Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 0ec5346fde7941c8c82bd2e55b02be80

Trenger en evaluering

Det konkluderer Einar Hovde (på bildet) og Nina E. Johnsen i sitt innlegg vedrørende ordningen med Ventemottak

Einar Hovde er leder i Lier Venstre og representerte Venstre i kommunestyret og var medlem av Planutvalget i forrige periode, da Ventemottaket ble opprettet. Nina E. Johnsen er gruppeleder for Venstre i kommunestyret og er kjent for sitt engasjementet i forbindelse med sultestreiken ved Ventemottaket.

Her er innlegget fra de to venstrerepresentantene: 

- Det er fint at direktøren i Link AS velger å komme med en offentlig uttalelse i forbindelse med driften av Lier Ventemottak. Vi må imidlertid huske at denne driftsoperatøren er engasjert etter anbud, med UDI som bestiller. M.a.o. er Link AS en kommersiell aktør på markedet, som til enhver tid sikrer seg et solid overskudd gjennom drift av asyl- og ventemottak, hevder det to v-represntantene i dette felles innlegget

Hovde og Johnsen hevder at et stortingsvedtak høsten 2005, markerte startskuddet for å opprette ventemottaksordninger for mennesker med endelig avslag på opphold i Norge. Intensjonen med ordningen var å sikre disse tak over hodet og drive motivasjonsarbeide for å fremme frivillig retur.
Det er Arbeids og Inkluderingsdepartementet som setter rammebetingelsene for ventemottakene, mens UDI utarbeider retningslinjer for drift, i tillegg til at de er ansvarlige for å utføre tilsyn.

- Jeg innrømmer å ha vært svært opptatt av forholdene rundt Lier Ventemottak, sier  Nina E. Johnsen .

Videre heter det i innlegget fra Hovde og Johnsen at dette engasjementet førte til en uttalelse fra Venstres Sentralstyre i januar d.å. som bl.a. inneholdt følgende krav:

Helsetilbudet må utvides til 5 dager pr. uke

• Man bør utvide aktivitetstilbudet og tilby engelsk/data/samfunnskunnskaps undervisning. Dette kan være et viktig bidrag for å motivere til verdigere retur og vil bidra til å returnere ressurssterke personer.

• Det bør være mulig å få ringe hjemlandet/familie for å knytte kontakt med familie og venner.

• Det bør ellers eksistere verdige og relevante aktivitetstilbud for generell oppbygging av selvfølelse.

• Kvinner i kraftig mindretall bør ikke innkvarteres i ventemottak med menn.

• Det bør være fri religionsutøvelse.

• Flyktninger som bestrider avgjørelsen om endelig avslag, bør få reåpnet sine mapper.

• Ventemottaket bør i sterkere grad bidra til å hjelpe beboerne med ny informasjon som kan gi nytt lys til deres saker.

• Det bør innføres en tidsfrist for hvor lenge et opphold i et ventemottak kan vare.

Det bør nevnes at flere av disse punktene også har vært ønsket av både driftsoperatør og ansvarlig helsetjeneste ved Lier Ventemottak.

Senere har Venstres nestleder Trine Skei Grande reist spørsmål om ventemottaket opp i stortingets spørretime, for statsråd Bjarne Håkon Hansen. Dette førte til at statsråden ville se nærmere på muligheten for beboerne og kontakte familien i hjemlandet.

Også Norges Venstrekvinnelag har gjennom årsmøtevedtak uttrykt bekymring for det lille mindretallet av kvinner ved mottaket i Lier.

 
I saken rundt de sultestreikende iranerne hevder Nina E. Johnsen følgende: - Jeg har vi aldri på noe tidspunkt, motstridt vedtakene om oppholdstillatelse. Vi har prinsipielt avstått fra å gå inn i enkeltsakene om hvorvidt oppholdstillatelse burde vært gitt eller ikke. Mitt engasjement er av moralsk karakter, da jeg opplever sultestreik som et av de sterkeste uttrykk for menneskelig lidelse. Dessuten må det nevnes at jeg aldri ”rekvirerte” ambulanse til de syke sultestreikende. Ambulansetjenesten ønsket selv å rykke ut, da de fikk en henvendelse på vegne av iranerne. Og vi må ikke glemme at senest før påske ble en alvorlig syk kvinne ved mottaket fraktet til BSS av NOAS, da hun ble nektet helsehjelp ved mottaket.

 
Til slutt skriver Hovde og Johnsen dette:  - Når kommersielle aktører opptrer på vegne av ”tunge” statlige myndigheter i et forsøk på å hindre innsyn i driften ved et ventemottak, er dette et tegn på at vi trenger en grundig evaluering av hele ordningen. Intensjonen var tross alt å få flere til å reise hjem frivillig. Man kan ikke si å ha lykkes i dette arbeidet, når færre enn ti har returnert frivillig etter to års drift. Ventemottaket i Lier ser ut til å fylles opp med mennesker som myndighetene sliter med å finne en løsning for. Derfor har jeg full respekt for at Link AS har store utfordringer med å håndtere alle de ulykkelige og uønskede menneskene som bor på mottaket. Dette ansvaret er imidlertid også et samfunnsanliggende.

 

Forrige artikkel:Godt nyttår! Enig……?Neste artikkel:Romjulsmusikk
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode