Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Fortsatt nødvendig å løpe til og fra bussholdeplassen

Statens vegvesen har nå kommentert Liernetts artikkel om bussholdeplassen ved Ringsriksveien. Det er ingen vedtatte planer som kan bedre forholdene ved den livsfarlige bussholdeplassen.

Statens vegvesen har sendt denne kommentaren til Liernetts artikkel (http://www.liernett.no/5327-liers-nest-farligste-bussholdeplass):

"Statens vegvesen er enig i at løsningen ikke er god for busspassasjerer som må krysse vegen på dette stedet. Stor trafikk (gjennomsnittlig 13000 biler i døgnet) gjør det vanskelig å krysse i rushtiden. Vi kjenner ikke til hvor mange passasjerer som til daglig bruker holdeplassen og vi vet derfor ikke hvor stort omfang kryssingen har. Det er heldigvis ikke registrert ulykker med personskade i kryssområdet, men det betyr ikke at risikoen for fremtidige ulykker ikke er til stede.

Statens vegvesen er svært opptatt av trafikksikkerhet. God sikkerhet og tilgjengelighet for fotgjengere og syklister er et viktig mål. Generelt blir utbedring av kryssingssteder med høy risiko for alvorlige ulykker prioritert høyt. Sikring av skoleveg er viktig.

Et eksempel er at det nå planlegges ny undergang ved Rv 23 Amtmannsvingen og tilhørende forbindelser til holdeplassene. En av disse holdeplassen er av Liernett omtalt som ”Liers farligste holdeplass”. Et annet viktig tiltak er en systematisk sikring av alle farlige gangfelt i 50- og 60-soner i hele fylket, mange av disse i Lier kommune.

For den holdeplassen som er omtalt i Liernetts artikkel, finnes per dato ingen vedtatte planer for tiltak. Det pågår et privat reguleringsplanarbeid som på sikt vil kunne medføre ombygging av kryss og holdeplass, men utfallet av dette planarbeidet er ikke avklart.

Et mulig tiltak kan være å anlegge en trafikkøy i tilknytning til holdeplassen, slik at en fotgjenger kan krysse et kjørefelt av gangen. Det kan også vurderes om holdeplassen kunne vært flyttet til et mer egnet sted.

Med hilsen
Anette Krekling

Seksjon Plan og forvaltning Buskerud,
Statens vegvesen Region sør"

Trafikk

2 kommentarer

Tirsdag 5. april 2011 21:51: Anders Nerdrum
Det er jo en holdeplass på andre siden av E-18 hvor mange som skal til næringsbygget og ASVO benytter. Kan ikke denne benyttes, og den farlige "stenges"? Det er ikke veldig langt å gå tilbake om man normalt skulle gått av på risiko-holdeplassen. Og om det blir vedtatt planer på seinere tidspunkt, så setter man jo krav til nye løsninger.
Onsdag 6. april 2011 08:45: Kollektivbruker
Ja, det er mindre trafikk der, men mye lengere å gå. Ikke fotovergang heller. Det er en enda dårligere løsning for bussreisende som skal i retning jobb eller annet ved Kjellstadkrysset. By The Way, Bertel O Steen, Toyota, Plantasjen og andre.

Flere saker fra arkivet

Liers nest farligste bussholdeplass?

Årene går uten at noen gjør noe for å bedre sikkerheten for passasjerene som bruker Liers nest farligste holdeplass.

Trafikksikkerhet i Lier

Bård Strand fra Lier Arbeiderparti kommenterer i dette innlegget synspunktene høyrepolitikeren Karl Bellen kom med etter Liernetts artikkel om farlige bussholdeplasser.

- Liers farligste bussholdeplass

Må gå 30 meter blant tungtransporten for å komme til skolebussen

Speilglatt ved tunnelen

Det er farlig glatt på grunn av vann som renner ut på E-18 nedenfor Fosskolltunnelen i retning Asker.

Dumping av asbest ved Damtjern

Takplater som inneholder asbest er dumpet langs gangveien mellom E18 og Damtjern på Tranby

Ingen endelig løsning

- Dessverre er dette bare en ny stump av en riksvei, uttaler Bård Strand i Lier Arbeiderparti om finansieringen av ny riksvei 23 gjennom Lier.

Veivalget ute på høring

Se de fem alternativene Statens vegvesen har konsekvensutredet for Hovedvegsystemet i ytre Lier.

Forlengde plattformer tatt i bruk

Lier holdeplass har fått lengre plattformer, og heretter behøver ingen å hoppe ned i pukksteinene (bildet).

Lier får Norges første salamanderhotell

Nei, det er ingen forsinket aprilspøk. Faktum er at Vegvesenet bygger kunstige overvintringsplasser i håp om å bedre storsalamandrenes vinteroverlevelsesevne.

Vær på vakt - vekslende føreforhold

Selv om det er tørt og kaldt vær ute, kan det være glatt på enkelte steder.

Bøter som svir

Til tross for noen bøter til bilistene i Lier i går kveld, oppførte bilistene seg pent overfor Kjell Hovde (bildet) og hans team i Statens Vegvesen

- Kaos på Lier stasjon

Anleggsmaskiner og avsperringer på parkeringsplassen på Lier stasjon er ventet å skape parkeringsproblemer i et år.

Skivebom for Høyre i veisaken

Innlegg fra Tone E. Svendsen, Lier Ap

Kommunestyret blir overkjørt

- Statlige etater tar seg til rette i kommunen, fremholder Matthias S. Dannevig (på bildet), leder av Lier arbeiderparti, som en kommentar til at Vinmonopolet ønsker å etablere seg på Liertoppen

Reservert for gående

KOMMENTAR: For bilister er ikke Kjellstadkrysset og nærmeste omgivelser spesielt vellykket. For gående er forholdene en katastrofe.

Om ny riksvei 23: dyreliv og støy

Merknader fra Naturvernforbundet i Lier i forbindelse med konsekvensutredning for nytt hovedveisystem i ytre Lier

RV 23 – Hvilke motiver skal vektlegges?

Av Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti.

Sykle til jobben i Lier?

Statens Vegvesen premierer trimaktiviteter. Har vi noe lignede i Lier kommune?

Joseph Kellers vei, ønske om tiltak

Hallingstad skole FAU har tatt initiativ til å forbedre trafikksikkerheten på Joseph Kellers vei.

Er dette egentlig kunst?

Hvor mye dette har kostet folk i Lier skal være usagt, men det store flertallet ville nok ha foretrukket at pengene hadde gått til andre formål.

Husk bilbelte!

- Seks av 29 manglet bilbelte i Sylling, og det er litt for mange, sa Kjell Hovde fra Statens Vegvesen.

Veidekorasjon

- Hvem er ansvarlig for denne utplasseringen?

Terje Sagvoldens arroganse

Mathias B. Dannevig, leder i Lier Arbeiderparti, svarer på Sagvoldens (H) innlegg

Må enda flere dø i trafikken?

Mens myndigheter og politikere prater og utsetter, blir veiene i Lier stadig farligere.

Politisk forlik om veisaken i Lier?

Her er Mathias B. Dannevigs (AP) innlegg som har blitt besvart av Sagvolden (H) og Zapffe (H) på Liernett

Det går alltid et tog - rett forbi

Millioner på millioner er brukt for å oppruste Lier holdeplass, men nå skal betydelig færre tog stoppe der.

Fortsatt glatte veier

Det oppfordes spesielt til å kjøre forsiktig i svingene på de forholdsvis smale veiene i Lier.

Statlig finansiering, et evighetsprosjekt

Det skriver ordfører Ulla Nævestad konklusjon i en e-post til Liernett i dag, og hun er åpen for å diskutere en brukerfinansiering

Samleside for UKM 2007

Her finner du direkte linker til alt vi har lagt ut i forbindelse med ungdommens kulturmønstring 2007

Åpnet på fredag

Vertinnen på Vandrarheimen på Valdresflya, Turid Berge, tilbød vår mann på Beito, Gunnar Langsrud, varm mat etter at han valgte avstå fra en skitur på vidda i den sterke vinden.

Si din mening nå!

Nå inviteres det til innspill på forslaget til areal- og transportplan for Buskerudbyen. Vil du si din mening, eller er du meningsløs?

Høyresiden forvirrer velgere

- og et rungende nei til eiendomsskatt i Lier!

Lier AP åpner for et veiforlik

Vi har mottatt følgende pressemelding fra Lier Arbeiderparti

Sola avløser snøværet

Etter trafikkaoset i Lier på onsdag, kan liungene gradvis vente seg bedre vær mot helga ---

Diskusjonen om Lierstranda fylte Haugestad

Sjelden har så mange hørt at noen er uenig om så lite.

- Fakta ikke kommet fram

Det sier Kay Evensen, administrerende direktør i Bauhaus, som svar på kritikken av firmaets utbygging på Liertoppen

Tvilsom dekorasjon

Det er vel tvilsomt om Statens Vegvesen står bak dette blikkfanget ved Nordal skole

"Grønne Lier", kapittel 2

For noen uker siden hørte jeg for første gang rykter om kjemikalier på avveie i Lier. Jeg bestemte meg for å grave litt i saken, og ble slett ikke beroliget av hva jeg fant. Mange steder flyter det av tungmetaller og kjemisk avfall. I alle fall om man skal tro statens forurensingstilsyn og miljøorganisasjonene.

Må forhindre ny flaskehals

Både varaordfører Nina E. Johnsen (Lier Venstre, på bildet) og Brynhild Heitmann, gruppeleder i Krf, er svært opptatt av den videre fremdrift for riksvei 23.

Økt trafikkangst i Ytre Lier? ---

Norsk Transportplan utelater fullførelsen av Oslofjordforbindelsen

Hull i hull fortsatt

Strekningen Sylling sentrum-Kyllerud har et veidekke som tilhører en annen tid

Påtale fra ordføreren

Ordfører Ulla Nævestad er vant til engasjerte innlegg fra tilhørerplass, men satte lite pris på demonstrasjonen som kommuneplanutvalget ble vitne til, da hovedveisystemet var til behandling ---

Snørr og barter, - et vanskelig skille.

Av ordfører Ulla Nævestad

Vegvesenet: Fartsmålingene er ikke nøyaktige

Det er umulig å få til helt nøyaktige målinger, men effekten av tavlene er god, sier Vegvesenet.

Sats milliarder på sykkelveier

- Vi bør sykle dobbelt så mye, sier Geir Stave, leder i Buskerud Venstre, til Liernett

Veien raste ut

Vannmassene tok halve veidekket, knappe kilometeren fra rundkjøringa i Sylling, i retning Vikersund på riksvei 284 seint i ettermiddag

Mer løst fjell

Arbeidet med å sikre riksvei 285 mot Skaret vil kanskje fortsette fram til utgangen av juni ---

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Lier SVs agurktog

KOMMENTAR: Sommervarme kan som kjent gi seg mange utslag. Imidlertid har temperaturene hittil ikke vært høye nok til å kunne forklare Lier og Røyken SVs virkelighetsfjerne jernbaneutspill.

Manglende planer i kommunene?

Janicke Karin Solheim ( på bildet), Tranby, kvinnepolitisk leder i Buskerud SV, stiller her flere kritiske spørsmål til kommunenes manglende oppfølging av regjeringens tiltak vedrørende vold mot kvinner

En lykke å beholde bygningen

- Gamle Hegg har sjel, det er våre ungdommer veldig opptatte av, understreker leder av "Rockeverkstedet", Mari Grimsrud, når det nå er planer om en oppgradering av lokalene.

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Liers merkeligste parkeringsskilt?

Ved Fosskvartalet i Lierbyen ventes det visst at man skal klatre høyt opp og forsøke å tyde retningslinjene på baksiden av et skilt. Europark benekter derimot at noe er galt.

Pressekonferanser fra Sweden Rock Festival

Av Therese Østnæs Olsen og Kjetil Gulsrud Olsen

Salget av Gullaug-tomta

Tidligere kommunestyremedlem for AP, Mathias B. Dannevig, nå medlem av Buskerud Fylkestings hovedutvalg for samferdsel, kommenterer her Liernetts artikkel.

Eksport fra Liernetts kalender

Det er nå mulig å eksportere arrangementer fra Liernetts kalender, slik at dette kan legges inn i andre kalendere

Pågrepet for juks

Filmet teoriprøven med skjult kamera, fikk svarene fra hjelper på utsiden

Om tøybleier og Grønne Lier

Det overrasker at Liers varaordfører ikke leser før hun kommenterer.

Uklar skilting på Heggtoppen

Det rimer ikke at det er tillatt å kjøre fra Kirkeveien til Rimi, men ikke motsatt vei. De ansvarlige vet hva de vil, men klarer ikke å vise det.

Hvor grønt er grønne Lier?

Etter at jeg i en litt fleipete leder skrev at lier er godt inne på SFT si verstingliste, har ordføreren lett og lett. Hvor er lista?

Artikkelkommentarer på Liernett

Informasjon om endret praksis og krav om innlogging for å kommentere enkelte artikler

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

NAF: Bare kjør!

NAF har sett på forbudet mot gjennomkjøring på Heggtoppen, og konklusjonen er klar: Kjør til butikkene, men ikke tilbake.

Rekordoppslutning til Hauern

Rekorden fra i fjor er allerede passert, melder arrangøren

På TV fra Granåsen

Marcus Braathen, Sjåstad / Vestre Lier IL er tatt ut på Buskeruds 1. lag ---

Flere fartsdempere underveis

På den lange, rette og relativt oversiktlige strekningen på Vitbank blir det redusert fart og fartsdempere. I det farlige krysset et lite stykke unna må derimot folk fortsatt løpe for livet.

Det haster med påmelding til UKM

Fristen går ut 5. januar

Stygt, stort og dominerende

Bauhaus har brutt skiltreglene og har gjort store og stygge naturinngrep

Sommermørket senker seg over Lier

Førstkommende fredag slukkes vei- og gatelys i Lier, for så å tennes igjen 1. august.

Usikret skolevei

- Her ved Holmenbekken i Øverskogen er veiskulderen ikke på mer enn på cirka 20 cm og usikret, påpeker Narve Holmen som kommer med innspill til Tjenesteutvalgets møte i kveld.

VESTSIDEVEIEN

Det var tragisk den trafikkulykken som skjedde i Vestsideveien sist uke.

Frp får svar om asylmottaket og UDI-møtet

På Lier kommunestyres møte i dag vil ordfører Helene Justad besvare Per Vemorks (Frp) interpellasjon om UDI-møtet om asylmottaket på Lierskogen.

Riksvei - den ufullendte

- Uferdige veiprosjekter ser ut til å bli et evig problem i Norge, skriver ordføreren i et innlegg i dag

Den elektroniske historieboka

En gave til alle historieinteresserte

Liernett: Over 1000 tilhengere på Facebook

- Så vidt jeg vet er vår Facebook-side den eneste i Lier med over 1000 tilhengere, sier Liernetts redaktør og daglige leder Svend Asbjørn Sylling.

Livsfarlig overgang

Dette er vel en av grunnene til at barn og ungdom blir kjørt til og fra trening på Stoppen -

Skolepatrulje med stort ansvar

Bil kjørte forbi køen på rødt lys og to barn tok snarveien i trafikkaoset ved Hegg skole i dag tidlig. Det skaper engstelse blant foreldre.

Trengte Lier en nettavis?

Nettavisen Liernett avvikles ved utgangen av 2012.

Foring av folkevalgte

Ukens petit av Ulla Nævestad.

Lier Unge Høyre vil se på muligheten for taser til politiet

Spesielt med underbemanningen i politiet for tiden kan dette være et viktig hjelpemiddel i politiets arbeid.

Første liung over nybrua?

- Ta bilde av meg! Jeg er første liung over den nye brua, ropte Nils Bertil Kvinge. Han hadde fulgt vegvesenets oppfordring om å prøvegå Drammens nyeste stolthet lørdag.

Skiføre i bøtter og spann

-men vanskelige kjøreforhold

Føler oss veldig involverte

Det sier leder i NMK Lier, Terje Hennum, etter ulykken på Gardermoen, der en av klubbens medlemmer mistet livet.

Slalåmkjøring mellom hullene

- Det sier postbud Rannveig Carlsen som daglig kjører riksvei 284 mellom Sylling sentrum og rundkjøringa i Kyllerud ved Fagerliåsen

Uvettige syklister er en fare

Sykkelsesongen er i gang og dermed kan gående, bilførere og først og fremst syklistene selv se frem til spennende tider.

Matnyttig meningsmåling

Få 500 kroner til bruk på et av Liers mange serveringssteder! Bare si hvilket av dem du liker best.

Vraket OPS-løsningen

Flertallsvedtaket i formannskapet i går betyr sannsynligvis at det ikke vil bli bygd noe kulturhus i Lier i 2012, og saken kan bli utsatt på ubestemt tid --

Kanonkamp av LierG89

Lier imponerte i avslutningen av Sparserien.

Nektes adgang til kulturarrangementer?

Svar til Anita Drevdal og hennes kommentar til saken om St. Hallvardspillet 2008

Hvor mye inngrepsfri natur natur finnes fortsatt i Lier?

I løpet av 2003 skal den inngrepsfrie naturen i Norge kartlegges igjen. Det er Direktoratet for naturforvaltning, statens kartverk og fylkesmannen/ kommunen som står for denne registreringen. Hvordan er ståa i "grønne Lier"? Hvor mye av Lierdalens natur er bevart inngrepsfri?

Lier Høyre: Lokaldemokratiet under press

- Lokaldemokratiet må styrkes og statens makt over kommunene må reduseres, mener Lier Høyres leder, Ryno Andersen.

Stygt, stort og dominerende

Bauhaus har gjort store og stygge naturinngrep og neglisjert skiltreglene i Lier kommune.

Nykjuadagen på søndag

Vi legger ut lenker til tidligere arrangement og alt om årets.

Bilder fra Eastbourne 2007

Turleder og fotograf er ingen god kombinasjon

Ny artikkel fra den elektroniske historieboka

Redaktør Terje Bautz har sendt Liernett nok en interessant artikkel

Vil forlenge plattformene, men mangler tid og penger

Arbeidet med å forlenge plattformene på Lier stasjon er utsatt på ubestemt tid.