Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: dd54c958ac53dabb2fb4c11ad5f22b5f

Lier får 8,1 mill kroner i 2007!

Lier kommune har fått økning på over 40 millioner kroner i overføringene fra staten etter at Åslaug Haga tok over kommunaldep. Dette er midler vi har benyttet (...)

Lier kommune har fått økning på over 40 millioner kroner i overføringene fra staten etter at Åslaug Haga tok over kommunaldep. Dette er midler vi har benyttet til å øke tjenestene både innen helse og skole. Nå får vi 8,1 mill kroner i tillegg!

Skatteinngangen i kommunesektoren i 2007 er høyere enn tidligere anslått. Det betyr at skatteanslaget for kommunesektoren vil bli oppjustert med ytterligere 2 mrd kr. For Liers del vil dette si 8,1 mill kroner mer til investeringsbudsjettet. Det er derfor klokt å ikke sette dem inn økt driftsnivå.

I tiden som kommer står vi overfor store utfordringer på flere sektorer i forhold til investering, og disse millionene vil være positivt i forhold til vår finansielle situasjon og vårt utgangspunkt når vi skal ta opp ytterligere gjeld, til både skolebygging på Høvik/Stoppen og planlegging av et eventuelt sykehjem til erstatning for Frogner. Lier trenger et økonomisk handlingsrom, og disse millionene vil komme godt med.

I tillegg er det viktig å påpeke at i og med disse pengene ikke vil videreføres til neste år, må vi allikevel ha fokus på vårt driftsbudsjett. Til tross for vårt fokus på omstilling i Lier kommune, og vedtak om 3% driftsresultat for å imøtekomme gjeldsutfordringene i årene som kommer, håper jeg allikevel neste budsjettperiode vil gi handlingsrom for å fortsatt ha muligheten til å øke kvaliteten på våre tjenester i Lier.

En av Sp`s vinnersaker er kommuneøkonomien. Inkludert den varslede veksten i kommuneøkonomien for 2008, har Åslaug Haga som Kommunal- og Regionalminister løftet kommuneøkonomien med hele 20 mrd kroner siden hun tok over. Kommunene har også fått beholde en merskattevekst i 2006 på drøye 6 mrd kroner. Dette har gjort at de fleste kommunene har fått igjen pusten etter tunge år med Erna.

Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode