Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 533619afd593237d4eafb9d8c25cf945

Lier AP åpner for et veiforlik

Vi har mottatt følgende pressemelding fra Lier Arbeiderparti

Lier Arbeiderparti avholdt medlemsmøte 16.8 om Veisystemet i Ytre Lier og valg av traseer tilknyttet prosjektet. Partiet har tidligere programfestet alternativ 3, Dagslet-Viker ( lang tunnel) som sitt primære trasevalg. Etter fremleggelse av Konsekvensutredning fra Statens Vegvesen om denne saken juni 2007 er denne utredningen vurdert av en egen komité i partiet. Konsekvensutredningen endrer ikke partiets syn at alternativ 3 er det ideelle trasevalg, men praktiske forhold omkring de utsettelser dette kan skape for prosjektet, samt de politiske forhold i Lier, gjør at Lier Arbeiderparti åpner for et veiforlik i Kommunen.

Det vises til vedlagte vedtak fra medlemsmøtet i Lier Arbeiderparti 16.8 der det fremgår at Lier AP vil kunne akseptere kort tunnelløsning til Linnes under forutsetning av at maksimale miljøkrav og nedgravde kryssløsninger vedtas som forutsetninger for slik trase
.


Med vennlig hilsen
 
Mathias B. Dannevig
Leder, Lier Arbeiderparti

Les mer: http://www.dna.no/lier

Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode