Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 0be7404dcad0e40b84157973be7ab1b2

Stadig dårligere kollektivtilbud

- I Lier blir det stadig vanskeligere å benytte kollektiv kommunikasjon, sier Lier Frps formann Lars Haugen.

For den sittende regjeringen er det et selvstendig mål å reduseres enkeltmenneskets bilbruk. Regjeringen skryter videre av at det tilrettelegges for bruk av kollektivtransport. I Lier opplever innbyggerne stadig at det blir vanskeligere å benytte kollektiv kommunikasjon. I mars opplevde pendlerne til Oslo at busstilbudet plutselig ble dårligere.

I ca. et år har det pågått anleggsarbeider på Lier stasjon. Det er brukt ca. 50 millioner på å forlenge perrongen med et titalls meter. Det er god grunn til å stille spørsmål dette er rett bruk av samferdselspenger i Lier. I byggeperioden har det vært parkeringskaos. Dette til stor ulempe for de reisende og for naboene. 1. november kunne DT opplyse at det heretter blir færre avganger fra Lier stasjon.

Lier kommune er beklageligvis med i Buskerudby-samarbeidet. Et av de angivelige hensiktene med dette samarbeidet er samordning og bedring av samferdselsplanleggingen. På tross av at Buskerudbyen i 2011 brukte over 10 millioner på utredninger for blant annet å bedre samferdselspolitikken, er man altså ikke i stand til å forhindre fadeser av den typen DT kunne fortelle om 1. november. Når det gjelder å finne frem til kreative argumenter for innføring av bompenger for bruk av privatbil, er det derimot ingen grenser for hva Buskerudbyen produserer.

Lier FRP frykter at de to ovennevnte eksemplene bare er en forsmak på hva Buskerudbyen kan føre til av vansker i dagliglivet for folk flest i Lier. En eventuell rød-grønn seier i 2013, vil virkelig sette fart i denne negative kreativiteten.

Avslutningsvis vil vi minne om statsminister Jens Stoltenberg’s greie  uttalelse om at de fleste bor i sykkelavstand til jobben.

Lars Haugen, Leder Lier FRP

Liernett skrev nylig om det reduserte togtilbudet.

Forrige artikkel:Toget er gåttNeste artikkel:
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Mandag 26. november 2012 09:14: Trond L
Nok en gang vet ikke FRP hva de snakker om. Lier har i dag to togavganger i timen, og vil fortsatt ha det etter 9/12. Eidsvoll toget, som i dag stopper, vil kjøre forbi, Dal toget vil stoppe. MEN Dal toget vil etter 9/12 få halvtimes frekvens, slik at Lier, som sagt, fortsatt vil ha to tog i timen. Ingen forbedring, men heller ikke noen forverring slik Lars Haugen her påstår.
Mandag 26. november 2012 20:39: Tor Bj
En reduksjon fra 5 til 3 avganger i rushtiden morgen og kveld er definitivt en forverring av transportkapasiteten, og vil berøre majoriteten av de reisende. At sporadiske formiddags-passasjerer opprettholder det gamle tilbudet om to tog i timen er mager trøst for oss som må kjempe om plass hver eneste morgen.
Onsdag 28. november 2012 14:42: Lise Foss Andersen
Jeg vet ikke helt hvilken rutetabell Trond L har lest, men i dag går det tre tog i timen i rushen, dette går ned til to tog i timen fra 10. desember. Kanskje ikke så store endringen tenker du. Men for småbarnsforeldre som skal forsøke å få til kabalen med henting i barnehage/SFO, kveldsaktiviteter og full jobb i Oslo, så vil dette merkes veldig godt.
Som om ikke reduksjonen i antall togavganger er nok, så ønsker Jernbaneverket og innføre parkeringsavgift på Lier Stasjon i tillegg. Nå kan du risikere å kjøpe parkeringsoblat uten å finne ledig parkeringsplass på stasjonen hvis du kommer etter kl 8 om morgenen. Nå blir det med andre ord dyrere å pendle, vanskeligere å parkere i tillegg til at antall togavganger reduseres! Er dette måten vi oppfordres til å reise kollektivt på?
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode