Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: e7f2260a784c01b913798ca4d0c4512b

Beklager innstramningene

- Særlig er jeg skeptisk til tiltakene rettet inn mot enslige mindreårige søkere og mot muligheten til å gjenforenes med familie og etablere familie, skriver Arbeiderpartiets Bård Strand ( her tv på bildet ) i en kommentar til Regjeringens foreslåtte endringer i asylpolitikken

Det er beklagelig at regjeringen har funnet det nødvendig å foreta innstramninger i forhold til behandlingen av mennesker som søker asyl i Norge.

Selv om tiltakene har som mål å redusere tilstrømmingen av søkere uten beskyttelsesbehov ut fra en relativt streng tolking av begrepet, slik at fokus kan rettes mot flyktninger som oppfyller kravet om beskyttelsesbehov, er det dessverre åpenbart at tiltakene også vil ramme livsutfoldelsen til mange av dem som gis opphold. Særlig er jeg skeptisk til tiltakene rettet inn mot enslig mindreårige søkere over 16 år og mot muligheten til å gjenforenes med familie eller etablere familie. Også henvisningene til individuell eller gruppevis behandling av søknadene gir grunn til uro for søkernes rettsikkerhet.

Det viktigste grep regjeringen kan ta for å unngå tilstrømming av grunnløse søkere er å styrke kompetansen i UDI. Slik kompetansestyrking vil øke UDI s kapasitet og dermed redusere saksbehandlingstidene samt øke vedtakskvaliteten. Uten økt kompetanse i UDI vil det være stor risiko for at en individuell behandling vil bli høyst fiktiv og vilkårlig. Om ti søknader fra søkere fra ett land er avvist som grunnløse, er det grunn til bekymring for at også den ellevte søknaden, selv om den er begrunnet, vil gis samme avvisning som de øvrige ti.

Videre er også systemet med asylmottak kontra bosetting i kommuner et hinder for raskere livsetablering for de søkerne som gis opphold i riket, og bør revurderes for en mer hensiktsmessig og konfliktdempende løsning.

Muligheten for å søke og motta beskyttelse er en særdeles viktig menneskerettighet, og det er min oppfatning at den norske befolkningen både er rause i sin holdning til dette og stolte av Norges mulighet for å gi slik beskyttelse til de som uheldigvis har slikt behov.
En slik holdning undergraves dersom det oppfattes at de som gis beskyttelse ikke har slikt behov. Dette rammer også de som har behov, enten ved at de urettmessig avvises, eller at de ikke tas godt imot i Norge. Det finnes politiske retninger som styrker seg på å øke forskjeller, kontraster og konflikter mellom "oss" og "de andre". Slike politiske retninger er farlige for ethvert samfunn, og det vil alltid være et mål for den demokratiske arbeiderbevegelsen å bekjempe dem. Et viktig middel vil være å heve kvaliteten på det organet som er satt til å forvalte utlendingsloven og Norges holdning til asylsøkere; UDI, slik at søkerne raskt får riktig avgjørelse og befolkningens tillit til at riktige avgjørelse tas blir styrket. Jeg ser dessverre ikke at regjeringens tiltak bidrar til dette.

Les også:
http://www.liernett.no/?artikkel=3352

Forrige artikkel:Romerike og Grenland bestNeste artikkel:Fotballgleder på en mandag --
Flere artikler

2022 Sylling Hardcode