Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: df09df75d10dbce866b26629c487e70d

For rask konklusjon

- Navarsete har liten respekt for lokaldemokratiet ved å konkludere før høringsfristen, sier Venstres Nina Johnsen

- Hun prioriterer ikke miljø og landbruk og tett befolkede steder og burde vært mer ydmyk for at Lier nok en gang skal tvangspenetreres, på grunn av nasjonale hensyn. Vi burde ikke lide, fordi  vi har vært flinke  med jordvern. Hun må love økte midler til miljøtiltak ved kort løsning, som senke-vei, støy og estetisk skjerming, sier Johnsen til Liernett i ettermiddag.

Liernett har forsøkt å innhente synspunkter fra andre politiske ledere i ettermiddag, men forløbig har vi ikke mottatt noen svar. Vi håper på flere synspunkter utover dagen.
Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Onsdag 1. august 2007 18:29: Siri Loe Svere
Jeg vil poengtere at Navarsete ikke har uttalt seg omkring trasevalg. Hun har ikke, og skal selvsagt ikke ha noen mening om dette! Det var Lier Sp som nå har kommet til at de vil støtte et av alternativene rundt tunnel mellom Dagslet og Linnes. Om det blir 1a eller 1b, og problemstillinger rundt de ulike kryssløsningene, vil vi komme tilbake til etter at høringsrunden er ferdig.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode