Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 0ebd7334ca9fab0c14b392800fef45e4

- Kaos på Lier stasjon

Anleggsmaskiner og avsperringer på parkeringsplassen på Lier stasjon er ventet å skape parkeringsproblemer i et år.

- Burde ikke dette vært varslet så de pendlende hadde en mulighet til å velge et annet alternativ? spør Liernett-leseren Odd Eriksen på Liernetts Facebook-side.
- Mange kom ikke med toget. NSB må skjerpe seg, og kommunen kunne også gjort noe, skriver Eriksen.

Men de planlagte anleggsarbeidene har vært varslet, i det minste med et lite oppslag på Lier stasjon. Eller Lier holdeplass, som er det navnet som brukes av Jernbaneverket.

Anleggsarbeidene ble riktignok også varslet for nærmere to år siden, men ble den gang utsatt på ubestemt tid grunnet mangel av tid og penger.

Les også: Vil forlenge plattformene, men mangler tid og penger

Pågår til desember 2012

Nå starter altså anleggsarbeidet opp igjen, og vil pågå helt til desember 2012. Plattformene på Lier stasjon oppfyller ikke kravene til lengde, noe som fører til at de lengre togsettene får passasjervogner og utganger utenfor plattformene. Statens jernbanetilsyn har gitt Jernbaneverket dispensasjon til å benytte de eksisterende plattformene frem til utgangen av 2012.

- For å tilfredsstille gjeldene krav om plattformlengde og bedre sikkerheten for de reisende skal Jernbaneverket forlenge plattformene østover mot Lieråstunnelen i 2012, opplyser Jernbaneverket. De nye delene av plattformene vil få ny belysning, høyttaleranlegg, anvisere og teleslynge.

Må påregne vanskelig parkeringssituasjon

Det skal etableres en anleggsrigg med anleggsvei på øvre del av parkeringsplassen ved holdeplassen tidlig i januar 2012. Riggen vil beslaglegge en del parkeringsplasser.

Jernbaneverket ser på ulike løsninger for å etablere midlertidige parkeringsplasser i området, men det finnes få alternativer. Jordene ved holdeplassen kan ikke benyttes på grunn av dårlige grunnforhold.

- Vi kommer tilbake med mer informasjon om alternativ parkering. Reisende må påregne en vanskelig parkeringssituasjon i anleggsperioden. Vi oppfordrer reisende til å kjøre sammen eller benytte buss 73 til og fra holdeplassen, opplyser Jernbaneverket.

Dette kan imidlertid ikke være noen god løsning, den tid busstilbudet til og fra Lier stasjon er heller dårlig: - Unnskyld, hvordan kommer jeg meg til Lierbyen?

Togfrie perioder

En god del av anleggsarbeidene vil foregå i og ved jernbanesporene og kan av sikkerhetsgrunner ikke utføres når det går tog.

- Vi kommer derfor til å benytte flere planlagte togfrie perioder på Drammenbanen til å utføre så mye arbeid som mulig ved Lier holdeplass, opplyser Jernbaneverket.

NSB setter inn buss for tog i de togfrie periodene.

Planlagte togfrie perioder 2012:

Forrige artikkel:Toget er gåttNeste artikkel:
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Onsdag 4. januar 2012 09:52: truls myre
"NSB må skjerpe seg" sier han.. Dvs, nok en tulling som ikke forstår forskjellen på NSB og JBV.
Onsdag 4. januar 2012 11:18: Henrik på toget
Tulling er han vel ikke, for NSB hadde i hundreogmange år ansvar for både tog og skinner og har ansvar for at mye ikke er som det skulle vært. Da får de finne seg i å få skylda når det blir togkaos, selv om de har gitt fra seg ansvaret for skinnegangen for noen år siden.
Onsdag 4. januar 2012 11:44: Halvor Gundersen
At norsk jernbane i 1996 ble delt opp i 2 var forsåvidt er god ting, men ingen ansvarlig myndighet setter i praksis krav til JBV. Dette betyr at NSB (og andre operatører) gang på gang må stå til rette overfor kunder for svakheter for helt klart er JBV sitt ansvar. I JBV går de som har beslutningsmyndighet hjem kl 16...
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode