Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 88a4608f4151dbac83693d89a231d0b5

Rammer tilfeldig

- Varmebassenget i Lierhallen må ikke bli offer for "kuttisme", skriver Krf s gruppeleder Brynhild Heitman i dette innlegget.

Lier kommune har for tiden en gjennomgang av nødvendige og unødvendige kostnader, og har som målsetting å redusere driften med 60 millioner kroner de neste tre årene. Dette er et krevende arbeid både for administrasjonen og for de folkevalgte. Det står respekt av de fremlagte dokumentene som administrasjonen har utarbeidet i forbindelse med behandlingen av den kommende handlings- økonomiplanen for perioden 2011-2014,. Planen skal behandles i de forskjellige politiske fora i kommende uke og som skal sluttbehandles i desember. Dokumentene inneholder mye politisk mat og vinklinger som krever både tid og kunnskap, for å fange opp konsekvensene, som til slutt blir virkningen av de politiske vedtakene. Likevel skulle jeg ønsket at rådmannen ikke hadde tillatt bruk av flate kutt.

Slik undertegnede ser det fører muligheten for flate kutt lett til en form for ”kuttisme” . Slik undertegnede ser det blir ”Kuttisme” i dette tilfelle tiltak som rammer tilfeldig og uten en plan eller vurdering av virkning på kort eller lang sikt.

KrF har i sitt program for perioden mellom annet; å sikre eldre en verdig alderdom, dessuten ønsker partiet å støtte forbyggende trivselskapende tiltak for eldre.

Slik KrF ser saken er rådmannens forslag om å stenge Lierhallen på lørdag og søndag et tiltak som kan sammenlignes med ”kuttisme” og det er i dette tilfellet ikke bra. Tiltaket innebærer at funksjonshemmede, eldre og uføre som trenger oppvarmet vann til trening skal måtte beveges seg til nabokommunene for å få den ønskede aktivitet og trening. Ja, de blir faktisk henstilt av rådmannen til å oppsøke nabokommunene som har oppvarmet vann i sine bassenger. I Drammen finnes det et lite termobasseng som brukes av Drammen og omegn Bekhterevforening i dag. Bassenget er lite og mange mennesker i bassenget samtidig, gjør at det er umulig å utøve et treningsprogram.

Hadde det vært en ide å behandle andre mosjons- eller idrettsgrupper på tilsvarende måte!!!!! I Lier har vi mange interessegrupper som driver forskjellige typer idrett. Sett i folkehelseperspektivet er idrett viktige variabler på å opprettholde folkehelsen for befolkningen. Mennesket er nå engang skapt til aktivitet for å opprettholde ferdigheter og funksjonsgrad. Eldre og uføre med eller uten diagnoser har også behov for trening og aktivitet. Det er unødvendig, slik undertegnede ser det, i disse miljøbevisste tider å henstille til trening i nabokommunene. Dessuten er det ofte problemer for funksjonshemmede og eldre å ta seg frem i vinterhalvåret. For de nevnte gruppene er det godt om tilbudet i Lierhallen kan videreføres med oppvarmet vann til 34 grader på lørdagene også i fremtiden.

Brukerne av varmtvannstrening består av funksjonshemmede av ulike kategorier, eldre og mennesker med muskel og skjelettplager. Forekomsten av muskel- og skjelettlidelser er svært høy i samfunnet generelt, og dette koster samfunnet store summer hvert år.

Muskel- og skjelettlidelser er svært utbredt og medfører betydelige plager for den enkelte i form av smerter, redusert livskvalitet og problemer med å fungere i dagligliv og arbeidsliv. Disse lidelsene er blant de hyppigste årsakene til legebesøk. Det er estimert at ryggplager alene ligger bak to millioner fastlegekonsultasjoner per år, i tillegg kommer et stort antall behandlinger hos fysioterapeuter og kiropraktorer samt at alternativmarkedet er stort og økende. Muskel- og skjelettlidelser er også hyppigste årsak til sykefravær og uføretrygd i Norge. I 2009 var dette hoveddiagnosen bak 41% av sykefraværsdagene dekket av folketrygden. I tillegg er muskel- og skjelettlidelser de vanligste diagnosene ved uførepensjon og bakgrunn for 36% av nye innvilgninger. Selv for disse tilstandene er det stor individuell variasjon i grad av symptomer og konsekvenser for pasienten når det gjelder smerte, livskvalitet, dagligliv og arbeidsliv.

Summen av konsekvenser for mange enkeltindivider gjør muskel- og skjelettlidelser til en stor samfunnsmessig utfordring. I 2002 var de samlede offentlige utgifter til sykepenger, attføring og uførepensjon pga. slike lidelser 28 milliarder kroner. Når også de direkte utgifter til bl.a. legekonsultasjoner og sykehusbehandling samt utgifter i arbeidsgiverperioden ble tatt med, beregnet man at samfunnets årlige samlede utgifter lå et sted mellom 37 og 44 milliarder kroner. Omregnet til dagens kostnader er beløpene langt høyere.

Ullensaker-undersøkelsen, der man har fulgt en populasjon gjennom 14 år, viste at 39% av befolkningen hadde muskel- og skjelettsmerter fra fem eller flere områder i løpet av året, bare hos 11% kom smerten fra ett sted. Det var kun 9% som ikke hadde smerter. Det er bred enighet i fagmiljøene at behandling i varmtvannsbasseng som holder min 34 grader har en gunstig effekt for personer med revmatisme og muskel og skjelettlidelser og er en av få behandlingsformer som ikke gir skader eller bivirkning.
Sett i forhold til utbredelse og belastning i befolkningen i forhold til eksempel gruppen skjelett- og muskellidelser er det store helsemessige og samfunnsmessige kostnader å spare ved å opprettholde varmtvanns bassenget i Lierhallen også i årene fremover, som går langt utover det beløpet Lier kommune sparer på budsjettet med å stenge svømmehallen i helgene.

Brynhild Heitmann
Gruppeleder KrF, Lier

Forrige artikkel:Siste julebrev fra MalagaNeste artikkel:Smilte fornøyde
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Fredag 26. november 2010 17:20: Ragnhild Moslet Egeberg
Bra innlegg! Viser at overskriften Krf som "st√łttespiller for vanstyre" er feil !
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode