Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 92aa62101a1f2dbc98a4684b1cf1bbf8

Trenert og sabotert Gullaug

De administrative krefter har vunnet, og de har motarbeidet politikkens legimititet, mener Tonje Evju, leder i Lier Arbeiderparti.

Det har vært STOR politisk vilje til å legge nytt sykehus til Gullaug. Jeg tviler ikke på den politiske vilje verken fra Arbeiderpartiet eller Høyre, men jeg tviler sterk på hvem som egentlig bestemmer.

Min oppfattelse er at administrasjonen i departementet og Helse Sør-Øst har trenert og sabotert Gullaug og de vant!

Dette er farlig i forhold til demokratiet. Velgerne kan kaste politikere ved valg, men de kan ikke kaste en administrasjon. Derfor er tapet av Gullaug sykehus svært alvorlig for demokratiet. Administrasjonen er ikke på valg.

Jeg mener at helsestyringen er ute av kontroll. Styringsstrukturen av sykehus har vært feilslått og tiden er inne for en debatt om styring strukturen.

Om dette kan oppleves som et prestisjetap, så er det er helt underordnet de uholdbare forholdene psykiatriske pasienter i Buskerud har og deres behov for løsning. Det er først og fremst et tap at et sykehus med utrolig praktfull beliggenhet og med samlokalisering av psykiatri og somatisk har gått tapt.

Jeg er redd det kan ta tid før vi får et nytt sykehus. 5 års utredning og 5 års byggetid er vel ikke å ta hardt i. – og hvilke forhold skal pasientene ”leve under” i denne byggeperioden?

FAKTA:

”Begrunnelsen for at tomta på Gullaug ikke kan brukes er at usikkerhet rundt rasfare og kostnadene til nødvendig rassikring er vurdert å være så høye at en snarlig utbygging blir umulig".

Hovedkonklusjonene i rapporten:

"Det er kvikkleire på og utenfor den vurderte tomten. En initialutglidning utenfor tomten kan gi en progressiv rasutvikling inn på sykehustomten.Tiltak som gir tilfredsstillende stabilitet etter gjeldende retningslinjer, er omfattende, men fjerner likevel ikke all fare for at tomten kan bli berørt av et progressivt ras, med alvorlige konsekvenser."

De økonomiske konsekvensene ved kjøp av tomten, er blant annet disse:

"Stabiliserende inngrep og avgraving av terreng på naboarealet i nord og i strandsonen mot Engersandbukta, er kostnadsestimert til mellom 25 og 55 millioner kroner. Totale ekstraordinære kostnader med årsak i grunnforholdene, er estimert til mellom 60 og 145 millioner kroner” (Drammens Tidende).

Jeg kan ikke motargumentere geoteknikere, men jeg er likevel svært skeptisk. For meg virker rapporten som bestilt. Det er jo underlig at dette ikke har kommet fram tideligere. Gullaug har jo vært utredet en del ganger.

Om det var riktig å si stopp for Gullaug. Det hadde ikke vært forsvarlig å fortsette en kamp mot administrasjonen i Helse Sør Øst som hadde ført oss ut i nye og lange utredninger. Det er først og fremst pasientene i området som hadde vært og er skadelidende.

Forrige artikkel:Siste julebrev fra MalagaNeste artikkel:Smilte fornøyde
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Søndag 12. desember 2010 22:12: Terje Sagvolden
Tone har dessverre helt rett. Nå flytter man sykehusplanene til et virkelig problematisk område geologisk sett. Det er ikke uten grunn at man har Landfall i Drammen. Vi må imøtese mange år med utredninger og formell politisk behandling. Imens forfaller Sentralsykehuset. Det skulle ikke forbause meg om sykehuset om noen få år er blitt redusert til "Sykestua i Drammen", nesten uten medisinske funksjoner.

Terje Sagvolden
Mandag 13. desember 2010 07:38: Velger på vandring
Her er det noe som ikke stemmer. Byråkratene påstår at Gullaugprosjektet ble for dyrt fordi det ble store tilleggskostnader med tomta. Men det er jo selgers problem hvis det før salget dukker opp noe som gjør en tomt mindre verdt. Derfor har Tone Evju helt rett. Byråkratene har lurt oss.
Mandag 13. desember 2010 14:24: Lars-Erik Østerud
Men hvem har hørt på befolkningen og politikerne i Bærum og resten av Buskerud da. Det er de som taper på et sykehus på Gullaug. Skal ikke de høres da? Personlig mener jeg alle sammenslåingen i helesvesenet bare forverrer alt. Må jo ligger flere timer i sykebil hvis man blir syk snart :-(

PS! Og når ble Asker og Bærum en del av Buskerud ?????
Mandag 13. desember 2010 23:00: Ryno Andersen
Jeg er enig med Tonje Evju om at helsestyringen er svak og enkelte ganger ute av kontroll. Det er også lett å slutte seg til hennes bekymring for tilbudet innenfor psykiatrien som idag er for dårlig. Vi er også hjertens enig i viktigheten av å gi godt tilbud til de som har behov for behandling og hjelp. Likevel synes jeg det er litt for lettvint å legge skylden på at helsebyråkratiet har sabotert Gullaug utbyggingen. Regjeringen har mulighet til å instruere helsebyråkratene både ved myndighetsvedtak og i foretaksmøte. At Arbeiderpartiets helsepolitikere ble satt på sidelinjen av byråratene vitner derfor om et særdeles slett politisk håndtverk.
Tirsdag 14. desember 2010 10:32: Tore Stustad
Det er politikerne som har ansvaret, de kan ikke gjemme seg bak byråkratene. Arbeiderpartiet har vinglet og snudd i sykehussaken, og må ta ansvaret både for den forsinkelsen det nå vil bli før distriktet får et nytt sykehus, og velgernes forsterkede politikerforakt.
Tirsdag 14. desember 2010 12:33: Karl Bellen
Enig med alle bortsett fra lars-Erik Østerud. Folk fra Asker og Bærum har konstruert et problem som ikke stemme med vår virkelighet. Etter å ha behandlet sykehuset på Gullaug i flere år, har jeg aldri oppfattet at det skulle bygges i stedet for Bærum sykehus. Det skulle dekke behovet i Drammensområdet, Lier, Røyken og Hurum. Mellom 150-200000 mennesker.Og dersom Drammen skal erstatte Gullaug, skjønner jeg ikke at det er noe bedre for Asker og Bærum. Ulv, ulv..
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode