Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 9ebf6a12f6409e2681ca2cca8450b929

Pressemelding fra Utdanningsforbundet

GILHUSODDEN PROSJEKTSKOLE

Gilhusodden prosjektskole må opprettholdes!! Lier har - som de fleste kommuner det er naturlig å sammenligne oss med - behov for et alternativt tilbud til ungdomsskoleelevene våre. Av våre til enhver tid ca 1000 elever på ungdomstrinnet vet vi at det er enkelte som har behov for tettere oppfølging og mindre forhold enn det vi kan tilby på de vanlige ungdomsskolene. Vi har brukt mye penger på skolebygg i Lier, men samtidig har voksentettheten i skolen gått vesentlig ned de siste årene. Jeg vil i denne forbindelse også minne om at ved rehabiliteringen av Tranby skole, var Liers politikere svært klare på at denne ikke skulle brukes til å fornye skolen ut fra dagens pedagogiske tanker - det var ikke Tranbys tur til dette enda! Skolen ble derfor bygget opp igjen etter tegningene fra 1977.

Prosjektgruppa som har vurdert dette, har konkludert med at prosjektskolen skal opprettholdes, og har pekt på både alternativ bruk og nye inntjeningsformer. Sparepotensialet ved nedlegging - 700 000 kr på årsbasis er jo også kun en dråpe i Lier kommunes totale budsjett.

Gjennom tjue år med Bilitt skole og Gilhusodden prosjektskole er det bygget opp mye fint utstyr som man verken har - eller har avsatt plass til på de enkelte ungdomsskolene.

Ordføreren påpekte i intervju med NRK Buskerud i dag at mange kommuner ikke har et slikt tilbud, og brukte det som begrunnelse for at vi kan greie oss uten det i Lier. Hvilke kommuner sammenlikner hun oss med? En rask telefonrunde klarlegger at flg. Buskerudkommuner har et alternativt tilbud på ungdomsskolenivå: Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Kongsberg og Ringerike.

Har vi råd til å nedlegge et slikt tilbud? Prosjektgruppa peker på hvilke kostnader som kan påløpe hvis alternativet til et vanlig tilbud i ungdomsskolen blir en institusjonsplass! Kan et alternativt opplegg a la Gilhusodden redde en ungdom fra dette, kan man neppe se 700 000 kr som en for storinvestering

Med vennlig hilsen Odd Christian Oulie leder

Forrige artikkel:FotoutstillingNeste artikkel:Lier-nett kommer til å forsvinne snart!
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode