Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Berit Dahl Soltvedt, et åndelig og kulturelt kraftfelt i Lier

Antakelig er det ingen liung som har så stor kjennskap til St. Hallvard som Berit Dahl Solrtvedt

 
Med både pensel og penn har hun gjort oss mer fortrolige med gutten som er vår egen helgen på hjemmeplanet.

Knapt noen liung har skrevet så mye om de farene som truer vår eksistens, og heller ingen andre jeg kjenner har gitt oss oppskriften på hvordan vi skal kunne komme ut av krisen som truer.

Hun bruker hele seg og samler viten fra nærmest fra alle steder til å underbygge sin teori om at vi er på ville veier, og at det er på høy tid å vende om. Vi må gjennom en åndelig renessanse, vi må som mennesker finne fram til vår tiltenkte plass i skaperverket.

Det er kraft og vitalitet i det hun gjør, og hun har et brennende ønske om å formidle en  sannhet som i store trekk har sin forankring i førindustriell tid. Store ord, men Berit har aldri vært beskjeden når det gjelder det hun tror på. Og hun henter belegg for sin viten både fra vitenskap og mer åndelige sfærer.

Hun har enorm arbeidskapasitet, og har produsert et imponerende antall malerier og også forfattet bøker og litterære skrifter, som hun selv ha illustrert.
Alt fra tidlig lørdag morgen var hun på plass i lokalet på Stasjonstorget der hun hadde utstilling, presenterte bøker, holdt foredrag og var gjerne med i diskusjoner med besøkende som kunne stille seg noe undrende til det som ble presentert.

Denne gangen viste hun også fram en vandreutstilling som hun håper vil fatte interesse spesielt blant skoler.Hun kommer  gjerne  selv og gir nærmere forklaring på det som stilles ut.  Utstillingen ble første gang vist i Kirkens bymisjon i Drammen i april 2008.

Nå er det meningen å tilby den til alle som er interesserte i å ta utfordringen i den tiden vi lever i på alvor. Det haster med å begynne en snuoperasjon.

Dermed er utfordringen gått til skoler Kulturkontor og foreninger. Få den inn på aktivitetsplanen fortest mulig og vær med på å legge til rette for at flest mulig får kjennskap til Berits spennende verden.

Utstillingen er også interaktiv. og folk oppfordres til å komme med egne forslag, og unge innbys dessuten til å være med på et fellesprosjekt som vil kunne publiseres. Alt er kostnadsfritt, ettersom hun har fått sin borgerlønn i form av pensjonen -  som hun sier.

Les også: http://kjernehuset.no/frontpage.asp

1 kommentar

Søndag 12. oktober 2008 19:18: Liung
Det var mye bra fra mange deltagere i årets kulturnattarrangementer, men Berit Dahl Soltvedts tankevekkende utstilling var nok det mest seriøse og gjennomarbeidede innslaget.

Berits utstilling krevde både tid og oppmerksomhet, og mange poenger gikk kanskje derfor hus forbi i denne omgang. La oss håpe på nye muligheter, enten på nett eller som en ny utstilling.

Flere saker fra arkivet

Kunstutstilling med hobbykunstnere

Lørdag og søndag fyller lokale utstillere fire etasjer i Frogner menighetshus med egenproduserte kunstverk.

Lierbyen, et levende kommunesenter

Berit Dahl Soltvedt har oppskriften

Kan utviklingen endres?

- Vi lever i en verden som er i ferd med å nå vekstens grenser. Er det noe alternativ? Professor Ove Jakobsen har svaret, sier Grønn gruppe i Lier og inviterer til seminar i morgen.

Berit – den utrettelige

Berit Dahl Soltvedt stiller opp når hun kan, og det er ofte. Denne helgen sitter hun i Frogner menighetshus med ny bok på bordet og ”tegneserie” på veggen.

Maleriutstilling i Lier kunstforening

Kunstneren Berit Myrvold stiller ut malerier i Lier kunstforening. Myrvold er født i 1952, og har hatt en rekke utstillinger de siste 25 årene. Hun er bosatt på Nøste, og stiller ut på hjemmebane.

Utsikten barnehage stiller ut

Fredag og lørdag er det stor salgsutstilling

Kunstopplevelser på sensommeren

Blant de 112 kunstnerne fra hele Vestregionen er seks lokale kunstnere kommet gjennom nåløyet til "Kunst rett Vest 2008"

Global konsumentkultur ødeleggger

- Vi er glade for at vi har fått en internasjonal kjent miljøekspert, Helena Nordberg-Hodge (på bildet), til å holde foredrag og vise film hun har laget, sier Janicke Karin Solheim i Drammen kvinnesaksforening.

”Da klokka klang”

Sommerutstillingen er et samarbeid mellom Lier Bygdetun, Lier Historielag og Lier kommune, kulturkontoret. Den skal gi et bilde av Lierskolens utvikling og historie gjennom 200 år

Opplev Berit Ås!

Torsdag 25. september kommer den 80 år gamle kvinnesaksforkjemperen og den første kvinnelige partileder til Papirbredden i Drammen

Det handler om kommunikasjon

Sosionom Petra Røisi har i flere år arbeidet med barn og unge, særlig i skolen. Hun er opptatt av at flest mulig skal utstyres med best mulig verktøy til å takle en ofte vanskelig tilværelse.

Den gode skoletimen

Mediene renner over av elendighetsbeskrivelser av den norske skolehverdagen. Derfor er det hyggelig for oss i Liernett å kunne være litt motstrøms og rapportere fra den gode skoletimen på Tranby, der trivselsfaktoren både blant elever og lærer var god og læringsutbyttet likeså.

To pilegrimsguider

To bøker til bruk for pilegrimsreiser i nærmiljøet

Kunst med et budskap

”Det ravnene så” Billedkunstneren Per Kr. Strand har i Galleri fjøset reist en nidstang mot rasisters og nazisters misbruk av norrøne symboler

Ekte liung?

- Mangfold og myter. Årets sommerutstilling på Lier Bygdetun åpner 22. juni

Å skyte spurv med kanon

Å bli fortalt at man er dum pga noe man har skrevet i avisen, kan skape irrasjonelle følelser i et menneske.

Mangfoldsåret på Bygdetunet

Søndag åpner Bygdetunet grinda for sommerens utstillng som skal sette søkelyset på det kulturelle mangfoldet i bygda

Jul på stasjonen

I snart ti år har Bente Skiaker drevet butikk ”Lille stasjon” i Lierbyen. Butikken har vært et ressurssenter for alle håndarbeidsfrelste som gjerne vil ha gode ideer, gode materialer og et nødvendig puff for å gjøre noe håndfast ut av en ide.

Alltid noe nytt på stasjonstorget

Noen lørdager bobler det av liv i den ellers sommerstille Lierbyen

Mangfold for de få

I går var jeg på Bygdetunet. Der skulle det være slåttedag med rømmegrøt. Jeg forstår at regnværet gjorde det vanskelig å slå noe som helst. Langorva beit dårlig i det seige graset, og det ble bestemt å utsette slåtten ei uke. Men rømmegrøt var det, kaffe og vafler og ikke minst kunne besøkende løse billett og se sommerutstillingen.

Sigbjørn Haraldsen på Galleri Perrongen

Bortsett fra enkelte avstikkere har han holdt seg i Lier.

En gave til Lier og liungene

Tirsdag lanserte John Willy Jacobsen den nye boka si på en pressekonferanse på Haugestad i Lierbyen

Julemarked med forbedringspotensiale

Et godt julemarked er gjerne resultatet av en lang tradisjon der form og innhold er bygd opp gjennom mange år. De som har erfaring med julemarkeder i Tyskland og Østerrike, vil se at ansvarlige for julemarkedet på Stasjonstorget har noe å lære av våre europeiske søstrer.

Ukas petit er skrevet av Thorvald Lerberg

Takt og tone

Impuls, ny gratisavis i Lier

Men også i Røyken, Drammen og Asker. Avisen har et opplag på 50 000.

Hva er galt med Drammen?

Drammens ufortjente mindreverdighets kompleks gir seg rare utslag, hevder Knut A. Andersen, som nå setter søkelyset på Buskeruds hovedstad

Forfatterbesøk på Tranby skole

Intervju med forfatteren Pål Gerhard Olsen

Stor oppslutning om Kulturminnedagen

Uværsskyene trakk seg til side og søndagen ble en varm solskinnsdag. Det var bare en av årsakene til at årets kulturminnedag på Lier bygdetun ble svært godt besøkt.

Kunstnerisk ungdom fra Lier

Under årets UKM i Lier var det rekordmange deltakere innenfor kunst.

Pilgrimsherberge i Lier

Også pilegrimer trenger søvn og hvile

Når natur møter kultur

Stein Styve og Erik Jacobsen med fotoutstilling

To gebyrer og to forelegg

Det var fasiten etter at politibetjent Arvid Dahl og hans kolleger i dag tidlig hadde kontrollert sikkerhetsutstyr for barn i bilene på vei inn til Høvik skole.

Herren er allestedsnærværende

Vi må prioritere.

Betraktninger over ei bok jeg ikke har lest

18- årig sambygding med i utryddelseskrig

Bokmarkedet

Noen fotnoter

Blir du med fra start?

Vil du være med fra starten på reisen gjennom Lier i kulturnatten, må du møte opp på Gamle Stasjon ----

Prisvinnner med stort samfunnsengasjement

Torsdag mottok Andreas Hørthe kulturprisen på Haugestad

Grønne Lier

- der orkideer dør

Seks Lierkunstnere med i ”kunst rett vest”

Liernett besøkte en av dem.

Søndag er Bygdetundag

Utstillingen "Busser og biler i Lier fra 1900" vises nå på Bygdetunet. Den er bare en av grunnene til at Bygdetunet er vel verdt et besøk nå på sommerstid.

Lars Kolle

Dugnadsarbeider på bokmessa i Lierbyen, stedet der livsvisdommen går til spottpris.

Julegleder på Perrongen

Lier Kunstforening med mangfoldig salgsutstilling i Galleri Perrongen i Lierbyen

Ga bort samlingen

Arne Kristoffer Karlsen har gjennom mange år samlet gjenstander, bilder, papirer og kart relatert til Lierbanen. Som sønn av Kristoffer Karlsen har han nærmest omgitt seg med samferdselshistorie. Lier Historielag bør ha all grunn til å være fornøyd med utstillingen og søndagens store oppslutning.

Åpent møte om skole.

Kultur, oppvekst og undervisningsutvalget i kommunen holdt åpent møte i aulaen på Sylling skole. Dette kunne ha blitt omtrent så kjedelig som det høres ut, men i stedet ble det ganske interessant.

Skal finne den beste plassen i verden

Statens pris for attraktivt sted er på hele 250.000 kroner og skal deles ut for første gang i 2012.

Med hjertet fylt av velkommen

Det var sånn vi følte det, vi som var til stede, da Ole Johan Stokstad ble innsatt som ny sogneprest i Sjåstad og Sylling i dag.

Stiftelsen Frogner Menighetshus arrangerer bokmarked for sjuende gang

Inntekten fra markedet er med på å nedbetale gjelda til et av bygdas viktigste hus

Vi trenger deg!

Mange mennesker er i dag involvert i Liernett. Vi ønsker fortsatt å knytte til oss engasjerte sambygdinger - hva skal til for å få med deg?

En politiker blir til

Man kan tenke seg en person, mann eller kvinne, spiller ingen rolle, som er samfunnsengasjert, og vil gjerne være med på å gjøre vårt samfunn bedre.

Miljøvei i Lier

På en slik vei bør myke trafikanter kunne selge miljøkvoter til staten.

Boksalg og leseglede

Elevrådet på Heia skole ønsket å tjene penger, men ønsket samtidig å gjøre noe for skolens elever. Emilie og Teoline solgte bøker til 1. trinn.

Lev med og i tiden

Ukens petit er ved Rune T. Berg

Populær sommerutstilling

Mange skoleklasser ønsker å komme til Bygdetunet for å se sommerutstillingen ”Da klokka klang"

Weben er barnas naturlige arena

Nå vil Fride Kramer at de skal bruke den på egne premisser

Pilgrimsutstilling i biblioteket

Pilgrimsveien mellom Tønsberg og Trondheim går gjennom Lier.

Om å spare seg til ruin

For en tid siden døde en venn av meg. Han var så til stede i mitt liv at da jeg helt til slutt sa: ”Vi snakkes,” visste jeg at den samtalen ville komme før eller siden.

Kulturhus NÅ!

Møtet om Kulturhuset har alt ført til debatt på kommentarfeltet i avisa.

Sommer 6

Seks av i alt sju

Kulturen, ei vekstnæring i hele regionen

Kommentar til redaktør Geir Arne Bores leder i søndagsutgaven av Drammens Tidende.

Forsiktig åpning på bygdetunet

Søndag 20. juni blir det offisiell åpning av historielagets sommerutstilling på bygdetunet.

Med bibler til Liertoppen

Kirken i Lier stilte lørdag på Liertoppen for å presentere den flunkende nye oversettelsen av verdens mest solgte bok. Fra venstre sogneprest Solveig Aass Kristiansen og sogneprest Berit Basmo Kvidaland.

Intervju med Thorvald Steen

Skrevet av Kjersti Sofie Halvorsen Løvåsdal 9. klasse Tranby skole

Lopper trekker mye folk

Åse Bautz lo godt av et muntert krus på det godt besøkte loppemarkedet i Frogner menighetshus i helgen. Fullt så hjertelig lo neppe de som hadde oversett parkeringsforbudet i Heggveien.

- Den mest kjente av dem er uten tvil Hans Chr. Heg

Hvorfor har ikke flere fått med seg betydningen til Hans Chr. Heg, den liungen som sammen med Sankt Hallvard trolig er den best kjente utenfor kommunen?

Liung viste vei til fotomotiver

Da en fotobutikk i Drammen arrangerte byvandring for over femti ivrige fotografer i formiddag, var det en liung som viste vei gjennom byen.

Hillary Clinton ville se liungen

Utenriksminister Hillary Clinton tok fatt i ordfører Fabian Stangs kjede og ville vite mer om hovedpersonen.

Vil du også være en lytter? Prøv Kirkens SOS.

”Og det som tiltaler meg aller mest med Kirkens SOS-telefon, er at den bemannes av vanlige menn og kvinner som sitter der og gjør så godt de kan. Gratis, på sin egen fritid.” Ingvar Ambjørnsen om Kirkens SOS.

MayGunn Riis i Galleri Perrongen

Med adresse i Lier, atelier i Asker og med skarpt blikk for Svalbadrnaturen.

Tanker ved sommerens slutt

Ukas petit er skrevet av Rune T. Berg

St. Hallvard spillet - mer enn bare spill

Nytt manus er skrevet, og prøvene er i gang til årets forestilling. Denne gang er stykket ført i pennen av Håvard Rype, Lier kulturkontor, og har fått navnet ”Ikke en spurv til jorden”.

Veien til lykkelandet går via Gamle Lier stasjon

På Per Kristian Strands nyåpnede utstilling i Galleri Perrongen kan kunstinteresserte velge mellom 31 malerier, akvareller og monotypier.

Rammer de svake

Representanter for både Helseportslaget og Bechterewforeningen er fortørnet over forslaget om å stenge svømmehallen i helgene.

De vanskelige bildene

I et par år har jeg tatt bilder på juleballet på Tranby og lagt dem ut på Liernett.

Sommerens utstilling på Bygdetunet

"Med bil og buss i Lier". En reise i eget hode før jeg sykler dit.

Eplefestivalen

En stor festival. Til og med på nasjonalt nivå

Søndagskaffe på Bygdetunet

Søndag dro vi på Bygdetunet. Ikke først og fremst for å se utstillingen ”Da klokka klang”,den hadde vi sett før -

Line Baugstø på Tranby skole

Denne gangen har vi ikke den tradisjonelle reportasjen fra besøket, men går rett på intervjuet. Tradisjonen tro er det laget av Kjersti Sofie Løvåsdal Halvorsen fra 9. klasse på Tranby.

På gjengrodde stier i bokhøsten og farvel til sommeren.

Bokhøsten er over oss. Det er tid for å rydde plass til avstandsopplevelser i en grå og halvmørk novembervirkelighet. Og det uten å gjøre større anstrengelser enn å bla fra side mens termostaten sørger for behagelig sommerklima i godstolen.

Forfatterne strømmer til Tranby

Nå var det Erna Osland som var innom, og Tranby bibliotek var vert.

Konsert

Julekonsert med Tranby Skolekorps i Tranby Kirke onsdag 10. Desember kl. 1800.

I dag og i morgen: Loppemarked i Øverskogen

At Øverskogen ligger langt i nordvest og tåken ligger som grøt, legger ingen demper på interessen for helgens loppemarked. Folk strømmer til i stort antall.

En siste julegave til deg selv

”Fortellernes marked” Gert Nygårdshaug oppgjør med religionen. "Sannhetens ord blir den falske kirkes død"

Kjersti Wold på Tranby

Niende november var forfatteren Kjersti Wold på Tranby bibliotek Der ble hun intervjuet av Kjersti Sofie Løvåsdal Halvorsen fra 9. klasse på Tranby ungdomsskole

Eplegården - Søndre Storsand

Et møte med eplebonden, Tor Erling Gransæther

Likegyldighet eller manglende engasjement?

Det er gått 14 dager siden Frivillighetssentralen og Kulturkontoret forgjeves forsøkte å samle tillitsvalgte og politikere til engasjement for større foreningsdeltakelse fra våre nye landsmenn.

Trekker seg

Tre nøkkelpersoner i Lier Historielag ønsker avløsning ved årsmøtet. Fra venstre: Berit Furøy, Truls Hallingstad og Sylvia Foss.

Julegleder

Lier kunstforenings førjulsutstilling 2005

Lierhistoria bit for bit – pensum for liunger

Det fins en evighetsmaskin et sted i Lier, antakelig på Vestsida. Det er jeg overbevist om etter å ha lest årboka til Lier historielag

Barmhjertighetens dag falt sammen med Kulturminnedagen på By

Vår medisinske kulturarv var mottoet for årets kulturminnedag på Bygdetunet. At dagen falt sammen med barmhjertighetsdagen i kirken, kan være et tegn på at alt i verden ikke er tilfeldig. Nå har medisinere og teologer historisk sett et ulikt utgangspunkt når det gjelder forståelsen av sykdom og lidelse, men begge grupper er i dag enige om at når helsa skranter, er det greit å sette sin lit til medisinene.

Glede på biblioteket

- Økningen på bibliotekbudsjettet gjør at vi både kan forbedre mediesamlingen og tilbudet til de yngste brukerne, sa en fornøyd Lasse Henscien til Liernett i ettermiddag

Tidenes største

Høstens bokmarked på Frogner menighetshus er tidenes største der i gården.

Kulturblomstring i kulturbygda Lier?

Det kommer et hverdag etter et valg. Vi Høyre vil, tradisjonen tro, følge opp våre saker med mål om å legge fram et politisk regnskap som er i ballanse også ved (...)

St. Hallvardspillet

Om å koke suppe på en spiker

Kakelotteri og sang

Kakelotteriet er den økonomiske bunnlinja i mange frivillige organisasjoner , idrettslag , sangkor, sanitet og korps

Ukas petit - Mysteriet Hamsun av Thorvald Lerberg

Løste han selv gåten i Drammen?

Lierstranda

I årets årsskrift fra Historielaget er fokus satt på sørvestre del av kommunen. Og John Willy Jacobsen har vært redaktør for årsskriftet som i år har blitt ei bok med stive permer.