Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 049f3db1546b34b815a85b37f9e22ad5

Bryter menneskerettighetene

Geir Stave (bildet), leder i Buskerud Venstre, skriver dette i en pressemelding om Regjeringens forslag til endringer i reglene for å få asyl i Norge

Grunnløse asylsøkere må få raskere avslag. Det er Venstre og alle partier enige om. Det store antall grunnløse asylsøkere utfordrer hele ordningen med asyl. Regjeringen foreslår blant annet å foreta innstramminger for familiegjenforening for å begrense asylstrømmen. Det er fullstendig bomskudd og rimelig meningsløst.

Å frata mennesker retten til et familieliv er brudd på liberale menneskerettigheter. Retten til et familieliv er grunnleggende i et liberalt demokrati. Det å leve sammen med sin familie er naturlig og det å bli gjenforent med sin nærmeste familie etter at en selv har fått opphold i Norge skal ikke mistenkeliggjøres. I utgangspunktet må familiegjenforening derfor i stor grad tillates, både av humane grunner og av hensyn til integrering.

Venstre kan aldri godta ekstra strenge regler for å få ektefelle og barn til Norge. En innføring av krav om 4 års utdanning eller arbeidserfaring vil i praksis skape et A- og B-lag mellom arbeidsinnvandrere og de som har fått opphold fordi de er forfulgt. Hvor rimelig er det at man skal kunne få familien på gjenforening dersom man er i Norge for å arbeide, men ikke hvis man flykter fra undertrykkelse og forfølgelse?

Venstre mener det er mer treffsikkert å sørge for raskere saksbehandling og raskere retur. Regjeringens forslag om mer individuell behandling også av grupper asylsøkere fra konfliktområder, vil i praksis føre til at kapasiteten i UDI blir ytterligere sprengt og ventetiden for asylsøkeren blir enda lengre. Hvis regjeringen er så opptatt av å nå jungeltelegrafen i Mogadishu, hvorfor har ikke regjeringen prioritert raskere saksbehandlingstid - slik at grunnløse asylsøkere får en raskere retur?

Forrige artikkel:Godt nyttår! Enig……?Neste artikkel:Romjulsmusikk
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Fredag 5. september 2008 12:12: Observant
For folk flest er inntak av mennesker fra fjerne land et spørsmål om hvorvidt de tilfører Norge noe av verdi, det vil si noe som relativt raskt kan omgjøres til penger, som for eksempel høyskolebakgrunn eller annen ettspurt kompetanse.

Derfor velger de fleste av oss å snakke varmt og omsorgsfullt om mennesker som flykter fra noe, men vi ser helst at de ikke dukker opp som en belastning for vår velfylte statskasse.

De får sannelig klare seg med noen vennlige tanker.
Fredag 5. september 2008 14:00: Observant
En eller annen forsøkte å stoppe innlegget over! Kan vedkommende gi en god begrunnelse?
Fredag 5. september 2008 15:07: Anne
Lang saksbehandlingstid er ikke gunstig for noen. Det blir å leve på vent.
Men det kan syntes som om en grunnløs asylsøker er det samme som en frekkas.
Sannheten er vel at de fleste av dem, er født under mindre gunstige forhold enn oss, og at de ønsker å få det beste ut av livet sitt - de som oss.
Det må derfor være vanskelig å sende mennesker tilbake til en tilværelse som de i utgangspunktet har flyktet fra.
De fleste legger nok fortiden bak seg og ønsker å se fremover.
Fredag 5. september 2008 19:58: Redaksjonen
Det må skyldes feil i en omredigering.Har ingen annen begrunnelse, mao ingen sensurering selvsagt --- Som du ser observante leser, rettet opp
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode