Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Steng biblioteket og bli med på kjøpefesten

Rådmannen har foreslått å legge ned Tranby bibliotek. Dermed mister kommunens tettest befolkede område bibliotekstilbudet i nærmiljøet. Dette vil i stor grad gå utover unge og eldre, og våre nye landsmenn som er flittige bibliotekskunder. Skolene på Tranby vil miste muligheten til å videreutvikle et kombinasjonsbibliotek på eget område. Forslaget har møtt massiv motstand blant folk på Høgda.


Biblioteksekspertisen: Bibliotekar Jorunn Aasland og fullmektig Aina Feindt

En gang laget Henrik Wergeland et bibliotek for vanlige folk slik at også de ubemidlede skulle få innsyn i - og kunnskap om samfunnet. Det skulle gjøre folk mer i stand til å bestemme over seg selv og forandre det som var nødvendig å forandre. Wergeland var en god nordmann, og vi vil gjerne at det beste i oss skal være i slekt med han. Wergelands tanker er fortsatt et argument for å opprettholde et godt bibliotekesvesen i en kommune. Det skal bl.a. være et tilbud til alle som ikke har frynsegoder i form av gratis aviser, da gjerne Aftenposten og Dagens Næringsliv, pluss et par magasiner f. eks Kapital og Dine Penger. Fri Internett-bruk er gjerne med i en slik pakke.


Henry Haugsvær - en underskrift blant flere hundre.

Folkebiblioteket er en kunnskapsbase. Derfor trenger du ikke gå lenger enn til hylla med dagens aviser for å lese at den private sektor i Norge er rik og staten velbeslått, men det er en utstrakt offentlig fattigdom i dagens Norge. På biblioteket vil du også kunne lese hva som er ble gjort før for å få et samfunn i balanse. Og du trenger ikke søke blant eventyrsamlingene. Det er politiske prioriteringer som gjør at biblioteket på Tranby i rådmannens planer er skjøvet utfor stupet. Det er snakk om 400 000 kroner. Ideelt sett skal Tranby bibliotek betjene nesten halvparten av kommunens innbyggere. Tranby har mange brukere og utlånet har gått opp uten at det på langt nær er den eneste indikatoren på et biblioteks suksess.


Helga Nestander på over 80 er daglig kunde på biblioteket. Her leser hun aviser og koser seg sammen med jevnaldrende og skolebarn.

Tranby bibliotek er skolebibliotek for Tranby ungdomsskole, kommunens absolutt største, og fungerer også som et slikt for Halllingstad skole som ligger vegg i vegg. Dessuten er Liertun nærmeste nabo. Tranby senter har lite eller ingenting å by på, stedet er preget av for tidlig forfall med tomme forretningslokaler bak stygge fasader, 70 – tallsarkitektur som bringer tanken til det tidligere Øst-Tyskland. Biblioteket har vært en meningsfull varmestue med høy trivselsfaktor. Henry Haugsvær er fast bruker av biblioteket og skriver mer enn gjerne på listene som ligger ute på biblioteket under mottoet: La Tranby bibliotek leve. - Det er så jeg får lyst til å betale fra egen lomme, sier han sint og opprørt. Nå kan han bli tatt på ordet. Den offentlige skolen har satt døren på gløtt når det gjelder å kunne motta gaver fra privatpersoner - hva med å sponse en ekstra god pult til poden, eller en datamaskin som garantert vil gi han et forsprang. Vi har ingen særlig tradisjon her til lands for at samfunnstopper som er uvillige til å bidra til fellesskapet gjennom skatteseddelen, skal kunne markere seg ved å gi gaver til veldedige formål eller til øremerkete oppgaver i ei slunken kommunekasse. Nå kan det vel også hende at dannelsesnivået hos dagens nyrike er på et plan der det vil være mer naturlig å støtte fortsatt drift på Lyngåsbanen enn f. eks. eks Tranby bibliotek. La dette være bakgrunn for en hastesak som egentlig krever øyeblikkelig handling.


Ikke ta fra oss Biblioteket!

Det kan virke som om politikerne er ute etter å få bekreftet at det ikke fins alternativer til nedleggelse og vender det døve øret til alle andre enn rådmannen. Folk på Tranby er i mot nedleggelse. Skolen har en gullkantet avtale med folkebiblioteket som reforhandles hvert femte år. Det er ikke vanskelig å se hvem som ha størst fordel av den avtalen. Og det kan bli dyrt for skolen senere å måtte kjøpe biliotekstjenester. For i framtidas skole er det vel ingen som tror at biblioteket vil få mindre plass, skjønt hvem vet? Skoleledelsen sammen med ressurspersoner på biblioteket bør i hvert fall kunne gi nyttige råd i saken. Så bør det hentes erfaringer utenfra. Det drives mange gode kombinasjonsbibliotek ikke langt utenfor kommunegrensa. Kreativitet er viktig i nnsparingstider – og i denne saken, et reflektert syn på kultur. Tranby bibliotek kan bli det første kuttet i en rekke nedskjæringer innenfor kultursektoren. Ordfører Ulla Nævestad er ikke alene om å kalle kulturen limet i samfunnet. Når det ikke kleber, rakner det meste. Politikere etterlyser innspill utenfra. Betrakt gjerne dette som et slikt, og den politiker som vil tale bibliotekets sak, må bruke det for det det er verdt. Det er for lettvint å si at det ikke finnes penger, og det som sies i klartekst er ikke alltid riktig. I hvert fall bør politikere som tenker å følge rådmannen i bibliotekssaken, tenke seg godt om. Når Tranby bibliotek igjen står på sakslista, kan det hende de ikke er i salen og kan gjøre det godt igjen.


Med rullatoren helt inn

Bibliotek

Flere saker fra arkivet

Bibliotek får ny sjanse

Det avtroppende Kultur- oppvekst og undervisningsutvalget vedtok enstemmig å utsette saken om bibliotekstrukturen i Lier til behandlingen av budsjettet for 2008.

Legge ned Tranby bibliotek?

Rådmannen foreslår å legge ned Tranby bibliotek. Hva mener du?

Tranby bibliotek reddet

Formannskapet sa nei til rådmannens forslag om legge ned Tranby Bibliotek

Lier bibliotek 100 år

”Lier folkebibliothek” ble nemlig opprettet 9. desember 1909 etter beslutning i Lier herredsstyre.

Et lokalsamfunn i forvitring.

Tettstedet Tranby har en befolkningsandel på omlag en tredjedel av Lier kommunes befolkning. Ikke minst av den grunn burde Tranby-samfunnet ivaretas på beste måte. Særlig burde politikerne orientere seg i Tranby-regionen og være opptatt av det potensiale som er der. Imidlertid har ikke dette skjedd. Tranby har på ingen måte vært det satsingsområde det hadde fortjent å være.

Forfatterne strømmer til Tranby

Nå var det Erna Osland som var innom, og Tranby bibliotek var vert.

Glede på biblioteket

- Økningen på bibliotekbudsjettet gjør at vi både kan forbedre mediesamlingen og tilbudet til de yngste brukerne, sa en fornøyd Lasse Henscien til Liernett i ettermiddag

Hjemme hos Nygårdshaug

- Nå spørs det om det ikke er det nye biblioteket som overtar som det sosiale sentrum i Lier, skriver Aftenposten, som har vært på besøk hos Gert Nygårdshaug.

Fullt hus på biblioteket

Biblioteket i Lierbyen hadde sikret seg forfatteren Torill Brekke som foredragsholder på sesongens første kveldsarrangement. Det trakk innpå femti tilhørere.

Vigdis Hjorth tilbake på Tranby bibliotek.

For tre år siden gjestet hun biblioteket og begeistret både lærere og elever. Nå var det tid for å gjenta suksessen. Lektor Lars Kolle i samarbeid med David Rivelsrud og biblioteket gjorde som vanlig de nødvendige forberedelsene. Konferansier og underholdere ble plukket ut blant elevene. Dermed var alt klar for en populær forfatter med talent for skuespilleri.

Erten og Furten

Torunn Meyer (th) og Vivian Hein hadde et svært godt tak på sitt publikum på Lier bibliotek på lørdag.

Radiobrikker i utlånsbøkene

Denne uken tok hovedbiblioteket i Lierbyen i bruk en ny metode for utlånsregistrering, nemlig registrering ved hjelp av radiobrikker.

Skumringstime i biblioteket

Sagamystikken kom nær da Grete Bergersen leste fra Edda i skinnet fra levende lys.

Espen Haavardsholm på Tranby – revolusjonær med myke kanter

-Har noen av dere hørt om Espen Haavardsholm? Ingen? - Jo, var ikke det han forfatteren som var her på fredag? -Nei, vi har ikke lest noe av han Men han leste fra ei bok da han var her, Roger gul het den visst og dessuten fikk vi høre fra noen noveller.

Vil lære mer om data

I formiddag er en håndfull liunger samlet på Lier bibliotek. Fellesnevneren deres er at de er seniorer og at de vil lære mer om dingser og dupeditter.

1 million til kultur

Tirsdag ble rådmannens forslag om nedlegging av Tranby bliblotek avvist av kommunestyret, i går fikk hovedbiblioteket i Lierbyen påplusset budsjettet med 250 000 årlig for den nærmeste fireårsperioden.

Pilgrimsutstilling i biblioteket

Pilgrimsveien mellom Tønsberg og Trondheim går gjennom Lier.

Mer igjen for pengene.

Nå er det atter budsjettid og en anstrengt kommuneøkonomi skal igjen slankes. Det kuttes ikke lenger med ostehøvel, her må det sterkere lut til. Rådmannen er nå ute med et forslag som ikke er uventet, det er bare trist. Hvem er det som får svi i år?

Slutt på bjeffing i klasserommet?

Hunder uønsket på skolen og i barnehagen. Hva vil kommunen gjøre med kaniner på biblioteket?

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

Gert Nygårdshaug til Tranby bibliotek

Fredag 20. oktober blir det gjensyn med forfatteren Gert Nygårdshaug på Tranby bibliotek. Sist han var der på forfatterbesøk var 20. april 2000

”Never Change a Winning Team"?

Høyrepolitikeren Truls Moen har dermed forklart oss hvorfor vi skal stemme Høyre. Eller kanskje det var Ulla han mente?

Thorvald Steen på Tranby

En forfatter for nesten alle alderstrinn

Skumringstime i biblioteket

Mandag kveld dempes lysene i Lier bibliotek. Det er skumringstime i samarbeid med Foreningen Norden, og årets tema er Humor i Norden.

Om å spare i en tid da vi oppordres til å sløse.

Det kan ikke være lett å være lokalpolitiker i Lier om dagen. Folkets mest betrodde kvinner og menn står i spissen for en uvikling de er misfornøyd med, og de virker nærmest handlingslammet i forhold til å gjøre noe med den.

Tid for musikal på Tranby ungdomsskole

Den 4. april kom ungdommens kommunestyre fram til at Tranby ungdomsskole ville bli et bedre sted om 9. klassingene fikk lage musikal. En sum på 75.000 tusen ble denne dagen fordelt på alle skolene. I salen satt elever fra 6. og 9. klassene og representerte resten av elevmassen. Det meste gikk til håndfaste prosjekter som lydanlegg, lysanlegg og lignende som skulle høyne kvaliteten på de forskjellige skolene.

Å sette bo med mer

Avsluttende prosjekt på ungdomsskolen. Nå begynner livet - snart

Uenighet om finanisiering

Det avtroppende kommunestyret vedtok enstemmig å be rådmannen legge fram en sak om et kulturaktivitetshus i Lierbyen som innebærer en mulig OPS avtale, mens mindretallet, representert ved Jannicke Solheim, ønsket primært et rent kommunalt prosjekt.

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

Stemningsfullt på Nøste og Tranby

Elevene sang bidro til en fin stund da den store julegrana ble tent på Tranby Torg i kveld

Frykter en utsettelse

- Det var dette vi ønsket, sier lærerne Karin Selmer, Berit Marheim Abrahamsen og Marianne Berg og viser de planlagte tegningene for utbyggingen av Hegg skole. - Salen må ferdigstilles like raskt som skolen.

Den kulturelle skolesekken.

I ei tid der kultur og skole er utsatt for sparekniven, kommer ei gavepakke av de sjeldne. 180 millioner skal årlig brukes på å tilby landets grunnskoleelever et likt og godt kulturtilbud. Pengene er tenkt brukt til å gi elevene en kulturell identitet og et forhold til egne røtter.

Førjulskos på biblioteket

Hovedbiblioteket i Lierbyen byr både på figurteater og korpsmusikk på lørdag

Det ble Lier ILs kveld i Formannskapsmøtet torsdag

Lier IL stilte mannsterke på tilhørerbenken på torsdagens Formannskapsmøte i Lier Kommune. Alle gruppestyrer, samt Hovedstyret var representert og det ble spontan applaus da Ordfører Ulla Nævestad banket gjennom begge Lier ILs saker.

Det var bedre før

Kjartan Fløgstad på Tranby bibliotek. Liernett leste den sist boka hans, Grand Manila, før han kom

Våren kommer til Tranby

Det er både fuglesang og vårblomster på Tranby for tida. Men det aller kjæreste vårtegnet er at musikkorpsene begynner å røre på seg.

Åpent møte om skole.

Kultur, oppvekst og undervisningsutvalget i kommunen holdt åpent møte i aulaen på Sylling skole. Dette kunne ha blitt omtrent så kjedelig som det høres ut, men i stedet ble det ganske interessant.

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Kulturkutt!

For alle som har stått på for Kulturskolen de siste åra, må meldingen fra rådmannen være en skikkelig nedtur. Det tok lang tid å overbevise politikerne i Lier om nødvendigheten av Kulturskolen, og det skulle mye pedagogikk til for å få forklart støtteordninger, forbindelsen til staten og foreldrenes rolle.

Lokalhistoria skal bli obligatorisk pensum

Nå må rektorene i Lierskolen sette lokalhistoria på dagsorden. Bygdetunet blir helt sentralt i arbeidet med å lære barn og unge om Lierbygda.

Disiplin, respekt og tradisjoner

Femten år gamle Ramneet Kaur fra Punjab imponerte tranbylærere og kommunalsjef Kirsten Bøckmann

Alle veier fører til Tranby kirke

Skolene Hallingstad, Hennummarka og Nordal går i samme tog 17. mai, fra Hennummarka skole til Tranby kirke.

Kjersti Wold på Tranby

Niende november var forfatteren Kjersti Wold på Tranby bibliotek Der ble hun intervjuet av Kjersti Sofie Løvåsdal Halvorsen fra 9. klasse på Tranby ungdomsskole

Ukas petit er skrevet av Thorvald Lerberg

Takt og tone

Feil og fakta

- Den senere tids debatt og presseomtale vedrørende det planlagte kulturhuset i Lierbyen har brakt til torgs mye feilinformasjon og misforståelser, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Avholdt lærer slutter

Marit A. Myhre ønsker flere møteplasser i kommunen der flyktninger og liunger kan møtes

BLUESKONSERT!

“Tiger City Jukes”

Hva vil vi med kulturhus

Og hvem skal fortelle oss det?

Lierhallen - offentlig eller privat drift?

Kristelig Folkepartis gruppeleder, Brynhild Heimannn, gjør her rede for partiets syn på driften av Lierhallen.

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Trosset regn og holke ---

Lysene på på den praktfulle julegrana sviktet til og begynne med, men foreldre og unger balanserte på isen rundt juletreet på Tranby, akkompagnert av stemningsfulle toner fra Tranby skolemusikk

Lierbyen, et levende kommunesenter

Berit Dahl Soltvedt har oppskriften

Kurs i ledelse

Kjell Sørliens innlegg om skolen ga meg mangeslags tanker. Her en en

Barneteater i høstferien

Levende kultur for hele familien i nærmiljøet

22. mai i Pigbeatens tegn

Lørdag 22 mai besøker verdens nest største Pigbeat- Band Tranby. Stedet er Tranby Pub og bandet er The Mighty Humburgers. Bandet som har som hovedmål å gjøre denne verdens jammerdal til en vesentlig mye bedre plass å være. Det gjør de med litt skitten, rå, partyrock med masse humør og spilleglede., eller pigbeat som de kaller det.

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

Kulturkveld på Tranby skole

Hva skjer i skolen? Spørsmålet er alltid like aktuelt. Torsdag kveld kunne foreldre og andre interesserte på Tranby få komme innefor skoleporten og oppleve noe av det som foregår ved en av fylkets største ungdomsskoler.

Stedsutvikling i Lierbyen!

Tvilsomt om det planlagte kulturhuset vil gi Lierbyen en positiv stedsutvikling og at stedet dermed vil stige opp av asken som fuglen ”Fønix”.

Våg å satse på kultur i Lier

Rådmannsteamet i Lier kommune har planlagt hardhendte nedskjæringer i kommunens budsjett. Det ser ut til å gå særlig ut over kulturlivet. Kultursjef Ingeborg Rivelsrud har med denne bakgrunn kritisert de økonomiske rammevilkårene de sentrale myndighetene i Norge gir sine kommuner og hun har sluppet til i en stor artikkel i Drammens tidende. Dette har ikke gått upåaktet hen.

Åpent møte om integreringspolitikken

Torsdag hadde Lier Arbeiderparti inviterte til åpent møte om integreringspolitikken i kommunen på Voksenopplæringa i Lierbyen

Vi trenger deg!

Mange mennesker er i dag involvert i Liernett. Vi ønsker fortsatt å knytte til oss engasjerte sambygdinger - hva skal til for å få med deg?

Leder

Den kulturelle skolesekken

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

Grønne Lier

- der orkideer dør

Ikke tydelig nok

Vi var ikke tydelig nok, mener Anita Drevdal, førstekandidat og ordførerkanditat for Lier SV etter braknederlaget

Jul i Lierbyen

Stedet Gud glemte og handelsnæringa forlot.

Lierdagene er døde, lenge leve Lierdagene.

Lierdagene har funnet sin form, nå bør vi gjøre noe med innholdet

Fotoutstilling på biblioteket

Styve og Jacobsen med ny utstilling.

Pressemelding fra Utdanningsforbundet

GILHUSODDEN PROSJEKTSKOLE

Vis respekt - vær en lagspiller

Ukens petit er ved Rune T. Berg, Tranby

Det er vettet vi skal leve av

Liernett mottok for en tid siden et leserbrev som fattet redaksjonens interesse på en måte som gjorde at vi ønsket å gjøre leserne og oss selv bedre kjent med skriveren, liungen Knut Moen.

Rådmann og pedagog

Rådmannen går inn for 1-10 på Høvik og Stoppen

Meierigården i 2013?

I en pressemelding uttrykker Lier kulturråd sin bekymring for konsekvensene av en utsettelse.

Skoletullball

Det er med interesse jeg har fulgt debatten her på Liernett om de forsvunne bildene fra årets juleball på Tranby skole

Orgler i Lier

Menighetsrådet i Sylling ønsker seg helt nytt orgel i kirken og vil dermed følge rådene i Orgelplanen fra 1998.

Umulig å sammenlikne forskjellige kommuner

Dette skriver rådmannen som svar på oppslagene om hvor lite penger Lier bruker på pleie og omsorg pr. innbygger.

Privat kontra offentlige skoler

Det er et spørsmål som mange politikere stiller seg, skriver ukens petitskribent Bill Sandstrøm.

Pilotgalleriet med inspirerende utstilling på Tranby

Over en lav sko på Tranby. Skomaker ble ved din lest. Det var før det. Den som i dag satser på å livnære seg som skoreparatør, kan risikere å gå skoa av seg. Det er lenge siden halvsåling var en del av grunnskolens sløydpensum. Likevel lot niende klassingene ved Tranby seg inspirere av skoutstillingen og laget fottøy av alle slag som vel neppe noen gang får bein å gå på (med)

Stor konsert i Tranby kirke

Søndag holdt Hennummusikken sin tradisjonelle julekonsert i Tranby kirke. Det var forresten to stykker, og fulle hus begge gangene.

- Sikrer bevaring av nettavisen

Nasjonalbiblioteket tar vare på Liernett som kildemateriale for fremtidig forskning og dokumentasjon.

Musikkglede på biblioteket

Melodier som "Nede på stasjonen" og "Lady Madonna" ble fremført av unge musikkanter med både dyktighet og sjarme i formiddag --

Tenk nytt!

Det er langfredag, og vi lider. Ute er det ikke-vær. Et transparent skydekke sender et hvitt lys over grimete jorder. Det er en dag da værgudene ikke vil bidra med et stemningsløft. Det er dagen da Gud døde - i hvert fall for et par dager.

Siste sang på puben

- eller puben som nekter å dø.

Troen på enkeltmennesket.

Hun startet sin politiske karriere i Sandane Unge Høyre. Nå, nesten 40 år senere er hun Liers største kjendis. Troen på enkeltmennesket og personlig frihet under sosialt ansvar har vært ledesnorer i en lang politisk karriere. I dag er hun ordføreren som snakker med folk. Hun svarer på alle henvendelser og tar opp saker folk er opptatt av. Hun vant en knusende seier i det direkte ordførervalget i fjor. Lier-nett har intervjuet Ulla.

Lierdagene er i gang

Presis klokken 18.00 i dag, torsdag 26. mai, begynte Lierdagene 2011 med dans, konsert og kunstutstilling.

Underholdningsbehov

Ukens petit av Rune Elven

Demonstrerte for nytt kulturhus

Tranby Juniorkorps demonstrerte for nytt kulturhus utenfor kommunes møtelokaler

Lite penger til bøker neste skoleår?

Lite penger til bøker neste skoleår, fordi skolene må spare 1,2 millioner kroner.

Gilhusodden prosjektskole – behov for nytenkning.

Som rådgiver ved Tranby skole er Kjell Sørlien sterkt i mot at Gilhusodden legges ned sånn uten videre. - Behovet for en alternativ opplæringsarena er større enn noen gang, sier han

17. mai på Lierskogen

Folket på Lierskogen kunne ta i bruk sin nyoppussede kirke 17. mai

Den store loppehelgen på Tranby

Tranby skolekorps har loppemarked i Tranbyhallen lørdag og søndag.

Skolen og Bygdetunet

Om å lære av andre, eller slippe å finne opp kruttet på nytt

Livet i kulissene på 17. mai

Tranby skolekorps har som vanlig hatt en travel 17. mai, hvor de blant annet har vært innom fire forskjellige skoler.

Tinestafetten 2009

59 lag deltok i årets tinestafett i Sylling