Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Bryter menneskerettighetene

Geir Stave (bildet), leder i Buskerud Venstre, skriver dette i en pressemelding om Regjeringens forslag til endringer i reglene for å få asyl i Norge

Grunnløse asylsøkere må få raskere avslag. Det er Venstre og alle partier enige om. Det store antall grunnløse asylsøkere utfordrer hele ordningen med asyl. Regjeringen foreslår blant annet å foreta innstramminger for familiegjenforening for å begrense asylstrømmen. Det er fullstendig bomskudd og rimelig meningsløst.

Å frata mennesker retten til et familieliv er brudd på liberale menneskerettigheter. Retten til et familieliv er grunnleggende i et liberalt demokrati. Det å leve sammen med sin familie er naturlig og det å bli gjenforent med sin nærmeste familie etter at en selv har fått opphold i Norge skal ikke mistenkeliggjøres. I utgangspunktet må familiegjenforening derfor i stor grad tillates, både av humane grunner og av hensyn til integrering.

Venstre kan aldri godta ekstra strenge regler for å få ektefelle og barn til Norge. En innføring av krav om 4 års utdanning eller arbeidserfaring vil i praksis skape et A- og B-lag mellom arbeidsinnvandrere og de som har fått opphold fordi de er forfulgt. Hvor rimelig er det at man skal kunne få familien på gjenforening dersom man er i Norge for å arbeide, men ikke hvis man flykter fra undertrykkelse og forfølgelse?

Venstre mener det er mer treffsikkert å sørge for raskere saksbehandling og raskere retur. Regjeringens forslag om mer individuell behandling også av grupper asylsøkere fra konfliktområder, vil i praksis føre til at kapasiteten i UDI blir ytterligere sprengt og ventetiden for asylsøkeren blir enda lengre. Hvis regjeringen er så opptatt av å nå jungeltelegrafen i Mogadishu, hvorfor har ikke regjeringen prioritert raskere saksbehandlingstid - slik at grunnløse asylsøkere får en raskere retur?

4 kommentarer

Fredag 5. september 2008 12:12: Observant
For folk flest er inntak av mennesker fra fjerne land et spørsmål om hvorvidt de tilfører Norge noe av verdi, det vil si noe som relativt raskt kan omgjøres til penger, som for eksempel høyskolebakgrunn eller annen ettspurt kompetanse.

Derfor velger de fleste av oss å snakke varmt og omsorgsfullt om mennesker som flykter fra noe, men vi ser helst at de ikke dukker opp som en belastning for vår velfylte statskasse.

De får sannelig klare seg med noen vennlige tanker.
Fredag 5. september 2008 14:00: Observant
En eller annen forsøkte å stoppe innlegget over! Kan vedkommende gi en god begrunnelse?
Fredag 5. september 2008 15:07: Anne
Lang saksbehandlingstid er ikke gunstig for noen. Det blir å leve på vent.
Men det kan syntes som om en grunnløs asylsøker er det samme som en frekkas.
Sannheten er vel at de fleste av dem, er født under mindre gunstige forhold enn oss, og at de ønsker å få det beste ut av livet sitt - de som oss.
Det må derfor være vanskelig å sende mennesker tilbake til en tilværelse som de i utgangspunktet har flyktet fra.
De fleste legger nok fortiden bak seg og ønsker å se fremover.
Fredag 5. september 2008 19:58: Redaksjonen
Det må skyldes feil i en omredigering.Har ingen annen begrunnelse, mao ingen sensurering selvsagt --- Som du ser observante leser, rettet opp

Flere saker fra arkivet

Hvor lenge skal de vente?

Buskerud Venstres fylkesstyre krever at ureturnerbare asylsøkere skal ha muligheter til et verdig liv, uttaler Geir Stave (på bildet), leder av fylkestyret i en pressemelding

Beklager innstramningene

- Særlig er jeg skeptisk til tiltakene rettet inn mot enslige mindreårige søkere og mot muligheten til å gjenforenes med familie og etablere familie, skriver Arbeiderpartiets Bård Strand ( her tv på bildet ) i en kommentar til Regjeringens foreslåtte endringer i asylpolitikken

Teltleir et uakseptabelt botilbud

Det skriver Geir Stave (på bildet), leder i Buskerud Venstre, i denne pressemeldingen

Må bedre bosituasjon

Venstre stiller krav til Lier statlige ventemottak. Les uttalelse fra Venstres sentralstyre

Kjøp av helsetjenester – tvilsom praksis

Ryggforeningen i Norge med svar til statsråd Bjarne Haakon Hansen ang. priotiering av sykemeldte i helsekøen

Asylsøkere midlertidig til Lierskogen

34 asylsøkere ble tirsdag i denne uka sendt til Lier Ventemottak

Statsråden tar feil

- Arbeids- og inkluderingsminister Hansen hevder at det foregår motivasjonsoppfølging på ventemottaket på Lierskogen, hvilket det ikke gjør, hevder Nina Johnsen (V).

Angrep på helsepersonalet er feil

Halstein Saunes, daglig leder for Link A/S som er ansvarlig driftsoperatør for Lier Ventemottak, svarer her på kritikken

Lanseres som listetopp

Geir Stave, folkevalgt fra Hurum og leder i Buskerud Venstre, kaster seg inn i kmapen om å bli førstekandidat til Ventres til Stortingsvalget neste år.

Fortsatt mottak, men for hvem?

Flere, men mer positive asylsøkere kan være nøkkelen til fredeligere sameksistens på Lierskogen, der folk er opprørt over asylmottakets fortid og fremtid, mener Tonje Evju og Martin Kolberg.

Ulik forståelse for sultestreiken

Høyres gruppeleder, Søren Falch. Zapffe (th) slår fast at streik ikke er noe virkemiddel for opphold i Norge, mens gruppelederne i KrF, SV og Venstre har mer forståelse for aksjonen på Ventemottaket på Lierskogen

Fortsetter kritikken

Nina E Johnsen (V) stiller spørsmål til ordføreren i kommunetyret tirsdag angående forholdene ved Lier Ventemottak

Sats milliarder på sykkelveier

- Vi bør sykle dobbelt så mye, sier Geir Stave, leder i Buskerud Venstre, til Liernett

Lier Venstre: Velkommen etter, Ap, H og Frp!

Etter mange år med tiltagende konflikter i forbindelse med asylmottaket på Lierskogen, ser det ut til at ovennevnte partier endelig har forstått omfanget av overgrep, både mot asylsøkere og lokalsamfunnet på Lierskogen.

Integrering og boligmangel i Grønne Lier

- Det er ikke tvil om at innvandringen vi har sett til Norge i de siste ti årene innebærer problemer, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen i Lier FRP i dette innlegget.

Trenger en evaluering

Det konkluderer Einar Hovde (på bildet) og Nina E. Johnsen i sitt innlegg vedrørende ordningen med Ventemottak

Frp fornekter seg ikke

I et leserinnlegg i Hallingdølen redegjør Ulf Knudsen for "Stoltenbergs asylbløff"

- Stopp støtten!

Leserinnlegg fra Thomas Klingen

- Et rimelig, originalt og positivt forslag

- Det er grenser for hva vi kan få ut av enhver forhandlingssituasjon, skriver Tor Kristen Haugen, en av Venstres to kommunestyrerepresentanter.

Krever teltene fjernet

Norsk Folkehjelp legger press på den nye arbeids- og inkluderingsministeren, Dag Terje Andersen ---

Kolberg handler på egen hånd

Statsråd Grete Faremo slår fast at Martin Kolberg ikke opptrer på vegne av Justisdepartementet eller regjeringen når han griper inn i diskusjonen om asylmottaket på Lierskogen.

Godtar kommunen at folk sulter seg til døde?

Det spørmålet reiser Nina E. Johnsen (V) til Ordføreren i tirsdagens kommunestyremøte

Manglende planer i kommunene?

Janicke Karin Solheim ( på bildet), Tranby, kvinnepolitisk leder i Buskerud SV, stiller her flere kritiske spørsmål til kommunenes manglende oppfølging av regjeringens tiltak vedrørende vold mot kvinner

Vil endre kommuneplanen

Lier AP vil ha mer lokalpolitisk styring

Økning i barnehageprisene

Maksprisen i barnehagene øker med 80 kroner i måneden, og flere må betale mer skatt neste år, er to av regjeringens forslag til statsbusjett.

Humanitær katastrofe i Lier?

Beboere ved det statlige ventemottaket på Lierskogen er desperate i sin uavklarte livsituasjon, sier Nina E. Johnsen som støtter flyktningenes krav om revurdering av deres søknader om oppholdstillatelse

Vil kjempe for bioenergi

Ved Venstres landsmøte neste helg vil Buskerud Venstres delegasjon sette fokus på økt utnyttelse av bioenergi.

Økte rammeoverføringer til Lier kommune

Lier kommune får 1,7 millioner mer i økt rammetilskudd enn de hadde regnet med i budsjettet de la frem 1. november.

Et foregangsfylke i klimasaken

Den nye fylkeslederen i Buskerud Venstre, Rebekka Borsch (på bildet) fra Røyken, mener dette bør være målet i Buskerud.

Liernett på mobilen

Liernett har oppdatert wap-sidene

Historisk medlemsrush

- Folk melder seg inn i Venstre som aldri før, sier sekretær Ståle Sørensen i Drammen Venstre (på bildet), og reaksjonene har vært ulike lokalt ----

Idrett som flerkulturell arena

Hvordan bidra til enda bedre integrering gjennom idretten? spør Venstres 4. kanditat i denne artikkelen

- Lierskogen under utilbørlig press

Lier Frp er mektig irritert over Martin Kolbergs engasjement i forbindelse med mottaket på Lierskogen. Bildet er fra møtet tirsdag, der Kolberg orienterte den lokale velforeningen og andre interesserte.

Gjenforent med sin mor

Andre juledag ble en stor dag for en familie fra Burundi. Etter snart tre års atskillelse ble åtteåringen Jibril gjenforent med mamma Saidati.

Oppgradering av Hegg skole?

Pressemelding: - Regjeringen overfører mer enn 19 millioner kroner til Lier

Grønne Lier forsvinner

Mens det jubles over støtte til tøybleier, forsvinner de grønne liene i Grønne Lier bit for bit.

Uten kvinner - ingen utvikling

8. mars er den internasjonale kvinnedagen. Da er det på sin plass å minne om at kvinnekampen alltid har vært nettopp det; internasjonal, skriver Janicke Karin Solheim (SV) i sitt innlegg

Småpartiene fokuserer lokalt

Det dreier seg ikke om Siv, Erna og Jens, men lokalpolitikken var budskapet til både SV, Senterpartiet og Venstre på stands på Lierbyen i dag.

Integrering på utlendingers premisser

Det mener Lier Frp og tjenesteutvalgets nestleder, Lars Haugen, etter vedtaket om en "åpen barnehage" i Lier.

Regjeringen redder Lier-flertallet ut av uføret

Regjeringen har lagt frem et opplegg for å sikre økt kvalitet på vedlikehold og nybygg av skoler og svømmehaller. Rentekostnadene for en del av investeringene v (...)

Vennene - vår valgte familie

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, Egge, reporter i ukebladet Hjemmet

Opp av sofaen Bergo

For lite politisk aktivitet fra Buskerudbenken på Stortinget, skriver Ståle Sørensen (V) i sitt leserinnlegg

Raser mot SP s alkonei

Drammens Ventres Ståle Sørensen mener at Senterpartiet svikter distriktene når de ikke vil åpne for at siderbønder i Drammensregionen skal få selge varene sine fra gården.

Ingen likelønn uten rett til full stilling

43 prosent av alle sysselsatte kvinner i Norge arbeider deltid.

Ekstra utfordringer

- Noen av innvandrerungdommene som lett faller utenfor, kan ha psykiske utfordringer som krever en ekstra oppfølging, mener Lars Ove Moldskred, Venstres medlem i Tjenesteutvalget.

62 år er nok

- Det er et stort paradoks at palestinernes liv som flyktninger teller nøyaktig like mange år som Mennskerettighetene selv, understreket stortingsreprentant Lise Christoffersen i sin tale på 1. maiarrangementet på Høvik skole i går.

- Kolberg må holde det han lovte

Innlegg fra Espen Sagvolden, talsperson for naboforeningen på Lierskogen, om Lier statlige mottak.

Utålelig statlig arroganse

Det mener leder i Lier Frp, Lars Haugen, om fortsatt drift av asylmottaket på Lierskogen

- Hvor mangfoldig er du?

Mangfoldåret 2008 er i gang. Vil en eller flere Lier-familier vise mangfold i praksis?

ADRA Hjelpeaksjon 2006

Utviklings- og nødhjelpsorganisasjonen ADRA mobiliserer i disse dager ivrige bøssebærere over hele Norge for å delta i den årlige Hjelpeaksjonen. Torsdag 14. september kommer de til Lier.

Hva med gjestfriheten?

Å komme til Norge og ikke ha en seng som venter ved ankomst i august er ikke så kjekt, selv på denne årstiden.

Kaos på sosialistisk side

Det er underlig at venstrefolk stadig må forsvare seg eller avvise alle tenkelige og utenkelige regjeringskonstellasjoner.

Skandalevedtak i planutvalget?

Av ordfører Ulla Nævestad

Fullstendig ikke-sosialistisk samling

Fremskrittpartiet deltar igjen på gruppemøtene til Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti og Venstre.

Rådmannen nedstemt

Politikerne kutter i skole, pleie og omsorg – men mindre enn rådmannen foreslo.

Endret kommunestruktur

LIERNETTS APRILSPØK: - Lier blir selvsagt også berørt når antallet kommuner reduseres drastisk, sier statsminister Jens Stoltenberg etter presentasjonen av ”Kommune-Norge 2014”

Fritidskontakt savnes

Svaksynte Øystein Tveten fra Egge mister den offentlige støtten til kjøp av tandemsykkel, hvis han ikke får fritidskontakt --

Fortsatt en lang vei

- Det er kvinnene som fremdeles utfører mesteparten av omsorgsarbeidet, både hjemme og i yrkesliv, påpeker Janicke Karin Solheim på den internasjonale Kvinnedagen.

Norge trenger gode lokalaviser

Få ting betyr så mye for byer og lokalsamfunn i Norge som gode aviser, skriver kulturminister Trond Giske

Ulla Nordgarden tar utjevningsmandatet

Dette sier Ståle Sørensen, valgkampsekretær i Buskerud Venstre

24 på bankett på Egge

- Det blir bankett hjemme hos oss på dem som fullfører trim- eller konkurranseklassen, lovte Jon Arne Fossen i Eggebakkene til venner og familie, like før han returnerte til Egge skole for å delta selv.

- God omsorg - uavhengig av hvem som tilbyr

Venstres ordførerkanidat Nina Johnsen deler Venstres tanker om omsorg i dette leserinnlegget.

Æres den som æres bør!

Innlegg fra Janicke Solheim (SV)

Lier Høyre: Lokaldemokratiet under press

- Lokaldemokratiet må styrkes og statens makt over kommunene må reduseres, mener Lier Høyres leder, Ryno Andersen.

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

Ventemottaket – hva nå?

Det er klart at det blir ventemottak på Lierskogen. I månedesskiftet flytter opptil 100 mennesker med endelig avslått asylsøknad inn.

0,07 prosent

Ukens petit er ved Jan Terje Nilsen, lærer ved Sylling skole

Nordisk mester i boksing

Hanne Ulvund fra Sylling ble Nordisk juniormester og Finn Olav Ulvund tapte knepent sin kamp for finale.

Den indre motor

Denne ukens petit er ved Jan Terje Nilsen

Utfolde seg i teknikkens verden

- For å kunne realisere muligheten til å innføre teknologi på en bred og spennende måte i Lierskolen er det viktig at det dannes en stor og bred samling av utstyr som kan benyttes av samtlige skoler i Lier, sier Marianne Berg Korneliussen i Lier Venstre

235 storkoste seg

Det ble ny suksess for de 22. St Hallvardlekene på torsdag.

Mye på spill når planutvalget behandler klagen fra UDI

Det blir en veldig viktig dag for oss den 21. At det BLIR mottaksdrift på Lier er jo klart. og det er også klart at det blir Link A/S som blir driftsoperatør. Det er uhyre viktig at arbeidet med å returnere asylsøkere med endelig avslag kan påbegynnes umiddelbart. og alle burde bidra til at dette nå blir realisert!

- Dette er kun forslag

Det sier en optimistisk Siri Loe Svere i Lier Sp til Liernett i dag om forslaget til ny Norsk Transportplan

Ved Sukkertoppen i Rio

Mari Bergum, fra Oddevall i Lier, er for tiden på et tre måneder langt treningsopphold med sandvolleyballmakkeren sin, Kjersti Hansen fra Myre.

Lokal jubel for investeringslån

Ap s gruppeleder i kommunestyret, Bård Strand, lover at partiet vil arbeide for samlokalisering, etter forslaget om å bevilge penger til kjøp av Liers mest omtalte eiendom --

Tør du ta sjansen?

Du får takk hvis du forteller en medtrafikant at han risikerer parkeringsbot, men si ikke noe hvis han nesten kolliderte, hevdes det i ukens petit.

Hvor grønn er Lier?

Og hvilket svar gir vi til Marie? Lier Venstre og Buskerud Unge Venstres miljøseminar "Grønn Møteplass" på Høvik skole onsdag kveld hadde fortjent flere deltakere.

Historier til ettertanke

Ukens petit er ved Sindre J. Nordengen

Ett Internasjonalt Problem: Vann

Et blogginnlegg hentet fra min blogg.

Flertall for Buskeruds smarte energiforslag

Buskerud Venstres stortingskandidat la frem sitt energiforslag på landsmøtet i Stavanger

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Innvandringskommunen Lier

Fra en fyldig saksliste på tirsdagens kommunestyremøte vil Liers positive holdning til å ta i mot flyktninger bli bekreftet

To kvinner i førersetet

Etter Høyres fremgang blir som ventet Helene Justad ordfører, men noe uventet blir Venstres Nina E. Johnsen varaordfører -

Beskjeden plassering

Sindre Jansson Haverstad nådde ikke helt opp under EM i skiorientering, men den norske laginnsatsen i dag lover godt for stafetten i morgen.

Flott skiføre inn til Nykjua

Min første skitur til Nykjua på mange år, det var kjempeføre. En herlig skitur.

Friske opp hukommelsen

Frp og Høyre forsøker å påberope seg ansvaret for utviklingen av Lierstranda

Mer penger til aktiviteter

- Kulturdepartementet har kommet med en fersk ordning for momskompensasjon for idrettslagene, sier Roar Bogerud, liung og leder av Buskerud Idrettskrets.

EU på dagsorden

Leserinnlegg om EU fra Anders B. Werp, stortingskandidat for Buskerud Høyre

Populært tilbud forsvinner

Lier kommune dropper tilbudet om gratis rettshjelp. Begrunnelsen overrasker.

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

SVAR TIL TONJE EVJU

Jeg leste med interesse ditt innlegg i Liernett, om hvor makta egentlig er. Svaret er helt enkelt.

Nye inntektsmuligheter

Tjenesteutvalget vedtok i går at det skal tillates å sette opp fast reklame i kommunale idretthaller og kommunale uteanlegg.

Riksvei - den ufullendte

- Uferdige veiprosjekter ser ut til å bli et evig problem i Norge, skriver ordføreren i et innlegg i dag

Saken er en skandale

Lier Fremskrittsparti, ved Knut Eilert Sørnes, fyrer løs mot byråkratene

Nok p-plasser for pendlerne

At Drammen ikke protesterer mot at Lier får færre togstopp, er lett å forstå.

Styrk pasientbehandlingen

Lier Venstres Nina E. Johnsen, ordførerkandidat og 2. kandidat til Fylkestinget, er bekymret for pasientbehandlingen ved de statlige sykehusene og den dyre tannhelsetjenesten.