Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 4854cb74a8e115ad6ffbd3637a8ebaa6

Krf inviterer til debatt

Gruppeleder og ordførerkandidat Brynhild Heitmann spør om Samhandlingsreformen er ansvarsfraskrivelse eller løsning.

Samfunnet står overfor store endringer innen helsesektoren i årene som kommer. For tiden behandles Samhandlingsreformen i Stortinget. Saken skaper forargelse for noen og stolthet hos andre. Dette skjer alt etter om en er eier av reformen eller om en er av dem som er satt på sidelinjen.

Samhandlingsreformen står sentralt også i de lokalpolitiske prosessene. I Lier stilles stadig spørsmålene:
Hvilke konsekvenser får samhandlingsreformen for Lier kommune?
Hvilke konsekvenser vil reformen for kommuneøkonomien?
Hva skal til av innsats for at reformen skal ha mulighet til å fungere for befolkningen når den innføres fra 1. januar 2012? 

Disse og flere spørsmål blir det mulig å få svar på når temaet kommer opp til debatt i slutten av august.

Lier KrF inviterer til debatt omkring reformen som har til hensikt mellom annet:
Å utvikle samhandling for et friskere Norge,
tidlig behandling skal lønne seg,
helse i alt vi gjør.

Den 14. juni behandlet Stortinget Samhandlingsreformen. Fra da av gikk arbeidet med reformen inn i en ny fase. Ny lov om Kommunal helse- og omsorgstjeneste og folkehelselov ble behandlet denne dagen og nye forskrifter følger etter hvert.
Vi kan vente oss store endringer i tiden som kommer. Politikeren grubler over konsekvensene for utskrivningsklare pasienter og hvilke rammeavtaler som skal gjelde. Avisene refererer til at debatten i Stortinget går høyt i de politiske miljøene. Opposisjonen blir ikke hørt i arbeidet og Stortinget er satt på sidelinjen i et svært viktig saksområde, klager Høyres Bent Høie i Avisen Dagen den 10. juni 2011. Dessuten refereres Arbeiderpartiets politiske talsmann, Tore Hagebakken, med en lovprisning av reformen, i den samme avisen.

I Lier tar vi grep og i august får Lier besøk av stortingsrepresentant Laila Dåvøy. Hun sitter for tiden i Helse- og Omsorgskomiteen. Da blir det muligheter å sette seg mer inn i konsekvenser og forutsetninger som ligger til grunn på det tidspunktet. Dessuten kommer administrerende direktør i Vestre Viken Helseforetak Nils Fredrik Wisløff og vår egen rådmann Hans Petter Christensen. Hver av bidragsyterne skal vinkle sitt innlegg fra sitt ståsted. Vi håper at Lier er så godt rustet som mulig når reformen innføres ved inngangen av 2012. Men det gjenstår i se; ikke enkelt når reformer skal innføres før planen er utredet og strategiene er drøftet i de aktuelle politiske miljøene som berøres.

Brynhild Heitmann
Ordførerkandidat Lier KrF

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode