skal unngå å bli slått sammen med våre nabokommuner (u.t.s høyst personlige vurdering, men jf flere av våre største partiers program).

Det begynner å bli noen år siden jeg emigrerte fra Lier, men jeg har hele tiden forsøkt å holde meg noenlunde oppdatert, både gjennom abonnement på Lierposten, varierende grad av oppdatering via Liernett og, som de fleste vet er den beste metoden; telefonsamtaler og personlige møter med folk hjemmefra, det være seg familie og venner.

Jeg har med stor interesse fulgt flere av debattene som har "rast" på Liernett de siste par årene, og jeg har i den forbindelse vært stolt over å være fra en bygd hvor debatten om "mangt og meget" synes viktig for befolkningen (jf antall kommentarer i Liernett), hvilket ikke er en selvfølge for kommuner i strøkene utenfor de større byene.

Jeg befinner meg, gjennom mitt til dels personlige forhold til T.Lerberg og S.A.Sylling, sannsynligvis i en interessekonflikt som jeg herved føler meg forpliktet til å opplyse om, men jeg har en følelse som er sterkere: Jeg er Lier-fan!!!

På generelt grunnlag synes jeg det er viktig, spennende og gøy at denne vår fantastiske grønne Lierdalen har så mange engasjerte mennesker at det faktisk kan gå litt "varmt for seg" på Liernett og i andre fora.

I denne konkrete saken stiller jeg meg derimot uforstående til de motsetningene som har fremkommet.
Med dagens muligheter innen datateknologi, hvilket på ingen måte er mitt kompetanseområde, er jeg ikke i tvil om at Lier Kommune og Liernett uten større besværligheter skal kunne samkjøre eller gjensidig oppdatere hverandres nettsider, det være seg i varierende grad innen kultur, idrett, politikk og andre samfunnsrelaterte/allmenngyldige emner.
Jeg kan nesten ikke fatte hvilke særinteresser den ene eller andre part skulle tro de ivaretok ved å trenere en løsning hvor informasjon innen disse områdene, antakelig også flere, fritt ble utvekslet.

Liernetts nylig tiltrådte redaktør S.A.Sylling har for lengst demonstrert sine ferdigheter og sin kompetanse i det "digitale samfunnet", og jeg tviler ikke på at Lier kommune, gjennom sine mange gode medarbeidere, besitter mye av den samme kunnskapen, hvilket burde gjøre dette til en smal sak.

Som en ikkepartisk part og Oslobeboer, men likevel Lierelsker, er det for mye å forlange at det tilstrebes en felles løsning, om ikke annet, så for oss mange som er glade i bygda vår?
Jeg har lyst til å være stolt over å flytte hjem til Lier etterhvert...


Med vennlig hilsen
Øyvind Hornstuen
Torsdag 24. september 2009 15:53: Rune Elven
Uenigheten ligger nok i at Liernett ved en rekke anledninger har henvendt seg til kulturkontoret med ønske om samarbeid, og stort sett er blitt møtt med at kommunen har de kanalene de trenger allerede.

Slik jeg ser det har liernett vært en promotør for lokal kultur, og kanskje til og med har vært en kulturskaper ved enkelte anledninger. Slik sett burde kulturkontoret og kultursjefen søke et samarbeid der dette er tjenelig. Utveksling av informasjon burde for eksempel være ukomplisert.

Det er mulig jeg ikke har fulgt med i timen, men jeg kan ikke se at SA. Sylling har kritisert kommunens kulturkalender. For meg ser det ut som om en idealistisk liung har jobbet fram en kalender på eget initiativ, og skapt en arena som fungerer. Hvorfor Rivelsrud tar dette som kritikk av eget arbeid er for meg uforståelig, og at hun gamper ut og krever forklaring på hvorfor SAS ikke mener kommunens kalender er god nok, og at han derfor lager sin egen, er for meg helt ubegripelig. Kultursjefen burde da være glad for at noen lager en oversikt over lokale kulturarrangementer?

Jeg er enig i at denne konflikten er helt meningsløs, og tror alle hadde vært tjente med å sette kuturen i fokus. Dog må et slikt samarbeid baseres på ærlighet og åpne linjer, og kultursjefen kan naturligvis ikke forvente at Liernett alltid skal være positive til kommunale arrangementer. Som kulturkritikere har karene også et opplagt ansvar for å si hva de synes om arrangementer de dekker, ikke bare klappe.

Minimum må i alle fall være om sjefen klarer å tolerere at også andre får til noe, selv om det setter hennes eget arbeid i et dårlig lys - ja Ingeborg jeg er enig i at din kalender blekner litt i sammenlikning, selv om du bare har en kommunal etat og millionbudsjett i ryggen og SAS gjør alt selv helt gratis.
Torsdag 1. oktober 2009 02:26: Utflyttet
På tide at kommunen rydder opp i eget reir, før de begynner å blande seg inn hva Liernett skal gjøre.

Kultursjefen skriver at de verken bruker eller markedsfører kulturkalenderen fra kulturnett.no lenger.
Som man så fint sier: Dette medfører ikke riktighet!!

Når man klikker "Hva skjer i Lier?" på kommunens sider, får man opp en link i høyremenyen som peker til kulturnett.no, med tittelen "KULTURKALENDEREN". Er det rart folk blir forvirret av å besøke kommunens nettsider?

Og dette er bare ett enkelt eksempel på kaoset som råder på de kommunale nettsidene.
Fredag 2. oktober 2009 09:13: Kultursjef Ingeborg Rivelsrud
Til siste, anonyme kommentator: Fra Hva skjer i Lier kommer du IKKE til kulturkalender.no! Her er linken - så kan lesere selv sjekke: http://www.lier.kommune.no/templates/calendar.aspx?id=489
Jeg avslutter herved min deltakelse på bloggen, men oppfordrer til å sjekke før påstander sendes ut!
Fredag 2. oktober 2009 17:45: Utflyttet
Hvis man går inn på den linken kultursjefen nevner, får man opp en boks på høyre side med overskriften "Selvbetjening".
I denne boksen er det 6 linker. En av disse linkene, med tittelen "Kulturkalenderen" linker til Kulturnett.no.
Er jeg virkelig den eneste som får opp dette?
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode