Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Fortsetter kritikken

Nina E Johnsen (V) stiller spørsmål til ordføreren i kommunetyret tirsdag angående forholdene ved Lier Ventemottak

Hun skriver følgende:

Stortinget vedtok høsten 2006 å opprette ventemottak for mennesker med endelig avslag på asyl.

Som følge av dette, åpnet for 2 år siden, landets første ventemottak i den gamle sivilforsvarsleiren på Lierskogen.

Lokalpolitikerne i Lier fikk god informasjon om drift og ansvarsforhold fra daværende direktør i UDI, Manuela Ramin Osmundsen.

Etter 2 års drift, viser det seg at ventemottaket har blitt et mer eller mindre permanent bosted for nesten 100 mennesker. (Enkelte har bodd i mottaket siden oppstarten)

Bo- strukturen kan betegnes som svært autoritær og tett. Mange mennesker lever tett oppå hverandre, uten særlige dagsysler og uten noen form for avklaring på sin framtid. Mange beboere har vært returnert, men har bare blitt sendt tilbake til Norge. Dvs. mange av beboerne er i praksis ikke-returnerbare.

Som følge av en låst livssituasjon, har mange av beboerne ved Lier ventemottak psykiske reaksjoner som depresjon, søvnløshet, frustrasjon og resignasjon.

Mottaket har opplevd gjentatte hendelser med destruktiv adferd.

Siste aktuelle sak, dreier seg om 3 sultestreikende mennesker fra Iran, som i skrivende stund har sultet i 16 dager. For to dager siden startet også fasen hvor de ikke greier å ta til seg vann. (Et menneske forkommer raskere av dehydrering enn sult)

Etter et par helsesjekker og besøk ved vår interkommunale legevakt og videre kontroll ved fylkessykehuset, ønsker ikke BSS å følge opp videre, i og med at de sultende motsetter seg behandling.

De sultestreikende er i alderen 21 år, 35 år og ca 55 år. Den yngste av dem kom til Norge som mindreårig (17 år) og 35-åringen ble returnert til hjemlandet for 1mnd. siden, uten å få slippe inn i Iran.

Ønsker Lier kommune å godta at mennesker med permanent bosted i Lier sulter seg til døde?

Kunne ordføreren tenke seg å rette en formell henvendelse til statsråd Bjarne Håkon Hansen, om hvordan departementet kommer til å følge opp denne, og kommende humanitære tragedier framover?

 

Nina e. Johnsen, gruppeleder i Lier Venstre

Lier ventemottak Lierskogen

3 kommentarer

Mandag 21. april 2008 23:41: Aud Langsyn
Nina Johnsen opptrer igjen som mikrofonstativ for mennesker som oppholder seg ulovlig i Norge. Hun nekter å forholde seg til lovlig fattede vedtak. Det er ikke vanskelig å være enig med henne at det er synd på disse menneskene.
At vi i en ideell verden burde la alle mennesker som ville, få lov til å søke en bedre hverdag for seg og sine her i landet. Men nå er det en gang ikke slik. Når disse menneskene har fått avslag på søknaden om oppholdstillatelse, så er det viktigste at vi slår ring om asylinstitusjonen. At de som virkelig trenger asyl og den trygghet den gir får det. Da må vi desverre si til noen at de ikke kan få oppholdet som de ønsker seg.
Etter en meget grundig vurdering er de tre sultestreikende i den gruppen som altså må returneres. Og for deres skyld håper jeg at Nina Johnsen aksepterer dette og ikke inngir dem med håp om en annen utgang.
Tirsdag 22. april 2008 14:09: Velger på vandring
Er dette et soloutspill i Lier eller er det uttrykk fo partiet Venstres holdning?
Tirsdag 22. april 2008 14:37: malisa
how many peoples are in norway with final answer or the so called endelig avslag ? in lier there about maximum 60 peoples ,my question is for how long that people stay with out feuture, and we know that thousands peoples are living in oslo and elsewhere in norway with `endelig avslag `owning a house a car and make even family ,what are the criteriya to fullfill and just be free like those who live free out the lier ventemotakk.we are there are same same status group but treated indiferrently with in norway.are those people who lived in lier are war criminals?unwanted guest by there colour?fugugitives? the most funny thing is ,that this peoples are contained under the `flag of civil forsvaret`what is that signaling ?is this peoples are under norwegians defense military compound ?if that is so, are they war criminals ? dear,nina please do not give up helping this peoples and fighitin the arogant injustice in norway!god bless u !

Flere saker fra arkivet

Godtar kommunen at folk sulter seg til døde?

Det spørmålet reiser Nina E. Johnsen (V) til Ordføreren i tirsdagens kommunestyremøte

Trenger en evaluering

Det konkluderer Einar Hovde (på bildet) og Nina E. Johnsen i sitt innlegg vedrørende ordningen med Ventemottak

- Uverdig, uverdig

Lokalpolitiker Nina Johnsen (V) sier til Nrk Østafjells at informasjonen ikke blir ivaretatt for beboerne etter opprøret på Ventemottaket på Lierskogen.

Må bedre bosituasjon

Venstre stiller krav til Lier statlige ventemottak. Les uttalelse fra Venstres sentralstyre

Humanitær katastrofe i Lier?

Beboere ved det statlige ventemottaket på Lierskogen er desperate i sin uavklarte livsituasjon, sier Nina E. Johnsen som støtter flyktningenes krav om revurdering av deres søknader om oppholdstillatelse

Brann på Lier ventemottak

Ventemottaket for avviste asylsøkere på Lierskogen stod i brann natt til onsdag.

Angrep på helsepersonalet er feil

Halstein Saunes, daglig leder for Link A/S som er ansvarlig driftsoperatør for Lier Ventemottak, svarer her på kritikken

Ulik forståelse for sultestreiken

Høyres gruppeleder, Søren Falch. Zapffe (th) slår fast at streik ikke er noe virkemiddel for opphold i Norge, mens gruppelederne i KrF, SV og Venstre har mer forståelse for aksjonen på Ventemottaket på Lierskogen

Statsråden tar feil

- Arbeids- og inkluderingsminister Hansen hevder at det foregår motivasjonsoppfølging på ventemottaket på Lierskogen, hvilket det ikke gjør, hevder Nina Johnsen (V).

Lier Venstre: Velkommen etter, Ap, H og Frp!

Etter mange år med tiltagende konflikter i forbindelse med asylmottaket på Lierskogen, ser det ut til at ovennevnte partier endelig har forstått omfanget av overgrep, både mot asylsøkere og lokalsamfunnet på Lierskogen.

Krass kritikk av asylmottaket

"Nesset er bare en propagandaagent"

Hvor lenge skal de vente?

Buskerud Venstres fylkesstyre krever at ureturnerbare asylsøkere skal ha muligheter til et verdig liv, uttaler Geir Stave (på bildet), leder av fylkestyret i en pressemelding

NOAS reagerer sterkt

En kvinnelig beboer på Lier Ventemottak ble, i følge NOAS (Norsk forening for asylsøkere) ved avdelingsleder Sylo Taraku (på bildet), nektet å bli sendt til sykehus, men leder ved Ventemottaket på Lierskogen, Harald Nesset, er sterkt uenig i påstanden.

Det blir ventemottak på Lierskogen

Fylkesmannen ga UDI medhold i klagen.

Frp vil ha svar fra justisministeren

Ulf Erik Knudsen forlanger oppklaring av hvilken rolle Martin Kolberg (på bildet sammen med Lier Aps gruppeleder Tonje Evju) har i diskusjonen om asylmottaket på Lierskogen.

Millionutbytte

Lier statlige ventemottak er god butikk for driftsselskapet

Buskapen på ventemottaket

Ventemottaket på Lierskogen utarbeider nye hjemmesider. Sidene inneholder flere rasistiske bemerkninger.

Ventemottaket – hva nå?

Det er klart at det blir ventemottak på Lierskogen. I månedesskiftet flytter opptil 100 mennesker med endelig avslått asylsøknad inn.

Sult

- Denne uken har jeg opplevd mange ulike varianter av fenomenet spisevegring, skriver ukens petitskribent, Nina E. Johnsen

Høyre: Må ikke tillate midlertidig drift

Lier Høyre krever at alle saker i forbindelse med mottaket blir gjenstand for politisk behandling i kommunen.

Utålelig statlig arroganse

Det mener leder i Lier Frp, Lars Haugen, om fortsatt drift av asylmottaket på Lierskogen

Politikerne i planutvalget svarer

Vi har foretatt en spørrerunde til medlemmene i planutvalget, for å kartlegge stemningen før klagebehandlingen i saken om sanitæranlegget på Lierskogen ventemottak.

Sykkeltur for vennskap i Iran

Bike for Peace Norge vil arrangere en vennskapstur på sykkel for første gang til Iran 18 september-2 oktober 2005.

Uverdig behandling

Både Ap s Bård Strand og SV s Jannicke Solheim mener myndighetene må løse problemet på Ventemottaket, ikke bare administrere det.

Bryter menneskerettighetene

Geir Stave (bildet), leder i Buskerud Venstre, skriver dette i en pressemelding om Regjeringens forslag til endringer i reglene for å få asyl i Norge

Asylsøkere midlertidig til Lierskogen

34 asylsøkere ble tirsdag i denne uka sendt til Lier Ventemottak

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

7 kan miste jobben etter skandalevedtak i planutvalget

Høyre og Arbeiderpartiet ble enige om oppsiktsvekkende løsning på kammerset.

Fortsatt mottak, men for hvem?

Flere, men mer positive asylsøkere kan være nøkkelen til fredeligere sameksistens på Lierskogen, der folk er opprørt over asylmottakets fortid og fremtid, mener Tonje Evju og Martin Kolberg.

Rådmannen svarer

Rådmann Hans- Petter Christensen redegjør for sin innstilling i mottakssaken

Teltleir et uakseptabelt botilbud

Det skriver Geir Stave (på bildet), leder i Buskerud Venstre, i denne pressemeldingen

- Hva nå, Lierskogen?

- Det er nå beklageligvis klart at asylmottaket på Lierskogen gjenåpnes etter at det ble brent ned sommeren 2010, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen i Lier Frp.

En låst dør eller et åpent sinn?

- Slik jeg ser det skal alle flyktninger vi mottar behandles med respekt og likeverdighet, sier Brynhild Heitmann.

Mye på spill når planutvalget behandler klagen fra UDI

Det blir en veldig viktig dag for oss den 21. At det BLIR mottaksdrift på Lier er jo klart. og det er også klart at det blir Link A/S som blir driftsoperatør. Det er uhyre viktig at arbeidet med å returnere asylsøkere med endelig avslag kan påbegynnes umiddelbart. og alle burde bidra til at dette nå blir realisert!

Minipol i Lierbyen?

Styret i Vinmonopolet har bestemt at Lier endelig får et polutsalg, men formannskapsmedlem Nina Johnsen (V) vil forslå at Lier kommune må kreve et minipol i Lierbyen, dersom polet blir plassert på Liertoppen

Velkommen til Lier

Langs veien mot Liertoppen kan du se dem. Hver dag går mange av dem de drøye kilometerne til Liers mest kjente monument. Rekken med potensielt nye landsmenn og kvinner snegler seg mot vårt kanskje fremste symbol på materiell rikdom. Kanskje skal de ha seg en kaffekopp, kanskje skal de bare kikke på utvalget i klesbutikken, og den nye høstkolleksjonen.

Kontinuitet og fornyelse

Liernett presenterer kandidatene i partiene før kommunevalget til høsten: Nina E. Johnsen er en av Venstres tre toppkandidater som stiller til valg på nytt, men mange nye kandidater er også nominerte denne gang.

Truet statsråden

En 35 år gammel mann fra Lier er siktet for drapstrusler mot statsråd Bjarne Håkon Hanssen

Riksvei 23, ventemottak og sykehus hovedsaker

- Lier Frp er opptatt av at riksvei 23 blir gjennomført så fort som mulig, understreker Bjørg Myran som er valgkampleder.

Kjøp av helsetjenester – tvilsom praksis

Ryggforeningen i Norge med svar til statsråd Bjarne Haakon Hansen ang. priotiering av sykemeldte i helsekøen

- Kolberg må holde det han lovte

Innlegg fra Espen Sagvolden, talsperson for naboforeningen på Lierskogen, om Lier statlige mottak.

Kolberg handler på egen hånd

Statsråd Grete Faremo slår fast at Martin Kolberg ikke opptrer på vegne av Justisdepartementet eller regjeringen når han griper inn i diskusjonen om asylmottaket på Lierskogen.

Skeptisk til utbyggingsplanene

Nina E. Johnsen (V) og flere andre lokalpolitikere frykter nedbygging av veksthusnæringen --

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

Pressemelding fra Lier drift

Brukerundersøkelse for Vegvedlikehold samt Vann- og avløpstjenester i Lier kommune 2005.

Veilys i Lier

Så er vi atter en gang i gang med diskusjonen om veilys i Lier om sommeren. Og det er en som ikke gir seg, og det er Nina Johnsen.

Snørr og barter, - et vanskelig skille.

Av ordfører Ulla Nævestad

Legevakta i Drammen

For noen år siden, så fikk kommunestyret i Lier den glupe ideen at man skal skulle nedlegge legevakta i Lier, og heller gå over til at man skulle bruke legevakta i Drammen.

Fokus på grønne Lier

Venstres gruppeleder Nina E. Johnsen har fått med seg flere spennende nykommere på laget til kommunevalget.

Veien mot Utopia

Mange isolert sett god beslutninger, gir ikke nødvendigvis en god helhet.

Grønne Lier forsvinner

Mens det jubles over støtte til tøybleier, forsvinner de grønne liene i Grønne Lier bit for bit.

- Lierskogen under utilbørlig press

Lier Frp er mektig irritert over Martin Kolbergs engasjement i forbindelse med mottaket på Lierskogen. Bildet er fra møtet tirsdag, der Kolberg orienterte den lokale velforeningen og andre interesserte.

Skandalevedtak i planutvalget?

Av ordfører Ulla Nævestad

Nei til Liertoppen

Nina Johnsen, gruppeleder i venstre, sier at AS vinmomopoler "tråkker i bedet vårt

Planutvalget stod på sitt

På kveldens møte i planutvalget, ble det vedtatt å opprettholde vedtaket som hindrer drift på Lierskogen ventemottak.

Biskopen kommer til Lier

Prost Ellen Martha Blaasvær ser fram til bispevisitasen med glede og forventning.

Kloakkstank eller spor av fremmedfrykt?

Liernett kommenterer planutvalgets behandling av ventemottaksaken.

- Nye og spennende muligheter

Det mener Ingeborg Rivelsrud (på bildet), leder av Kultur og Fritid etter møtet med representanter for beboerne i Lierbyen, foreningslivet, bedriftene og kommunen

Likemenn for de thyreoideaopererte

Norsk Thyreoideaforbund ønsker likemannsgrupper for dem som er operert for skjoldbrukskjertelkreft. Skjoldbrukskjertelkreft er en spesiell kreftsykdom som utgjør ca 1 % av de nye krefttilfellene hvert år. I Norge betyr dette 200 nye tilfeller årlig. De fleste er kvinner.

Foreldrene har hovedansvaret

I ukens petit skriver Nina E. Johnsen om mobbing

LIER DRIFT

I følge en artikkel i Lierposten i dag, så har Lier Drift store problemer med kunne opprettholde en forsvarlig drift på sitt arbeid.

Tiden er unik for den enkelte

Ukens petit er ved Nina E. Johnsen, homøopat, Gullaug. Nina er leder for Buskerud Venstre, medlem av Lier kommunestyre og formannskapet. Ikke minst er hun mor til tre.

Riksvei - den ufullendte

- Uferdige veiprosjekter ser ut til å bli et evig problem i Norge, skriver ordføreren i et innlegg i dag

Med vantro og sorg

- Det var med vantro og sorg jeg mottok beskjeden om Terje Sagvoldens bortgang fra ordføreren, skriver rådmann Hans-Petter Christensen i et minneord.

Bør få erstatning

Etter at streiken ble avsluttet vil mange mennesker, som for eksempel foreldre med barn i SFO, kunne ha krav på erstatning --

Ikke tydelig nok

Vi var ikke tydelig nok, mener Anita Drevdal, førstekandidat og ordførerkanditat for Lier SV etter braknederlaget

- Vi må stå sammen

Ukens gjesteskribent, Brynhild Heitmann, skriver både om tragedien 22. juli og om jødenes skjebne. I dag er det den internasjonale holocoustdagen.

Bakterier i drikkevannet

Lier Drift melder at det er oppdaget koliforme bakterier på en kommunal vannledning i Nordalområdet.

0,07 prosent

Ukens petit er ved Jan Terje Nilsen, lærer ved Sylling skole

Stolt av Lier

Fra før bare gruppeleder, "klatrer" nå opp som varordfører, Nina E, Johnsen, født og oppvokst i Lier, ser frem til å profilere Lier i sin nye rolle.

Styrk pasientbehandlingen

Lier Venstres Nina E. Johnsen, ordførerkandidat og 2. kandidat til Fylkestinget, er bekymret for pasientbehandlingen ved de statlige sykehusene og den dyre tannhelsetjenesten.

- En skandale

Det sier Nina Johnsen, Venstres parlamentariske leder som en kommentar til at veiprosjektet i Ytre Lier ikke er kommet med i Norsk Transportplan

Liernett.no er kun en amatørmessig blogg

Sagvolden (H) mener det er dumt at Liernett ikke holder mål og dessverre ikke tegner til å bli et forum for diskusjon av politikk i Lier.

Flom på Kortnes

Bjarne Fuglerud hadde nok å holde på med når liernett kom på besøk. Lierelva har tatt over kontroll på gården.

Holder Jens ord?

I forbindelse med at det må bygges et nytt sykehjem i Lier, hevder Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann her at det forventes at regjeringens følger opp sin verdighetsgaranti.

Til topps på Galdhøpiggen

Amanuell Habte studerer kartet og og ønsker kona Adiam lykke til når hun sammen med med sin gruppe skal bestige Norges høyeste fjelltopp i morgen.

Polsk julefeiring

Når den første stjernen syns på himmelen begynner julaften ---

Vi trenger deg!

Mange mennesker er i dag involvert i Liernett. Vi ønsker fortsatt å knytte til oss engasjerte sambygdinger - hva skal til for å få med deg?

Ridetur ved foten av Hørtekollen

Ekteparet Thorleiv Holst og Nina E. Johnsen nøt det fine været på 1. juledag sammen med hestene Daria og Carlo.

Ukens petit

Ukens petit er skrevet av Martin Fossum Lerberg

Gode tall for Liernett

Nærmere 7000 mennesker var innom Liernett i august

Skriver for Liernett

Australskfødte Bill Sydney Sandstrøm (14), fotballspiller for Åssiden IF, har bodd i flere land før han flyttet til Norge for fire og et halvt år siden --

Kald og kynisk ledelse

Tomraledelsen fremstår med sine handlinger som kalde, beregnende og kyniske i sin måte å behandle sine ansatte på.

Må forhindre ny flaskehals

Både varaordfører Nina E. Johnsen (Lier Venstre, på bildet) og Brynhild Heitmann, gruppeleder i Krf, er svært opptatt av den videre fremdrift for riksvei 23.

Lier Frp: Spør velgerne til råds

Nytt mottak på Lierskogen - på tide med en rådgivende folkeavstemming?

Kommer tid, kommer råd

Jeg sitter i skrivende stund på Praha internasjonale flyplass. På grunn av en ganske smal smak i reiser, har jeg det med å havne her. I skrivende stund er jeg p (...)

Uhelbredelig romantisk.

Ukens petit er ved Nina E. Johnsen, Gullaug.

Hva er vitsen med et lokalt e-verk?

I følge gamle tradisjoner, så skal enhver kommune i Norge ha sitt lokale e-verk, som har til oppgave og skaffe innbyggerne strøm. Men etter at det ble åpnet for fri konkurranse på dette markedet i 1991, så har mange kommuner solgt unna sitt lokale e-verk. Etter det jeg kjenner til, så er visst Lier E-verk ikke av de tøffeste når det gjelder pris på strøm til innbyggerne, tvert om så ligger de i klassen for de rimeligste. Og dette er bra.

Tomme lokaler til tross --

Mer enn 40 mennesker var til stede på møte på Haugestad om økt samarbeid.

Lys i mørket

Luciaopptreden av elever er alltid en fin opplevelse for våre nye landsmenn ----

Nei til gratis frukt

Venstre-politiker Nina Johnsen vil ikke at elevene skal få gratis frukt på skolen. Fysisk aktivitet er viktigere

Juletreets plass i julefeiringen

Ukens gjesteskribent er Brynhild Heitmann.

Homo Ludens

Homo Ludens betyr det lekende menneske. Hvorfor skriver jeg om dette akkurat nå? spør ukens petitskribent Ulla Nævestad

Grep mulighetene

Irakeren Muataz Abd Ali flyktet fra hjemlandet sammen med sønnen Ali på en dramatisk måte i 2008. Men året etter fikk han den beste bursdagspresangen han noensinne har fått -

Julegrana i Kraftkollen for tredje gang

Julegrana i Kraftkollen er en videreføring av en vellykket vardetenningen ved millenniumskiftet. Den gangen var det hundrevis av mennesker i fakkeltog opp den bratte lia til Kraftkollen. En vellykket markering som folk i lokalmiljøet pratet om i uker. Hennummarka Vel ønsker å følge opp denne historiske markeringen ved å tenne en julegran i Kraftkollen hvert år. 2001 var første gangen. Den siste lørdagen i november. Et enkelt arrangement med fakkeltog og flere hundre mennesker ved grana oppe i kollen. Snø og lett tåke skapte en spesiell trolsk stemning i skogen. Folk satte pris på noen stille timer i skogen. Og så lenge grana var tent, var den på prat i flere prestegjeld der den lyste godt synlig mot toppen av Kraftkollen. Selv flygere som bor på Hennummarka, fikk spørsmål fra kolleger om hva som nå lyste i Kraftkollen.

Permanent scene på Lier Bygdetun

Presentasjon av forprosjekt for permanent scene på Lier Bygdetun