Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: f764b3e16c375a9627300f7e7608aac3

Holder Jens ord?

I forbindelse med at det må bygges et nytt sykehjem i Lier, hevder Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann her at det forventes at regjeringens følger opp sin verdighetsgaranti.

Nå er det ikke lenge før året 2010 går over i historien. Vi kan se tilbake på et år som for KrFs vedkommende har vært preget av dramatikk, høye diskusjoner og dystre spådommer og om en noe snarlig død. Det som er verd å merke seg er at partiet setter viktige politiske samfunnsmessige utfordringer på dagsorden og sannelig får partiet også gjennomslag!! For et år siden ble KrF enig med regjeringen om Verdighetsgaranti i eldreomsorgen. Da statsbudsjettet ble behandlet i høst presset KrF den sittende regjeringen til å følge opp fjorårets lovnad med penger. For knapt en måned siden kunne vi høre på nyhetene at KrF hadde fått gjennomslag for sitt krav om mer penger til eldreomsorg. Og ved Kongens bord i Statsråd ble Verdighetsgarantien godkjent. Den skal gjelde fra 2011. I tillegg har statsministeren på muntlig spørsmål i spørretimen (Laila Dåvøy, KrF ) for ca to uker siden, kommet med lekkasjer fra budsjettforslaget som skal legges frem om et år. Det skal komme milliarder til eldreomsorgen både i 2011 og i 2012. Akkurat hvor mange som kommer kan jeg ikke si nå, sier statsminister Jens Stoltenberg til svar, men jeg er helt sikker på at pengene kommer. Så gjenstår det å se om statsministeren holder ord.

” Statsministeren benyttet også sjansen til å berømme KrF for hardt arbeid for de eldre gjennom mange år og for å bidrag til eldreforliket. Betydningen av dette understrekes av at dere velger å samarbeide for bedre omsorg, ikke for skattelette”  (Dagenmagasinet 18.11.2010).
 

I Lier står vi overfor store driftsmessige omlegginger for å kutte budsjettet med 60 millioner i løpet av tre år. Situasjonen som Lier kommune befinner seg i fører til at mange innbyggere i Lier er urolige for hvordan det går med det nye sykehjemmet. Undertegnede har fått gjentatte spørsmål om hvordan Lier KrF stiller seg til bygging av nytt sykehjem i den oppståtte situasjonen.
KrF har bygging av nytt sykehjem på sitt program. Det er et høyt ønske om å realisere et nytt Frogner sykehjem inkludert de behov som kommunen får i forbindelse med innføring av samhandlingsreformen.
 

Verdighetsgarantien inneholder momenter som at eldre mennesker skal få rett til en verdig eldreomsorg, en heldøgnsplass når de trenger det og kvalitet i den omsorgen som ytes til hele mennesket.
Sett i forhold til Verdighetsgarantien som innføres i 2011 og de økonomiske midlene som tilføres Lier kommune på bakgrunn av KrFs arbeid på sentralt hold, mener vi i Lier KrFs at det er på sin plass å satse på å reise hjemmet så snart som mulig. Til nå har formannskapet behandlet romfordeling og administrasjonen har fått i oppgave å utrede et knippe med alternative tomter.
Budsjettforliket med regjeringen utløste 1 milliard i frie midler til kommunene allerede i år og 1 milliard øremerket til skudd til sykehjemsbygging med virkning fra 2008. ”Dette er en innrømmelse av at KrFs kritikk, på sentralt nivå, har vært berettiget. Dette er ikke en endelig seier, men en viktig etappe-seier i kampen for en verdig eldreomsorg i kommunene. Vi gir oss ikke før det er på plass i alle kommunene,” sier Dagfinn Høybråten et annet sted.

KrF i Lier kommune ønsker å gjøre sitt til at Verdighetsgarantien får sitt gode liv ved å satse på at det nye sykehjemmet står ferdig så snart som mulig, men vi er også avhengige av at statsministeren holder ord, noe vi velger å gjøre.

Brynhild Heitmann
Gruppeleder KrF Lier

Forrige artikkel:Siste julebrev fra MalagaNeste artikkel:Smilte fornøyde
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode