Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: da39664074ad132d741a7aecaeb699b2

Fortsetter kritikken

Nina E Johnsen (V) stiller spørsmål til ordføreren i kommunetyret tirsdag angående forholdene ved Lier Ventemottak

Hun skriver følgende:

Stortinget vedtok høsten 2006 å opprette ventemottak for mennesker med endelig avslag på asyl.

Som følge av dette, åpnet for 2 år siden, landets første ventemottak i den gamle sivilforsvarsleiren på Lierskogen.

Lokalpolitikerne i Lier fikk god informasjon om drift og ansvarsforhold fra daværende direktør i UDI, Manuela Ramin Osmundsen.

Etter 2 års drift, viser det seg at ventemottaket har blitt et mer eller mindre permanent bosted for nesten 100 mennesker. (Enkelte har bodd i mottaket siden oppstarten)

Bo- strukturen kan betegnes som svært autoritær og tett. Mange mennesker lever tett oppå hverandre, uten særlige dagsysler og uten noen form for avklaring på sin framtid. Mange beboere har vært returnert, men har bare blitt sendt tilbake til Norge. Dvs. mange av beboerne er i praksis ikke-returnerbare.

Som følge av en låst livssituasjon, har mange av beboerne ved Lier ventemottak psykiske reaksjoner som depresjon, søvnløshet, frustrasjon og resignasjon.

Mottaket har opplevd gjentatte hendelser med destruktiv adferd.

Siste aktuelle sak, dreier seg om 3 sultestreikende mennesker fra Iran, som i skrivende stund har sultet i 16 dager. For to dager siden startet også fasen hvor de ikke greier å ta til seg vann. (Et menneske forkommer raskere av dehydrering enn sult)

Etter et par helsesjekker og besøk ved vår interkommunale legevakt og videre kontroll ved fylkessykehuset, ønsker ikke BSS å følge opp videre, i og med at de sultende motsetter seg behandling.

De sultestreikende er i alderen 21 år, 35 år og ca 55 år. Den yngste av dem kom til Norge som mindreårig (17 år) og 35-åringen ble returnert til hjemlandet for 1mnd. siden, uten å få slippe inn i Iran.

 

Ønsker Lier kommune å godta at mennesker med permanent bosted i Lier sulter seg til døde?

Kunne ordføreren tenke seg å rette en formell henvendelse til statsråd Bjarne Håkon Hansen, om hvordan departementet kommer til å følge opp denne, og kommende humanitære tragedier framover?

 

Nina e. Johnsen, gruppeleder i Lier Venstre

Forrige artikkel:Godt nyttår! Enig……?Neste artikkel:Romjulsmusikk
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Mandag 21. april 2008 23:41: Aud Langsyn
Nina Johnsen opptrer igjen som mikrofonstativ for mennesker som oppholder seg ulovlig i Norge. Hun nekter å forholde seg til lovlig fattede vedtak. Det er ikke vanskelig å være enig med henne at det er synd på disse menneskene.
At vi i en ideell verden burde la alle mennesker som ville, få lov til å søke en bedre hverdag for seg og sine her i landet. Men nå er det en gang ikke slik. Når disse menneskene har fått avslag på søknaden om oppholdstillatelse, så er det viktigste at vi slår ring om asylinstitusjonen. At de som virkelig trenger asyl og den trygghet den gir får det. Da må vi desverre si til noen at de ikke kan få oppholdet som de ønsker seg.
Etter en meget grundig vurdering er de tre sultestreikende i den gruppen som altså må returneres. Og for deres skyld håper jeg at Nina Johnsen aksepterer dette og ikke inngir dem med håp om en annen utgang.
Tirsdag 22. april 2008 14:09: Velger på vandring
Er dette et soloutspill i Lier eller er det uttrykk fo partiet Venstres holdning?
Tirsdag 22. april 2008 14:37: malisa
how many peoples are in norway with final answer or the so called endelig avslag ? in lier there about maximum 60 peoples ,my question is for how long that people stay with out feuture, and we know that thousands peoples are living in oslo and elsewhere in norway with `endelig avslag `owning a house a car and make even family ,what are the criteriya to fullfill and just be free like those who live free out the lier ventemotakk.we are there are same same status group but treated indiferrently with in norway.are those people who lived in lier are war criminals?unwanted guest by there colour?fugugitives? the most funny thing is ,that this peoples are contained under the `flag of civil forsvaret`what is that signaling ?is this peoples are under norwegians defense military compound ?if that is so, are they war criminals ? dear,nina please do not give up helping this peoples and fighitin the arogant injustice in norway!god bless u !
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode