Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

- En siste utvei

Hva er galt med kommunens kalender? spør kultursjefen. Vi har hele 3 svar.

I en kommentar til Liernetts omtale av den nye arrangementskalenderen for Lier, spør kultursjef Ingeborg Rivelsrud om hva som er galt med den kalenderen Lier kommune har på sine egne nettsider.

Vi har hele tre svar til kultursjefen:

Svar 1:

Allerede i begynnelsen av mai 2006 kontaktet vi kultursjefen for å få til et samarbeid som alle ville være tjent med, både kulturkontoret, Liernett og ikke minst liungene. Et av forslagene våre var blant annet at kommunen kunne få en egen spalte her på Liernett som viste siste saker fra deres hjemmeside, helt kostnadsfritt for kommunen. Løsningen vår var fullt ut utviklet og fullt ut fungerende, og alt vi trengte var en godkjennelse fra kommunen.

Jeg har dessverre ikke denne korrespondansen fra mai 2006 lagret lenger, men jeg mener å huske at kultursjefen var på en lengre ferie langt unna, og at svaret i følge kommunens nettredaktør Pål Skogmo derfor ville drøye ut. Kan det stemme at kultursjefen var i Kina i mai 2006?

Det svaret som omsider kom, var at kommunen hadde sine egne nettsider som fungerte bra, og at de ikke hadde ønske om eller behov for et samarbeid med nettavisen Liernett, til tross for at Liernett ville dekke kostnadene ved en slik løsning.


Den aktuelle løsningen vi hadde utviklet i 2006:
http://www.liernett.no/grafikk/screen_ln.html

Svar 2:

Noe senere, da Lier kommune brukte en nettbasert kulturkalender fra Kulturnett.no, sjekket vi om det var mulig å benytte innhold fra denne kalenderen på Liernett. Det kunne vi dessverre ikke få tillatelse til, siden dette var data forbeholdt Kulturnett.no og Lier kommune.

Svar 3:

Lier kommune kjøper fire ganger årlig flere helsider i papiravisen Lierposten. Her gjøres kommunens kulturkalender til kjenne. Vi har gitt kulturkontoret tilbud om å annonsere for denne kalenderen også på Liernett, til en brøkdel av prisen. Men dessverre velger Lier kommune fortsatt kun papiraviser som sin markedsføringskanal.

Å lage en egen kalender på Liernett som alle fritt kan benytte kan derfor på mange måter ses på som en siste utvei. Og også den eneste muligheten vi har for å tilby våre lesere en kalender, noe som har vært etterspurt i lengre tid.

Svend Asbjørn Sylling
Redaktør/daglig leder

13 kommentarer

Mandag 21. september 2009 21:29: Willis
Et enkelt søk på alle typer aktiviteter i Lier i denne nettkalenderen kulturnett.no, forteller meg at ingenting skjer i Lier, uansett tidspunkt og type aktivitet.

Det ser ut til at Liernett kan være glad for at det ikke ble noe av samarbeidet med dette såkalte kulturnettet. Lier Kommune derimot, viser igjen meget dårlig skjønn hva gode markedsføringskanaler angår.
Tirsdag 22. september 2009 16:00: Kultursjef Ingeborg Rivelsrud
Lier kommune har hatt en åpen arrangementskalender som den alle kan finne under Hva skjer i Lier på kommunens hjemmesider i ca to år nå, men vi må tydeligvis innse at slett ikke alle har fått det med seg og har tatt den i bruk selv om vi har informert om denne i mange sammenhenger, både på nett og via lokalmedia og ulike brosjyrer mm. Vi vil gjerne informere mer om denne kalenderen.

Vi valgte denne løsningen nettopp fordi den skulle være enklere å bruke enn kulturnett.no sin kalender som også vi fant tungvint, og som vi derfor ikke lenger verken bruker eller markedsfører fra kommunens side.

Det er en stor utfordring at det finnes mange slike kalendre der man kan/må legge inn informasjoner selv, for hvordan skal vi sikre at hver av kalendrene er best mulig oppdaterte?

Kulturkontoret bruker Liernett som en av flere viktige kanaler for å nå ut med informasjon, og sender etter min kjennskap alle pressemeldinger og informasjoner også til Liernett. Vi ønsker et godt samarbeid med alle aktører som bidrar til å formidle lokal informasjon og skaper lokalt engasjement!

Vi beklager at vi ikke har bedre forhold til Liernett enn at vi stadig må lese de merkeligste påstander og analyser om hva vi har gjort og ikke gjort. Vi kan ikke bruke tid på stadig å måtte tilbakevise og forklare feil og misforståelser presentert via Liernett.

Vi inviterer gjerne Liernetts ivrigste skrivere til en kaffekopp på rådhuset der vi kan svare på spørsmål og drøfte saker vi er opptatt av ansikt til ansikt. Det ville gledet meg om vi kunne etablere et bedre og åpnere samarbeidsforhold!
Tirsdag 22. september 2009 17:58: Liernett-leser
De merkeligste påstander og analyser? Liernett opplyste om sin kalender på en saklig og objektiv måte, og så kom kultursjefen og spurte om hvorfor ikke kommunens kalender var nok. Vel, Liernett svarte på det kultursjefen spurte om.
Mener kultursjefen at det Svend Asbjørn Sylling skriver bare er "de merkeligste påstander", altså blank løgn?
Tirsdag 22. september 2009 20:34: Kulturvenn
Det ville være et stort framskritt med en felles og tilnærmet fullstendig arrangementskalender for hele Lier. Nå er det litt her og litt der, men Liernett har nå i hvertfall klart å samle og synliggjøre bedre enn de fleste.

Jeg har hørt at kirken i Lier må ha sin egen kalender fordi religiøse aktiviteter ikke passer inn i kommunens oversikt. Da er det romsligere i Drammens Tidende, men der er oversikten en god del mer tungrodd enn hos Liernett.

Vet ikke om forbedring er mulig, men vet at jeg blir ergerlig hver gang jeg går glipp av et arrangement fordi det bafe stod på "feil" kalender.
Tirsdag 22. september 2009 22:42: Svend Asbjørn Sylling
Jeg undres også over hva Ingeborg Rivelsrud antyder. Hun kan når som helst påpeke hvilke av disse tre svarene som er oppdiktet.

Hun kan gjerne benekte at hun var i Kina i mai 2006 også.
Tirsdag 16. mai 2006 fikk jeg svar fra Pål Skogmo som var positiv til vårt forslag, men han måtte drøfte det med Ingeborg Rivelsrud før det kunne tas en endelig beslutning. Og hun var i Kina og ikke tilbake før i juni. Da fikk jeg beskjed om at de ikke ønsket noe samarbeid med oss.

Hvilken interesse skulle jeg og Liernett ha av å dikte opp denne historien nå, mer enn 3 år senere? Hvorfor sitter jeg fortsatt på kopier av skjermbildene datert 5. mai 2006, samt kildekoden til det vi utviklet og la frem for kommunen? Hvis min hukommelse stemmer, og Ingeborg Rivelsrud faktisk var på ferie i Kina i det aktuelle tidsrommet, hvordan skulle jeg hatt kjennskap til det nå flere år senere?

Liernett legger nok en gang frem fakta som blir tilbakevist som de merkeligste påstander og analyser. Vi har ennå til gode å se noen dokumentasjon på at våre fakta ikke stemmer overens med virkeligheten. Som nevnt tidligere har jeg ikke lenger noen kopi av korrespondansen i mai 2006, og jeg husker heller ikke alle detaljene, så jeg ville satt stor pris på om Lier kommune kunne hentet frem denne korrespondansen fra sitt arkiv for å enten bekrefte eller avkrefte saken.
Onsdag 23. september 2009 21:49: Jørnis
Kan ikke se noe sted at kultursjefen har sagt at det dere har skrevet om denne saken er oppdiktet. Hvordan dere klarer å tolke det ut av kommentaren hennes er veldig merkelig. Hun skriver bare at de ikke har mulighet til å tilbakevise påstander og analyser fremsatt av dere til stadighet. Hun sier ikke at det gjelder denne saken, det er det dere som analyserer dere frem til. Altså nok en merkelig påstand og analyse gjort av Liernett.

Dessuten kan jeg ikke se at de tre svarene dine Svend Asbjørn gir svar på hva som er galt med kommunens kulturkalender. Det var det kultursjefen spurte om.
Onsdag 23. september 2009 22:41: Thorvald Lerberg
Jeg kan ikke se at Kultursjef Ingeborg Rivelsrud er tjent med støtte fra anonyme klakører i denne saken. Hun er sikkert selv i stand til å konkretisere det hun fra vår side mener er misforståelser, merkelige påstander og ditto analyser – og som en leser lurer på skal oppfattes dithen at Rivelsrud mener Liernett farer med løgn. Det fins en historie på hvilken kontakter som har vært mellom oss i Liernett og Kulturkontoret. Fint at nevnte kontor denne gangen ønsker kontakt. Lag ei sakliste, så skriver vi referat.
Onsdag 23. september 2009 23:27: Jørnis
Jeg støtter ikke noen i denne saken. Jeg kommenterer bare hva som blir skrevet av dere i Liernett og av kultursjefen. At Lerberg kaller meg klakør får stå for hans regning. At han ikke kaller den anonyme "Liernett-leser" for klakør når han støtter Liernett sier vel bare sitt.
Torsdag 24. september 2009 06:12: Øyvind Hornstuen
ÆRLIG TALT!

Som utflyttet, men likevel i hjertet fortsatt og alltid, liung, må jeg få lov til å stille meg, ikke bare spørrende, men også uforstående, til den debatten som hersker rundt kalenderen på Liernett.

Jeg har en ubehagelig følelse at denne, etter mening meningsløse, debatten er en fortsettelse av en, tilsynelatende evig, trette mellom Liernett og Lier Kommune. En trette jeg har fulgt med interesse, men som jeg til dags dato ikke har sett komme Lier til gode, verken med tanke på intern samhandling eller felles ekstern promotering, hvilket vi alle jo vet at vi vil, trenger, skal og må dersom vi skal unngå å bli slått sammen med våre nabokommuner (u.t.s høyst personlige vurdering, men jf flere av våre største partiers program).

Det begynner å bli noen år siden jeg emigrerte fra Lier, men jeg har hele tiden forsøkt å holde meg noenlunde oppdatert, både gjennom abonnement på Lierposten, varierende grad av oppdatering via Liernett og, som de fleste vet er den beste metoden; telefonsamtaler og personlige møter med folk hjemmefra, det være seg familie og venner.

Jeg har med stor interesse fulgt flere av debattene som har "rast" på Liernett de siste par årene, og jeg har i den forbindelse vært stolt over å være fra en bygd hvor debatten om "mangt og meget" synes viktig for befolkningen (jf antall kommentarer i Liernett), hvilket ikke er en selvfølge for kommuner i strøkene utenfor de større byene.

Jeg befinner meg, gjennom mitt til dels personlige forhold til T.Lerberg og S.A.Sylling, sannsynligvis i en interessekonflikt som jeg herved føler meg forpliktet til å opplyse om, men jeg har en følelse som er sterkere: Jeg er Lier-fan!!!

På generelt grunnlag synes jeg det er viktig, spennende og gøy at denne vår fantastiske grønne Lierdalen har så mange engasjerte mennesker at det faktisk kan gå litt "varmt for seg" på Liernett og i andre fora.

I denne konkrete saken stiller jeg meg derimot uforstående til de motsetningene som har fremkommet.
Med dagens muligheter innen datateknologi, hvilket på ingen måte er mitt kompetanseområde, er jeg ikke i tvil om at Lier Kommune og Liernett uten større besværligheter skal kunne samkjøre eller gjensidig oppdatere hverandres nettsider, det være seg i varierende grad innen kultur, idrett, politikk og andre samfunnsrelaterte/allmenngyldige emner.
Jeg kan nesten ikke fatte hvilke særinteresser den ene eller andre part skulle tro de ivaretok ved å trenere en løsning hvor informasjon innen disse områdene, antakelig også flere, fritt ble utvekslet.

Liernetts nylig tiltrådte redaktør S.A.Sylling har for lengst demonstrert sine ferdigheter og sin kompetanse i det "digitale samfunnet", og jeg tviler ikke på at Lier kommune, gjennom sine mange gode medarbeidere, besitter mye av den samme kunnskapen, hvilket burde gjøre dette til en smal sak.

Som en ikkepartisk part og Oslobeboer, men likevel Lierelsker, er det for mye å forlange at det tilstrebes en felles løsning, om ikke annet, så for oss mange som er glade i bygda vår?
Jeg har lyst til å være stolt over å flytte hjem til Lier etterhvert...


Med vennlig hilsen
Øyvind Hornstuen
Torsdag 24. september 2009 15:53: Rune Elven
Uenigheten ligger nok i at Liernett ved en rekke anledninger har henvendt seg til kulturkontoret med ønske om samarbeid, og stort sett er blitt møtt med at kommunen har de kanalene de trenger allerede.

Slik jeg ser det har liernett vært en promotør for lokal kultur, og kanskje til og med har vært en kulturskaper ved enkelte anledninger. Slik sett burde kulturkontoret og kultursjefen søke et samarbeid der dette er tjenelig. Utveksling av informasjon burde for eksempel være ukomplisert.

Det er mulig jeg ikke har fulgt med i timen, men jeg kan ikke se at SA. Sylling har kritisert kommunens kulturkalender. For meg ser det ut som om en idealistisk liung har jobbet fram en kalender på eget initiativ, og skapt en arena som fungerer. Hvorfor Rivelsrud tar dette som kritikk av eget arbeid er for meg uforståelig, og at hun gamper ut og krever forklaring på hvorfor SAS ikke mener kommunens kalender er god nok, og at han derfor lager sin egen, er for meg helt ubegripelig. Kultursjefen burde da være glad for at noen lager en oversikt over lokale kulturarrangementer?

Jeg er enig i at denne konflikten er helt meningsløs, og tror alle hadde vært tjente med å sette kuturen i fokus. Dog må et slikt samarbeid baseres på ærlighet og åpne linjer, og kultursjefen kan naturligvis ikke forvente at Liernett alltid skal være positive til kommunale arrangementer. Som kulturkritikere har karene også et opplagt ansvar for å si hva de synes om arrangementer de dekker, ikke bare klappe.

Minimum må i alle fall være om sjefen klarer å tolerere at også andre får til noe, selv om det setter hennes eget arbeid i et dårlig lys - ja Ingeborg jeg er enig i at din kalender blekner litt i sammenlikning, selv om du bare har en kommunal etat og millionbudsjett i ryggen og SAS gjør alt selv helt gratis.
Torsdag 1. oktober 2009 02:26: Utflyttet
På tide at kommunen rydder opp i eget reir, før de begynner å blande seg inn hva Liernett skal gjøre.

Kultursjefen skriver at de verken bruker eller markedsfører kulturkalenderen fra kulturnett.no lenger.
Som man så fint sier: Dette medfører ikke riktighet!!

Når man klikker "Hva skjer i Lier?" på kommunens sider, får man opp en link i høyremenyen som peker til kulturnett.no, med tittelen "KULTURKALENDEREN". Er det rart folk blir forvirret av å besøke kommunens nettsider?

Og dette er bare ett enkelt eksempel på kaoset som råder på de kommunale nettsidene.
Fredag 2. oktober 2009 09:13: Kultursjef Ingeborg Rivelsrud
Til siste, anonyme kommentator: Fra Hva skjer i Lier kommer du IKKE til kulturkalender.no! Her er linken - så kan lesere selv sjekke: http://www.lier.kommune.no/templates/calendar.aspx?id=489
Jeg avslutter herved min deltakelse på bloggen, men oppfordrer til å sjekke før påstander sendes ut!
Fredag 2. oktober 2009 17:45: Utflyttet
Hvis man går inn på den linken kultursjefen nevner, får man opp en boks på høyre side med overskriften "Selvbetjening".
I denne boksen er det 6 linker. En av disse linkene, med tittelen "Kulturkalenderen" linker til Kulturnett.no.
Er jeg virkelig den eneste som får opp dette?

Flere saker fra arkivet

Kalenderforvirringen oppklart

Leseren som påpekte at Lier kommune henviste til en utdatert kulturkalender, viste seg å ha rett

Kultursjefen hilser

Hyggelig hilsen til Liernett fra kultursjef Ingeborg Rivelsrud

Julegrantenning likevel

Det så lenge ut til at det ikke skulle bli noe av det tradisjonelle adventsarrangementet ved Rådhuset, men nå beklager kulturkontoret at det har vært dårlig kommunikasjon.

Unødig uklarhet om anbud

Tildelingen av markedsføringsoppdrag for Lierdagene svekker folks tiltro til Lier kommunes anskaffelsesrutiner.

Liernett, avisen for deg som bor i Lier

En drøm har gått i oppfyllelse

Eksport fra Liernetts kalender

Det er nå mulig å eksportere arrangementer fra Liernetts kalender, slik at dette kan legges inn i andre kalendere

Trengte Lier en nettavis?

Nettavisen Liernett avvikles ved utgangen av 2012.

Liernett - fra 1.0 til 4.0

Nettavisen du nå leser er Liernett 4.0. Fra Liernett 1.0 til Liernett 3.0 skjedde det store endringer på flere områder, mens det ved overgangen til 4.0 i 2009 knapt var endringer som var synlige for den vanlige leser.

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.

Du skal ikke sove

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud tråkket vel i salaten da hun gikk ut i Drammens tidene og kunngjorde sitt syn på regjeringens økonomiske politikk. Dette vakte som ventet reaksjoner fra arbeidsgiver, og ordfører Ulla Nævestad benyttet i dag sjansen til å kvesse kniven i DT.

Ukas Kulturminnepost

Et samarbeidsprosjekt mellom Lier kommune og Lierbygda O-lag

Sjelden sett Sylling slik?

I en uformell og premiefri påskekonkurranse spør vi om leserne våre kan tidfeste et bilde fra Sylling.

Det du ikke fikk vite om kulturhusenes økonomi

Kulturhusplanene i Lier skjøt fart etter at ansatte fra kulturkontoret hadde besøkt fire kulturhus i Akershus i 2006. I dag sliter tre av de fire kulturhusene tungt, og et av dem er på randen av konkurs, men det er bare det fjerde huset vi hører om.

Tilhører vår regionale historie

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud er lettet på vegne av St. Hallvardspillforeningen som nå er sikret et tilfredsstillende økonomisk grunnlag for St. Hallvardspillet i 2008 etter at Drammen kommune bidrar med 100 000 kroner

Ja eller nei til Liertoppen?

Det ser ut til at Liernetts lesere har et klart svar på spørsmålet

Nektes adgang til kulturarrangementer?

Svar til Anita Drevdal og hennes kommentar til saken om St. Hallvardspillet 2008

Kommunal ansiktsløftning

Lier kommune kommer i disse dager med helt nye hjemmesider

Liunger og Buskerud-lag i Cupfinaler

Våre lesere har fortsatt sjansen til å vinne premier i vår gjettekonkurranse.

Ny redaktør av Liernett

Fra 1. mars har Svend Asbjørn Sylling tatt over redaktøransvaret for nettavisen Liernett.

Betraktninger om amatørkultur, amatørpolitikere og amatørjournalister

Debatten raser på Liernett, en fin anledning til å hente fram kanonene og skyte en spurv til jorden, skriver Rune Elven i sitt leserinnlegg

Hva gikk galt i kulturhussaken?

Hvorfor reagerte ikke administrasjon og politikere på blant annet mangelfull behovsvurdering, urealistiske budsjetter og andre kommuners negative erfaringer?

Bakterier i drikkevannet

Lier Drift melder at det er oppdaget koliforme bakterier på en kommunal vannledning i Nordalområdet.

Bli med på registrering av viktige kulturminner!

Lier kommune vil i år gjennomføre nyregistrering og vurdering av kulturminner i Lier, og innbyggerne inviteres av kulturkontoret ved Ingeborg Rivelsrud til å bidra

Krass kritikk av asylmottaket

"Nesset er bare en propagandaagent"

Hva vil vi med kulturhus

Og hvem skal fortelle oss det?

Kjøp av Gullaugtomten

Innlegg fra Ulla Nævestad

Liunggjengen mottok kulturprisen

- Dette er en av de morsomste oppgavene jeg har som kultursjef, sa Ingeborg Rivelsrud, som greit og ryddig loset oss gjennom et arrangement med mange høydepunkter. Vi får håpe politikerne i disse ulvetider vil prioritere kulturen slik at vi også i framtida vil kunne glede oss sammen med kultursjefen på en årlig utdeling av Kommunens kulturpris.

Fikk Kolberg spesiell behandling?

Forskjellbehandling av politiske partier, mener Frp s Bjørg Myran (på bildet), men virksomhetsleder på Liertun hevder at det har vært kommunikasjonssvikt med politisk sekretariat --

Vil skape bevissthet om energibruk

Førstkommende lørdag kl. 20.30 er det igjen tid for Earth Hour og mørklegging av Lier.

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

Lierdagene i støpeskjeen

Kommunen må spare, og kultursjefen vil gjøre de populære Lierdagene mindre ressurskrevende. Samtidig er det er flere påtrengende utfordringer.

Godt Nett-År

Liernett skal bli liungenes møteplass nummer 1

Kommunestyret blir overkjørt

- Statlige etater tar seg til rette i kommunen, fremholder Matthias S. Dannevig (på bildet), leder av Lier arbeiderparti, som en kommentar til at Vinmonopolet ønsker å etablere seg på Liertoppen

Må koke vannet inntil videre

Kommunen ber rundt 35 husstander samt Borgestad barnehage og Nordal skole om å koke vannet etter at det er funnet bakterier i drikkevannet.

Gud på nettet

Her om dagen skrev vår Herre seg inn på kommentarsida til Liernett

Informasjon fra Lier IL om anleggsinitiativet

Lier IL inviterer til et krafttak for idretten i Lier kommune!

Aktiv Liernett? For hvem?

Liernett har lansert en helt ny tjeneste som gjør deg til nettjournalist

Aktiv Liernett? For hvem?

Halvannet år etter at Liernett la planene for egne bloggsider for privatpersoner, organisasjoner og politiske partier, er Aktiv Liernett ferdig. Aktiv Liernett (...)

Kulturprisen: 40 dager igjen

Snart er det for sent å foreslå hvem som skal få Lier kommunes kulturpris for 2011. Gjør det nå!

Alternativ transport

Verken klimakrise eller finanskrise ser ut til å påvirke Lier kommune, der medarbeiderne med få unntak fyller opp parkeringsplassene og få ansatte benytter seg av kollektiv transport --

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

Våg å satse på kultur i Lier

Rådmannsteamet i Lier kommune har planlagt hardhendte nedskjæringer i kommunens budsjett. Det ser ut til å gå særlig ut over kulturlivet. Kultursjef Ingeborg Rivelsrud har med denne bakgrunn kritisert de økonomiske rammevilkårene de sentrale myndighetene i Norge gir sine kommuner og hun har sluppet til i en stor artikkel i Drammens tidende. Dette har ikke gått upåaktet hen.

Siste nytt på din hjemmeside?

Nå kan du vise siste nytt fra Liernett på din egen hjemmeside. Les hvordan!

Liernett: Over 1000 tilhengere på Facebook

- Så vidt jeg vet er vår Facebook-side den eneste i Lier med over 1000 tilhengere, sier Liernetts redaktør og daglige leder Svend Asbjørn Sylling.

Fortsatt nesten på topp

Lier bare slått av nabkommunen Hole når det gjelder grunnskolepoeng i Buskerud

Nesten umulig å holde ren

Det er svaret kultursjef Ingeborg Rivelsrud har til kritikken om at St. Hallvards kilde ligner på en gjørmepøl.

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

Manglende koordinering

Mens svømmeopplæringa i Drammen får strykkarakter, kan mye forbedres på samarbeid mellom Lier Svømmeklubb og skolene, mener Ann Christin Gjerdseth i svømmeklubben

Blir det julegrantenning i Lierbyen???

Kulturkontoret i kommunen må ta skylden, om det ikke blir.

Hvor grønt er grønne Lier?

Etter at jeg i en litt fleipete leder skrev at lier er godt inne på SFT si verstingliste, har ordføreren lett og lett. Hvor er lista?

Sjåstad havner i bakleksa

- Lier kommune ødelegger et samlingssted ved å avslutte avtalen med Sjåstad Samfunnshus, skriver Dag-Frode Gulsrud og ber folk protestere.

Vi dummer oss litt ut fra tid til annen

Vi er i ferd med å avslutte saken om ventemottaket. I vår dekning av saken har vi fått til dels sterk kritikk – noe absolutt berettiget.

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Et splittet Ap i polsaken?

- Det er ønskelig fra politisk hold og stedsutvikle Lierbyen som sentrum i fremtiden, skriver Paul Chr. Justad (Ap) i en kommentar til Liernett i dag, mens hans partikollega Bård Strand (tv på bildet) mener det er best å få polet på plass og sier derfor ja til Liertoppen

Ingen dramatikk

Det uttaler Morten Egeberg i Lier kommune om konsekvensene av streiken.

Velkommen til nye Liernett

Velkommen til den tredje versjonen av Liernett. Etter som årene har gått har Internett forandret seg. For å henge med på utviklingen har vi i Liernett forandret både layout, system og organisering. Nå ser du på den tredje versjonen av nettavisa Liernett. Les mer om Liernett og hvem som jobber med prosjektet.

Halleien er lavprispolikk

Det hevder kulturkonsulent, Lillian Halvorsen (bildet), i Lier kommune i en kommentar til leieprisene i håndballhallene

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

To timer uten Liernett

Grunnet et uhell under videreutviklingen av Liernett, forsvant vi fra nettet i nærmere to timer onsdag kveld

En lykke å beholde bygningen

- Gamle Hegg har sjel, det er våre ungdommer veldig opptatte av, understreker leder av "Rockeverkstedet", Mari Grimsrud, når det nå er planer om en oppgradering av lokalene.

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Grønt er best i Lier

Liernett har sjekket de lokale partienes nettsider. Og det er Senterpartiet og Venstre som er best i klassen denne gang.

Lier kommune med overskudd

Det reviderte regnskapet for 2006 endte med et overskudd på hele 28,5 millioner kroner

Kulturhus i Lier innen få år?

Kulturkonsulent Pål Skogmo og hans delegasjon fra Lier kommune ble imponert over å høre Per Lien fortelle om innsatsen til folk i Gjerdrum kommune for å reise kommunens kulturhus.

- Opplevd sjikane flere ganger

Flere politikere har opplevd å bli hetset på det groveste på internett. Ordfører Ulla Nævestad sier at hun har opplevd sjikane flere ganger.

Artikkelkommentarer på Liernett

Informasjon om endret praksis og krav om innlogging for å kommentere enkelte artikler

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig

- Med Lier kommunes gjeld på over 1200 millioner er et ikke mulig å opprettholde dagens tjenestenivå, mener Lars Haugen i Lier Frp.

Lierhistorie er alltid en populær julegave

Liers to årvisse historiepublikasjoner, historielagets årbok og Lierkalenderen, er kommet. Begge har interessant og godt illustrert lesestoff for liunger og andre både i og utenfor bygda.

Stortingsvalget - hvem får din stemme?

Liernett gjør som ved kommunevalget i 2007 og spør sine lesere om hvilket parti som vil få deres stemme.

Om penger og omsorg og politiske løfter

Høyere skatteinntekter og lavere renter gjør at Lier Arbeiderparti mener det bør åpnes for å øke rammene, hevder gruppeleder Bård E. Strand

Lier blant de gjerrigste i går

Kommunen takker for god innsats, men Lier ble en av landets aller dårligste i gårsdagens TV-aksjon.

Lesertall for Liernett

Hvor mange leste egentlig Liernett i 2007?

Kampen om annonsekronene

Leder: - Å plassere alle egg i én kurv støtter aktivt opp under monopoldannelsen innenfor norsk presse

Den kulturelle skolesekken.

I ei tid der kultur og skole er utsatt for sparekniven, kommer ei gavepakke av de sjeldne. 180 millioner skal årlig brukes på å tilby landets grunnskoleelever et likt og godt kulturtilbud. Pengene er tenkt brukt til å gi elevene en kulturell identitet og et forhold til egne røtter.

Dugnad for Lierdagene?

Lier kommune søker nå komitemedlemmer som kan se Lierdagene med friske øyne.

Skolen og Bygdetunet

Om å lære av andre, eller slippe å finne opp kruttet på nytt

Liers eldste nettsted?

Forrige mandag feiret det lokale nettstedet Sylling.no 10 år

Lite penger til bøker neste skoleår?

Lite penger til bøker neste skoleår, fordi skolene må spare 1,2 millioner kroner.

Liernett - Trenger vi ei internettavis i Lier?

En vårdag for et halvt år siden lanserte min gode venn Thorvald Lerberg en ide om å starte lokalavis på Internett.

Rådmannen går for kunstgressbane

Endelig brukbare treningsforhold for lierfotballen?

Med lokalsamfunnet i ryggen

Ingeborg Soot fikk Haugestadstipendiet for to år siden. I høst er det klart for en ny tildeling.

265 kroner per innbygger?

Dette kan bli et nøkkeltall å ta stilling til for politikerne om de skal vedta at Lier kommune arbeider videre med planene om et kulturhus

Lanserte kulturhus i nittiårene

Tove Sæteren, (V) fikk en liten modell av et "kulturhus" av ordfører Ulla Nævestad, da hun sluttet i kommunestyret i 1999

Endelig på nett

20 år etter at Lierposten kom ut for første gang, finner jeg den nå endelig på nett.

Etter ULOBA: Stor uro blant brukere og pårørende

Bård Strand (A) påpeker i et brev til Liers ordfører og rådmann at det er stor uro blant brukerne og deres pårørende om ivaretagelsen av brukerstyrt personlig assistanse i overgangstiden etter oppsigelsen av avtalen med ULOBA.

Nytt parkeringsregime

Fra mandag 2. juni kommer parkeringsreglene i Lierbyen til å bli håndhevet, og feilparkering kan koste deg dyrt

Lier nesten på topp

Elevene fra Bærum fikk flest poeng med seg fra ungdomsskolen i fjor. Elevene fra Lier kommer rett bak, men må se seg slått av elevene fra nabokommunen Hole.

Målemetodene på Liernett

Det finnes flere metoder for å måle trafikken på Liernett

- Nye og spennende muligheter

Det mener Ingeborg Rivelsrud (på bildet), leder av Kultur og Fritid etter møtet med representanter for beboerne i Lierbyen, foreningslivet, bedriftene og kommunen

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

Et nytt "Giiiiiiiiiiiifstad"

Gruppeleder i Kristelig Folkeparti, Brynhild Heitmann (på bildet), er skeptisk til forslaget om å kjøpe Brøholt.

Svømmeskolen rammes

Det vil bli konsekvensen for 130 barn når Lierhallen i høst stenges på søndager.

Snørr og barter, - et vanskelig skille.

Av ordfører Ulla Nævestad

Realistisk å bygge kulturhus

- Jeg ser for meg et lokalt og praktisk hus som fylles med aktiviteter og tilbud som allerede finnes, sier Kultursjef Ingeborg Rivelsrud i et intervju med Liernett.

Upresist av Drammens Tidende

- Oppslaget i går gir et inntrykk av at formannskapet har vedtatt å spytte inn 2,4 millioner ekstra pr år som bidrag til drift av St. Hallvardhallen, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud i epost til Liernett.

- Cruiser i høy sjø

Slik karakteriserer Bård E. Strand (bildet), gruppeleder i Arbeiderpartiet, tirsdagens flertallsvedtak i kommunestyret som vanskeliggjør administrasjonens muligheter til å håndtere driftsunderskuddet uten å ramme brukerne.