Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Smuler til de gamle

Lier bruker bare en femtedel så mye penger på pleie og omsorg som de beste.

I dag kunne vi lese i Dagbladet hvor mye landets kommuner bruker på hver innbygger i pleie og omsorg. Lier kom ut som en av de dårligste - 90% av landets kommuner bruker mer pr. innbygger.

Lier bruker under en femtedel av det Kvæfjord kommune bruker. Dette er ikke sett i forhold til inntekter, men hele budsjettet delt på antall innbyggere. Lier kommer også ut dårligere enn verstingkommunen Nedre Eiker som er satt under statlig administrasjon, og naboen Drammen.

Dette kan naturligvis skyldes at Liunger er friskere enn folk i andre kommuner. En annen mulig forklaring er at man har færre hoder ansatt. Det er ikke til å stikke under en stol at lønn er den klart største utgiftsposten innen pleie og omsorg.

Vi kommer naturligvis til å avkreve politikerne forklaring på dette før valget. Benytt gjerne kommentarfeltet eller aktiv.liernett.no til å fortelle dem hva du mener om dette.

2 kommentarer

Fredag 10. august 2007 01:26: frustrert!
ikke noen overaskelse, lier kommune er sløve når det gjelder eldreomsorg! Og det er uaktuelt for dem å benytte seg av private sykehjem selv om det er mange i lier som trenger plasser. jeg er ikke sikker på om det er liunger som har blitt lagt inn på bad ect, på sykehjem rundt om kring, men herregud!!! nei vi overlever sikkert hvis dere satser litt mer på eldreomsorgen og litt mindre på kultur! når jeg leser i lierposten så er alt jeg ser kultur som er dratt igang av kommunen.. ikke at dette er negativt, men det går jo ann å kompansere litt!!! sånn som det er i dag så gruer jeg meg faktisk til å bli gammel, redd for å bli dement! må jeg da spare store summer allerede nå for å sikre meg at jeg får god pleie når jeg lever i mine siste år?
det er jo et stort skrik etter folk i eldre og omsorgssektoren, mange er ufaglærte, noe som også skremmer meg litt... men lærlinglønnen er mye dårligere enn det en som går kokkelære har! og den nye reformen "helsefagarbeider" som har erstattet hjelpepleieren har alt for lave læremål... dette har jo selvfølgelig ikke kommunen noe med, men klart at ikke folk vil utdanne seg og jobbe med dette når det får så mye negativ kritikk som det gjør!

kan hende jeg har misforstått hele artikkelen, men sånn føler jeg ihvertfall at det er ;)
Onsdag 15. august 2007 23:23: Truls
"frustrert" oppgir ikke alder. Tross det kan det fastslås at vedkommende har grunn til å grue seg til alderdommen, mer dess lavere alder nå, for effektiviseringsbølgen er tung og sen å snu, og de gamle som er på vei ut av mantallene vil forbli salderingspost. Men oppstillingen i Dagbladet, som bare gjengir kommunenes egne tall, kan gi grunnlag for et utall studier. De kan sorteres etter ordførers parti, etter beliggenhet i landet (påfallende mange nabokommuner ligger nær hverandre i forbruk til formålet), en kan også gå inn i tallene og finne en faktor for administrasjon i forhold til pleiepersonale, en kan sortere dem etter rådmannens alder og fysiske form, samt evne til å se seg selv som hjelpeløs, avhengig gammel. Politikerne må finne seg i å bli avkrevet svar på den lite flatterende 388-plassen blandt de 428 kommunene som har levert tall. Men politikerne vil vel avkreve rådmannen svar. Høk over høk.
En annen ting er å snu saken på hodet, fra omsorg til effektivisering I den konkuransegrenen vinner den med lavest forbruk, og da ligger plutselig Lier på 40-plass, med muligheter for å avansere, og knipe oss under naboen Røyken og byene Bodø og Grimstad.

Flere saker fra arkivet

Umulig å sammenlikne forskjellige kommuner

Dette skriver rådmannen som svar på oppslagene om hvor lite penger Lier bruker på pleie og omsorg pr. innbygger.

Pleie og omsorg under landsgjennomsnittet

Ved 6 av 9 pleie- og omsorgsvirksomheter i Lier ligger tilfredsheten under landsgjennomsnittet. Nøstehagen bo- og omsorgssenter (bildet) ligger på landsgjennomsnittet. Bare to av de ni målte virksomhetene ligger over.

36 kroner fra hver liung til Flyktninghjelpen

Bøssebærerne for årets TV-aksjon har vendt hjem og resultatet for årets innsamling er klar.

Rådmannen nedstemt

Politikerne kutter i skole, pleie og omsorg – men mindre enn rådmannen foreslo.

SUTRETE

Jeg leste det innslaget i Lierposten for en stund siden, hvor ordfører Justad klager over at hun tjener for lite.

Full barnehagedekning til jul?

Full barnehagedekning i Lier innen desember

Halvannen milliard fra liungene

Skatteoppgjøret viser 1 480 064 018 kroner til felleskassa

Gode tall for Liernett

Nærmere 7000 mennesker var innom Liernett i august

Lier nesten på topp

Elevene fra Bærum fikk flest poeng med seg fra ungdomsskolen i fjor. Elevene fra Lier kommer rett bak, men må se seg slått av elevene fra nabokommunen Hole.

- God omsorg - uavhengig av hvem som tilbyr

Venstres ordførerkanidat Nina Johnsen deler Venstres tanker om omsorg i dette leserinnlegget.

Åpent brev til kommmunestyrerepresentantene

Over hele landet sitter kommunestyrerepresentanter og fortviler over manglende innsikt i økonomi og kommunalforvaltning. Det er ikke uten grunn at et eget kapittel i faget kommunalforvaltning er kalt rådmannsvelde. De færreste politikere har hverken studert økonomi eller kommunalforvaltning. Man skal ha stor respekt for disse amatører som bruker sin fritid til å gi seg i kast med dette i demokratiets tjeneste.

Tøffest krav på forvaltning

Liernett bringer her endringer i omstillingskravene som ble gjort i Kommunestyret på tirsdag

Mindre utslipp i Lier

Lier er en av seks kommuner i Buskerud som har redusert utslipp av klimagasser fra 1991 til 2005

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

En ny opplevelse

- Jeg har i alle år vært en aktiv bruker av Finnemarka, forteller Turi Andersen i Kanada i Lier og som gleder seg over stadig nye erfaringer med nye sider av friluftslivet ---

Synkende oppslutning om TV-aksjonen

Liungene ga hårfint mer enn drammenserne, men tallene fra Lier og Drammen er ikke særlig imponerende. Er vi blitt gjerrige?

Tjener Ulla for lite?

Ulla tjener mindre enn sine mannlige kolleger og mindre enn den mannlige Rådmannen i Lier kommune.

Flere konkurser i Lier

Fersk oversikt over konkurshyppigheten i Norge viser at Lier kommer klart dårligst ut

Fraværende folkevalgte?

Lokalpolitikernes sviktende engasjement kan ha forståelig årsak.

Det går alltid en gressklipper

En av fordelene med å bo på landet er stillheten.

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

Den redaksjonelle linje

Svar på Sagvoldens innlegg om Liernett.

Kulturregnskap

Hva koster kulturen oss, og hva bruker vi pengene til?

Negativ til bygging av kulturhus nå

Kirsti Marie Lager Lyngås (Sp) skriver at regnestykket ikke går opp i sitt leserinnlegg.

Månedens kommune i august?

Drammen kommune var Månedens kommune i august, men nå har Rådet for Drammensregionen gått tom for kommuner!

Dansegalla for psykisk utviklingshemmede

Psykisk utviklingshemmede trenger flere sosiale arenaer hvor de kan møte likesinnede.

130 syke hver dag

Brynhild Heitmann, Krf s ordførerkandidat, gjør rede for bakgrunnen for vedtaket om å sette i gang det ettårige prosjektet for å redusere fraværet blant kommunens ansatte.

God valgdeltakelse i Lier

Fremmøtet under valget i Lier var høyere enn både Buskerud og resten av landet

Noen er født heldige.

Her om dagen hadde jeg flaks. Telefonen ringte og en stemme i den andre enden fortalte meg at jeg hadde vunnet. Endelig var det min tur!

Pass opp for banksvindel!

I morgentimene i dag har mange trolig fått en falsk melding om suspendert minibankkort og manglende tilgang til nettbank.

Svømmeskolen rammes

Det vil bli konsekvensen for 130 barn når Lierhallen i høst stenges på søndager.

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Tid for vareopptelling

Blir mottakere av helse- og sosialtjenester registrert som hyllevare?

Feil og fakta

- Den senere tids debatt og presseomtale vedrørende det planlagte kulturhuset i Lierbyen har brakt til torgs mye feilinformasjon og misforståelser, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Reis smartere, men hvordan?

Det er prisverdig at Buskerudbyen forsøker å forbedre kollektivtrafikken, men det er meningsløst å bruke hundretusener på reklamekampanjer som skaper inntrykk av at forbedringene allerede er på plass og at det nå er opp til de reisende å skjerpe seg.

Tunge dager i Liungen

Inntektene fantes ikke – nå kommer regninga.

23 000 kroner til Haiti

Formannskapet bevilget torsdag enstemmig kr 1 pr innbygger til Lier Røde Kors` innsamlingsaksjon.

Norges mest beskjedne kommunestyre?

Det er neppe noen annen kommune der de folkevalgte og lokaldemokratiet har en så bortgjemt plass på de kommunale nettsidene.

Mer samarbeid med SV og AP?

Varaordfører Trond Johansen mener at Krf bør samarbeide mer med venstresida om flyktninge- og ruspolitikk i Lier

Målemetodene på Liernett

Det finnes flere metoder for å måle trafikken på Liernett

Aktiv Liernett? For hvem?

Liernett har lansert en helt ny tjeneste som gjør deg til nettjournalist

Oppvokst med islandshester

Sara Ingeborg Linstedt er 13 år og har vært i sadelen siden hun var fem år --

Ønsket utvikling av Grønne Lier

Innlegg fra Senterpartiets Kirsti Marie Lager Lyngås

Vil nekte ansatte å røyke

Lier kommune vil ikke lenger betale folk for unnasluntring.

- Høyre er garantisten mot eiendomskatt i Lier

Kommunal eiendomsskatt vil ikke bli innført, hvis velgerne fornyer Høyres mandat til å styre kommunen de neste fire årene, skriver Ryno Andersen, Lier Høyres leder.

Ulike reaksjoner

Liernett har mottatt ulike kommentarer fra politikere etter at Sylling IF, ved jenter 11, tok opp spørsmålet vedrørende høye utleiepriser av Syllinghallen (på bildet) --

Aktiv Liernett? For hvem?

Halvannet år etter at Liernett la planene for egne bloggsider for privatpersoner, organisasjoner og politiske partier, er Aktiv Liernett ferdig. Aktiv Liernett (...)

Dette avgjør kommunestyret

Liernett styrker lokaldemokratiet ved å forenkle tilgangen til sakene kommunestyret behandler.

Har du ski du ikke bruker?

Lier Flyktning- og voksenopplæringssenter har obligatoriske trimaktiviteter fire dager i uka. Men de har små muligheter til å gi deltakerne grunnleggende skiferdigheter, på grunn av manglende skiutstyr.

Artikkelkommentarer på Liernett

Informasjon om endret praksis og krav om innlogging for å kommentere enkelte artikler

Lesertall for Liernett

Hvor mange leste egentlig Liernett i 2007?

Brannbiler i Drammen

VG har satt fokus på standarden på brannbiler og bredskap i Norge i dag. Og det er ille.

Delefurua

Ukas kulturminnepost står på grensen mellom Asker, Lier og Røyken.

Nå skjer det endelig noe!

Etter mye om og men, er ”nye” Lier-nett på nett. Den nye versjonen er fortsatt litt ”under konstruksjon”, men vil ganske snart fungere som normalt.

Flere lærere og bedre eldrepolitikk

- Det mener jeg er en av de viktigste sakene ved årets valg, sier Tonje Evju, leder av Lier Arbeiderparti.

Liernett - Trenger vi ei internettavis i Lier?

En vårdag for et halvt år siden lanserte min gode venn Thorvald Lerberg en ide om å starte lokalavis på Internett.

Lier Høyre: Lokaldemokratiet under press

- Lokaldemokratiet må styrkes og statens makt over kommunene må reduseres, mener Lier Høyres leder, Ryno Andersen.

Pressemelding fra Utdanningsforbundet

GILHUSODDEN PROSJEKTSKOLE

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

- Hesten er en stor ressurs

Hesten er kanskje en større ressurs enn mange vet, skriver Kirsti Marie Lager Lyngås (Sp) i dette innlegget.

Timeout og ettertanke

Ukens petit er ved Rune T. Berg, Tranby

OL i Rio er målet

De olympiske lekene i London kommer for tidlig for 20-årige Mari Bergum Berget fra Oddevall i Lier. Liernett arrangerte et møte mellom henne og "gamletreneren" Per Lasse Tronslien i forbindelse med NM i sandvolleyball i Lier og Drammen i helga.

Kommunen hjelper også ofrene

Liungene støtter ikke bare via Røde Kors sine bøssebærere, men det blir høyst sannsynlig også bevilget et beløp av kommunale midler i morgen.

Glade for lite snø

Etter å ha overskredet budsjettet for brøyting i fjor, sparer Lier kommune store beløp på en snøfattig vinter i år

Hva mener egentlig politikerne i Lier?

Snart er det valg, og vi i Lier-nett ville finne ut hva listekandidatene i de forskjellige politiske partiene mener nå like før valget. Vi tok på oss vanlige klær og forsøkte å finne ut hva de som står på stand mener om saker og ting i bygda. Det fine med denne tilnærmingen til politikken, er at man kommer litt under huden på dem som de neste 4 åra skal bedrive styre og stell. Vi hadde lest valgmaterialet, men fant mange brosjyrer prangende og vage. Vi ville ikke vite noe om politisk idehistorie - vi ønsket å finne ut hva de konkret sto for her og nå.

Dyr mat og dårlig utvalg

Avisene skriver at nordmenn burde klage litt mer. Klage eller kjenne oss litt takknemlige? Vi tjener mest og bruker minst på mat, understreker ukens petiskribent Elin Fauske.

Mer igjen for pengene.

Nå er det atter budsjettid og en anstrengt kommuneøkonomi skal igjen slankes. Det kuttes ikke lenger med ostehøvel, her må det sterkere lut til. Rådmannen er nå ute med et forslag som ikke er uventet, det er bare trist. Hvem er det som får svi i år?

Fisken biter når isen går.

Når isen går på skauen er det godt fiske sies det. Dette er uvant kost for en forhenværende fjellbonde. Der jeg kommer fra heter det at man skal vente til vannstanden i elvene synker. Helt siden jeg flyttet til Lier har jeg vært ute og fisket i iskanten, og resultatene er over all forventning.

En lyttende pådriver

Leder av Lier kulturhus, Leif Vinge, synes at gårdagens informasjonsmøte fikk belyst enda flere positive sider ved et kulturhus i Lierbyen.

Liers ukjente gode hjelpere

Men hva i all verden er det egentlig Gunnar Nummedal, Harald Økern og Kåre Lohne driver med?

Mer sambruk

- Det er plass til både publikummere og svømmeklubben enda flere timer i uken, uttaler Tor B. Heiberg, leder i klubben.

- Brudd i sju bedrifter

Det er resultatet etter at LO s sommerpatrulje har besøkt 29 bedrifter i Hurum, Røyken og Lier.

En seier for Fjordbyene Lier og Drammen

Lier og Drammen Venstre ser med glede at SFT har gitt klarsignal for starten av en av Norges største miljøoppryddinger.

Slik bruker fornuftige Tranbylærere sommerferien...

.

Hjelp! Hva skal jeg bli?

Det vanskelige valget

Pappas datter - bloggeren fra Sylling

Liernett har møtt Ida Pettersen (17), jenta bak en av Liers mest leste blogger.

Sommer på nettet

All erfaring viser at folk bruker Internett mindre i ferien. Dette har kanskje sammenheng med at det blir lagt ut mindre stoff, men fortvil ikke. Lier-nett kommer til å oppdateres i hele sommer, om enn ikke så ofte som vanlig..

Berit Dahl Soltvedt, et åndelig og kulturelt kraftfelt i Lier

Antakelig er det ingen liung som har så stor kjennskap til St. Hallvard som Berit Dahl Solrtvedt

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

Kalenderforvirringen oppklart

Leseren som påpekte at Lier kommune henviste til en utdatert kulturkalender, viste seg å ha rett

Ja eller nei til Liertoppen?

Det ser ut til at Liernetts lesere har et klart svar på spørsmålet

- Opplevd sjikane flere ganger

Flere politikere har opplevd å bli hetset på det groveste på internett. Ordfører Ulla Nævestad sier at hun har opplevd sjikane flere ganger.

Alternativ transport

Verken klimakrise eller finanskrise ser ut til å påvirke Lier kommune, der medarbeiderne med få unntak fyller opp parkeringsplassene og få ansatte benytter seg av kollektiv transport --

Hvem mottar drømmestipendet i Buskerud?

5. juni vil 100 barn og unge få hver sin sjekk på 10.000 kroner. Noen av disse talentene vil være fra Buskerud.

Barnas stasjon i Drammen i 2011?

I sitt innlegg skriver Brynhild Heitmann (KrF) om forbud mot alkoholreklame og hjelpetiltak for barn i alderen 1-6 år.

Liernett, avisen for deg som bor i Lier

En drøm har gått i oppfyllelse

Hvor er makta?

Dette spørsmålet stiller ukens petitskribent, Tonje Evju, som selv er lokalpolitiker.

Om penger og omsorg og politiske løfter

Høyere skatteinntekter og lavere renter gjør at Lier Arbeiderparti mener det bør åpnes for å øke rammene, hevder gruppeleder Bård E. Strand

Jostein Hoset: Valgets kval

- Etter fire år i kommunestyret har jeg lært mye og fått mulighet til å se politikkens sanne ansikt fra innsiden. Et hav av dilemmaer. Konklusjonen er at lokalpolitikk er og blir realpolitikk avhengig av mennesker som har tid, vil og kan.

Hva er vitsen med et lokalt e-verk?

I følge gamle tradisjoner, så skal enhver kommune i Norge ha sitt lokale e-verk, som har til oppgave og skaffe innbyggerne strøm. Men etter at det ble åpnet for fri konkurranse på dette markedet i 1991, så har mange kommuner solgt unna sitt lokale e-verk. Etter det jeg kjenner til, så er visst Lier E-verk ikke av de tøffeste når det gjelder pris på strøm til innbyggerne, tvert om så ligger de i klassen for de rimeligste. Og dette er bra.

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

Høstet gode erfaringer

Sindre Jansson Haverstad kunne ikke selv delta på grunn av en forkjølelse, men er godt fornøyd med gjennomføringa av Lierbygda o-lags første norgescup i skiorientering.

Over en milliard i gjeld

Rådmann Hans-Petter Christensen (bildet) og politikerne har noe å gruble over når Lier kommunes gjeld vil øke betydelig de neste to år

En fornøyd gruppeleder

- Lier Høyre er svært tilfreds med helheten i budsjettet, sier Søren Falch Zapffe til Liernett

Direktevalg i Lier igjen

Kommunevalget 2007 blir tredje gang det avholdes forsøk med direktevalg ved lokalvalgene, og Lier er igjen valgt ut som forsøkskommune