Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 749d6aa56bd8a7c1f3458b37b0633a67

Fortsatt nødvendig å løpe til og fra bussholdeplassen

Statens vegvesen har nå kommentert Liernetts artikkel om bussholdeplassen ved Ringsriksveien. Det er ingen vedtatte planer som kan bedre forholdene ved den livsfarlige bussholdeplassen.

Statens vegvesen har sendt denne kommentaren til Liernetts artikkel (http://www.liernett.no/5327-liers-nest-farligste-bussholdeplass):

"Statens vegvesen er enig i at løsningen ikke er god for busspassasjerer som må krysse vegen på dette stedet. Stor trafikk (gjennomsnittlig 13000 biler i døgnet) gjør det vanskelig å krysse i rushtiden. Vi kjenner ikke til hvor mange passasjerer som til daglig bruker holdeplassen og vi vet derfor ikke hvor stort omfang kryssingen har. Det er heldigvis ikke registrert ulykker med personskade i kryssområdet, men det betyr ikke at risikoen for fremtidige ulykker ikke er til stede.

Statens vegvesen er svært opptatt av trafikksikkerhet. God sikkerhet og tilgjengelighet for fotgjengere og syklister er et viktig mål. Generelt blir utbedring av kryssingssteder med høy risiko for alvorlige ulykker prioritert høyt. Sikring av skoleveg er viktig.

Et eksempel er at det nå planlegges ny undergang ved Rv 23 Amtmannsvingen og tilhørende forbindelser til holdeplassene. En av disse holdeplassen er av Liernett omtalt som ”Liers farligste holdeplass”. Et annet viktig tiltak er en systematisk sikring av alle farlige gangfelt i 50- og 60-soner i hele fylket, mange av disse i Lier kommune.

For den holdeplassen som er omtalt i Liernetts artikkel, finnes per dato ingen vedtatte planer for tiltak. Det pågår et privat reguleringsplanarbeid som på sikt vil kunne medføre ombygging av kryss og holdeplass, men utfallet av dette planarbeidet er ikke avklart.

Et mulig tiltak kan være å anlegge en trafikkøy i tilknytning til holdeplassen, slik at en fotgjenger kan krysse et kjørefelt av gangen. Det kan også vurderes om holdeplassen kunne vært flyttet til et mer egnet sted.

Med hilsen
Anette Krekling

Seksjon Plan og forvaltning Buskerud,
Statens vegvesen Region sør"

Forrige artikkel:DelefuruaNeste artikkel:Sommerutstillingen er åpen
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Tirsdag 5. april 2011 21:51: Anders Nerdrum
Det er jo en holdeplass på andre siden av E-18 hvor mange som skal til næringsbygget og ASVO benytter. Kan ikke denne benyttes, og den farlige "stenges"? Det er ikke veldig langt å gå tilbake om man normalt skulle gått av på risiko-holdeplassen. Og om det blir vedtatt planer på seinere tidspunkt, så setter man jo krav til nye løsninger.
Onsdag 6. april 2011 08:45: Kollektivbruker
Ja, det er mindre trafikk der, men mye lengere å gå. Ikke fotovergang heller. Det er en enda dårligere løsning for bussreisende som skal i retning jobb eller annet ved Kjellstadkrysset. By The Way, Bertel O Steen, Toyota, Plantasjen og andre.
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode