Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: d6da0163e08ab3e5aed51fd640a42c0b

Den elektroniske historieboka

En gave til alle historieinteresserte

Den observante leser har sikkert merket seg at vi har fått mye godt lokalhistorisk stoff på Aktiv Liernett. Avsender er redaktøren av den elektroniske historieboka, Terje Bautz. Ved å legge ut boka på Liernett gir Bautz Liernetts lesere tilgang til lokalhistorien på en ny og spennende måte. Vi håper mange historieintersserte liunger i likhet med undertengnede vil vente med spenning på nye artikler fra boka, og kanskje komme med kommentarer og utfyllende stoff.
Vedlagt følger en artikkel fra Bautz der han kommer med mer informasjon om dette nye verktøyet for lokalhistorieinteresserte i nær sagt alle aldre.

http://www.historieboka.no/Modules/Default.aspx  Buskeruds historie på Internett

Av Terje Bautz

Den elektroniske historieboka er en del av Den kulturelle skolesekken i regi av Buskerud fylkeskommune. Målsettingen er å stimulere historieinteressen ved å formidle smaksprøver.
Helst vil vi fortelle på en slik måte at leseren ganske enkelt MÅ lese mer!

Alle bidrag i den elektroniske historieboka skal handle om mennesker som har levd og hendelser som har hendt, men det er lov å dikte litt for å gjøre sannheten leselig. Vi oppfordrer derfor forfatterne våre til å være poeter i tillegg til lokalhistoriefortellere.

Egentlig lager vi www.historieboka.no som et verktøy til skolebruk, men statistikken vår forteller at det er ganske mange andre også som besøker oss. Det er faktisk 200 unike gjester innom den elektroniske historieboka hver dag. I snitt leser hver av dem 10 sider!

Identitetsbygging
Vi tror at historiekunnskap er identitetsbyggende. Den som vet hva bestefar gjorde og hvor han gikk, vil selv lettere finne den riktige veien å gå. Et ”ankerfeste” i fortida gjør det lettere
å ta siktepunkt inn i framtida. Det er vel symptomatisk for vår litt oppløste tid at interessen for lokalhistorie og slektsgransking er i sterk vekst. Det er bra!

Stedsnavns betydning
Stedsnavn er viktig og fulle av nyttig kunnskap om fortiden. Mange av dem forsvinner fordi vi har slutta å bruke dem. Ta dem fram og finn ut hvorfor de heter som de gjør!
Hjemme hos meg er det et sted som heter Kjyrruomsvika. Det sto tjæreovnen hvor mine forfedre produserte tjære til å impregnere hus og redskap med. Det gjør meg nysgjerrig på hvordan de lagde tjære! Det vil jeg gjerne at DU skriver en artikkel om!
www.historieboka.no tilbyr en tolketjeneste for stedsnavn. I redaksjonen er vi både historikere, arkeologer og språkfolk som svarer på henvendelser. Når vi melder pass kobler vi universitetet inn. Margit Harsson ved lingvistisk institutt er vår ”backup”-ekspert.
Du finner en egen knapp på forsiden av historieboka for denne tjenesten.

Oldsaker fra Buskerud
Den elektroniske historieboka har i disse dager startet aksjon oldsaker. Hver uke i vår og sommer vil vi presentere en av de mange oldsaksfunn som er gjort i Buskerud. Lier var faktisk aller først ute med HAUGESTADKØLLA som er 7-8000 år gammel.

Mangfoldsåret 2008
I mangfoldsåret har historieboka tatt mål av seg til å presentere noen av de gamle kulturpåvirkerne. De som kom fra andre land med sin kompetanse og sin kunnskap om jordbruk, bergverk, teglverk, glassverk, saltkoking og annen industri. Mange av dem ble i landet og smeltet inn i det norske. De påvirket og utviklet det som var og står som bevis for at Norge har vært et flerkulturelt samfunn i 1000 år.

Historieboka har for tiden flere tema på trappene. Vi ønsker oss fortellinger og faktaartikler om jakt, fangst og fiske, om samferdsel, kjøring og føring. Vi trenger stoff om gammel industri og om handel og vandel.

www.historieboka.no er et privilegert prosjekt. Vi betaler for det stoffet vi bruker! Det skyldes en raus fylkeskommune som mener at formidling av historie er et viktig identitetsbyggende tiltak.

Terje Bautz

Forrige artikkel:Godt nyttår! Enig……?Neste artikkel:Romjulsmusikk
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode