Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 0efa4396097e2321a78ba5d51062d346

Kampen om annonsekronene

Leder: - Å plassere alle egg i én kurv støtter aktivt opp under monopoldannelsen innenfor norsk presse

Liernett har vist stor aktivitet under tidligere Lierdager. For to år siden hadde vi en fyldig papirutgave med mye lokalstoff. Den fikk vi mange gode tilbakemeldinger på. Fra Lierdagskomiteen hørte vi lite, og det ble heller ikke snakk om noen gjentakelse.

I februar henvendte vi oss til Lierdagskomiteen med ønske om å få til et samarbeid som kanskje kunne resultere i noen annonsekroner for oss. Vi har svært gode lesertall, og i mye av det vi skriver, er vi gode ambassadører for bygda. Og vi har faktisk lesere over hele verden. Når vi i tillegg driver virksomheten på nærmest idealistisk basis, hadde vi håpet på et klapp på skuldra fra kommunen som i alle andre sammenhenger roser dugnadsånden.

Nå avholder ikke kommunen seg fra å annonsere i andre medier utenom egen nettside. I fjor la Lier kommune igjen 300 000 kroner hos Lierposten. Dette kommer selvfølgelig i tillegg til de over 400 000 kronene avisen fikk i pressestøtte i 2008. Til sammen ble dette over 700 000 kroner fra skattebetalerne.

I Lierdagkomiteen sitter Sverre Jan Sørensen. Han er sentral i Lierbyens handelsstandsforening og huskes best for sitt initiativ ved juletider for å skape liv og røre i Lierbyen - få uker før Bakerikvartalet ble tømt. Sverre Jan Sørensen var styreleder i Lierposten fram til februar 2006. Han var også inntil nylig styreleder i Svelviksposten, styremedlem i Røyken og Hurums Avis og styremedlem i Sande Avis. Han har fortsatt en sentral stilling i Edda Media.

Og det er her det begynner å bli litt problematisk. Vi har ingen grunn til å tro at han ikke satt på gangen da komiteen plasserte annonsekronene. Men det hadde i hvert fall ingen negativ innvirkning på resultatet for hans del. Lierposten stakk av med nesten alt. Liernett fikk ikke fem flate øre. Det vil sikkert dryppe en del på Drammens Tidende også. Mange vil mene at det er ett fett. Begge avisene eies av utenlandske Mecom, som for øvrig kontrollerer 96 % av avisopplaget i vårt distrikt.

Det kan virke som om Lierdagskomiteen ved å plassere alle eggene i en kurv aktivt støtter opp under monopoldannelsen innenfor norsk presse. Nå støvsuger avisgeneral Montgomery avisene han kontrollerer for kontanter. Millionene renner ut og brukes til å dekke gjeld slik at utenlandske investorer fortsatt skal ha et fnugg av tiltro til selskapet. Og ledelsen i hans norske avisredaksjoner viser gode miner til slett spill og sier som reven da den ble flådd: - Det er bare en overgang.

Men den blodtappingen som nå foregår innenfor Mecom-avisene kan lett ta livet av aviser som påstår å ha hjertet i lokalsamfunnet.

Forrige artikkel:Ett år etter MangfoldsåretNeste artikkel:- Fikk brukt fysikken
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Torsdag 4. juni 2009 09:57: Håper fortsatt
Det er for galt at kommunen bare bidrar med store ord og små midler når det gjelder dugnadsinnsatsen i bygda. Det skyldes vel at dugnadsfolk, i likhet med sykepleiere og en del andre yrkesgrupper, blir betraktet som enfoldige nok til å gjøre en nyttig innsats uten rimelig kompensasjon.
Torsdag 4. juni 2009 12:33: Rune Elven
La nå ikke dette handle om Lierposten og resten av Edda Media. De driver butikk, og skal naturligvis ha lov til det. Det jeg finner merkelig i situasjonen er at kommunen ikke kan dokumentere den inngåtte avtalen.

Jeg har flere ganger selv blitt henvist til en avtale som er gjort mellom Lier kommune og Lierposten, men har ikke klart å bringe på det rene hvem som har inngått denne avtalen med hvem, når så skjedde og hvor lenge den varer. Det burde ha interesse for eksempel for Liernett å kunne sende et tilbud om å stå for en liten del av kommunens informasjonsspredning når denne såkalte avtalen en gang løper ut, men i så fall må man vite hvem man kontakter og når denne skal reforhandles.

Jeg synes det er opplagt at Lierposten med sine ukentlige utgivelser, og dekning av alle husstandene (1/3 når kommunen ikke er med) bør være sentral her, men finner det merkelig at man så bombastisk avviser alle alternative suplementer.

Det er ikke noe oppsiktsvekkende i at kommunen samartbeider tett med Lierposten, men jeg tror dette ville se bedre ut om de aktuelle avtaler var ryddige og tilgjengelig for offentligheten.

Når det gjelder Lierdagene, er dette en litt annen sak, da dette ikke er et arrangement i regi av kommunen eller Edda media. Den eneste linken her, er at Edda får inn annonsekroner, og at kommunen bidrar økonomisk, indirekte gjennom personell og andre tjenester. Dog sitter det mange mennesker i kommiteen som ikke jobber hverken det ene eller andre stedet, og dette blir følgelig en helt annen sak. Man har for eksempel ikke den samme informasjonsplikten som kommunen har.
Torsdag 4. juni 2009 13:03: Liungen
Jeg oppfatter Lierdagene som et arrangement i kommunal regi og med de samme forpliktelsene for kommunen som i enhver annen sak.

Når det gjelder kommunens generelle bruk av informasjonskanaler, forutsetter jeg at anbudsregler m.v. er fulgt og at dette lett kan dokumenteres.
Torsdag 4. juni 2009 13:39: T.I.
Tror ikke det Liernett skriver om handler om Lierposten og Edda Media, Rune Elven.
Dette handler om en litt naiv kommune som blir melket for penger og dessverre ikke helt vet sitt eget beste. Og det er synd for kulturen her i Lier, som har stor nytte av flere lokalaviser og forskjellige vinklinger på aktuelle saker.
Kommunen har tydeligvis tatt et standpunkt, som er at det ikke er plass til to lokalaviser i bygda.
Torsdag 4. juni 2009 21:32: Kultursjef Ingeborg Rivelsrud
Det er merkelig at det skapes et inntrykk av uforståelig forskjellsbehandling mellom medier og forfordeling av annonsekroner fra kommunens side. Liernett har henvendt seg til kommunen med spørsmål om avtaler og prioriteringer mht. annonsemedier, og har fått greie svar fra kommunen. Det har ikke vært behov for noe hemmelighold, og vi har svart Liernett direkte og åpent på alle spørsmål.

I kortform: Lier kommune har ikke behov for å betale for annonsering på nett - vi bruker egne hjemmesider for slik annonsering. Lier kommune har behov for å supplere nettinformasjon med papiravisinformasjon til alle innbyggere fordi dette også når dem som ikke er på nett. Og i Lier er det i utgangspunktet bare en fast lokalavis i papirformat, Lierposten, som vi derfor de siste årene har brukt for annonsering bl.a med kommunesider fire ganger pr. år. Vi vurderer dette fra år til år, bl.a. ut fra en kost-nyttedrøfting internt.

At det er flere på markedet mht. tilfeldige papiraviser, kommuneguider eller andre papirprodukter, er vi klar over og vi bidrar også med informasjonsinnhold til slike som selvsagt også leses av mange, men uten å betale for dette siden vi ikke selv har bestilt denne informasjonsformidlingen og heller ikke har kontroll over den. Det synes vi er en helt grei holdning, og bør ikke gi grunnlag for verken spekulasjoner eller kritikk.

Lierposten er den eneste lokalavisen i Lier. Liernett er en av mange nettsider som holdes oppdatert av ildsjeler og Lierpatrioter. Flott! Men Liernett har ikke meg bekjent status som lokalavis med de krav som stilles til slike, og vil derfor ikke få pressestøtte eller vurderes likestilt med Lierposten. Liernett er aktør på en annen og friere arena, og framstår slik. Mange setter stor pris på det mangfoldet Liernett derved sikrer både mht. nyhetsformidling, meningsytringer og debatter. Det er vel grunn god nok til å stå på fortsatt?

At Liernett også i år har utgitt en Lierdagsavis er også fint! All informasjon om arrangementet er hentet åpent far kommunens hjemmesider, og ordføreren har også bidratt med egen apell til denne avisen. Både denne avisen og Lierpostens tilsvarende er jo reklamefinansierte og går forhåpentlig med overskudd for utgiverne. Det synes kommunen er hyggelig!

Og så ønsker vi - på vegne av Lierdagskomiteen som består av representanter fra foreningsliv, næringsliv, enkeltpersoner og kommunen - velkommen til Lierdagene! Og håper vi fortsatt kan bidra til et åpent, levende og aktivt lokalsamfunn - sammen og på hver vår måte!
Torsdag 4. juni 2009 22:33: Leder av Lierdagskomiteen Bitten Holst Haugerud
Jeg er leder av Lierdagskomiteen og ønsker å komme med noen oppklarende kommentarer til hva vi i komiteen har ønsket å prioritere når det gjelder markedsføring og annonsering i forbindelse med Lierdagene.
Arbeidsoppgavene har vært fordelt oss imellom. I og med at jeg er leder av komiteen, har jeg hatt ansvaret for budsjettet,markedsføringen og annonseringen. Når det gjelder budsjett, markedsføring og annonsering har dette vært hovedpunktene på samtlige av de 8 felles møtene vi har hatt i komiteen. Det vil si at det har vært en felles beslutning.

Vårt valg var Lierposten. Lierposten er den eneste lokalavisen i Lier og vi så på dette som vårt eneste alternativ. Vi vet den er lest av mange og den har også en egen nettavis. Den har det en markedsfører mener en avis kan tilby: små drypp om Lierdagene fra oktober og frem til Lierdagene blir holdt. Som leder av komiteen har jeg også undertegnet avtalen med Lierposten.

Lierdagskomiteens valg i år var Lierposten. Hva den neste Lierdagskomiteen velger får bli deres ansvar.
Torsdag 4. juni 2009 22:49: Rasmussen
Jeg har flyttet til en nabokommune, men følger likevel med på hva som skjer i hjembygda. Hvordan definerer man en lokalavis? Hva gjør Lierposten til "mer" lokalavis enn Liernett?

Jeg har aldri abonnert på Lierposten (selv om jeg har bladd i den et par ganger), og får ingen "fulldistribusjon" i posten.
Jeg er innom Liernett et par ganger ukentlig.
Jeg går ikke til Lier kommunes hjemmesider for å se om det "tilfeldigvis" er noe av interesse som skjer i hjembygda.
Hvordan vil kultursjefen og Lierdagskomiteen nå ut til meg med informasjon om Lierdagene?

Jeg har fått med meg følgende:
1. Mini-Idol under Lierdagene er avlyst pga. få påmeldte. Jeg har hørt svært lite om Mini-Idol, men regner med at det er noe for barn og unge. Hvor mange i den målgruppen leser papiraviser eller surfer innom en kommunes trauste hjemmesider?
2. Påmeldingsfristen for markedsboder til Lierdagene ble i vinter utsatt pga. få påmeldte. Stemmer ikke det?
3. Påmeldingsfristen til Ungdommens kulturmønstring i januar ble utsatt pga. få påmeldte innslag.

Når skal det ringe en bjelle?

PS: Jeg fikk derimot en papiravis i posten tidligere i uka, med Lierdagene som tema, til tross for at jeg ikke bor i Lier. Den papiravisa jeg fikk kom verken fra Liernett, Lier kommune eller Lierposten, men fra Tema:Extra. Det kan bety to ting: a) Kultursjefen har null oversikt over de lokale mediene. b) Det er en tredje papiravis som utgis av Liernett (og som er ukjent for meg), noe som gjør "alle egg i en kurv"-praksisen enda mer oppsiktsvekkende.
Torsdag 4. juni 2009 23:03: Leser
Hvis kultursjefen med dette: "At Liernett også i år har utgitt en Lierdagsavis er også fint!" referer til den avisa vi fikk i posten tidligere denne uka, så ble ikke den utgitt av Liernett. Henger meg på Rasmussen som lurer på hva som skal til for å kalles en lokalavis.
Torsdag 4. juni 2009 23:14: Nidhoggr
Jeg ønsker med dette å ta i bruk eders frie arena.
Fredag 5. juni 2009 00:04: Rune Elven
Kultursjef Rivelsrud -

Det er viktig å holde tunga rett i munnen her :-) Jeg er bidragsyter i den "tredje avisa" som gikk ut til ca 30 000 husstander denne uka. Den dekker Lier godt, men er på ingen måte en lokalavis for Lier jfr. både utgivelsesfrekvens og at den også gis ut i andre kommuner. Liernett har ikke gitt ut noen papiravis siden 2007.

Det Rivelsrud sier om åpenhet på avtalefronten er forøvrig ren svada. Det er enkelt å bevise. Hvem som helst kan skriftlig henvende seg til kommunen og be om å få en kopi av avtalene fra 2003 til i dag (jfr. lov om offentlig informasjonsplikt). Disse vil ikke kunne fremskaffes, da de aldri er referatført. Man kan naturligvis hevde at dette er muntlige avtaler, men jeg mener at 300 000 kroner årlig, om det er riktig, er et beløp som fordrer et referat.

Jeg er forøvrig enig både med Rivelsrud og Lierdagskommiteen om at Lierposten tilbyr noe ingen andre tilbyr, og må kunne foretrekkes om man kommer fram til det. Dog har Liernett nå vårt årlig i kontakt med kommunen og Lierdagskommiteen, i seks år, uten noen sinne å bli invitert til å presentere sine planer i forkant av arrangementet. Det er vel god offentlig skikk å invitere alle lokale aktører til å presentere et "anbud" eller et opplegg om du vil, før man velger hvor man skal legge igjen 300 000 kroner årlig? Når vi her snakker om bare 2 aktører, skulle det ikke være vanskelig å holde oversikten.

Jeg synes ikke det er noen grunn til å trekke "tilfeldige papiraviser" inn i dette, men når du først gjør det, synes jeg det er modig å skrive at du ikke vil bruke disse fordi du ikke har kontroll over dem :-)

Det å holde oversikt er ofte mye vanskeligere i slike saker. Selv om jeg har vært meget opptatt av Lierdagene i det siste, og har lest all informasjon på kommunens hjemmeside, har jeg ikke fått med meg at du sitter i kommiteen. Det er mulig en av dine undersåtter har glemt deg? Hvis ikke er det litt rart at du hilser på vegne av Lierdagskommiteen.
Fredag 5. juni 2009 08:12: Hurra for Lierdagene!
Det er ikke rart at kultursjefen hilser på vegne av Lierdagskomiteen. Komiteen har alltid vært et underbruk av kulturkontoret, som i praksis tar de viktigste avgjørelsene. Komitemedlemmene har for sin del visstnok andre interessante gjøremål, som for eksempel å medvirke til at det ikke er for mye søppel i gatene under arrangementet.
Lørdag 6. juni 2009 09:10: Jørgen
Kommentarfeltet under denne artikkelen er det beste beviset på at Liernett i bunn og grunn er et diskusjonforum for folk som er negative til de meste til selv ikke har bidratt til, deltar i eller arbeider for. Get a life!
Lørdag 6. juni 2009 10:23: Liungen
Kommentarfeltet under denne artikkelen er det beste beviset på at Liernett i bunn og grunn er et diskusjonforum for folk som engasjerer seg i det som foregår (Eller burde foregå!) i bygda.

Kommentaren fra "Jørgen" er imidlertid ikke noe annet enn et eksempel på den negative innstillingen han ønsker å kritisere.

Lier trenger ikke en nettavis hvis avisas og lesernes eneste oppgave er å rope hurra for alt som skjer i bygda.

Liernett er blant Liers aller fremste eksempler på hvor positive resultater dugnadsinnsats kan gi. At Liernett dessuten er blant de få nettavisene som gir leserne anledning til å kommentere enhver artikkel, gjør at mange meninger kommer fram. Det får både Jørgen og andre tåle.
Lørdag 6. juni 2009 21:02: Jørnis
Nok en gang er "journalistene" i Liernett såra og vondbråtne over at de ikke får det sånn som de vil. Mener å huske at det samme var tilfelle når Tranby skole nektet de å vise bilder fra juleballet. Jeg er ofte innom Liernett.no og leser artiklene med like stor iver som jeg leser en blogg. Det er vel det Liernett i bunn og grunn også er. Og det er få bloggere meg bekjent i Lier som får støtte av Lier kommune.
Lørdag 6. juni 2009 22:45: Rasmussen
Jeg mener å huske noe helt annet enn deg, Jørnis.
Jeg mener nemlig å huske at Liernett godtok det og fjernet samtlige bilder umiddelbart uten noen form for snikksnakk. Snikksnakket stod leserne for selv i kommentarfeltene.

Interessant at både Ingeborg Rivelsrud og Bitten Holst Haugerud skriver "Lierposten er den eneste lokalavisen i Lier". Jeg spurte for et par dager siden om hvordan de definerer hva som er en lokalavis. Ville satt stor pris på om de hadde kommet med et svar. Vi vet jo alle at de leser kommentarene her.

Jeg stiller gjerne samme spørsmål til deg, Jørnis:
Du skriver selv at du leser Liernetts artikler. Er ikke artikler nettopp det som kjennetegner en avis?
Helt konkret:
Hva er forskjellen på dt.no og Liernett? Er dt.no også en blogg?
Søndag 7. juni 2009 00:35: Jørnis
Rasmussen, mon tro om du du får svar på dine spørsmål her.

Institutt for journalistikk definerer en avis som «publikasjoner som kommer ut minst en gang per uke, og som fyller de opprinnelige reglene for listeføring som avis, det vil si de skal «orientere allmennheten om begivenheter og aktuelle spørsmål», ta reell betaling for abonnement og løssalg og ha mindre enn 50 prosent annonser».
UNESCO avisdefinisjon er at avisen skal være lesernes "primære ressurs for skrevne nyheter"

Ser ikke at Liernett faller inn under disse definisjonene. Og mener med det at Liernett ikke er en avis, ei heller en lokalavis. Lokalavis er en avis med et avgrenset geografisk nedslagsfelt. (Men har ellers de samme kravene for å kunne kalles en avis) Lierposten fyller disse kravene og kan med rette kalle seg en lokalavis.

Jeg trenger bare å referere til Thorvald Lebergs "De vanskelige bildene" www.liernett.no/3642-de-vanskelige-bildene, så føler jeg har mitt på det tørre hva angår det jeg sa om "snikksnakk".

Selv synes jeg egentlig at det er uinteressant om man mener Liernett er en nettavis eller en blogg. Jeg leser den uansett og syns de har mange gode artikler om det som skjer i Lier. Men uansett så virker de litt bitre når ting ikke blir som de ønsker, jmfr. juleballet på Tranby og kampen om annonsekronene.
Søndag 7. juni 2009 01:17: Jon Rambo
Lierposten er ikke oppført på listen Jørnis referer til hos Institutt for Journalistikk og oppfyller ikke kravet om å komme ut minst en gang per uke, siden den utgis bare 11 måneder i året.
Søndag 7. juni 2009 10:04: Jørnis
Lierposten er medlem av Mediebedriftenes landsforening og Landslaget for Lokalaviser. Sistnevnte arbeider for medlemsbedriftenes rammebetingelser og interesser. De fleste medlemsavisene kommer ut mellom en og tre ganger i uka og har som oftest et opplag på fra 1000 til 6000 eksemplarer.
Lierposten har et opplag på litt i underkant av 3500 eksemplarer i følge aviskatalogen. Regner med at du nå har forstått at Lierposten er en lokalavis.
Søndag 7. juni 2009 11:26: Patrioten
Jørnis siste kommentar holder ikke vann. Hvor store og hvor mange medlemmene er i en eller annen avisforening, sier vel ikke noe konkret om Lierposten.

Nå er Lierposten uansett en grei avis, og jeg har ikke noe i mot at redaksjonen tar seg fri samtidig med de fleste andre her i landet.

Liernett er også en fin avis, eller nettavis som det kalles mens det ennå er papiraviser her i landet.

Hurra for Lier, Lierdagene og Liernett! Ja, også litt for Lierposten også.
Søndag 7. juni 2009 19:06: Rune Elven
Kravet for pressestøtte er 48 utgaver i året. Derav kommer for eksempel Lierposten bare 11 måneder, i likhet med mange lokalaviser.

Nettaviser kvalifiserer ikke til pressestøtte. selv om mange mener de burde gjøre det.

En blogg er kort for weblogg (dagbok på nett). Noen debatanter bruker konsekvent dette for å understreke at de ikke synes Liernett skal tas på alvor - men om man ser på innholdet på Liernett, er dette langt fra noen god beskrivelse. Liernett har alltid vært, er og blir nettavis. Om man generelt mener at Liernett er useriøst (eller at alle nettaviser er det) forandrer ikke dette.

Poenget her er vel at kommunen plikter å ta alle aktører i betraktning når tjenester skal kjøpes. Her kjøper man ikke "avis" men informasjonsspredning, og reglene for pressestøtte er ingen relevant faktor.

Er det noen som er uenige i at alle burde få komme med anbud, og at avtaler i størrelsesorden noen hundre tusen bør referatføres?
Søndag 7. juni 2009 23:13: Jørnis
Patrioten sier at kommentaren min ikke holder vann. Det er ingen feil i den kommentaren, med andre ord den holder vann. Mitt poeng var ikke å si noe om kvaliteten til Lierposten. Jeg prøvde bare å forklare Jon Rambo hva jeg mente. Kan forøvrig si meg enig i det Rune Elven skriver om, at kommunen bør vurdere ulike andre kanaler å nå ut til sitt publikum enn kommunenes nettside og Lierposten. At Liernett også burde vurderes kan være en annen sak. Tror personlig at annonsering i Drammen Tidende ville generere flere mennesker på Lierdagene enn annonsering noe annet sted.
Søndag 7. juni 2009 23:18: Ekte Liung
Så lenge mr. Lerberg med sine useriøse utsagn og utspill mot navngitte personer her i Liernett får lov til å fortsette, vil jeg neppe kalle Liernett for direkte seriøs.
Har ikke den tidligere redaktør i Liernett nettopp måtte dementere noe som denne Lerberg kom med.
Søndag 7. juni 2009 23:23: Lierbyen beboer
Nå er vel Liernett drevet av Syllingmafiaen og det er vel etter deres mening ingen andre som kan drive det til noe. Det synes på innlegg fra Elven eller Lerberg
Mandag 8. juni 2009 07:57: Liervenn
Rune Elven er vel ikke med i liernett lenger han og det er vel bare 2 av de fra Liernett som bor i Sylling.
Mandag 8. juni 2009 12:36: Pål A. Næss
Som redaktør av Lierposten burde jeg holde meg langt unna dette forum, men klarer dessverre ikke annet enn å oppklare noen åpenbare misforståelser - hvis noen skulle være interessert.

1) I mine drøye to år i jobben har jeg invitert samtlige tre redaktører i Liernett til en samtale om Lierposten, våre avtaler og vårt tankesett. Ingen av de tre har så langt takket ja til invitasjonen.
2) Det er god journalistikk å søke sannhet, informasjon og fakta. Så langt har ingen i Liernett henvendt seg til meg med spørsmål om avtaler, økonomi eller hva det måtte være. Det er bare å ringe - vi praktiserer full åpenhet.
3) Jeg har redegjort for Liernetts redaktør om grovt sett innhold i de avtaler vi har, omfang og varighet med Lier kommune. Jeg gjør ikke det fordi vi er nødt, men fordi andedammen er ikke større annet enn at det hyggelig med en fornuftig dialog. Hvilket jeg har forsøkt å praktisere fra første dag i jobben.
4) Når det gjelder disse 300.000 kronene Rune Elven og eventuelt andre er opptatt av, så kan jeg nok en gang invitere Rune Elven til meg - eller jeg kan komme til deg - å forklare hver hver eneste krone og hver eneste avtale. Offentlig eller ikke offentlig. Jeg undres over at det er så vrient å ta en telefon når man lurer så veldig på noe. Til orientering: Jeg skulle gjerne ønske at dette beløpet var knyttet opp mot vår hovedsponsorat med Lierdagene, men nok skuffe Elven og eventuelt andre. For å finne det reelle tallet må det strykes en null, men det går mer eller mindre opp i opp med hva vi som sponsor betaler i kronestøtte.
5) Imidlertid bruker Lier kommune noen av sine annonsekroner i Lierposten. Sikkert til sammen 300.000 som artikkelforfatteren har funnet ut etter grundig research. Jeg har ikke tallet nøyaktig. Det representerer cirka 7,5 prosent av vår annonseomsetning, og er garantert en enda mindre andel av de annonsekroner Lier kommune totalt bruker i løpet av et år.
6) Alle avtaler vi har en ryddige og rimelig standard, både med annonsører, sponsoravtaler eller andre samarbeidsavtaler. Så også Lier kommune.
7) Ja, vi lager papiravis. Som tidligere internettgründer forstår jeg at noen synes det er fjollete, men det er også mange som ikke synes det er fjollete. Vi henvender oss i første rekke til sistnevnte gruppe som, enn så lenge, er såpass mange at Lierposten kan utvikle produktet videre, være en god arbeidsplass og levere et fornuftig regnskap.

Håper dette var noe oppklarende. Skulle noe fortsatt være uklart er det bare å ringe - eller invitere på en kopp kaffe.
Mvh
Pål A. Næss
Redaktør/daglig leder
Lierposten AS
Mandag 8. juni 2009 16:58: Thorvald Lerberg
Til redaktør Pål A. Næss i Lierposten. Dette skjønner jeg ingenting av. Jeg hører at tre av redaktørene jeg har arbeidet under er blitt invitert på kaffe til hovedkonkurrenten. Dette antakeligvis for at redaktøren i nevnte organ,. Pål Næss, etter et slikt møte skal slippe å få kaffen i vrangstrupen hver gang han leser Liernett
Nå er jeg antakelig opphavet til en del av artiklene han synes dårlig om. Men, Næss, du bør punktvis sette opp det du er så uenig i. Du trenger ikke rettferdiggjøre deg i en ordflom overfor oss, men heller påpeke feil slik at vi kan beklage. Men ut fra det du skriver, er det vanskelig å skjønne hva meningen er. For meg virker du som en foruretta redaktør, som i lengre tid har valgt å ignorere en konkurrent i nabolaget, men som nå kryper til korset og ber om en dialog på kammerset. Som en begynnelse kunne vi kanskje dele annonsemarkedet mellom oss. Jeg anbefaler deg å bruke tida på skape en bedre papiravis og gjerne si din mening om konkurrerende aviser i den.
Mandag 8. juni 2009 23:58: Liung 2
Er vel neppe den rette til å forsvare en redaktør i Lierposten, drt klarer han sikker med rette selv.
Imidlertid får jeg alltid vond smak i munnen av det som Lerberg skriver. Det er stort sett entydig negativt.
Det virker som Lerberg til de grader er misunnelig på stevner, ting eller personer som lykkes i Lier.
Har forståelse for at at han som andre her, må ha sine meninger. Men, som en del av Liernett bør han vel oppføre seg.

Lerberg og Liernett ellers vet vel også at det fortsatt er mange over de femti og vel de fleste over seksti som ikke kommer inn på nettet og dermed ikke leser Liernett. Disse vil jo lese papiraviser og dermed Lierposten, Hvem som eier denne avisen er sikkert for de fleste helt uinteresant.
Mandag 8. juni 2009 23:58: Torger Almaas
Pål Næss, det kan virke rart for leserne, men jeg må presisere; det var faktisk JEG som nevnte på en epost til DEG at vi kunne ta en kopp kaffe tidligere i vinter (etter et kommunestyremøte), da jeg var REDAKTØR. Verken du eller jeg fikk avtalt nærmere siden. Så kanskje det er en liten erindringsforskyvning fra din side, det kan jo skje jo en gang i denne bransjen --
Det er viktig å påpeke at heller ikke nåværende Svend Asbjørn Sylling har AVSLÅTT en invitasjon. Det vet du, Pål Næss, utmerket nok, og da bør du skrive det, og ikke gi leserne et inntrykk av det motsatte. Jeg håper derfor at dette skyldes at Lierpostens redaktør har missoppfattet oss. Slike påstander er ikke særlig nyttige, hvis gjensidig forståelse er målet.
Nåværende redaktør og undertegnede synes leserne skal være spart for ytterligere debatt av personlig art. Jeg er enig med deg (hvis jeg har oppfattet deg riktig, Pål Næss) at dette kommentarfeltet ikke egner seg til debatter mellom redaksjonelle medarbeidere fra ulike lokale medier.

Nå tror jeg at leserne skal få lov til å vurdere våre produkter på fritt grunnlag --
Har ikke "kunden som regel rett?" (Under forutsetning av at konkurransevilkårene er like -- Det er DET som Liernett setter et stort spørsmåltegn ved, og det er DET debatten dreier seg om --)
Tirsdag 9. juni 2009 00:27: Thorvald Lerberg
Til Liung 2. At jeg stort sett bare bare skriver negativt om stevner i Lier er selvfølgelig bare tull. Du kan starte med konserten på Bygdetunet sist fredag, bla deg gjerne bakover i arkviet og finn ut hvor jeg har vært entydig negativ. Jeg er kanskje ikke den rette til å kommentere på dette feltet, men jeg tillater meg å påpeke direkte usannheter og håper at vi skal bli spart for slikt i framtida.
Tirsdag 9. juni 2009 00:32: Rune Elven
Pål A. Næss -

Nå tror jeg du er litt på villspor her.

1) Jeg har absolutt ingen problemer med, spørsmålstegn til eller uklarheter i forhold til Lierpostens rolle her. Hvis du tar deg tid til å lese innleggene mine, vil du se at jeg faktisk gjennomgående mener Lierposten bør ha minst mesteparten av kommunal støtte, at du/dere naturligvis skal kunne drive butikk, og at Lierposten bør være det opplagte førstevalget når kommunen sprer annonsekronene sine. Du/dere har heller ingen offentlig informasjonsplikt, slik for eksempel Rivelsrud har. Jeg er inneforstått med at jeg roper i skogen og ber om svar, men vær snill å les meg bokstavlig. Her er det ingen skjult agenda. Om du fortsatt mener jeg er ute og farer med tull, setter jeg pris på om du konkret henviser til det du mener er usant eller ubalansert i innleggene mine.

2) Jeg var en gang redaktør i Liernett, og mener jeg hadde en god dialog med deg. Noe kaffeinvitasjon kan jeg ikke huske, men om jeg har ignorert en slik, ber jeg om unnskyldning. Slik ting er nå, ser jeg ingen grunn til å kaste bort tida di, da jeg har trukket meg fra alle verv i Liernett, og ikke har noen innflytelse på kursen der. Jeg har ikke deltatt på redaksjonsmøter de siste 18 månedene, og selv om jeg fortsatt har en eierpost der, beror det bare på at det er ei papirmølle for å avvikle den. Jeg tar ikke ut utbytte, og jeg har selv i brev til styret sagt at jeg er villig til å trekke meg uten kompensasjon.

3) At jeg engasjerer meg i denne saken får gå på kontoen for rett skal være rett. Jeg kan helt ærlig si at om Liernett skulle få noe som helst fra kommunen, vil ingen ting av dette tilfalle meg. Dog mener jeg i kraft av å være skattebetaler i bygda at kommunen bør opptre med åpenhet og etterettelighet hva pengebruk angår. Jeg sier ikke at pengene er brukt feil, men at avtalene ikke er av en slik standard jeg ønsker - skriftlig og tilgjengelig. Slik kan det lett dannes et inntrykk av at penger flyter over kaffebordet når gamle kjente deler lunsj. Nå er det en gang slik at kommunen sitter på informasjonsplikt i slike saker, og at jeg som innbygger kan etterspørre de aktuelle dokumenter. Det er slik jeg ser det en hjørnestein i lokaldemokratiet. Igjen; jeg mener på ingen måte at det er du og Lierposten som sitter på dette ansvaret.

3) Når det gjelder den aktuelle summen, tar jeg utgangspunkt i Liernetts tall (300 000). Om du mener dette er feil, skal ikke jeg imøtegå deg på det. Jeg velger inntil videre å tro dette stemmer. Lierdagene er ikke et kommunalt arrangement (selv om kultursjefen uttaler seg på vegne av en kommite hun ikke er en del av). Slik sett er Lierpostens sponsing av Lierdagene helt uinteressant i denne debatten. For all del, det er prisverdig at dere engasjerer dere, men mitt soleklare utgangspunkt er allikevel at kommunen plikter å føre etteretlige referater når de gjør avtaler med en leverandør. Rivelsrud mener så har skjedd, og så får vi svaret om noen gidder å ta bryet med å etterlyse disse. Det er bare å sende en skriftlig henvendelse, så har hun en fordømt demokratisk plikt til å fremskaffe de aktuelle dokumentene. Jeg understreker igjen at jeg ikke betviler innholdet i disse avtaler, men mener de absolutt burde kunne fremskaffes.

4) Til alle deg og alle dere som mener Thorvald og jeg er siamesiske tvillinger i debatter, vil jeg understreke at alle mine innlegg her går i mot originalteksten på flere punkter. Jeg er blitt fortalt at det er Thorvald som har forfattet den, men at Liernett samlet ønsket å stå for innholdet. Hovedsaklig er jeg uenig i følgende (fra originalteksten)

- Lierdagskommiteen er ikke en kommunal kommite, og trenger følgelig ikke forholde seg til forvaltningsloven.
- Lierposten skal heller ikke måtte forklare noe her, da dere ikke er et offentlig foretak, men en bedrift med formål å tjene penger.

5) At kultursjefen plutselig later som om hun sitter i Lierdagskommiteen, at Sverre Jan Sørensen sitter overalt, og at du hiver deg inn i debatt, uten først å lese hvem som mener hva - kompliserer dette noe, men jeg holder på at offentlig informasjonsplikt er noe kommunen skal forholde seg til, og alle andre aktører her greit kan overse.

Hvis du mot formodning skulle ha noen interesse av å prate med meg, er jeg tilgjengelig når som helst. Jeg driver ikke lenger nettavis i Lier, men er amatørjournalist i en annen sammenheng. Jeg synes Lierposten er ei god avis, spesielt når det kommer til det grafiske, jeg er imponert over hva du har fått til i din tid som redaktør, og jeg synes det er hyggelig å møte dine medarbeidere ute på bygda. Jeg har nok ikke så mye å bidra med i en samtale om avisdrift, men har peiling på både musikk og sportsfiske.

Vær nå litt grei, og ikke la meg få hovedrollen i en debatt, der jeg hverken støtter utgangspunktet, eller identifiserer meg med forfatteren av lederen. Er du uenig med meg, synes jeg du skal vise til mine innlegg og la det bli med det. Jeg tar det nesten for gitt at du som avismann, den fjerde statsmakt, ja vaktbikkja vi hørte om i samfunnsfag på skolen, er enig i at det offentlige bør spille med åpne kort, og kunne dokumentere hvem som inngår avtaler med hvem, om hva og hvor lenge disse varer?

Jeg imøteser et svar.
Onsdag 10. juni 2009 09:22: Ragnar Bjerknes
Det blir påstått at Lierposten får: "kommunal støtte,". Er det tilfelle er Lierposten ikke berettiget til å få Pressestøtte!
Derfor bør Liernett forfølge denne saken og komme tilbake med resultatet.

Mvh. Ragnar Bjerknes
Onsdag 10. juni 2009 10:25: Ragnar Bjerknes
Et lite tips til.
Med følgende sitat fra lederen kan de se ut som Mecom tar ut utbytte av Lierposten A/S: "Men den blodtappingen som nå foregår innenfor Mecom-avisene kan lett ta livet av aviser som påstår å ha hjertet i lokalsamfunnet.".
Er dette også tilfelle er ikke Lierposten A/S berettiget til pressestøtte på dette punkt heller!
Ser fram til resultatet av undersøkelsene

Mvh. Ragnar Bjerknes.
Onsdag 10. juni 2009 12:37: Svend Asbjørn Sylling
Liernett har verken skrevet at Lierposten AS får kommunal støtte eller at det tas ut utbytte fra Lierposten AS. Denne saken dreier seg om Lier kommunes valg av markedsføringskanaler, og Liernetts standpunkt i denne saken kan oppsummeres i det enkle begrepet "alle egg i én kurv".
I Lier eksisterer det to lokale medier, Lierposten og Liernett. Lier kommune bruker kr 300 000 i året hos Lierposten, og kr 0 hos Liernett.

Lierposten AS er berettiget til å få pressestøtte med dagens ordning. Lierposten AS gjør bare det en hver rasjonell bedrift vil gjøre og tar i mot både pressestøtte og annonseinntekter fra det offentlige, noe også Liernett ville ha gjort.
Liernett mener det er dagens ordning med pressestøtte som er kritikkverdig, og ikke Lierpostens valg.

"Blodtappingen" det siktes til er 170 millioner kroner i konsernbidrag fra Edda Media Buskerud til eierselskapet Mecom, som omtalt av Drammens Tidende selv den 30. april i år.

Mvh.
Svend Asbjørn Sylling
Redaktør
Nettavisen Liernett
Onsdag 10. juni 2009 13:27: Ragnar Bjerknes
Redaktør Svend Asbjørn Sylling.

Takk for greit og oppklarende svar.
Da er det slått fast: Lierposten A/S mottar ikke "Kommunal støtte" og blir ikke blodtappet av Mecom!

Mvh. Ragnar Bjerknes
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode