Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: ee5034c3b2658fef996fd37eec0405a6

Utrenskninger før salg

Mye tyder på at Mecom-avisene og dermed også Drammens Tidende og Lierposten, blir solgt til A-pressen

For hvorfor skulle redaktør Bore i Drammens Tidende gå ut slik som han gjorde i en leder på mandag. I den foreslår han forandringer i formålsparagrafen til A-pressen og at LO- pamper i styret for avisene renskes ut.

I hvert fall skulle ikke leserne av Drammens Tidende og da sikkert også Lierposten, la seg skremme om det skulle komme en A- i konsernnavnet som signaliserte en tilhørighet til sosialistisk ideologi. Han forteller med bred penn hvordan lokalaviser av i dag gjerne er fullstendig uten partitilhørighet, uavhengig av eierskap. Og uten at han skriver det rett ut, mener han vel at penga også skal styre avisene slik det er ellers i samfunnet. Som eksempel bruker han den tidligere høyreavisen, Ringerikes Blad, også kalt ”Tørrfisken” blant folk flest. Der er tilsynelatende ikke noe forandret selv om en stor, rød A er sentral i konsernlogoen. Det kalles for redaksjonell uavhengighet.

Abonnenter på DT skal i hvert fall ikke være redde for å få noe sosialistinfisert cellulose i postkassene. Alt skal bli ved det gamle når, unnskyld hvis, A-pressen overtar. Det er altså bare en liten hake. Formålsparagrafen til A- pressen, som klart og utvetydig bygger på verdier i arbeiderbevegelsen, og noen L0-topper i konsernstyret. Dette har i følge ansvarlig redaktør Arne Bore ingen praktisk betydning. Men besteborgere kan komme til å føle ubehag etter et eventuelt eierskifte og assosiere avisen med verdier fjernt fra de borgerlige verdiene avisen tradisjonelt har stått for. Slikt fremmer ikke leselysten hos villaeierne i Bragernesåsen. 

Så altså før salget går i orden: Vær snill å fjerne disse kosmetiske anakronismer som kan vekke kvalmefornemmelser hos kjernen av våre lesere. Jeg kjenner ikke formålsparagrafen til Drammens Tidende, men kan tenke meg at den innholder et eller annet om fri, uavhengig og liberal.

Det fantes dem som var lei seg da Fremtiden gikk inn. Den sto for samfunnsverdier som var lite påaktet i borgerpressen, men som hadde gjenklang ute blant folk. Og det hadde kanskje ikke vært så dumt om konsernet ga litt igjen? Et konsern som lever høyt på momsfritak og produksjonsstøtte.

At Bore nå benytter seg av føre var prinsippet i den pågående dragkampen om Mecom-konsernet, er ikke så underlig . Montgomery kommer i hvert fall ikke til å bry seg om at det sitter et par sosialister i styret i konsernet som eventuelt skal overta.

Han er fornøyd bare penga ligger på bordet, og at de sammen med den summen han har tatt ut i utbytte hittil, gjør at han kan slå seg til ro med at aviseventyret i Norge ikke har vært forgjeves.

Forrige artikkel:Godt nyttår! Enig……?Neste artikkel:Romjulsmusikk
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode