Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

- Frivillighet bidrar til demokrati og gode lokalsamfunn

Innlegg: Høyres formål er å skape et samfunn der mennesker kan utvikle seg og utfolde seg.

Det utøves mye frivillig arbeid i Liers i ulike lag og organisasjoner. Vi vil berømme alle frivillige som stiller opp for hjelpekorpset og idrettslaget, for miljøet og omsorgen, og som bidrar til at kulturen kan blomstre. Uten denne innsatsen ville Lier vært betydelig fattigere. Lier Høyre vil utvikle en helhetlig lokal frivillighetspolitikk som skal styrke frivilligheten i Lier de neste årene.

Den frivillige innsatsen er noe av det vi kan være aller mest stolt av i vårt samfunn. Frivillige organisasjoner yter bidrag til samfunnet, både gjennom tjenesteproduksjon og ved omfattende ulønnet innsats. Frivilligheten utgjør en viktig del av velferden i Norge, og en stor andel av befolkningen deltar i frivillig arbeid. Verdien av denne innsatsen er nær uvurderlig.

Den siste tidens hendelser har vist hvor sterkt og viktig det norske sivilsamfunnet er. Det viser også den enorme beredskapen som fins i det norske samfunnet, en beredskap som har vakt positive reaksjoner langt utenfor Norges grenser.

Frivillighet bidrar til gode lokalsamfunn

Levende og gode lokalsamfunn er viktig for innbyggeres trivsel og identitet, og skapes i samspillet mellom det offentlige, private og frivillige. Et bredt spekter av frivillige organisasjoner gir viktige bidrag til å skape en god ramme om tilværelsen og oppvekstmiljøet. Samhandlingen mellom enkeltmennesker, organisasjoner, og det offentlige bidrar til at lokalsamfunn utvikler seg og blir bedre og et tryggere steder å bo. Den sivile sektor har også en viktig rolle som et offentlig korrektiv. Enkeltmennesker og lokale fellesskap kan se behov og løsninger som politikere og byråkrati ikke ser, tenker på eller vet å verdsette – eller som kan løses like godt uten det offentlige.

Frivillighet bidrar til demokrati

Frivillige organisasjoner bidrar på flere vis til et mangfoldig og levende demokrati. De er viktige samfunnsaktører i kraft av det arbeidet de utfører, og som alternativ påvirkningskanal gjennom å fremme medlemmenes syn og interesser. De er også formidlere av kunnskap og læring, og har viktige sosiale funksjoner ved å gi tilhørighet og felleskap. For den enkelte gir deltakelse i frivillige organisasjoner også en mulighet til å engasjere seg og øve innflytelse og delta i medlemsdemokratiet. Mange av oss fikk vårt første møte med demokratiet i de frivillige organisasjonene. Deltakelse i frivillighet er derfor også en viktig arena for øvelse og deltakelse i medbestemmelse og demokrati.

En helhetlig frivillighetspolitikk i Lier

Lier Høyre vil videreutvikle samspillet med de frivillige organisasjonene i kommunen, og styrke det frivillige engasjementet. Vi har som første skritt på veien gjennomført dialogmøter med en rekke lag og organisasjoner for å diskutere utfordringer og hva vi som politikere kan bidra med. På bakgrunn av dialogmøtene mener vi det er behov for en grundig debatt om rammevilkårene for frivillighet i Lier. Lier Høyre vil derfor i neste kommuneperiode ta initiativ til å lage en frivillighetsmelding som kan gi en oversikt over alt frivillig arbeid i kommunen, og hvordan de frivillige organisasjonene kan løse oppgaver som kommunen ikke kan eller bør løse. Meldingen skal også bidra til diskusjon og utvikling av frivillighet på ulike politikkområder. Målet å gi best mulig og forutsigbare rammevilkår for frivillig innsats, og utvikle gode samhandlingsmodeller mellom det frivillige organisasjonsliv og kommunen.

Høyre vil styrke frivilligheten

Alle er velvillige overfor de frivillige organisasjonene. Når det kommer til praktisk politikk er det imidlertid større forskjeller i hvordan den frivillige innsatsen verdsettes og behandles. Høyre vil ha en sterk og uavhengig frivillig sektor som sikrer demokrati og maktfordeling i samfunnet. Høyre vil styrke frivilligheten ved å begrense omfanget av regler, forbud, påbud for frivillige virksomhet og bedre organisasjonens rammebetingelser. Vi jobber for at alle skatter og avgifter på frivillighet skal fjernes, og for økte skattefradrag på gaver til frivillig arbeid.

Høyres formål er å skape et samfunn der mennesker kan utvikle seg og utfolde seg. Det er kort og godt behov for mer oppmerksomhet om de personlige og frivillige fellesskapene i samfunnet – der hvor virkelige mennesker lever, der hvor samfunnslivet egentlig skapes og leves ut – i det sivile samfunnet utenfor både stat og kommune. Lier Høyres offensive frivillighetspolitikk skal legge til rette for at enda flere får lyst og mulighet til å delta i frivillige aktiviteter og organisasjoner.

Helene Justad, ordførerkandidat Lier Høyre
Ryno Andersen, leder Lier Høyre

Høyre Innlegg Kommunestyrevalg

Flere saker fra arkivet

Imponerende frivillig innsats

De 75 liungene som er tilknyttet frivilligsentralen, gjør en kjempeinnsats på mange forskjellige områder, men kan få gjort enda mer hvis flere tar et tak. Bildet: Stavgangsgruppa klar til tur med Lier Bygdetun som utgangspunkt.

Støtter helgestengning

Høyre vil stemme for rådmannens forslag om å stenge Lierhallen i helgene, bekrefter gruppeleder Søren Falch Zapffe.

Idrett som flerkulturell arena

Hvordan bidra til enda bedre integrering gjennom idretten? spør Venstres 4. kanditat i denne artikkelen

Skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner

Mange har gitt gaver til frivillige organsisasjoner etter flomkatastrofen. Gaver til mange av disse organisasjonene gir rett til fradrag ved ligningen.

Må bedre informasjonen

Det er ett av flere punkter som Arbeiderpartiets Bård E. Strand legger vekt på vedrørende integreringsarbeidet i Lier

540 frivillige gjorde Lier triveligere i 2010

Frivilligsentralens årsrapport gir et godt bilde av sentralens omfattende virksomhet. De 540 frivillige ved sentralen har jobbet i 7500 timer i året som gikk.

Kommunen og de frivillige organisasjonene

Møte på Haugestad sist onsdag

Anne Karin Nygård på Bygdetunet

Engasjerende innlegg av Anne Karin Nygård, generalsekretær i Norske kvinners sanitetsforening, på "Medlemsdagen" på Bygdetunet sist lørdag.

Ikke glem oss!

Det nærmer seg valg. Partiene kappes om å vinne stemmer, og løftene står i kø. Skole, miljø, helse, eldrepolitikk, samferdsel; listen er lang med viktige temaer. Men hvem snakker om kulturpolitikk?

Ekstra utfordringer

- Noen av innvandrerungdommene som lett faller utenfor, kan ha psykiske utfordringer som krever en ekstra oppfølging, mener Lars Ove Moldskred, Venstres medlem i Tjenesteutvalget.

Kirkevalget 2009: Tranby

Presentasjon av Tranby menighets kandidater til menighetsrådsvalget

Skål for de frivillige

2007 går over i historien om noen timer, et lykkelig år for noen, mens for andre et år fyllt med smerte, sorg og savn

- Utrolig flott

Katrine Hoem, leder av Frivillighetssentralen, er imponert over alle som stiller opp for virksomheten

Nordmenn best på frivillighet

Frivillighetssentralen og markerer FN s frivillighetsdag med åpent hus onsdag 5. desember

Hva med gjestfriheten?

Å komme til Norge og ikke ha en seng som venter ved ankomst i august er ikke så kjekt, selv på denne årstiden.

- Hvor mangfoldig er du?

Mangfoldåret 2008 er i gang. Vil en eller flere Lier-familier vise mangfold i praksis?

Våg å satse på kultur i Lier

Rådmannsteamet i Lier kommune har planlagt hardhendte nedskjæringer i kommunens budsjett. Det ser ut til å gå særlig ut over kulturlivet. Kultursjef Ingeborg Rivelsrud har med denne bakgrunn kritisert de økonomiske rammevilkårene de sentrale myndighetene i Norge gir sine kommuner og hun har sluppet til i en stor artikkel i Drammens tidende. Dette har ikke gått upåaktet hen.

Skal styrke integreringen

Lier kommune vil rette fokus mot, blant annet, språkferdigheter, utdanningskompetanse, kvinnesyn, barn og fritid, arbeidsgivers tilnærming og forholdene for fremmedarbeiderne og helseforhold.

Kulturkommunen Lier

De folkevalgte i Lier har nå bestemt seg for at kommunen skal få et kulturhus i Lierbyen.

Lier-nett fornyes

I disse dager pågår finpussen av nye Liernett. Vi har gjennomgått organisasjonen fra topp til bunn, og vil om kort tid lansere et helt nytt system med mange nye funksjoner.

Skal finne den beste plassen i verden

Statens pris for attraktivt sted er på hele 250.000 kroner og skal deles ut for første gang i 2012.

Raymond Johansen: Uten frivillighet stopper Norge

Valgkampen er i sluttfasen, og sentrale politikere trår på gasspedalen for å nå så mange som mulig før valget. I dag møtte Arbeiderpartiets generalsekretær Raymond Johansen Lier Idrettslags ledere.

Savner vertskapsfamilie

Yihang er en veldig blid gutt som er veldig glad i å synge -

Mye for pengene

Frivilligsentalen engasjerer 70 frivillige som gjør det mulig å gi brukerne et svært mangfoldig tilbud.

Folkemøte i kveld

- Hvordan vil du at friluftslivet og idrettstilbudet i Lier skal være om fem år?

Kirkevalget 2009: Frogner

Presentasjon av Frogner menighets kandidater til menighetsrådsvalget

Bli vertsfamilie!

Norge er rekordpopulært som reisemål for utvekslingselever fra hele verden

Liers ukjente gode hjelpere

Men hva i all verden er det egentlig Gunnar Nummedal, Harald Økern og Kåre Lohne driver med?

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Barnas strand - en dugnadsinnsats

Mandag 29. juni ble "Barnas strand" ferdigstilt ved Skapertjern i Kjekstadmarka. Dette er nok et eksempel på et godt samarbeid mellom frivillige, kommunen og det private næringsliv.

Tusen takk på tusenårsstedet

MÅNEDENS BLOMST: Da dugnadskreftene på Lier Bygdetun samlet seg til juleavslutning torsdag, vanket det mange godord til Britt Fjeld, som siden 2007 har ledet frivillighetskontoret på bygdetunet og ivaretatt en rekke administrative oppgaver.

Ny utdeling etter Jordbæreventyret

Mer overskuddspenger blir tilgjengelig til tjenester som skaper engasjement og trivsel i lokalsamfunnet.

Kulturrådet om kulturhus i Lier

Lier kulturråds uttalelse vedrørende kulturhus i Lier

Mangler vertsfamilier

I august kommer Baris (15) til Norge.

Om å spare i en tid da vi oppordres til å sløse.

Det kan ikke være lett å være lokalpolitiker i Lier om dagen. Folkets mest betrodde kvinner og menn står i spissen for en uvikling de er misfornøyd med, og de virker nærmest handlingslammet i forhold til å gjøre noe med den.

Høyre holder sine valgløfter

Innlegg fra Lier høyres listekandidat Ole Marius Evensen

Klart for ny suksess

Styret for Jordbæreventyret samlet de frivillige for den siste informasjonen i aulaen ved Sylling skole i kveld.

Likegyldighet eller manglende engasjement?

Det er gått 14 dager siden Frivillighetssentralen og Kulturkontoret forgjeves forsøkte å samle tillitsvalgte og politikere til engasjement for større foreningsdeltakelse fra våre nye landsmenn.

Imponerende liste

Frivillighetssentralen må være kommunens mest produktive virksomhet i forhold til budsjettet på vel 600 000 kroner

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien

Innsamling til ofrene på Filippinene og i Vietnam

Vi ber nå om støtte til hjelpearbeidet for den rammede befolkningen på Filippinene og i Vietnam. Hundretusener har mistet sine hjem og trenger akutt hjelp.

Møkka lei møkka

På Lier Bygdetun har de mange frivillige sett seg dyktig lei på å tråkke i etterlatenskapene fra hunder som eierne slipper løs på plener, i blomsterhage og blant frukttrærne.

Lærte om Afghanistan

4 klassingene på Oddevall lærte om Afghanistan av Oberst løynant Kjell Nord som bor på Sjåstad.

Trygg oppvekst – med vekt på skolepolitikk

KrF er familienes fremste forsvarer. Dette blir tema i årets valgkamp. Vi skal prege skolepolitikken i hver kommune. Vi har bidratt og bidrar til å finne gode l (...)

Velkommen til nye Liernett

Velkommen til den tredje versjonen av Liernett. Etter som årene har gått har Internett forandret seg. For å henge med på utviklingen har vi i Liernett forandret både layout, system og organisering. Nå ser du på den tredje versjonen av nettavisa Liernett. Les mer om Liernett og hvem som jobber med prosjektet.

Hest er best - også som næring!

Senterpartiet går nå i bresjen for hestenæringa! Partiet ble hyllet på Den norske Travforenings landsrådsmøte på Gardermoen sist torsdag. Generalsekretær Ivar E (...)

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Mer penger til aktiviteter

- Kulturdepartementet har kommet med en fersk ordning for momskompensasjon for idrettslagene, sier Roar Bogerud, liung og leder av Buskerud Idrettskrets.

Klar for valgkamp!

Hvilket parti representerer gubbeveldet i Lier? Hvilke kandidater kommer fra din valgkrets? Hvor stor oppslutning fikk NKP i Lier etter krigen? Hvem var Liers første ordfører?

Halleien er lavprispolikk

Det hevder kulturkonsulent, Lillian Halvorsen (bildet), i Lier kommune i en kommentar til leieprisene i håndballhallene

Støtter kulturen i Sylling

- Vi har fått en god spredning av søkere, sier Anders Hørthe, leder av fordelingsutvalget for overskuddet etter første år av "Jordbæreventyret".

Verdens Aktivitetsdag i Lier

I Lier markeres Verdens Aktivitetsdag 10. mai med mye informasjon og en rekke aktiviteter.

Liernett, avisen for deg som bor i Lier

En drøm har gått i oppfyllelse

- Høyre er garantisten mot eiendomskatt i Lier

Kommunal eiendomsskatt vil ikke bli innført, hvis velgerne fornyer Høyres mandat til å styre kommunen de neste fire årene, skriver Ryno Andersen, Lier Høyres leder.

Fremad mot Høyre

Alt vel på Vestfronten.

Opprustning av natursti og benker

For mange år siden ble det laget en natursti over Altanåsen i Sylling

Fritidsmesse for funksjonshemmede på Lierbyen skole

Det er noe med oss alle, men hos noen er det mer synlig. Som hos mennesker med en funksjonshemming av et eller annet slag. Målet må være å gi alle et mest mulig likeverdig liv. Og det skal ofte ikke så mye til.

Mangfoldig fritid i Lier

Kan din organisasjon kunne tenke seg å delta på kulturminnedagen på bygdetunet søndag 14. september, spør kultursjef Ingeborg Rivelsrud

En låst dør eller et åpent sinn?

- Slik jeg ser det skal alle flyktninger vi mottar behandles med respekt og likeverdighet, sier Brynhild Heitmann.

Utdanning og arbeid

- Dette er nødvendig for en bedre inkludering i det norske samfunnsliv, mener Senterpartiets Siri Loe (bildet) i integreringsspørsmålene --

Legg prestisjen til side!

Det er rådet Jan Haugen, nestleder i Lier Idrettsråd, gir til politikerne og mener følgelig mener at Lier kommune bør bygge ut Lierhallen, i stedet for gymsaler

- Ja til kulturhus

Venstres gruppeleder Nina E. Johnsen, lister opp 10 punkter for å stemme ja i kveld.

Unødig uklarhet om anbud

Tildelingen av markedsføringsoppdrag for Lierdagene svekker folks tiltro til Lier kommunes anskaffelsesrutiner.

Framtidas idrettstilbud

Nærmiljøanlegget (bildet th) ved Oddevall skole er et av innspillene som kan bli realiserte innen de neste fem årene. Liernett bringer her en oppsummering til kulturkontoret etter folkemøtet på Haugestad den 16. april.

Uroet over flertallspartiene

Arbeiderpartiets Bård Strand (tv på bildet) sikter til mangelen på holdning til konkurransemulighetene i et eiendoms- og byggemarked som flertallsvedtaket avslører ---

Lier Høyre: Lokaldemokratiet under press

- Lokaldemokratiet må styrkes og statens makt over kommunene må reduseres, mener Lier Høyres leder, Ryno Andersen.

Pressemelding om spennende kommunalt initiativ:

FRITIDSMESSE FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Tiden inne for juleavslutninger

Juleavslutninger er en hyggelig tradisjon i mange foreninger og bedrifter. På Lier Bygdetun hadde Astrid Karlsen en juleglede til alle i dugnadsgjengen i går.

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

Frode Kyvåg som motivator

For andre året på rad arrangerer Demensteamet i Lier kommune et Kick-Off for demenskontaktene i Lier kommune

Tilbakeføring av midler til Haskoll Kafe og Aktivitetssenter

Mental Helse i Lier håper andre partier kan samarbeide med Ap om tilbakeføring av midler til driften på Haskoll.

Ny leder i Lier Høyre

Lier Høyre hadde besøk av Erna Solberg da Ryno Andersen ble valgt til ny leder på årsmøtet forrige uke.

Skoletullball

Det er med interesse jeg har fulgt debatten her på Liernett om de forsvunne bildene fra årets juleball på Tranby skole

Troen på enkeltmennesket.

Hun startet sin politiske karriere i Sandane Unge Høyre. Nå, nesten 40 år senere er hun Liers største kjendis. Troen på enkeltmennesket og personlig frihet under sosialt ansvar har vært ledesnorer i en lang politisk karriere. I dag er hun ordføreren som snakker med folk. Hun svarer på alle henvendelser og tar opp saker folk er opptatt av. Hun vant en knusende seier i det direkte ordførervalget i fjor. Lier-nett har intervjuet Ulla.

Lanserte kulturhus i nittiårene

Tove Sæteren, (V) fikk en liten modell av et "kulturhus" av ordfører Ulla Nævestad, da hun sluttet i kommunestyret i 1999

- Har ikke tenkt å la Høyre få en lett jobb

Lier Arbeiderparti er svært godt fornøyd med årets valgresultat. - Men noen vil kanskje kalle meg skamløs når jeg på vegne av Lier Arbeiderparti sier at vi med god grunn kan innkassere valgseieren, sier Petter Dreier.

Ventemottaket – hva nå?

Det er klart at det blir ventemottak på Lierskogen. I månedesskiftet flytter opptil 100 mennesker med endelig avslått asylsøknad inn.

Ullas dag på Høyres årsmøte

Visst var det årsmøte etter et vellykket valgår, og visst fortalte Høyres generalsekretær Lars Arne Ryssdal om utfordringene fremover, men først og fremst var det Ullas dag.

Foring av folkevalgte

Ukens petit av Ulla Nævestad.

Fortsatt blått flertall i Lier

Høyre gjør sitt beste valg noensinne og er fortsatt det største partiet i Lier, Arbeiderpartiet går mest frem, Fremskrittspartiet mest tilbake og Uavhengige Folkevalgte mister sin plass i kommunestyret.

Rebusløp med Røde Kors

Søndag 21. september er det igjen klart for årets rebusløp i Lier i regi av Lier Røde Kors.

Ett år etter Mangfoldsåret

Lier er blant fylkets aller største innvandrekommuner, men hva har skjedd siden Mangfoldsåret?

På husbesøk med Tonje, Petter, Martin og roser

Arbeiderpartiets ordførerkandidat Tonje Evju og valgkampleder Petter Dreier (bildet) delte i går ut roser i håp om at velgerne skal gi partiet mulighet til å sikre at Lier unngår Helene Justads privatiseringslinje.

- Lier Høyre slipper for lett unna

- Jeg var på debattmøtet på Haugestad i går. En god debatt hvor spesielt Høyre, AP og SV gjorde en fin figur, skriver Petter Dreier i dette innlegget. Han er valgkampleder i Lier Arbeiderparti.

Lier Høyre redegjør

- Samhandlingsreformen trer i kraft 1. januar 2012. Målet med denne reformen er at helsetjenestene skal foregår nærmere der pasientene bor, fastslår ordførerkandidat Helene Justad.

Hvor er makta?

Dette spørsmålet stiller ukens petitskribent, Tonje Evju, som selv er lokalpolitiker.

Høyre: Må ikke tillate midlertidig drift

Lier Høyre krever at alle saker i forbindelse med mottaket blir gjenstand for politisk behandling i kommunen.

Statsråden tar feil

- Arbeids- og inkluderingsminister Hansen hevder at det foregår motivasjonsoppfølging på ventemottaket på Lierskogen, hvilket det ikke gjør, hevder Nina Johnsen (V).

Klar for en klem?

Noen ganger er det ålreit å være noe for andre

Vil du også være en lytter? Prøv Kirkens SOS.

”Og det som tiltaler meg aller mest med Kirkens SOS-telefon, er at den bemannes av vanlige menn og kvinner som sitter der og gjør så godt de kan. Gratis, på sin egen fritid.” Ingvar Ambjørnsen om Kirkens SOS.

Norge trenger gode lokalaviser

Få ting betyr så mye for byer og lokalsamfunn i Norge som gode aviser, skriver kulturminister Trond Giske

Godt besøk og god stemning

Ansatte og frivillige i Liers menigheter gjør en stor innsats for å skape trivelige møteplasser. I går dukket innpå 50 opp på Tranby menighetshus.

Besøk Bygdetunet på søndag!

Det er masse kulturtilbud for hele familien søndag 14. september når Kulturminnedagen arrangeres

- Litt edruelighet, takk!

Søren Falch Zapffe (H) mener Petter Dreier (Ap) har fulgt dårlig med i timen.