Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 94a4acc72d1b0471a9092a49d7439502

Ny utdeling etter Jordbæreventyret

Mer overskuddspenger blir tilgjengelig til tjenester som skaper engasjement og trivsel i lokalsamfunnet.

I 2010 arrangerte rundt 250 frivillige i Sylling festivalen Jordbæreventyret, den tredje i rekken. I tillegg til Jordbæreventyret ble kulturarrangementet Jordbærfesten gjennomført. Arrangementetene trakk nær 5000 besøkende.

Vel 300 000 kroner av overskuddet fra 2010 arrangementet pløyes tilbake til "kulturell, idrettslig og andre veldedige eller allmennyttige formål i Sylling".

Så langt er 150 000 kroner fordelt. Ca 75 000 er tildelt frivillige lag og foreninger som deltok under barne- og familiefestivalen. De resterende 75 000 disponeres av Svangstrand Kulturarrangementer som hadde ansvaret for Jordbærfesten.

Arrangøren oppfordrer lokale personer, grupper og lag til å søke om midler. En ønsker spesielt søknader knyttet til nyskapende aktiviteter velkommen. Ved vurdering av søknader legges det vekt på om midlene bidrar til å utløse tjenester og tilbud som skaper engasjement og trivsel i lokalsamfunnet. I tillegg vil det bli lagt vekt på at midlene fordeles slik at de i sum stimulerer til å virke til fordel for alle aldersgrupper.

Fordeling av midlene kunngjøres 17. mai, ca kl 14.30 på Sylling skole (idrettshallen).

Forrige artikkel:Ble overivrigNeste artikkel:Ny Rv 23 Dagslet - Linnes: Enda lengre å vente
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Torsdag 28. april 2011 21:46: Liung
Er vel best om man er fra Sylling for å kunne ta del i denne utdelingen vel. Dette er ett Sylling arrangement, men de ønsker frivillige fra andre steder, men skal altså bare støtte det lokale, og så vidt jeg har skjønt fra tidligere år snakker vi ikke lokale som i Lier, men som i Sylling. Lykke til med arrangementet i alle fall, dere har startet noe bra, det skal dere ha.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode