Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Trenert og sabotert Gullaug

De administrative krefter har vunnet, og de har motarbeidet politikkens legimititet, mener Tonje Evju, leder i Lier Arbeiderparti.

Det har vært STOR politisk vilje til å legge nytt sykehus til Gullaug. Jeg tviler ikke på den politiske vilje verken fra Arbeiderpartiet eller Høyre, men jeg tviler sterk på hvem som egentlig bestemmer.

Min oppfattelse er at administrasjonen i departementet og Helse Sør-Øst har trenert og sabotert Gullaug og de vant!

Dette er farlig i forhold til demokratiet. Velgerne kan kaste politikere ved valg, men de kan ikke kaste en administrasjon. Derfor er tapet av Gullaug sykehus svært alvorlig for demokratiet. Administrasjonen er ikke på valg.

Jeg mener at helsestyringen er ute av kontroll. Styringsstrukturen av sykehus har vært feilslått og tiden er inne for en debatt om styring strukturen.

Om dette kan oppleves som et prestisjetap, så er det er helt underordnet de uholdbare forholdene psykiatriske pasienter i Buskerud har og deres behov for løsning. Det er først og fremst et tap at et sykehus med utrolig praktfull beliggenhet og med samlokalisering av psykiatri og somatisk har gått tapt.

Jeg er redd det kan ta tid før vi får et nytt sykehus. 5 års utredning og 5 års byggetid er vel ikke å ta hardt i. – og hvilke forhold skal pasientene ”leve under” i denne byggeperioden?

FAKTA:

”Begrunnelsen for at tomta på Gullaug ikke kan brukes er at usikkerhet rundt rasfare og kostnadene til nødvendig rassikring er vurdert å være så høye at en snarlig utbygging blir umulig".

Hovedkonklusjonene i rapporten:

"Det er kvikkleire på og utenfor den vurderte tomten. En initialutglidning utenfor tomten kan gi en progressiv rasutvikling inn på sykehustomten.Tiltak som gir tilfredsstillende stabilitet etter gjeldende retningslinjer, er omfattende, men fjerner likevel ikke all fare for at tomten kan bli berørt av et progressivt ras, med alvorlige konsekvenser."

De økonomiske konsekvensene ved kjøp av tomten, er blant annet disse:

"Stabiliserende inngrep og avgraving av terreng på naboarealet i nord og i strandsonen mot Engersandbukta, er kostnadsestimert til mellom 25 og 55 millioner kroner. Totale ekstraordinære kostnader med årsak i grunnforholdene, er estimert til mellom 60 og 145 millioner kroner” (Drammens Tidende).

Jeg kan ikke motargumentere geoteknikere, men jeg er likevel svært skeptisk. For meg virker rapporten som bestilt. Det er jo underlig at dette ikke har kommet fram tideligere. Gullaug har jo vært utredet en del ganger.

Om det var riktig å si stopp for Gullaug. Det hadde ikke vært forsvarlig å fortsette en kamp mot administrasjonen i Helse Sør Øst som hadde ført oss ut i nye og lange utredninger. Det er først og fremst pasientene i området som hadde vært og er skadelidende.

6 kommentarer

Søndag 12. desember 2010 22:12: Terje Sagvolden
Tone har dessverre helt rett. Nå flytter man sykehusplanene til et virkelig problematisk område geologisk sett. Det er ikke uten grunn at man har Landfall i Drammen. Vi må imøtese mange år med utredninger og formell politisk behandling. Imens forfaller Sentralsykehuset. Det skulle ikke forbause meg om sykehuset om noen få år er blitt redusert til "Sykestua i Drammen", nesten uten medisinske funksjoner.

Terje Sagvolden
Mandag 13. desember 2010 07:38: Velger på vandring
Her er det noe som ikke stemmer. Byråkratene påstår at Gullaugprosjektet ble for dyrt fordi det ble store tilleggskostnader med tomta. Men det er jo selgers problem hvis det før salget dukker opp noe som gjør en tomt mindre verdt. Derfor har Tone Evju helt rett. Byråkratene har lurt oss.
Mandag 13. desember 2010 14:24: Lars-Erik Østerud
Men hvem har hørt på befolkningen og politikerne i Bærum og resten av Buskerud da. Det er de som taper på et sykehus på Gullaug. Skal ikke de høres da? Personlig mener jeg alle sammenslåingen i helesvesenet bare forverrer alt. Må jo ligger flere timer i sykebil hvis man blir syk snart :-(

PS! Og når ble Asker og Bærum en del av Buskerud ?????
Mandag 13. desember 2010 23:00: Ryno Andersen
Jeg er enig med Tonje Evju om at helsestyringen er svak og enkelte ganger ute av kontroll. Det er også lett å slutte seg til hennes bekymring for tilbudet innenfor psykiatrien som idag er for dårlig. Vi er også hjertens enig i viktigheten av å gi godt tilbud til de som har behov for behandling og hjelp. Likevel synes jeg det er litt for lettvint å legge skylden på at helsebyråkratiet har sabotert Gullaug utbyggingen. Regjeringen har mulighet til å instruere helsebyråkratene både ved myndighetsvedtak og i foretaksmøte. At Arbeiderpartiets helsepolitikere ble satt på sidelinjen av byråratene vitner derfor om et særdeles slett politisk håndtverk.
Tirsdag 14. desember 2010 10:32: Tore Stustad
Det er politikerne som har ansvaret, de kan ikke gjemme seg bak byråkratene. Arbeiderpartiet har vinglet og snudd i sykehussaken, og må ta ansvaret både for den forsinkelsen det nå vil bli før distriktet får et nytt sykehus, og velgernes forsterkede politikerforakt.
Tirsdag 14. desember 2010 12:33: Karl Bellen
Enig med alle bortsett fra lars-Erik Østerud. Folk fra Asker og Bærum har konstruert et problem som ikke stemme med vår virkelighet. Etter å ha behandlet sykehuset på Gullaug i flere år, har jeg aldri oppfattet at det skulle bygges i stedet for Bærum sykehus. Det skulle dekke behovet i Drammensområdet, Lier, Røyken og Hurum. Mellom 150-200000 mennesker.Og dersom Drammen skal erstatte Gullaug, skjønner jeg ikke at det er noe bedre for Asker og Bærum. Ulv, ulv..

Flere saker fra arkivet

- Viktige risiko- og usikkerhetselementer

Rapporten fra Multiconsult peker blant annet på kvikkleire og fare for leirras på og utenfor sykehustomten på Gullaug.

Ikke lenger noe hurra

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad vil ikke bruke forkjøpsretten og kjøpe sykehustomta på Gullaug.

Står samlet bak vedtak

De psykiatriske pasientenes fremtidige behandlingstilbud står på spill, mener Tonje Evju (bildet) og Lier Arbeiderparti

Exit Gullaug. Garanti uten verdi!

Aps helseministere og Martin Kolberg har etter tur gitt garantier for nytt sykehus på Gullaug.

Lokal jubel for investeringslån

Ap s gruppeleder i kommunestyret, Bård Strand, lover at partiet vil arbeide for samlokalisering, etter forslaget om å bevilge penger til kjøp av Liers mest omtalte eiendom --

- Gullaug-tomta utelukket som tomt for fengsel

Nævestad bekrefter at Lier har blitt spurt om å vurdere tomt for et nytt fengsel

Det ble til slutt Gullaug

Etter mye frem og tilbake er det endelig vedtatt hvor det nye sykehuset skal ligge

Ingen kommentarer?

Har verken Tonje Evju, Ap eller småpartiene noen mening om salget av Gullaug og følgene det får for kommunen?

Samling for Gullaug

Styreleder Hanne Harlem i Helse Sør-Øst fremla tidligere en nødvendig presisering av at det er mange forhold som må veies ved utbygging av et så sentralt infras (...)

Frp-Knudsen vil ha svar om sykehuset

Ulf Erik Knudsen ber i dag helse- og omsorgsministeren si når det blir avgjort hvor det nye sykehuset skal bygges.

Det nye sykehuset: Likevel til Gullaug?

- Ordførerne i Hurum, Lier og Røyken tok i dag initiativ til å fremme Gullaug som en fremtidig lokalisering for sykehus i Nedre Buskerud, skriver Lier kommune i dag.

Lier Næringsråd skriker etter næringsarealer

I forbindelse med at nytt sykehus nå ser ut til å bli lokalisert i Drammen fremfor på Gullaug, vil Lier Næringsråd ha fokus på hvilken betydning dette har for næringslivet i Lier.

Kjøp av Gullaugtomten

Innlegg fra Ulla Nævestad

Fremtiden for Dyno-tomta på Gullaug

Det er helt naturlig og svært viktig å bevare den stille oasen som tomta lenge har vært og bør være for omgivelsene, skriver Tone E. Svendsen (Ap) i sitt innlegg.

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

Politikere ble vist bort

Høyres Arnt Holberg (på bildet) og hans partikolleger ble nektet å dele ut valgmateriell utenfor Kiwibutikker og RIMI

Salget av Gullaug-tomta

Tidligere kommunestyremedlem for AP, Mathias B. Dannevig, nå medlem av Buskerud Fylkestings hovedutvalg for samferdsel, kommenterer her Liernetts artikkel.

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

Flere runder om nytt sykehus

Buskerud Ap klarte ikke å bestemme seg, og for Drammen er det viktigere å hjelpe et skrantende sentrum enn å hjelpe syke mennesker.

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Brann i Kvernbakken

To menn ble sendt til sykehus etter eksplosjon i parafinovn.

Må ligge på gulvet

Det er nå så mange akuttpasienter på Lier sykehus at flere av dem må ligge på madrasser på gulvet

4.9 millioner til Lier

Lierhallen er vinneren, da midlene fra regjeringens tiltakpakke ble fordelt

Skjærtorsdag i Gullaug kirke

De rundt 30 som var med på gudstjenesten i Gullaug kirke i dag, fikk en fin opplevelse.

Hurra for Gullaug

Magne Salo (på bildet) var en av flere som fikk kringle og en forfriskning på Servicetorget på onsdag.

Gullaug solgt til Rimi-Hagen

Hvis du trodde Liers ordfører holdt på med å hale i land sykehuset på Gullaug, tok du feil.

Oppgradering av Hegg skole?

Pressemelding: - Regjeringen overfører mer enn 19 millioner kroner til Lier

Velgerne venter på svar

Ordfører og rådmann har seg selv å takke for rykter og uklarheter etter salget av sykehustomta.

Terje Sagvoldens arroganse

Mathias B. Dannevig, leder i Lier Arbeiderparti, svarer på Sagvoldens (H) innlegg

Lier før og nå

Hvis du gikk på Gullaug skole da bildet over ble tatt, er du rundt 90 nå. De fleste kjenner nok derfor en litt nyere versjon av skolen.

Det mest hjemsøkte stedet i Norge?

Bli med på vandring i de nedlagte avdelingene på Lier sykehus. På nettet.

Lier Høyre redegjør

- Samhandlingsreformen trer i kraft 1. januar 2012. Målet med denne reformen er at helsetjenestene skal foregår nærmere der pasientene bor, fastslår ordførerkandidat Helene Justad.

Flytter til falleferdig sykehus

- Barn og unge fortjener ikke så dårlige forhold i 2008, uttalte Reidar Lauritsen, fra Sylling til Drammens Tidende i går, som en kommentar til at utviklingshemmede barn og voksne må flytte til Lier sykehus for å spare penger

AUF-er fra Lier skuddskadet

Han er innlagt på Ullevaal sykehus, men alt tyder på at det vil gå bra etter operasjonen.

- Ombudsmann for kommunevalget

KOMMENTAR: - Det er meget gledelig at liung og stortingsrepresentant Martin Kolberg (her th sammen med partikolleger fra Lier) engasjerer seg som ombudsmann i asylsaken åtte uker før valget, skriver Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen i en kommentar.

17. mai på Gullaug

Barnetoget fulgte Høvik og Lier skolekorps fra Linnesstranda til Gullaug skole, hvor det fulgte taler, sang og lek.

- Finn fem feil!

Håvard Benjamin Rype påpeker fem feil i saken om kulturhus i sitt innlegg

Om ny riksvei 23: dyreliv og støy

Merknader fra Naturvernforbundet i Lier i forbindelse med konsekvensutredning for nytt hovedveisystem i ytre Lier

Rørende enighet om samhandlings-reformen

Kommunestyresalen på Haugestad var i går fylt av ansatte innen helsesektoren i kommunen og politikere fra alle partiene. Lier KrF hadde tatt initiativ til møtet om samhandlingsreformen.

Fikk melding om spøkelser på Lier sykehus

Natt til nyttårsaften fikk politiet melding om spøkelser i de gamle bygningene på Lier sykehus.

Kontinuitet og fornyelse

Liernett presenterer kandidatene i partiene før kommunevalget til høsten: Nina E. Johnsen er en av Venstres tre toppkandidater som stiller til valg på nytt, men mange nye kandidater er også nominerte denne gang.

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig

- Med Lier kommunes gjeld på over 1200 millioner er et ikke mulig å opprettholde dagens tjenestenivå, mener Lars Haugen i Lier Frp.

- Grønn løsning for nytt sykehjem

Mens politikere og administrasjon jobber med å finne plass til et nytt sykehjem, kommer John Høgslund med et friskt og grønt innspill.

Rammer tilfeldig

- Varmebassenget i Lierhallen må ikke bli offer for "kuttisme", skriver Krf s gruppeleder Brynhild Heitman i dette innlegget.

Riksvei 23, ventemottak og sykehus hovedsaker

- Lier Frp er opptatt av at riksvei 23 blir gjennomført så fort som mulig, understreker Bjørg Myran som er valgkampleder.

”Never Change a Winning Team"?

Høyrepolitikeren Truls Moen har dermed forklart oss hvorfor vi skal stemme Høyre. Eller kanskje det var Ulla han mente?

Ønsket utvikling av Grønne Lier

Innlegg fra Senterpartiets Kirsti Marie Lager Lyngås

RV 23 – Hvilke motiver skal vektlegges?

Av Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti.

Hvem er arrogant?

Replikk til Mathias Dannevig’s innlegg 23. august 2007

Liunger i NM i terrengløp

Martin Hoset fra Gullaug og Silje Bæra Hørthe fra Sylling deltok i NM i Tønsberg denne helgen.

Frontkollisjon ved Kiwi i dag tidlig

To biler frontkolliderte i dag tidlig ved Kiwi på Gullaug.

Tiden er unik for den enkelte

Ukens petit er ved Nina E. Johnsen, homøopat, Gullaug. Nina er leder for Buskerud Venstre, medlem av Lier kommunestyre og formannskapet. Ikke minst er hun mor til tre.

Høyre holder sine valgløfter

Innlegg fra Lier høyres listekandidat Ole Marius Evensen

Kjøp av helsetjenester – tvilsom praksis

Ryggforeningen i Norge med svar til statsråd Bjarne Haakon Hansen ang. priotiering av sykemeldte i helsekøen

Riksvei - den ufullendte

- Uferdige veiprosjekter ser ut til å bli et evig problem i Norge, skriver ordføreren i et innlegg i dag

Ingen endelig løsning

- Dessverre er dette bare en ny stump av en riksvei, uttaler Bård Strand i Lier Arbeiderparti om finansieringen av ny riksvei 23 gjennom Lier.

Hvem er de gale?

En fotoreportasje fra en del av Lier sykehus

Knuste vinduer på Lier sykehus

To menn i 20-årene har erkjent ruteknusingen.

Politisk forlik om veisaken i Lier?

Her er Mathias B. Dannevigs (AP) innlegg som har blitt besvart av Sagvolden (H) og Zapffe (H) på Liernett

NOAS reagerer sterkt

En kvinnelig beboer på Lier Ventemottak ble, i følge NOAS (Norsk forening for asylsøkere) ved avdelingsleder Sylo Taraku (på bildet), nektet å bli sendt til sykehus, men leder ved Ventemottaket på Lierskogen, Harald Nesset, er sterkt uenig i påstanden.

Lørdag kveld og søndag morgen

Glatte veier og ubevoktet fyrverkeri var med å skaffe politiet jobb i natt.

Et lite stykke psykiatrihistorie

Selv om de gamle bygningene på Lier sykehus står og forfaller, er de gamle bygningene vel så godt besøkt som de som fremdeles er i drift.

Flom i vente - vi vil drukne i trafikk!

Lier står foran et skjebnesvangert valg. Det presses på for at Lier kommunestyre skal forhaste seg til en endelig løsning på dilemmaene rundt nytt hovedvegsyste (...)

Støtter Gjelstens planer

Formannskapet støtter Gjelsten Holding AS sine planer for utvikling av Lierstranda

Flere kvinner med

I tillegg får gruppeleder Søren Falch Zapffe (på bildet) og ordførerkandidat Helene Justad sannsynligvis selskap av flere "nykommere" i kommunstyresalen etter høstens valg.

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

Over 841 000 kroner fra liungene

Liungenes bidrag nærmer seg 39 kroner per innbygger i Innsamlingsaksjonen, og Veslefrikk barnehage markerte FN-dagen med å selge sveler og kaffe til inntekt for aksjonen.

Stem på Lier Ap nå fordi:

Lier AP tar miljøutfordringene på alvor ved å arbeide for de beste løsninger for bomiljøene i ytre Lier. - Ulikt SV mener vi at liten trafikk i dagen fra Linne (...)

Takk for tilliten!

- Nå skal vi gjør alt vi kan for å vise oss tilliten verdig, sier leder av Lier Arbeiderparti, Tonje Evju.

Fortsatt mottak, men for hvem?

Flere, men mer positive asylsøkere kan være nøkkelen til fredeligere sameksistens på Lierskogen, der folk er opprørt over asylmottakets fortid og fremtid, mener Tonje Evju og Martin Kolberg.

Dårlig samhandling

- Er det slik at elevene ved Sylling og Hallingstad og Tranby skoler har dårligere forhold for kroppsøving enn elever ved bygdas skoler? spurte Bård Strand i en epost til Liernett denne uka

Angriper Høyre

- Hva vil Lier Høyre egentlig med Lierhallen, spør Per Larsen, instruktør i Drammen og Omgen Bekhterevforening.

Ulla Nævestad og Lier Høyre på ”autopilot”?

Erik Hære tar opp utbyggingen på Høvik/Stoppen (på bildet) i dette leserinnlegget

Uhelbredelig romantisk.

Ukens petit er ved Nina E. Johnsen, Gullaug.

Høyresiden forvirrer velgere

- og et rungende nei til eiendomsskatt i Lier!

Inngikk avtale om ny sykehjemstomt

Alt tyder på at Liers nye sykehjem blir liggende fint til på en del av eiendommen til Lier sykehus etter at det i dag ble presentert en intensjonsavtale mellom Vestre Viken HF og Lier kommune.

Nyttig og vellykket

Lier kommune hadde besøk av representanter fra vennskapskommunene i Finland og Sverige i helga

Lierbedrift med suksess i Sverige

Ansvarlig for utvikling og levering Jan Morten Andersen (t.h.) og daglig leder Harald Lysdahl i Health Tech AS lager datasystemer som styrer medisinflyten på sykehus. I fjor fikk de et gjennombrudd i Sverige, og bidro til den solide norske eksportveksten over grensen i fjor.

Lier brygge - et gigantisk miljøprosjekt

En elektrisk bane kan betjene hele området og derved fjerne mye av den store miljøbelastningen som veitrafikken representerer.

Hvor er makta?

Dette spørsmålet stiller ukens petitskribent, Tonje Evju, som selv er lokalpolitiker.

Togstopp til Amtmannssvingen!

Amtmannssvingen har en fantastisk beliggenhet for å etablere et kollektivknutepunkt i ytre Lier. Det foreligger planer for å ruste opp Amtmannssvingen som bussk (...)

- Endelig Heiahall!

Bård Strand (Ap) gleder seg over vedtaket om Heiahallen, men er bekymret over håndteringen av andre utfordringer kommunen står overfor.

Lover ingenting

Helseminister Sylvia Bustad har ingen umidelbar løsning å komme med for å forbedre forholdene ved Lier sykehus

Tåke og kruttrøyk

Ukens petit er ved Truls Hallingstad

På sykehus etter utforkjøring

Bilføreren havnet på sykehus og det ble store materielle skader da en bil kjørte ut av veien i natt.

Kulturhusprosjektet en usikker fremtid?

Derfor konkluderer kulturrådet (her representert ved Leif Vinge) i et åpent brev til de politiske gruppelederne med at administrasjonen må få en frist til 1. september 2010 med å fremlegge et fullverdig grunnlag som er egnet for politisk behandling.

Lier SVs agurktog

KOMMENTAR: Sommervarme kan som kjent gi seg mange utslag. Imidlertid har temperaturene hittil ikke vært høye nok til å kunne forklare Lier og Røyken SVs virkelighetsfjerne jernbaneutspill.

Vil overvåke ungdommen

For å få bukt med ungdomsfylla i Lier foreslår sosialsjefen å leie inn Securitas til å spane på ungdommene.

Etter ULOBA: Stor uro blant brukere og pårørende

Bård Strand (A) påpeker i et brev til Liers ordfører og rådmann at det er stor uro blant brukerne og deres pårørende om ivaretagelsen av brukerstyrt personlig assistanse i overgangstiden etter oppsigelsen av avtalen med ULOBA.

Stedsutvikling i Lierbyen!

Tvilsomt om det planlagte kulturhuset vil gi Lierbyen en positiv stedsutvikling og at stedet dermed vil stige opp av asken som fuglen ”Fønix”.

- Et godt lag

Det sier Espen Lahnstein (her th) om de som er foreslått nominerte for Lier Senterparti til kommunevalget.

På husbesøk med Tonje, Petter, Martin og roser

Arbeiderpartiets ordførerkandidat Tonje Evju og valgkampleder Petter Dreier (bildet) delte i går ut roser i håp om at velgerne skal gi partiet mulighet til å sikre at Lier unngår Helene Justads privatiseringslinje.

Sykehusinnbruddet: Full undersøkelse

Det har vært innbrudd og skadeverk i flere av bygningene på Lier sykehus. Se bildene!

Dramatisk i Danmark

Den unge ATV-kjøreren Lise Christine Wam (her sammen med pappa Torbjørn og bror Tor-Erik) ble brakt til sykehus etter at hun ble påkjørt to ganger.

Liervalgets to vinnere

At Helene Justad ledet Lier Høyre frem til rekordresultat, valgseier og ordførerklubba, er det ingen tvil om. Men Tonje Evju, som i spissen for Arbeiderpartiet fanget opp brorparten av stemmene de øvrige partiene mistet, har også grunn til å smile.

Lier Senterparti om Ulla-effekten

Blir spennende å se om det var Ulla-effekten som gjorde Høyre så store i Lier, skriver Senterpartiets ordførerkandidat Kirsti Marie Lager Lyngås.