Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Lierstranda

I årets årsskrift fra Historielaget er fokus satt på sørvestre del av kommunen. Og John Willy Jacobsen har vært redaktør for årsskriftet som i år har blitt ei bok med stive permer.

 Det var sånn at det røde området i det grønne Lier langt på vei var et hvitt felt i lokalhistoria. Dette stedet ved fjorden, som for den som ikke vet bedre kan framstå som Drammens bakevje og Liers blindtarm, var et nesten ubeskrevet blad i Lier Historielags lokalhistoriske annaler.

Det fins riktignok en del historier derfra skrevet av Per Grimsrud, men ellers er det lite. Og mange vil si at stedet er stemoderlig behandlet i Historielagets årbøker og  at det dessuten ikke har særlig plass i  noen av de til nå 15 bøkene som Historielaget har gitt ut.

Dette ville John Willy Jacobsen gjøre noe med. Her var det upløyd mark for en som gjerne bruker pennen til å omgjøre tørre årsberetninger, avisartikler og nedstøvete dokumenter til populære artikler til stor glede for alle som har en snev av interesse for lokalhistorie.
Boka i år i kommer i stedet for Lier Historielags tradisjonelle årbok, ”Det var denti’ ".

Siden 1977 har årsskriftet vært en kjærkommen gave til Historielagets medlemmer, og også vært til salgs for andre som synes det hører med til julelitteraturen på kaffebordet. Erik C. Holm, som så altfor tidlig gikk bort tidligere i år, var i mange år årbokas redaktør. Og i tillegg til å være pådriver for å få inn artikler til årsskriftet, skrev han mange eminente tekster der både form og innhold vitnet om sikker språksans og grundige historiske kunnskaper.

På sett og vis er årets årbok bygd over samme lest som tidligere bøker. Boka som for øvrig bærer tittelen ”Lierstranda”er en artikkelsamling, der Jacobsen er største bidragsyter og redaktør.

Vi har etter hvert blitt vant til Jacobsens metode og føler oss alt i første artikkel hjemme i stoffet. Nesten halve boka er viet foreningslivet, og på Lierstranda var det et vel av foreninger. Ikke minst Lierstranden Vel som ble stiftet 19. mars 1905. Vellet skulle arbeide for å ”samle Lierstrandens innvånere til arbeid for stedets vel og til ”varetagelse av felles interesser i alminnelighet samt virke for husflidens fremme i særdeleshet”.

Samhold og felleskap er nøkkelord i Lierstrandas historie, og Lierstranden Arbeiderforening spilte en vesentlig rolle for folk, og var dessuten en paraplyorganisasjon for en rekke virksomheter der hensikten først og fremst var å gi arbeiderklassen et rikere og bedre liv. Arbeiderforeningen på Lierstranda ble stiftet halvannet  år før Lier Arbeiderpartis etablering i Lier 22. desember 1907.

I 1919 dannet Lierstranden Arbeiderforening eget korps, men da hadde koret på stedet alt i åtte år vært tilsluttet den samme foreningen.  Mye gikk for seg på  Folkets hus, på folkemunne kalt ”Røde mølle” der virksomheten var organisert etter arbeiderbevegelsens strenge krav til samhold og fellesskap. Ellers var Lierstranda stedet for de små næringsdrivende , familiebedriftene, butikkene på hjørnet , håndverkere og industriarbeidere, noe Jacobsen forteller om i kapittelet om Håndverkere og industri.

En del private  minner legger et mer litterært og personlig preg på innholdet og er en vesentlig del av årboka. Jørn Jensen bidrar med en grundig og på alle måter detaljrik artikkel om byggeskikken på Lierstranda. De påbygde husværene  som står igjen, har en kjerne av god arkitektur som i dag neppe oppdages ved første øyekast.

Lier industriterminal er hovedsponsor til boka, og Stein Gulli og Runar Kristiansen har skrevet en interessant artikkel om terminalen fra etableringen den 22. juni 1971 til de diskusjoner som i skrivende stund pågår om Gjelsten Holdings nye planer om arealbruken der Lier møter fjorden i syd.

Årboka omtaler også miljøgata, et plaster på såret for folk på Stranda som hadde sett nabolaget bli rasert av jernbane, motorvei, og også fått store deler av fjorden som tidligere kunne komme helt opp i hagen, tørrlagt.

Men jeg synes boka handler mer om samhold og solidaritet mennesker i mellom enn om velfriserte hager, vide jorder  og praktfulle våningshus. Og vi får tro at slike holdninger lever videre på Lierstranda. Tradisjonen tro gårt alt overskuddet fra boka til  Historielaget, som igjen lar mye dryppe på Stiftelsen Lier Bygdetun.

Jacobsen medgir at han har utgiftsført en Mac.  Men innkjøpet er gjort til inntekts ervervelse. Historielagets mann, Knut Enger, har satt hele boka  på lap-toppen og også sendt den til trykking fra samme maskin.

Fra pressekonferansen på Bygdetunet sist tirsdag.

Bak fra venstre John Willy Jacobsen, Knut Enger

Foran fra venstre Sylvia Foss,. leder i Historielaget Berit Furøy, varaordfører Siri Loe og Runar Kristiansen

Boka er spekket med masse gode og interessante bilder

Les også:    http://www.liernett.no/?artikkel=2137

                       http://www.liernett.no/?artikkel=1105

                       http://www.liernett.no/?artikkel=254

                       http://www.liernett.no/?artikkel=2065

 

1/7 (r34.jpg)
2/7 (re.jpg)
3/7 (re2.jpg)
4/7 (re3.jpg)
5/7 (re4.jpg)
6/7 (re5.jpg)
7/7 (re6.jpg)
Historie

3 kommentarer

Torsdag 20. november 2008 08:33: Nær stranda
Høres ut som en spennende bok og fin julegave. Kan den kjøpes av andre enn Lier Historielags medlemmer?

Gleder meg til boka og takker på forhånd John Willy (Ikke Per Willy som det står i artikkelen) og Knut Enger for innsatsen.

Historielaget er en kulturpåle det står respekt av!
Torsdag 20. november 2008 08:51: Thorvald Lerberg
I tilleggg til at boka er i salg på forskjellige stands rundt i bygda før jul, kan du få kjøpt den hos Norlibokhandlerne på Liertoppen og Drammen, på Servicetorget i Rådhuset, Lierposten, Haugestad og på Lier Bygdetun (mandag, onsdag og torsdag kl. 9-15.)
Torsdag 20. november 2008 08:55: Thorvald lerberg
Beklager at vi på et sted i artikkelen skrev Per i stedet for John. Feilen skyldtes nok at vi et par linjer over hadde nevnt Per Grimsrud.Feilen er nå rettet opp.

Flere saker fra arkivet

Lierhistoria bit for bit – pensum for liunger

Det fins en evighetsmaskin et sted i Lier, antakelig på Vestsida. Det er jeg overbevist om etter å ha lest årboka til Lier historielag

Litteratur som terapi

Håkon Øvermo bruker god litteratur i arbeidet som hjelpepleier på Frogner sykehjem. Favorittforfatteren er John Willy Jacobsen

En gave til Lier og liungene

Tirsdag lanserte John Willy Jacobsen den nye boka si på en pressekonferanse på Haugestad i Lierbyen

Den elektroniske historieboka

Vi vil igjen minne om Den elektroniske historieboka som stadig fylles opp av nye og interessante artikler. Gledelig er det å registrere at en del liunger er ivrige bidragsytere til boka. Dette er et fantastisk historieverk som burde være opplagsverk nummer 1 for alle lokalhistorieinteresserte.

Trivelig tradisjon: Kalender og årbok

Årets utgave av Lierkalenderen er nr. 30 i rekken. Kalenderen og årboka er klar til salg.

Lierhistorie er alltid en populær julegave

Liers to årvisse historiepublikasjoner, historielagets årbok og Lierkalenderen, er kommet. Begge har interessant og godt illustrert lesestoff for liunger og andre både i og utenfor bygda.

Historielagets store dag

To bokutgivelser, ordførerbesøk og et godt besøkt høstmøte markerte Lier Historielags posisjon som et av Liers største og mest aktive lag.

Det var denti’

Årboka til Historielaget er i handelen. Her har du julegaven på overtid.

Lierbyens historie er tema på historielagets vårmøte

Torsdag denne uken kommer John W. Jacobsen til Haugestad for å fortelle om Lierbyen fra 1870 – 1990, som er temaet i boken han jobber med og som skal være ferdig utpå høsten.

Historielaget fikk flyhangarmodeller

Blant de mer originale gjenstandene Lier Historielag har mottatt til samlingene på bygdetunet er utvilsomt to modeller av flyhangarer som har vært i bruk i Lier.

På sporet av "Lørja"

Er det lasteprammen Thyra, populært kalt "Lørja", som ligger sunket ved land litt nord-vest for Svangstrand?

Vinteren på sotteseng?

Den 83. årboka fra Drammen og Oplands Turistforening er klar

Samleside for UKM 2007

Her finner du direkte linker til alt vi har lagt ut i forbindelse med ungdommens kulturmønstring 2007

Grønne Lier

Lier kommune har bestilt bok av Erik Jacobsen. Det har blitt ei vakker bok til glede og ettertanke.

Den elektroniske historieboka

Er du oppdatert?

Lier før og nå

Mens konge, kronprins, statsråder og fylkesmenn suste forbi på åpningstoget i 1973, vinket folk på Lierstranda en ny og bedre tid velkommen. Trodde de.

Det var denti’

Nå foreligger den 17. årboka fra Lier historielag. Den er delt ut gratis til historielagsmedlemmer, men ligger også ute for salg.

Rekordoppslutning til Hauern

Rekorden fra i fjor er allerede passert, melder arrangøren

Årets gavebok er kommet

Etter grundig gjennomgang av boken ”Lierbyen 1870 – 1990” har vi bare ett råd: Løp og kjøp!

Lier før og nå

Mer enn hundre år skiller de to bildene. De er tatt lengst vest på Lierstranda, like ved kommunegrensen mellom Lier og Drammen.

Språkreise til Eastbourne

Stoppenlærer og språkreise arrangør Kjartan Ruud har i sommer gjennomført sin 36. språkreise til England. Elevene til turen rekrutteres hovedsaklig fra Lier. Undertegnede har i tre sommere vært med som lærer og assistent.

Leve boka

Bokmarked på Frogner menighetshus fredag og lørdag

Det haster med påmelding til UKM

Fristen går ut 5. januar

Bestselgere blant bøker i Lier

Boken om Lierbyen "må alle ha". Tirsdag og onsdag selger John Willy Jacobsen og Per Foss boken i Fosskvartalet i Lierbyen.

På TV fra Granåsen

Marcus Braathen, Sjåstad / Vestre Lier IL er tatt ut på Buskeruds 1. lag ---

Lier før og nå

Da bildet ble tatt, lå en fritidsbåt i vinteropplag i en fredelig bukt ved Frydenlund på Lierstranda. Nå er det salatproduksjon, tog og parkering på stedet.

Sambygdingen, Gert Nygårdshaug, med nye bok

Klokkemakeren , ei bok til glede og ettertanke. Nyt den gjerne med et lite glass genever i høstsola. Det vil være helt i forfatterens ånd.

Pressekonferanser fra Sweden Rock Festival

Av Therese Østnæs Olsen og Kjetil Gulsrud Olsen

Liermann har skrevet Norges beste bok

Gert Nygårdshaug fra Lier har i følge en folkejury skrevet Norges beste bok

Nykjuadagen på søndag

Vi legger ut lenker til tidligere arrangement og alt om årets.

Hvem er de gale?

En fotoreportasje fra en del av Lier sykehus

Lierbyen og de harde trettiåra

Lierbyen i mellomkrigstiden er tema for John Willy Jacobsens foredrag på Senioruniversitetets møte tirsdag.

Kulturminnedagen - 07

Sola skinner alltid på Bygdetunet. Kulturminnedagen til minne om forsamlingshus til bekymring og glede

Kontaktskapende fest

Latteren satt løst, da ordfører Ulla Nævestad overrakte Berit Furøy (tv) to mobiltelefoner som var kommunens gave på festen til 40-årsjubilanten Lier Historielag.

Bygg, reis deg

Nå gjenoppstår Helgerudhuset på Bygdetunet

Gjelsten-stranda

Gjelsten vil bygge nytt Godset-stadion på Lierstranda

Med fortida inn i framtida

Terje Bautz er redaktør for den elektroniske historieboka. Han håndterer et redskap som burde brukes mye mer i norske skoler

Tilbake til skolen

Tidligere elever på Vivelstadskolen tilbake i klasserommet. Denne gangen på Bygdetunet

Med Grimsrud på Rørosbanen

”Mitt eventyrlige Lier” er en av flere bøker Per Grimsrud har skrevet med forellinger, dikt og eventyr fra Lier

Krystall og plakett til Bygdetunet

- Vi visste ikke noe på forhånd, sa en svært så opplagt Truls Hallingstad etter at stiftelsen Lier Bygdetun fikk Bevaringsprisen for 2008 torsdag kveld.

Sommer 7

Sju av i alt åtte

Ga bort samlingen

Arne Kristoffer Karlsen har gjennom mange år samlet gjenstander, bilder, papirer og kart relatert til Lierbanen. Som sønn av Kristoffer Karlsen har han nærmest omgitt seg med samferdselshistorie. Lier Historielag bør ha all grunn til å være fornøyd med utstillingen og søndagens store oppslutning.

Med Grimsrud til Fjulsrud

Per Grimsrud etterlot seg en litterær arv bestående av alt fra store skjønnlitterære verk til vers, sangtekster, prologer og tekster fra livet i Lier. I boka "Lier i våre hjerter" finner vi eksempler på det meste.

Fotoutstilling på biblioteket

Styve og Jacobsen med ny utstilling.

Ny leder i Lier Historielag

Lier Historielag er med sine rundt 600 medlemmer blant Liers største og mest aktive lag og foreninger. På lagets årsmøte i går ble Thor Sørli fra Sylling valgt til ny leder etter Berit Furøy, som ønsket avløsning etter fire år i vervet.

Trekker seg

Tre nøkkelpersoner i Lier Historielag ønsker avløsning ved årsmøtet. Fra venstre: Berit Furøy, Truls Hallingstad og Sylvia Foss.

Kanonkamp av LierG89

Lier imponerte i avslutningen av Sparserien.

Prisvinnner med stort samfunnsengasjement

Torsdag mottok Andreas Hørthe kulturprisen på Haugestad

Lier Historielag fikk 150.000 fra DnB NOR

- Det er stor glede i Lier Historielag over meldingen om at Sparebankstiftelsen DnB NOR har tildelt 150.000 kroner til fire av lagets prosjekter, sier historielagets leder, Knut A. Andersen.

Bokdebutant gjester 10. klasse og lærere på Tranby

Onsdag kommer Caroline Petersen til Tranby ungdomsskole. Der vil hun fortelle om boka si, «Mørkets lidenskap». Liernett har lest boka.

Canada, where, or - eller Kanada, hvor

Svar på henvendelse: Til den kanadiske ambassaden og andre interesserte

En godbit på bygdetunet.

Knut A. Andersen blir sjelden observert uten et enkelt videokamera i en stropp rundt halsen

Epleblomstring på Bygdetunet

Klikk deg inn i dag - i morgen er det kanskje for sent

Minneord

Erik C. Holm døde den 9. januar

Et godt stykke lierhistorie

I boken om Lier Arbeiderpartis første hundre år gir Halvard Reiersgård og hans medhjelpere et meget lesverdig innblikk i både partiets og bygdas historie.

Et sommerminne - sommer 1

Min sommerferie, min gode venn og kollega, Torger Almaas vil at jeg skal skrive om den

Dagens pilegrimer tar bussen

Bibelen er i det lange løp den beste reiseføreren for alle som legger ut på en pilegrimsreise. Men så lenge reisen går på jordskorpa, og vi som pilegrimer er på den slagne landevei, holder jeg en knapp på Lier Historielags leder, Knut Andersen

Drømmen

Niendeklassingene ved Lierbyen skole imponerte medelever, foreldre og sambygdinger

Gjelsten frokostgjest i dag

"Morgendagens Lierstranda" var tema da en av Romsdalens største sønner, Kjell Rune Gjelsten gjestet Haugestad i dag.

Nygårdshaug som klassesett

Det synes Kirsten Jellum, norsklærer ved Tranby skole, etter å ha lest Mengele Zoo for 9. klassen sin

Ny artikkel fra den elektroniske historieboka

Redaktør Terje Bautz har sendt Liernett nok en interessant artikkel

Om tøybleier og Grønne Lier

Det overrasker at Liers varaordfører ikke leser før hun kommenterer.

Hørtekollen revisited

På skauen er det skiføre, og det var dit jeg ville

Populær sommerutstilling

Mange skoleklasser ønsker å komme til Bygdetunet for å se sommerutstillingen ”Da klokka klang"

Tar du utfordringen?

Gjør som ungdommene i Foreningen Norden gjorde på fredag. De mestret den 2,6 km lange turen opp juvet opp til Asdøltjern.

Varsleren

Karin Fossum skriver igjen

Lokalhistoria skal bli obligatorisk pensum

Nå må rektorene i Lierskolen sette lokalhistoria på dagsorden. Bygdetunet blir helt sentralt i arbeidet med å lære barn og unge om Lierbygda.

- Du vet vel hvem jeg er?

Det er ikke helt uforståelig at mye som sies og skrives kan bli misforstått. Forstått?

Den elektroniske historieboka

En gave til alle historieinteresserte

Line Baugstø på Tranby skole

Denne gangen har vi ikke den tradisjonelle reportasjen fra besøket, men går rett på intervjuet. Tradisjonen tro er det laget av Kjersti Sofie Løvåsdal Halvorsen fra 9. klasse på Tranby.

Turbok for syklister

"På to hjul 46 Sykkelturer i Drammen & omegn" av Kjell Buene

Tre arkitektfirmaer former morgendagens Lierstranda

Eidos har valgt tre arkitektfirmaer til å delta i arbeidet med utvikling av Lierstranda. Bildet viser et tidligere forslag med fotballstadion på kommunegrensen.

Bokmarked på Frogner Menighetshus

Boka er død- leve boka

Seks gjettet riktig

Denne mannen er fortsatt den eneste fra Lier som har spilt på A-landslaget i fotball etter at Thomas Sørum ble snytt for debuten mot Wales forrige lørdag. Her kan du se hvem som svarte riktig på vårt spørsmål som ble stilt for vel en uke siden -

St. Hallvard spillet - mer enn bare spill

Nytt manus er skrevet, og prøvene er i gang til årets forestilling. Denne gang er stykket ført i pennen av Håvard Rype, Lier kulturkontor, og har fått navnet ”Ikke en spurv til jorden”.

Spilte 11-mannshåndball

Det var bare Endre Vindheim (th) som svarte riktig og som visste at Knut Green var den første landslagsspiller fra Reistad ---

Søndagskaffe på Bygdetunet

Søndag dro vi på Bygdetunet. Ikke først og fremst for å se utstillingen ”Da klokka klang”,den hadde vi sett før -

Impuls, ny gratisavis i Lier

Men også i Røyken, Drammen og Asker. Avisen har et opplag på 50 000.

Administrative innspill i skolesaken

- Idrettsrådet har ikke vært invitert med i selve prosessen, fordi det tidlig ble lagt som premiss at utbyggingen først og fremst skulle sees som et rent skoleprosjekt, sier Lillan Halvorsen og Ingeborg Rivelsrud (bildet), blant annet, i en felles redegjørelse

Ønskereprise i kulturkirken

Fortvil ikke hvis du gikk glipp av John W. Jacobsen og Håvard Rypes historiekveld i Lierskogen kulturkirke. Førstkommende søndag gjentar de suksessen. Men hvem er de tre på bildet?

En bok alle liunger må ha

Årets julegave var reaksjonen da boken 'Lier sett fra oven' ble offisielt presentert på Lier Bygdetun i dag.

Bilder fra Eastbourne 2007

Turleder og fotograf er ingen god kombinasjon

En siste julegave til deg selv

”Fortellernes marked” Gert Nygårdshaug oppgjør med religionen. "Sannhetens ord blir den falske kirkes død"

Opp igjen

Dette minnesmerket bør reises og settes i stand til 9. april.

Står sammen om Drammensfjorden

Venstrelagene maner til samarbeid mellom kommunene for å gjøre regionen til en trivselregion for nyskapende næringsliv, med miljø og trivsel i sentrum

Lier før og nå

På Lierstranda har alt og intet skjedd det siste hundreåret.

Stemningsfull tur langs Lierbanen

Statsministeren var der ikke denne gangen. Lier Sangkor var heller ikke der. Men Erik Holm i Historielaget ”spilte” Statsminister Hagerup fortreffelig da han fremførte et utdrag fra talen regjeringssjefen holdt for 100 år siden.

Finn ukas post!

- Utsikten fra området ved Kraftkollen (se kartutsnitt th) er verdt hele turen opp, skriver trimgeneral Arne Ask i Lierbygda O-lag

Flere glimt fra serieåpningen

Her ser du flere bilder fra serieåpningen mellom Spa/Bra og Tofte som spilte på kunstgressbanen fredag kveld ---

Når natur møter kultur

Stein Styve og Erik Jacobsen med fotoutstilling

Vil fylle ut Gilhusbukta

Den største grunneieren på Lierstranda, Eidos Eiendomsutvikling, inngår samarbeid med Gjelsten Holding om utfylling og utvikling av den ca. 200 dekar store Gilhusbukta i Drammensfjorden.

Kulturminnedag sist søndag

Årets kulturminnedag hadde fokus på fritid og på hvor og hvordan vi bruker fritida vår, kort sagt: Mangfoldig fritid. Mange brukte søndagen til å besøke Bygdetunet der årets markering gikk av stabelen. Og det var vel anvendt fritid.

Slik kan det bli på Lierstranda

Før eller senere vil det skje noe på Lierstranda, og mens vi venter har noen dyktige arkitektstudenter kommet med en rekke forslag.

Lenkesamlingen på Liernett

Lite brukt ressurs?

Sommerminne del 4

Camping på 50- tallet

Tusenvis av nye boliger på Lierstranda

Eidos eiendomsutvikling AS presenterte i dag tre spenstige og nytenkende forslag til fjordby.