Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Ukas petit er skrevet av Thorvald Lerberg

Takt og tone

Oppfør deg som folk var beskjeden vi fikk da vi var små og skulle få rettledning i hvordan vi skulle være sammen med andre.

Å oppføre seg som folk regnet vi med betydde å være slik vi til daglig var sammen med en litt fjern far, en allestedsnærværende mor og besteforeldre godt inne i nettverket som også innebefattet tanter, onkler, fettere og kusiner.

Dette var en arena for læring av dannelse forankret i en tradisjon vi i bunn og grunn var lojale overfor, og som vi var forpliktet til å føre videre. Det var en tid for alt, og du skiftet roller i tråd med hva du gjorde. Matro var det noe som het. Banning var forbeholdt situasjoner der noe gikk ordentlig galt, og ble fortrinnsvis praktisert av voksne. Slibrigheter og ord av lignende karakter fant vi flest av i uværskuret på plattformen vi toget til og fra på dager med godvær og muligheter for bading i fjorden.

Skolen hadde også sin kode, bygd på gamle tradisjoner der ro og orden var en forutsetning for å få gjort det som skulle gjøres der. Blant elevene fantes sikkert mange som led under grov omsorgssvikt ,og antakelig var antall elever som hadde en eller annen form for diagnose som kunne virke formildende i forhold til utagerende atferd, like høyt den gangen som nå. Dessuten var de verste tilfellene fjernet fra klasserommet og fristet en kummerlig tilværelse på et eller annet guttehjem. Jeg har aldri hørt om noe tilsvarende for jenter og kan heller ikke huske at jenter hadde en avvikende atferd.

Nå kan det virke som om dagens mangel på dannelse i særlig grad har gått ut over skolen, og det kan virke urettfredig at skolen skal lide for noe som egentlig skyldes en negativ samfunnsutvikling. Men likevel har nettopp skolen stor egeninteresse av å holde det gamle dannelsesbegrepet i hevd og legge hverdagen til rette for at det skal skje. Jeg mener ikke den dannelsen som såkalte bedrestilte bevisst brukte for å sette vanlige folk i forlegenhet.

Forskjellen på skoler ligger alltid i pedagogikken. I dag følger vi i stor grad en skole basert på målstyring. Vi har mål for det meste, gjerne kompetansemål innenfor de forskjellige disipliner. Det kan dreie seg om flere hundre, og som lærere får vi stadig råd om hvordan vi best skal nå fram til målet. Og i dette arbeidet har det vokst fram et gedigent byråkrati bestående av konsulenter og eksterne veileder som gjerne vil fortelle lærerne hvordan de skal nå målene. Når først kursen er lagt, fins ingen muligheter for korreksjoner fra grasrota. Her gjelder de samme prinsippene som for Stalins femårsplaner.

 Alt snakket om tilpasset opplæring som er så viktig for elevene, gjelder ikke lærerne. Bruk av avvikende arbeidsmetoder betraktes som illojalitet. Hva var det vi ble enige om?

Til og med samtalen. Kanskje det viktigste pedagogiske redskapet læreren har til disposisjon, er presset inn på skjemaform med ferdiglagde spørsmål og rubrikker for avkryssing. Alt skrives ned, kopieres og arkiveres til påkommende tilfeller. Dokumentasjon blir viktigere enn handling, og oppsamlet data brukes som bevis på at du i løpet av skoleåret har snakket med elevene.

Papirene flyter, og og for utenforsrtående kan kan det hele se ut som en korrespondanseskole skole som har gått amok. Denne fragmentiseringen av det som skjer i skoledagen gjør at elevene ikke oppnår en helhetlig kompetanse, et slags overordna mål, det som i formålsparagrafen kalles for " å bli til gangs mennesker".

Læreren som i alle sammenhenger blir sett på som så viktig for skolen, er redusert til en veileder, avskåret fra å ha en egen selvstendig tanke i forhold til det arbeidet hun er satt til å utføre. Hvordan kan en lærer som i alle sammenhenger er styrt av lover og regler utenfor seg selv oppnå elevenes tillit og respekt?

Jeg har registrert at vårt lokale kulturkontor har kastet seg inn inn på skolearenaen og laget opplegg for åttende klassene på Eiksetra. Det sies at egne eventyrfortellere er hyret inn for å lese for elevene. Arrester meg hvis jeg tar feil.

Ved siden av samtalen er fortellingen det beste pedagogiske redskapet en lærer har til disposisjon i forhold til elevene. Men nå er også det lagt i hendene på folk utenfra.

Ettersom det fins så mange forståsegpåere og konsulenter av alle slag som mener seg meningsberettiget om hvordan skolen skal drives, kan det være fristende å be dem ta over hele butikken. Men da kan det bli vanskelig å plassere skylda når elendigheten i norsk skole skal forklares.

4 kommentarer

Lørdag 13. september 2008 13:16: harald
bra skrevet thorvald:D har du sendt inn blide med meg og grace til avisen eller?
Lørdag 13. september 2008 16:42: Thorvald Lerberg
Hei, Harald. Det har jeg gjort, men er ikke sikker på om det blir brukt. Det har noe å gjøre med navn, lovlighet og slikt. Men du kan jo få et av meg. Hyggelig at du leser Liernett!
Mandag 15. september 2008 18:05: Cultura
Nei, du må nok satse på skrivingen som en annen skolemann og journalist gjorde det, nemlig Aasmund Olavsson Vinje.
I følge han var journalisten - nasjonens lege og statens lærer ;-)
Mandag 6. oktober 2008 22:15: Eivind larsen
Bra detta thorvald. Du står på som lærer enda skjønner jeg. Ja det er for mange kokker veit du. Husker jo det fra tiende i fjor. Var mye greier. Men men, er på vidergående jeg nå da. Åssen går det med deg da? holder til på tranby enda?

Flere saker fra arkivet

Ut av skolen, inn på tunet

Gårdbrukere ønsker skoletrette ungdomsskoleelever velkommen til gårds

Leder

Den kulturelle skolesekken

Privat kontra offentlige skoler

Det er et spørsmål som mange politikere stiller seg, skriver ukens petitskribent Bill Sandstrøm.

De vanskelige bildene

I et par år har jeg tatt bilder på juleballet på Tranby og lagt dem ut på Liernett.

Elever og lærere har samme mål i skolen

Silje Fuglerud i tiendeklasse på Tranby har sendt oss sitt syn på egen arbeidsplass. Vi har laget en kommentar før innlegget og håper mange følger på

Det handler om kommunikasjon

Sosionom Petra Røisi har i flere år arbeidet med barn og unge, særlig i skolen. Hun er opptatt av at flest mulig skal utstyres med best mulig verktøy til å takle en ofte vanskelig tilværelse.

Disiplin, respekt og tradisjoner

Femten år gamle Ramneet Kaur fra Punjab imponerte tranbylærere og kommunalsjef Kirsten Bøckmann

Hans Martinsen på gamle trakter

Hans Martinsen besøker gjerne gammelskolen på Øverskogdagen

I skyggen av en sommer

“In the lost Childhood of Judas, Christ was betrayed”. (unknown – so far)

Jagland følger opp

Stortingspresident Torbjørn Jagland møter elever ved Briskeby skole og kompetansesenter på mandag

Mandag begynner skolen

Dessverre har den gode feriefølelsen i år blitt forstyrret medienes elendighetsbeskrivelser av norsk skolehverdag. Så hvordan er den gode skolen? Vi henger oss på debatten og oppfordrer deg til å gjøre det samme.

Kurs i ledelse

Kjell Sørliens innlegg om skolen ga meg mangeslags tanker. Her en en

Nei til gratis frukt

Venstre-politiker Nina Johnsen vil ikke at elevene skal få gratis frukt på skolen. Fysisk aktivitet er viktigere

Ukas petit-

er skrevet av Thorvald Lerberg. Min tanke er fri - så lenge det varer

Et sted å være, et sted å lære

Her om dagen fant jeg igjen en haug med gamle ukeplaner som jeg laget til klassene jeg hadde på slutten av 70 – tallet. Kort tid etter snakket jeg med en lærer som i vår hadde vært i Finland for å gjøre seg kjent med den finske suksesspedagogikken. De to hendelsene fikk meg til å skrive følgende

Tid for musikal på Tranby ungdomsskole

Den 4. april kom ungdommens kommunestyre fram til at Tranby ungdomsskole ville bli et bedre sted om 9. klassingene fikk lage musikal. En sum på 75.000 tusen ble denne dagen fordelt på alle skolene. I salen satt elever fra 6. og 9. klassene og representerte resten av elevmassen. Det meste gikk til håndfaste prosjekter som lydanlegg, lysanlegg og lignende som skulle høyne kvaliteten på de forskjellige skolene.

Skolen og Bygdetunet

Om å lære av andre, eller slippe å finne opp kruttet på nytt

Leder i Liernett - alternativ sjanger

Antakelig blir skolen et hett tema også i neste høsts valgkamp. Verdens dyreste skole gir dårlige resultater på flere felter. Den er dårlig til å utjevne sosiale forskjeller og evner ikke å gi elevene elementære ferdigheter i vesentlige disipliner. Vi ser det hele fra lærersida og lager drama ut av det som er en dramatisk situasjon.

Kjartan Ruud slutter

Torsdag sluttet Kjartan Ruud som lærer ved Stoppen skole. Da hadde han vært ved skolen siden den ble ungdomsskole i 1969

Desemberblomsten til Oddevall skole

Oddevall Skole fikk Månedens blomst for desember

Vis respekt - vær en lagspiller

Ukens petit er ved Rune T. Berg, Tranby

Livslang lærer....

- Som fekk en jobb i livet der det inga framtid er, synger Prøysen i ”Griskokk-trøsta”

Slik jobber en kunstner.

Da Ole Lislerud fikk tilslag på sitt forslag til utsmykking av Sylling skole, var en del av avtalen at han skulle formidle bakgrunnen for utsmykkingen til elever ved skolen. For en stund siden fortalte han om arbeidsprosessen og hvorfor ting ble som de ble – i går var det elevenes tur til å prøve seg som kunstnere.

En erfaren lærer kommenterer dagens skolesituasjon

Kjell Sørlien har i en mannsalder jobbet i Lierskolen. Nå er han rådgiver ved Tranby skole. Han har vært med og kjempet fram rettigheter og goder som gjennom årene har bedret arbeidsforholdene både for elever og lærere. Han er mer enn skeptisk til det som nå er i ferd med å skje i forhold til en del prinsipper norsk skole er bygd på. Her følger den første artikkelen i en rekke der Kjell Sørlien setter fokus på norsk skole.

Kuvending av statsråden

- Så er det skjedd igjen. Undervisningsministeren skal reparere på valgfagene i ungdomsskolen, skriver ukens gjesteskribent i en kommentar til en kronikk som ble publisert i flere av landets aviser denne uken.

Liernett på Ocklynge Junior

What did I learn at School that day........

Boksalg og leseglede

Elevrådet på Heia skole ønsket å tjene penger, men ønsket samtidig å gjøre noe for skolens elever. Emilie og Teoline solgte bøker til 1. trinn.

Store skoler er det beste for brukerene!

Endelig skal skolestrukturen i Lier under lupen. Jeg forventer at dette vil føre til en fremtidsrettet grunnskolestruktur med fokus på kvalitet for barna og lærerne, - og ikke nostalgikerne.

På språkreise til England

Briskeby kompetansesenter for hørselshemmede har i samarbeid med Ruuds språkreiser i flere år organisert turer for tunghørte til Eastbourne i Sør – England.

Den kulturelle skolesekken.

I ei tid der kultur og skole er utsatt for sparekniven, kommer ei gavepakke av de sjeldne. 180 millioner skal årlig brukes på å tilby landets grunnskoleelever et likt og godt kulturtilbud. Pengene er tenkt brukt til å gi elevene en kulturell identitet og et forhold til egne røtter.

Trygg oppvekst – med vekt på skolepolitikk

KrF er familienes fremste forsvarer. Dette blir tema i årets valgkamp. Vi skal prege skolepolitikken i hver kommune. Vi har bidratt og bidrar til å finne gode l (...)

Suksess med gratis skidag i Sylling

Sylling skole dro på skidag i Øverskogen.

Milevis på ski på Hegg, Heia og Hennummarka

- 29 elever på Hegg skole har registrert nær 560 mil på ski hittil i år, sier lærer Halvor Jordbakke til Liernett.

"Da klokka klang" - Lierskolen 200 år

Ordfører Ulla Nævestad og Stortingspresident Thorbjørn Jagland åpnet Skoleutstillngen på Bygdetunet

Lena Garder tilbake på gamleskolen

Robotforsker med røtter i Sylling

Avholdt lærer slutter

Marit A. Myhre ønsker flere møteplasser i kommunen der flyktninger og liunger kan møtes

Under samme himmel

Niendeklassingene på Lierbyen skole med flott og tankevekkende musikal

Månedens blomst

Månedens blomst til Arne Skattum, avholdt leksehjelper ved Tranby skole

Trost i taklampa

Peder Morset folkehøgskole med integrert gjestespill på Prøysenhuset og Det Norske Teatret, rett før påske.

TORSDAG 15. APRIL FRA KL 1500-1800

I forbindelse med åpningen av ”Nye Sylling skole” ønsker elever og voksne på Sylling skole å vise fram det nye skoleanlegget for alle interesserte. Vi inviterer derfor foreldre, besteforeldre, familie for øvrig, alle ”Syllingdøler” og eventuelle andre interesserte til å komme innom skolen mellom kl 1500-1800. Elevene i 7. –8. –9. og 10. klasse vil flytte skoledagen til kveldstid og fylle skolen med forskjellig aktivitet. De minste elevene har vanlig skoledag og kommer eventuelt på besøk på kveldstid sammen med sine respektive.

Pilotgalleriet med inspirerende utstilling på Tranby

Over en lav sko på Tranby. Skomaker ble ved din lest. Det var før det. Den som i dag satser på å livnære seg som skoreparatør, kan risikere å gå skoa av seg. Det er lenge siden halvsåling var en del av grunnskolens sløydpensum. Likevel lot niende klassingene ved Tranby seg inspirere av skoutstillingen og laget fottøy av alle slag som vel neppe noen gang får bein å gå på (med)

Barna på Oddevall skole gir med glede

Den største gleden i livet er å gi

Tar Kiwi-kunnskap til klasserommet

Ni lærere fra Buskerud fylkeskommune har i høst hospitert i salgsfaget på Kiwi-skolen i Lier.

Lierskolen - på tide med innholdsdebatt!

Kunnskapsløftet er innført, med målsetting for opplæringen i grunnskole og videregående skole, og et helhetlig 13-årig løp. I løpet av valgperioden ble det i st (...)

Den gode skoletimen

Mediene renner over av elendighetsbeskrivelser av den norske skolehverdagen. Derfor er det hyggelig for oss i Liernett å kunne være litt motstrøms og rapportere fra den gode skoletimen på Tranby, der trivselsfaktoren både blant elever og lærer var god og læringsutbyttet likeså.

Om å stå i kor

Og akkurat nå helst i Syllling Sangkor. Alle liker sang, men færre og færre ønsker å synge

Ja vi elsker en god diskusjon.

Noen mener man bør forby muslimske jenter å gå med slør. Dette er for å frigjøre dem det gjelder, sies det. Samtidig er det ikke mange som bryr seg om at folk går med satanistiske symboler på jobben eller skolen. Skal vi forby alle religiøse symboler i for eksempel skolen – eller gjelder dette bare de som hører til en religion vi oppfatter som undertrykkende?

Den som glemmer lokalhistoria

Ja, hva med den?

Møttes igjen

Er man født og oppvokst på Øverskauen, da føler man ofte en dragning tilbake til røttene ved den gamle skolen --

Karate- gym på Kjøsterud

Drammen: 8. trinn på Kjøsterud ungdomsskole fikk en litt spesiell overraskelse i gymmen mandag 16. januar. I gymsalen stod en mann kledd i hvitt, og rundt livet hadde han et brunt belte. Det tok nok ikke lang tid før det gikk opp for de fleste at det var en kar fra områdets kampsportmiljø

Film og geometri i kunst for tiende klasse

Den kulturelle skolesekken bringer kunstnere inn i klasserommet.

Fag eller ferie? Ja takk, begge deler!

Hva gjør en tysklærer som synes ferien blir for lang, - eller kanskje mer sannsynlig: ofte synes det blir smått med faglig påfyll?

Jakten på Judas

Ukas petit er skrevet av Thorvald Lerberg

Janteskolen – kampen mot tyggegummien.

Ukens petit ved Rune Elven

25 år med eldres dag

Bak scenen står en sjuåring og tripper. Finklærne er nystrøket og skoene er blanke. Det er Besteforeldrenes dag på skolen, og han skal opptre.

Bedre språkopplæring i Lier?

Særskilt norskundervsining er et høyaktuelt utviklingsområde for lierskolen, sier fagkonsulent Liv-Astrid Egge til Liernett etter at Aftenposten i en artikkel mandag avslørte store mangler i norsk skole

Glem hukommelsen

Ukens petit er skrevet av Thorvald Lerberg

Ukas petit

Velstand og søppel Skrevet av Thorvald Lerberg

Lærerfri skole på Oddevall

Elevene på Oddevall skole fikk oppleve to litt annerledes skoledager, da foreldrene inntok lærerrollen.

Siri i sentrum

Er tradisjonell senterpartipolitikk bra for lierbonden, eller er det slik at landbruket i dag drives best av folk med røtter i næringspartiet Høyre? Før vi går videre: Bør Lier ha sitt eget kulturhus?

Fylkeskommunen raserer musikklinja.

Nedskjæringer på ST Hallvard videregående skole går spesielt utover musikklinja. Elever og lærere mener dette gjør at Lierelevene får et dårligere tilbud enn elever ved musikklinja ved andre skoler.

Thorvald Steen på Tranby

En forfatter for nesten alle alderstrinn

Steng biblioteket og bli med på kjøpefesten

Rådmannen har foreslått å legge ned Tranby bibliotek. Dermed mister kommunens tettest befolkede område bibliotekstilbudet i nærmiljøet. Dette vil i stor grad gå utover unge og eldre, og våre nye landsmenn som er flittige bibliotekskunder. Skolene på Tranby vil miste muligheten til å videreutvikle et kombinasjonsbibliotek på eget område. Forslaget har møtt massiv motstand blant folk på Høgda.

Best i test

Grei nok plan for Lierskolen, eller.....................?

Månedens blomst(er)

Turid Jørgensen Rivrud og Bent Bredesen fikk månedens blomst i februar.

Ny asfalt til skolestart

Men boligfeltet lar vente på seg og elevtallet ved Nordal skole synker og synker --

Biskopen besøkte Oddevall skole

Sjefen over alle sjefer mente en 2 klassing at biskopen var. Det var starten på en fint møte med elevene på småskoletrinnet og biskopen.

Langfredagstanker

Langfredag og nærmest innesnødd på det sentrale Østlandet. For to dager siden raket jeg plenen og drakk kaffe i solveggen. I dag fikk jeg ikke opp garasjedøra uten først å ha tatt noen durabelige tak med snøskuffa.

Lite penger til bøker neste skoleår?

Lite penger til bøker neste skoleår, fordi skolene må spare 1,2 millioner kroner.

Guttekonferansen- Pizzaboller på Guttekonferansen

Rektoren på Tranby Skole, Per Nordbø + noen få mannlige lærere, koser seg med pizzabollene elevene egentlig skulle få til lunch.

Kunsten på Høvik et skoleeksempel

- Å jobbe frem kunst i så fine lokaler er en fornøyelse, sier Bente Sommerfeldt-Colberg. Hun er den eneste liungen blant de seks kunstnerne som bidro til utsmykningen av Høvik skole.

Minst og best

Alle fjerdeklassinger ved Nordal skole svømmer 200 meter. Les mer om undervisningen i svømming ved lierskolene.

Forfatterne strømmer til Tranby

Nå var det Erna Osland som var innom, og Tranby bibliotek var vert.

Best til å bekjempe fattigdom

St Hallvard Videregående skole gikk av med en soleklar fylkesseier med gruppen "A.K.E. Improvement" i den landsomfattende skoleturneringen Utviklingsinvestoren

50 (per)cent - it’s good to slæp off

Ukas petit

Populær sommerutstilling

Mange skoleklasser ønsker å komme til Bygdetunet for å se sommerutstillingen ”Da klokka klang"

Stoppen skole

Mathias B. Dannevig tar opp et uteglemt poeng fra den pågående debatten om skoleutbyggingen på Høvik/Stoppen i dette leserinnlegget

Das Kapital

Ukas petit er skrevet av Thorvald Lerberg

- Valgfag: Velkommen tilbake!

Lier Senterparti vil at ungdomsskolene i bygda skal kunne tilby praktisk arbeidslivsfag for sine elever fra neste skoleår.

Burde et 2. fremmedspråk bli obligatorisk?

Kanskje er det skuffende for mange elever, lærere og foreldre i Lier at et 2. fremmedspråk på ungdomsskoletrinnet ikke blir obligatorisk. To av Liers ungdomskoler vi har vært i kontakt med, var nemlig godt forberedt på dette kunnskapsløftet.

Gilhusodden prosjektskole – behov for nytenkning.

Som rådgiver ved Tranby skole er Kjell Sørlien sterkt i mot at Gilhusodden legges ned sånn uten videre. - Behovet for en alternativ opplæringsarena er større enn noen gang, sier han

Best i landet

I hele høst har elever ved landets videregående skoler kjempet om ære og berømmelse i dataspillet og skoleturneringen "Utviklingsinvestoren"

Et sangerliv - ukas petit av Thorvald Lerberg

Medalje for 30 års innsats i Sylling sangkor

Frp-skolen

- Ettersom Frp hele tiden har sikret flertall for Lier Høyres budsjettforslag og handlingsprogram er innlegget her en sterk selvkritikk, skriver Arbeiderpartiets Bård E. Strand i sitt svar til Frp-ledelsen.

Skolestart

Ukens petit er skrevet av Toril Prytz Kverneng

Lierskolen – Per er dårlig til å lese og det er ordfører’n som har ansvaret!

Jeg deltok for et par uker siden på Skolepolitisk konferanse, i regi av KS (kommunesektorens interesse-og arbeidsgiverorganisasjon). Påstanden om Per, ”satt sc (...)

Merkevaren musikk

Onsdag og torsdag setter niendeklassingene på Lierbyen skole opp musikalen "Drømmen" i skolens gymsal

Askil Holm – Past and present

Askil Holm har gitt ut ei plate, han har skrevet musikk for flere filmer og TV. Nylig besøkte han ungdomsskolene i Lier, og tok med elevene på en reise fra Dylan til i dag. Han representerer Singer-Songwriter-tradisjonen, der artister fremfører egne tekster.

Lokalhistoria skal bli obligatorisk pensum

Nå må rektorene i Lierskolen sette lokalhistoria på dagsorden. Bygdetunet blir helt sentralt i arbeidet med å lære barn og unge om Lierbygda.

Gå til skolen-dagen 16. oktober

Gå til skolen-dagen 16. oktober 2008 Norges naturvernforbund ved barne- og ungdomsorganisasjonen "Miljøagentene" markerer den årlige "Gå til skolen-dagen" 16. (...)

Hvor går Lierskolen?

For mange år siden ble jeg innkalt til skolesjefen for å snakke om noe av ubehagelig art. Vi hadde ikke noe i mot hverandre, og det alt egentlig skulle dreie seg om ble snart skjøvet til side til fordel for en generell prat om Lierskolen.

Det gode forbildet

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, reporter i ukebladet Hjemmet

Det er vettet vi skal leve av

Liernett mottok for en tid siden et leserbrev som fattet redaksjonens interesse på en måte som gjorde at vi ønsket å gjøre leserne og oss selv bedre kjent med skriveren, liungen Knut Moen.

Ikke alene om ansvaret

Kommunalsjef Johanna Leirvik understreker overfor Liernett at 17-åringen ikke var alene om undervisningen i klassen

Om å spare seg til ruin

For en tid siden døde en venn av meg. Han var så til stede i mitt liv at da jeg helt til slutt sa: ”Vi snakkes,” visste jeg at den samtalen ville komme før eller siden.

Kulturhus nå

Lier trenger et kulturhus. Rådmannen har satt et slikt hus på agendaen. Men arbeidet med et kulturhus har alt vært i gang i to år. Kan vi stoppe nå?