Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 0a810235ea0407897970ca3cc89a854b

- Lavterskeltilbud i fare

Det sier Christian Aakermann (her th), leder i Liungen IF, etter det store kuttet i det kommunale tilskuddet til idretten. De to største idrettsklubbene, Liungen IF og Lier IL, får tilsammen cirka 94 000 kroner mindre fra kommunen etter det store kuttet til idretten. - Det kan lett gå utover de rimeligste tilbudene våre, sier Christian Aakermann.

Som et ledd i arbeidet med å bedre økonomien ble det i budsjettet for 2012, blant annet, vedtatt et kutt på om lag 400 000 ktoner,- i tilskudd og støtte til idrettslag og andre organisasjoner. Samtidig var alle partier enige om at det skulle gis en ekstrabevilgning på 1,5 millioner kroner til kultursektoren

- For Liungens del betyr det ca. 30.000 kroner mindre i støtte. Dette føyer seg i inn i rekken av stadige kutt i offentlig støtte til idrettsaktivitet de senere år. Det vil si at idretten selv må skaffe til veie pengene som kreves for å drive barn- og ungdomsaktivitet. Midlene som kuttes er støtte til barn  og unge inntil fylte 19 år. For å kompensere for bortfallet på 30 000 kroner må vi øke aktivitetsgebyrene, kontingenter eller gi pålegg om flere  dugnadsaktiviteter. Vi mener at idrettsaktivitet som fotball skal være et  lavterskeltilbud. Det blir stadig vanskeligere å opprettholde denne målsettingen.

Lier IL taper mer
- Det er litt tidlig å si noe sikkert om hvor mye det vil bli, men vi  fikk en melding fra administrasjonen i fjor høst om at dette kom til å  bli et forslag fra rådmannen. Summen for Lier Idrettslag var 64000 kr, noe som nok er det vi har fått fra kommunen utenom midler fordelt av Lier Idrettsråd, fordelt på søknad/registrering fra idrettslagene i forhold til aktivitetstimer idrettslagene bruker, uttaler Øyvind Ustad i Lier IL


Reklame redningen?

En oppmyking av reglene for reklame på idrettarenaer, både ute og inne kommer opp som sak på onsdagens møte i Tjenesteutvalget.

Idrettslag har i dag mulighet for å sette opp reklame på kommunale anlegg midlertidig i forbindelse med arrangementer utenom skoletid, for eksempel ved kamper, stevner og turneringer.
I de siste årene har flere idrettslag og Lier idrettsråd fremmet ønske om tillatelse til oppsett av fastreklame på kommunale idrettsanlegg, for å sikre idrettslag flere inntekter. Rådmannen anbefaler at oppsett av midlertidig reklame i forbindelse med arrangementer fortsatt skal tillates. Gjeldende retningslinjer bør imidlertid erstattes med et regelverk tilpasset dagens hall- og banedrift.

Rådmannen fraråder fast reklame på Liers kommunale idrettsanlegg fordi kommunale idrettsanlegg i Lier som er aktuelt for oppsett av reklame utgjør deler av skoleanlegg. Reklame på skoleanlegger i strid med opplæringslovens intensjon om at skolen skal være reklamefri,og anleggseiers plikt til å sørge for at barn og unge ikke utsettes for kommersielt press på skolen.

Men likevel åpnes det for at Liers folkevalgte kan vedta fast reklame på idrettsanleggene. Men rådmannen påpeker at dette må skje innenfor tydelige rammer som blant annet sikrer at man tar hensyn til opplæringslovens intensjoner og at reklamen ikke blir for dominerende.

Rådmannen mener Lier kommune verken bør eller kan overse opplæringsloven i forhold til reklame i idrettshaller og på uteanlegg. Med unntak av Lierhallen er alle kommunale haller i Lier; Tranbyhallen, Syllinghallen, Høvikhallen og Lierbyen flerbrukshall integrerte deler av skolebygg.

Liernett kommer tilbake til saken etter Tjenesteutvalgets møte i morgen.

Forrige artikkel:Toget er gåttNeste artikkel:
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Onsdag 15. februar 2012 08:37: Dag-Frode Gulsrud
Dessverre er St. Hallvardspillet viktigere for Kulturkontoret i dårlige tider enn idrett og fysisk aktivitet i Lier. Blir vel et mega underskudd i år også slik at man må legge ned enda en fritidsklubb for barn for å klare å beholde St. Hallvardsspillet. Bare kulturkontoret og ordfører får være i rampelyset så spiller det ingen rolle om det er et underskuddsprosjektet.

Jeg mener vi bør ta vare på lokalsamfunnene i Lier før vi sløser ut penger til underskuddsprosjekter.
Onsdag 15. februar 2012 09:16: Brita Røed
Dette ble signalisert våren 2011, på tide at idrettslagene reagerer!
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode