Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Trenger en evaluering

Det konkluderer Einar Hovde (på bildet) og Nina E. Johnsen i sitt innlegg vedrørende ordningen med Ventemottak

Einar Hovde er leder i Lier Venstre og representerte Venstre i kommunestyret og var medlem av Planutvalget i forrige periode, da Ventemottaket ble opprettet. Nina E. Johnsen er gruppeleder for Venstre i kommunestyret og er kjent for sitt engasjementet i forbindelse med sultestreiken ved Ventemottaket.

Her er innlegget fra de to venstrerepresentantene: 

- Det er fint at direktøren i Link AS velger å komme med en offentlig uttalelse i forbindelse med driften av Lier Ventemottak. Vi må imidlertid huske at denne driftsoperatøren er engasjert etter anbud, med UDI som bestiller. M.a.o. er Link AS en kommersiell aktør på markedet, som til enhver tid sikrer seg et solid overskudd gjennom drift av asyl- og ventemottak, hevder det to v-represntantene i dette felles innlegget

Hovde og Johnsen hevder at et stortingsvedtak høsten 2005, markerte startskuddet for å opprette ventemottaksordninger for mennesker med endelig avslag på opphold i Norge. Intensjonen med ordningen var å sikre disse tak over hodet og drive motivasjonsarbeide for å fremme frivillig retur.
Det er Arbeids og Inkluderingsdepartementet som setter rammebetingelsene for ventemottakene, mens UDI utarbeider retningslinjer for drift, i tillegg til at de er ansvarlige for å utføre tilsyn.

- Jeg innrømmer å ha vært svært opptatt av forholdene rundt Lier Ventemottak, sier  Nina E. Johnsen .

Videre heter det i innlegget fra Hovde og Johnsen at dette engasjementet førte til en uttalelse fra Venstres Sentralstyre i januar d.å. som bl.a. inneholdt følgende krav:

Helsetilbudet må utvides til 5 dager pr. uke

• Man bør utvide aktivitetstilbudet og tilby engelsk/data/samfunnskunnskaps undervisning. Dette kan være et viktig bidrag for å motivere til verdigere retur og vil bidra til å returnere ressurssterke personer.

• Det bør være mulig å få ringe hjemlandet/familie for å knytte kontakt med familie og venner.

• Det bør ellers eksistere verdige og relevante aktivitetstilbud for generell oppbygging av selvfølelse.

• Kvinner i kraftig mindretall bør ikke innkvarteres i ventemottak med menn.

• Det bør være fri religionsutøvelse.

• Flyktninger som bestrider avgjørelsen om endelig avslag, bør få reåpnet sine mapper.

• Ventemottaket bør i sterkere grad bidra til å hjelpe beboerne med ny informasjon som kan gi nytt lys til deres saker.

• Det bør innføres en tidsfrist for hvor lenge et opphold i et ventemottak kan vare.

Det bør nevnes at flere av disse punktene også har vært ønsket av både driftsoperatør og ansvarlig helsetjeneste ved Lier Ventemottak.

Senere har Venstres nestleder Trine Skei Grande reist spørsmål om ventemottaket opp i stortingets spørretime, for statsråd Bjarne Håkon Hansen. Dette førte til at statsråden ville se nærmere på muligheten for beboerne og kontakte familien i hjemlandet.

Også Norges Venstrekvinnelag har gjennom årsmøtevedtak uttrykt bekymring for det lille mindretallet av kvinner ved mottaket i Lier.

 
I saken rundt de sultestreikende iranerne hevder Nina E. Johnsen følgende: - Jeg har vi aldri på noe tidspunkt, motstridt vedtakene om oppholdstillatelse. Vi har prinsipielt avstått fra å gå inn i enkeltsakene om hvorvidt oppholdstillatelse burde vært gitt eller ikke. Mitt engasjement er av moralsk karakter, da jeg opplever sultestreik som et av de sterkeste uttrykk for menneskelig lidelse. Dessuten må det nevnes at jeg aldri ”rekvirerte” ambulanse til de syke sultestreikende. Ambulansetjenesten ønsket selv å rykke ut, da de fikk en henvendelse på vegne av iranerne. Og vi må ikke glemme at senest før påske ble en alvorlig syk kvinne ved mottaket fraktet til BSS av NOAS, da hun ble nektet helsehjelp ved mottaket.

 
Til slutt skriver Hovde og Johnsen dette:  - Når kommersielle aktører opptrer på vegne av ”tunge” statlige myndigheter i et forsøk på å hindre innsyn i driften ved et ventemottak, er dette et tegn på at vi trenger en grundig evaluering av hele ordningen. Intensjonen var tross alt å få flere til å reise hjem frivillig. Man kan ikke si å ha lykkes i dette arbeidet, når færre enn ti har returnert frivillig etter to års drift. Ventemottaket i Lier ser ut til å fylles opp med mennesker som myndighetene sliter med å finne en løsning for. Derfor har jeg full respekt for at Link AS har store utfordringer med å håndtere alle de ulykkelige og uønskede menneskene som bor på mottaket. Dette ansvaret er imidlertid også et samfunnsanliggende.

 

Lier ventemottak Lierskogen

Flere saker fra arkivet

Må bedre bosituasjon

Venstre stiller krav til Lier statlige ventemottak. Les uttalelse fra Venstres sentralstyre

Lier Venstre: Velkommen etter, Ap, H og Frp!

Etter mange år med tiltagende konflikter i forbindelse med asylmottaket på Lierskogen, ser det ut til at ovennevnte partier endelig har forstått omfanget av overgrep, både mot asylsøkere og lokalsamfunnet på Lierskogen.

Angrep på helsepersonalet er feil

Halstein Saunes, daglig leder for Link A/S som er ansvarlig driftsoperatør for Lier Ventemottak, svarer her på kritikken

Fortsetter kritikken

Nina E Johnsen (V) stiller spørsmål til ordføreren i kommunetyret tirsdag angående forholdene ved Lier Ventemottak

Statsråden tar feil

- Arbeids- og inkluderingsminister Hansen hevder at det foregår motivasjonsoppfølging på ventemottaket på Lierskogen, hvilket det ikke gjør, hevder Nina Johnsen (V).

- Uverdig, uverdig

Lokalpolitiker Nina Johnsen (V) sier til Nrk Østafjells at informasjonen ikke blir ivaretatt for beboerne etter opprøret på Ventemottaket på Lierskogen.

Humanitær katastrofe i Lier?

Beboere ved det statlige ventemottaket på Lierskogen er desperate i sin uavklarte livsituasjon, sier Nina E. Johnsen som støtter flyktningenes krav om revurdering av deres søknader om oppholdstillatelse

Godtar kommunen at folk sulter seg til døde?

Det spørmålet reiser Nina E. Johnsen (V) til Ordføreren i tirsdagens kommunestyremøte

Brann på Lier ventemottak

Ventemottaket for avviste asylsøkere på Lierskogen stod i brann natt til onsdag.

Ulik forståelse for sultestreiken

Høyres gruppeleder, Søren Falch. Zapffe (th) slår fast at streik ikke er noe virkemiddel for opphold i Norge, mens gruppelederne i KrF, SV og Venstre har mer forståelse for aksjonen på Ventemottaket på Lierskogen

Tilbake som leder

Einar Hovde, med erfaring fra fylkestyre, kommunestyre og hovedutvalg, er valgt som ny leder i Lier venstre

Fokus på grønne Lier

Venstres gruppeleder Nina E. Johnsen har fått med seg flere spennende nykommere på laget til kommunevalget.

Folkehelsearbeid til seniorer

Lier kommune har fra høsten 2008 satset på folkehelsearbeid til seniorer.

NOAS reagerer sterkt

En kvinnelig beboer på Lier Ventemottak ble, i følge NOAS (Norsk forening for asylsøkere) ved avdelingsleder Sylo Taraku (på bildet), nektet å bli sendt til sykehus, men leder ved Ventemottaket på Lierskogen, Harald Nesset, er sterkt uenig i påstanden.

Kontinuitet og fornyelse

Liernett presenterer kandidatene i partiene før kommunevalget til høsten: Nina E. Johnsen er en av Venstres tre toppkandidater som stiller til valg på nytt, men mange nye kandidater er også nominerte denne gang.

Millionutbytte

Lier statlige ventemottak er god butikk for driftsselskapet

Buskapen på ventemottaket

Ventemottaket på Lierskogen utarbeider nye hjemmesider. Sidene inneholder flere rasistiske bemerkninger.

Planutvalget stod på sitt

På kveldens møte i planutvalget, ble det vedtatt å opprettholde vedtaket som hindrer drift på Lierskogen ventemottak.

Grønne Lier forsvinner

Mens det jubles over støtte til tøybleier, forsvinner de grønne liene i Grønne Lier bit for bit.

Hvor lenge skal de vente?

Buskerud Venstres fylkesstyre krever at ureturnerbare asylsøkere skal ha muligheter til et verdig liv, uttaler Geir Stave (på bildet), leder av fylkestyret i en pressemelding

Imponerende frivillig innsats

De 75 liungene som er tilknyttet frivilligsentralen, gjør en kjempeinnsats på mange forskjellige områder, men kan få gjort enda mer hvis flere tar et tak. Bildet: Stavgangsgruppa klar til tur med Lier Bygdetun som utgangspunkt.

Ventemottaket – hva nå?

Det er klart at det blir ventemottak på Lierskogen. I månedesskiftet flytter opptil 100 mennesker med endelig avslått asylsøknad inn.

Sult

- Denne uken har jeg opplevd mange ulike varianter av fenomenet spisevegring, skriver ukens petitskribent, Nina E. Johnsen

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

Det blir ventemottak på Lierskogen

Fylkesmannen ga UDI medhold i klagen.

Krass kritikk av asylmottaket

"Nesset er bare en propagandaagent"

Mye på spill når planutvalget behandler klagen fra UDI

Det blir en veldig viktig dag for oss den 21. At det BLIR mottaksdrift på Lier er jo klart. og det er også klart at det blir Link A/S som blir driftsoperatør. Det er uhyre viktig at arbeidet med å returnere asylsøkere med endelig avslag kan påbegynnes umiddelbart. og alle burde bidra til at dette nå blir realisert!

- Lierbyen - stedsutvikling og kulturhus

- Avgjørelsen om et kulturhus må tas på alvor og gis sin positive tilslutning, skriver Sverre Jan Sørensen, leder i Lierbyen Handelsforening, i dette innlegget.

Kulturhusets mange uavklarte sider

Det er ingen tvil om at kulturlivet i Lier både trenger og fortjener mer egnede lokaler, men det er stadig mer usikkert om det foreslåtte kulturhuset er en tilfredsstillende løsning. Kostnadene er også uklare.

Mye ulovlig bak rattet i Lier

Mobilbruk, promille, narkotika og manglende bilbelter var fangsten da politiet holdt kontroll i ettermiddag.

Stolt av Lier

Fra før bare gruppeleder, "klatrer" nå opp som varordfører, Nina E, Johnsen, født og oppvokst i Lier, ser frem til å profilere Lier i sin nye rolle.

- En skandale

Det sier Nina Johnsen, Venstres parlamentariske leder som en kommentar til at veiprosjektet i Ytre Lier ikke er kommet med i Norsk Transportplan

Uverdig behandling

Både Ap s Bård Strand og SV s Jannicke Solheim mener myndighetene må løse problemet på Ventemottaket, ikke bare administrere det.

Ikke tydelig nok

Vi var ikke tydelig nok, mener Anita Drevdal, førstekandidat og ordførerkanditat for Lier SV etter braknederlaget

Nei til Liertoppen

Nina Johnsen, gruppeleder i venstre, sier at AS vinmomopoler "tråkker i bedet vårt

Jorden rundt på 80 minutter

Tranby skolekorps tar med publikum på en musikalsk reise jorden rundt.

Snørr og barter, - et vanskelig skille.

Av ordfører Ulla Nævestad

Meierigården i 2013?

I en pressemelding uttrykker Lier kulturråd sin bekymring for konsekvensene av en utsettelse.

To kvinner i førersetet

Etter Høyres fremgang blir som ventet Helene Justad ordfører, men noe uventet blir Venstres Nina E. Johnsen varaordfører -

Hvem er mest kjent av alle de 23.000 liungene?

Noen av Liers mest kjente personligheter savnes på listen over kjente liunger.

Big Bull Band fylte Sjåstad samfunnshus

Vellykket countryfest på Sjåstad.

Veilys i Lier

Så er vi atter en gang i gang med diskusjonen om veilys i Lier om sommeren. Og det er en som ikke gir seg, og det er Nina Johnsen.

7 kan miste jobben etter skandalevedtak i planutvalget

Høyre og Arbeiderpartiet ble enige om oppsiktsvekkende løsning på kammerset.

Et foregangsfylke i klimasaken

Den nye fylkeslederen i Buskerud Venstre, Rebekka Borsch (på bildet) fra Røyken, mener dette bør være målet i Buskerud.

Tiden er unik for den enkelte

Ukens petit er ved Nina E. Johnsen, homøopat, Gullaug. Nina er leder for Buskerud Venstre, medlem av Lier kommunestyre og formannskapet. Ikke minst er hun mor til tre.

Tid for vareopptelling

Blir mottakere av helse- og sosialtjenester registrert som hyllevare?

Skeptisk til utbyggingsplanene

Nina E. Johnsen (V) og flere andre lokalpolitikere frykter nedbygging av veksthusnæringen --

Teltleir et uakseptabelt botilbud

Det skriver Geir Stave (på bildet), leder i Buskerud Venstre, i denne pressemeldingen

- Et rimelig, originalt og positivt forslag

- Det er grenser for hva vi kan få ut av enhver forhandlingssituasjon, skriver Tor Kristen Haugen, en av Venstres to kommunestyrerepresentanter.

- God omsorg - uavhengig av hvem som tilbyr

Venstres ordførerkanidat Nina Johnsen deler Venstres tanker om omsorg i dette leserinnlegget.

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

Styrk pasientbehandlingen

Lier Venstres Nina E. Johnsen, ordførerkandidat og 2. kandidat til Fylkestinget, er bekymret for pasientbehandlingen ved de statlige sykehusene og den dyre tannhelsetjenesten.

Utålelig statlig arroganse

Det mener leder i Lier Frp, Lars Haugen, om fortsatt drift av asylmottaket på Lierskogen

Bør se på andre konkurranseformer

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård E. Strand, etter at det har meldt seg få aktører til å bygge Liers kulturhus.

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

Bryter menneskerettighetene

Geir Stave (bildet), leder i Buskerud Venstre, skriver dette i en pressemelding om Regjeringens forslag til endringer i reglene for å få asyl i Norge

Politikerne i planutvalget svarer

Vi har foretatt en spørrerunde til medlemmene i planutvalget, for å kartlegge stemningen før klagebehandlingen i saken om sanitæranlegget på Lierskogen ventemottak.

Skandalevedtak i planutvalget?

Av ordfører Ulla Nævestad

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

En seier for Fjordbyene Lier og Drammen

Lier og Drammen Venstre ser med glede at SFT har gitt klarsignal for starten av en av Norges største miljøoppryddinger.

Møkkajobb dagen derpå

Nina E. Johnsen var langt nede etter at Kulturhuset ble begravd tirsdag kveld, men med litt galgenhumor hadde hun litt av hvert å si om sine politiske motstandere etter jobbing i stallen.

Lier og Gvarv til finalen

Hele 77 produsenter av eplemost meldte seg til årets konkurranse. Nå gjenstår 7, og bare én av dem er fra Lier.

For rask konklusjon

- Navarsete har liten respekt for lokaldemokratiet ved å konkludere før høringsfristen, sier Venstres Nina Johnsen

Frp vil ha svar fra justisministeren

Ulf Erik Knudsen forlanger oppklaring av hvilken rolle Martin Kolberg (på bildet sammen med Lier Aps gruppeleder Tonje Evju) har i diskusjonen om asylmottaket på Lierskogen.

Friske opp hukommelsen

Frp og Høyre forsøker å påberope seg ansvaret for utviklingen av Lierstranda

Hvem fortjener Miljøprisen 2012?

Lier kommune skal dele ut miljøpris og ønsker forslag til kandidater.

Riksvei 23, ventemottak og sykehus hovedsaker

- Lier Frp er opptatt av at riksvei 23 blir gjennomført så fort som mulig, understreker Bjørg Myran som er valgkampleder.

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Kloakkstank eller spor av fremmedfrykt?

Liernett kommenterer planutvalgets behandling av ventemottaksaken.

Må forhindre ny flaskehals

Både varaordfører Nina E. Johnsen (Lier Venstre, på bildet) og Brynhild Heitmann, gruppeleder i Krf, er svært opptatt av den videre fremdrift for riksvei 23.

Trivelig tradisjon: Kalender og årbok

Årets utgave av Lierkalenderen er nr. 30 i rekken. Kalenderen og årboka er klar til salg.

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

Sylling fra luften - men når?

Mange takk til alle lesere som brukte litt av solskinnspåsken til å granske flyfotoet fra Sylling og Holsfjorden. Og rett svar er …..

Bred enighet om handlingsprogrammet

Gruppelederne fra fem partier har presentert fellesforslag til Handlingsprogrammet for 2012-2015. På bildet fra venstre: Brynhild Heitmann (Krf), Espen Lahnstein (Sp), Søren Falch Zapffe (H), Lars Haugen (Frp) og Nina E. Johnsen (V)

- Ombudsmann for kommunevalget

KOMMENTAR: - Det er meget gledelig at liung og stortingsrepresentant Martin Kolberg (her th sammen med partikolleger fra Lier) engasjerer seg som ombudsmann i asylsaken åtte uker før valget, skriver Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen i en kommentar.

Bråk, fyll og mye promillekjøring

En rekke kvinner med promille sørget for at Lier gjenerobret førsteplassen i politiloggen.

Historisk medlemsrush

- Folk melder seg inn i Venstre som aldri før, sier sekretær Ståle Sørensen i Drammen Venstre (på bildet), og reaksjonene har vært ulike lokalt ----

Lier Venstre 125 år

Er partiet i ferd med å våkne av Tornerosesøvnen?

Optimistene har ansvaret

Ukens petit er ved Nina E. Johnsen, Gullaug, medlem av kommunestyret og formannskapet

Uenighet om finanisiering

Det avtroppende kommunestyret vedtok enstemmig å be rådmannen legge fram en sak om et kulturaktivitetshus i Lierbyen som innebærer en mulig OPS avtale, mens mindretallet, representert ved Jannicke Solheim, ønsket primært et rent kommunalt prosjekt.

Vi dummer oss litt ut fra tid til annen

Vi er i ferd med å avslutte saken om ventemottaket. I vår dekning av saken har vi fått til dels sterk kritikk – noe absolutt berettiget.

- Ja til kulturhus

Venstres gruppeleder Nina E. Johnsen, lister opp 10 punkter for å stemme ja i kveld.

Småpartiene fokuserer lokalt

Det dreier seg ikke om Siv, Erna og Jens, men lokalpolitikken var budskapet til både SV, Senterpartiet og Venstre på stands på Lierbyen i dag.

Liers merkeligste parkeringsskilt?

Ved Fosskvartalet i Lierbyen ventes det visst at man skal klatre høyt opp og forsøke å tyde retningslinjene på baksiden av et skilt. Europark benekter derimot at noe er galt.

- Ingen stor dramatikk

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe (bildet) om saken om kulturhus som ble utsatt i Formannskapet i går

Hodet bruser og pulserer

Ukens petit er ved Nina E. Johnsen, Gullaug

Fortsatt mottak, men for hvem?

Flere, men mer positive asylsøkere kan være nøkkelen til fredeligere sameksistens på Lierskogen, der folk er opprørt over asylmottakets fortid og fremtid, mener Tonje Evju og Martin Kolberg.

Minipol i Lierbyen?

Styret i Vinmonopolet har bestemt at Lier endelig får et polutsalg, men formannskapsmedlem Nina Johnsen (V) vil forslå at Lier kommune må kreve et minipol i Lierbyen, dersom polet blir plassert på Liertoppen

Inntrykk fra en valgkampåpning

Også i Lier ble åpningen av valgkampen uvanlig. I en felles valgkampåpning i kveld stilte hvert parti, bortsett fra to, med stand og ordførerkandidat foran rådhuset i Lierbyen.

Tre liunger i det nye fylkestinget

Høyre, KrF og Frp har 22 representanter i det nye fylkestinget, og har dermed sikret seg flertall. Trond Johansen fra Lier KrF er en av de tre liungene som har fast plass.

Oppfrisking av gamle minner

I dag leste jeg noe vanvittig spennende i Aftenposten, skriver Nina E. Johnsen i ukens petit

Høyre: Må ikke tillate midlertidig drift

Lier Høyre krever at alle saker i forbindelse med mottaket blir gjenstand for politisk behandling i kommunen.

Bøter som svir

Til tross for noen bøter til bilistene i Lier i går kveld, oppførte bilistene seg pent overfor Kjell Hovde (bildet) og hans team i Statens Vegvesen

Biskopen kommer til Lier

Prost Ellen Martha Blaasvær ser fram til bispevisitasen med glede og forventning.

Sett bilen i Lier!

Drammen Venstre vil ha parkeringsforbud helt til grensen mot Lier. Det betyr mer parkering i Liers boligområder.

Vraket OPS-løsningen

Flertallsvedtaket i formannskapet i går betyr sannsynligvis at det ikke vil bli bygd noe kulturhus i Lier i 2012, og saken kan bli utsatt på ubestemt tid --