Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

- Lavterskeltilbud i fare

Det sier Christian Aakermann (her th), leder i Liungen IF, etter det store kuttet i det kommunale tilskuddet til idretten. De to største idrettsklubbene, Liungen IF og Lier IL, får tilsammen cirka 94 000 kroner mindre fra kommunen etter det store kuttet til idretten. - Det kan lett gå utover de rimeligste tilbudene våre, sier Christian Aakermann.

Som et ledd i arbeidet med å bedre økonomien ble det i budsjettet for 2012, blant annet, vedtatt et kutt på om lag 400 000 ktoner,- i tilskudd og støtte til idrettslag og andre organisasjoner. Samtidig var alle partier enige om at det skulle gis en ekstrabevilgning på 1,5 millioner kroner til kultursektoren

- For Liungens del betyr det ca. 30.000 kroner mindre i støtte. Dette føyer seg i inn i rekken av stadige kutt i offentlig støtte til idrettsaktivitet de senere år. Det vil si at idretten selv må skaffe til veie pengene som kreves for å drive barn- og ungdomsaktivitet. Midlene som kuttes er støtte til barn  og unge inntil fylte 19 år. For å kompensere for bortfallet på 30 000 kroner må vi øke aktivitetsgebyrene, kontingenter eller gi pålegg om flere  dugnadsaktiviteter. Vi mener at idrettsaktivitet som fotball skal være et  lavterskeltilbud. Det blir stadig vanskeligere å opprettholde denne målsettingen.

Lier IL taper mer
- Det er litt tidlig å si noe sikkert om hvor mye det vil bli, men vi  fikk en melding fra administrasjonen i fjor høst om at dette kom til å  bli et forslag fra rådmannen. Summen for Lier Idrettslag var 64000 kr, noe som nok er det vi har fått fra kommunen utenom midler fordelt av Lier Idrettsråd, fordelt på søknad/registrering fra idrettslagene i forhold til aktivitetstimer idrettslagene bruker, uttaler Øyvind Ustad i Lier IL


Reklame redningen?

En oppmyking av reglene for reklame på idrettarenaer, både ute og inne kommer opp som sak på onsdagens møte i Tjenesteutvalget.

Idrettslag har i dag mulighet for å sette opp reklame på kommunale anlegg midlertidig i forbindelse med arrangementer utenom skoletid, for eksempel ved kamper, stevner og turneringer.
I de siste årene har flere idrettslag og Lier idrettsråd fremmet ønske om tillatelse til oppsett av fastreklame på kommunale idrettsanlegg, for å sikre idrettslag flere inntekter. Rådmannen anbefaler at oppsett av midlertidig reklame i forbindelse med arrangementer fortsatt skal tillates. Gjeldende retningslinjer bør imidlertid erstattes med et regelverk tilpasset dagens hall- og banedrift.

Rådmannen fraråder fast reklame på Liers kommunale idrettsanlegg fordi kommunale idrettsanlegg i Lier som er aktuelt for oppsett av reklame utgjør deler av skoleanlegg. Reklame på skoleanlegger i strid med opplæringslovens intensjon om at skolen skal være reklamefri,og anleggseiers plikt til å sørge for at barn og unge ikke utsettes for kommersielt press på skolen.

Men likevel åpnes det for at Liers folkevalgte kan vedta fast reklame på idrettsanleggene. Men rådmannen påpeker at dette må skje innenfor tydelige rammer som blant annet sikrer at man tar hensyn til opplæringslovens intensjoner og at reklamen ikke blir for dominerende.

Rådmannen mener Lier kommune verken bør eller kan overse opplæringsloven i forhold til reklame i idrettshaller og på uteanlegg. Med unntak av Lierhallen er alle kommunale haller i Lier; Tranbyhallen, Syllinghallen, Høvikhallen og Lierbyen flerbrukshall integrerte deler av skolebygg.

Liernett kommer tilbake til saken etter Tjenesteutvalgets møte i morgen.

Lier IL Liungen IF

2 kommentarer

Onsdag 15. februar 2012 08:37: Dag-Frode Gulsrud
Dessverre er St. Hallvardspillet viktigere for Kulturkontoret i dårlige tider enn idrett og fysisk aktivitet i Lier. Blir vel et mega underskudd i år også slik at man må legge ned enda en fritidsklubb for barn for å klare å beholde St. Hallvardsspillet. Bare kulturkontoret og ordfører får være i rampelyset så spiller det ingen rolle om det er et underskuddsprosjektet.

Jeg mener vi bør ta vare på lokalsamfunnene i Lier før vi sløser ut penger til underskuddsprosjekter.
Onsdag 15. februar 2012 09:16: Brita Røed
Dette ble signalisert våren 2011, på tide at idrettslagene reagerer!

Flere saker fra arkivet

Nye inntektsmuligheter

Tjenesteutvalget vedtok i går at det skal tillates å sette opp fast reklame i kommunale idretthaller og kommunale uteanlegg.

Nei til nedprioritering

Frp er uenig i at det skal kuttes 400 000 kroner i tilskudd og støtte til breddeidretten.

Legg prestisjen til side!

Det er rådet Jan Haugen, nestleder i Lier Idrettsråd, gir til politikerne og mener følgelig mener at Lier kommune bør bygge ut Lierhallen, i stedet for gymsaler

Halleien er lavprispolikk

Det hevder kulturkonsulent, Lillian Halvorsen (bildet), i Lier kommune i en kommentar til leieprisene i håndballhallene

Mer penger til aktiviteter

- Kulturdepartementet har kommet med en fersk ordning for momskompensasjon for idrettslagene, sier Roar Bogerud, liung og leder av Buskerud Idrettskrets.

Legge ned Tranby bibliotek?

Rådmannen foreslår å legge ned Tranby bibliotek. Hva mener du?

Kunstgressbane til 5,7 millioner?

Blir rådmannens forslag om en kunstgressbane på grusbanen på Stoppen vedtatt, vil det skape ny giv for fotballen i Ytre Lier

Rådmannen nedstemt

Politikerne kutter i skole, pleie og omsorg – men mindre enn rådmannen foreslo.

- KrF støttespiller for vanstyre

Bård E Strand og Arbeiderpartiet går i mot helgestengning av Lierhallen som Høyre. Ap får støtte av Frp.

Framtidas idrettstilbud

Nærmiljøanlegget (bildet th) ved Oddevall skole er et av innspillene som kan bli realiserte innen de neste fem årene. Liernett bringer her en oppsummering til kulturkontoret etter folkemøtet på Haugestad den 16. april.

Aksjoner

Noen yrkesgrupper har større betydning enn andre. Det er særlig merkbart ved såkalte aksjoner eller også ved streiker. Flyvelederne er en av gruppene med stor betydning for mange.

Kulturaktivitetshus i Lierbyen

Mulighetene for å etablere et kulturaktiviteshus drøftes i kveld på Haugestad

Mer enn småpenger

Idrettsklubbene i Lier får totalt nær en kvart million kroner i momskompensasjon for 2010, som fortjent -

Ønsker flere kommunale barnehageplasser

De rød-grønne på lokalplanet ønsker nye barnehageplasser og utvidelser i de kommunale barnehagene, men får neppe flertall i kommunestyrets møte på tirsdag

Tjener Ulla for lite?

Ulla tjener mindre enn sine mannlige kolleger og mindre enn den mannlige Rådmannen i Lier kommune.

Kvalitetsutviklingen i Lierskolen

Uttalelse til saken om Skolestrukturen i Ytre Lier

Sterk kritisk til saksvedlegg

- Dokumentene er politisk farget og i noen tilfelle feilinformerende, slik jeg ser det, uttaler Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann før Tjenesteutvalget behandler saken vedrørende utredning av kommunal kontantstøtte.

Mer igjen for pengene.

Nå er det atter budsjettid og en anstrengt kommuneøkonomi skal igjen slankes. Det kuttes ikke lenger med ostehøvel, her må det sterkere lut til. Rådmannen er nå ute med et forslag som ikke er uventet, det er bare trist. Hvem er det som får svi i år?

Ulike reaksjoner

Liernett har mottatt ulike kommentarer fra politikere etter at Sylling IF, ved jenter 11, tok opp spørsmålet vedrørende høye utleiepriser av Syllinghallen (på bildet) --

Raymond Johansen: Uten frivillighet stopper Norge

Valgkampen er i sluttfasen, og sentrale politikere trår på gasspedalen for å nå så mange som mulig før valget. I dag møtte Arbeiderpartiets generalsekretær Raymond Johansen Lier Idrettslags ledere.

Dårlig samhandling

- Er det slik at elevene ved Sylling og Hallingstad og Tranby skoler har dårligere forhold for kroppsøving enn elever ved bygdas skoler? spurte Bård Strand i en epost til Liernett denne uka

Det er politikernes ansvar

Som politiker forholder jeg til at det er rådmannen som har gjort dette, ikke den enkelte ansatte bak rådmannen, sier Bård Strand (tv på bildet), i sin kommentar om skolens rolle i Stoppenutbyggingen

- Endelig Heiahall!

Bård Strand (Ap) gleder seg over vedtaket om Heiahallen, men er bekymret over håndteringen av andre utfordringer kommunen står overfor.

Et løfte for bredde og topp

Lier kommune gir grønt lys for kunstgressbane på Stoppen

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

Mer til gamle og syke

Lier Fremskrittsparti vil spesielt styrke tjenestene ved sykehjemmene, men ønsker også mer kommunal støtte til planlagte idrettsanlegg --

Lytter til idrettslagene?

Blir det en utvidelse av Lierhallen etter at mange tillitsvalgte og idrettsledere har uttrykt skepsis til planene om to gymsaler på Stoppen?

Debatten fortsetter

Rådmannen valgte å legge avgjørende vekt på skolens behov og ønsker på Stoppen, og det synes representanter for hallidrettene er svært beklagelig

Økte rammeoverføringer til Lier kommune

Lier kommune får 1,7 millioner mer i økt rammetilskudd enn de hadde regnet med i budsjettet de la frem 1. november.

Økonomisk uforsvarlig

Det mener Kirsti Marie Lyngås ( her th sammen med partileder Navarsete), gruppeleder i Senterpartiet, om å si ja til Kulturhus nå.

Manglende informasjon

Det slår blant annet Arbeiderpartiets Bård Strand fast etter kommunestyrets behandling av skoleutbyggingen i Lierbyen.

Lierbyen salsentrum - nytt luftslott i støpeskjeen?

Sitter på sidelinjen og følger en interessant politisksak om Lierbyen. Det skal bygges ny skole. I den forbindelse har noen smarte mennesker tenkt den geniale tanken som handler om å se synergier, flerbruk og god driftsøkonomi. FANTASTISK.

Rådmannens hestekur

Skolen får spare så det svir.

Gymsaler til besvær!

Innlegg fra Marit Skretteberg, Håndballforbundets Region Sør, og Jakob Vik, Idrettssjef Buskerud Idrettskrets

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig

- Med Lier kommunes gjeld på over 1200 millioner er et ikke mulig å opprettholde dagens tjenestenivå, mener Lars Haugen i Lier Frp.

Oppgradering av Hegg skole?

Pressemelding: - Regjeringen overfører mer enn 19 millioner kroner til Lier

Seksualisert oppvekst

- Det norske samfunnet blir i stadig økende grad seksualisert, hevder Janicke Karin Solheim.

Polsaken overskygger

Kommunestyrets behandling av Vinmonopolets søknad om etablering av utsalg på Liertoppen er naturlig nok i fokus i morgen

Salderingspost også i 2013?

Om de økonomiske stramme rammene vil fortsette de nærmeste årene, kan det planlagte Kulturhuset bli bare en drøm ---

Ikke avsatt kommunale ressurser

Dette er kommentaren fra Ingeborg Rivelsrud, leder av kulturkontoret, om et eventuelt nytt bind av Liers historie.

Flere lærere og bedre eldrepolitikk

- Det mener jeg er en av de viktigste sakene ved årets valg, sier Tonje Evju, leder av Lier Arbeiderparti.

Umulig å sammenlikne forskjellige kommuner

Dette skriver rådmannen som svar på oppslagene om hvor lite penger Lier bruker på pleie og omsorg pr. innbygger.

4.9 millioner til Lier

Lierhallen er vinneren, da midlene fra regjeringens tiltakpakke ble fordelt

Mesta fremskritt.

Overgangen fra industrisamfunn til kommunikasjonssamfunn har gått som smurt. Da jeg var ung var store deler av norsk næringsliv statseid, nå er det de nye popstjernene – finansakrobater og børshaiene som eier Norge. Jeg skjønner ikke hva jeg sitter igjen med, men nå er jeg en gang relativt enfoldig.

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Lierkortet skulle sikre kulturhuset

- Lierkortet skal bidra til å finansiere driften av kulturhuset, het det i forhåndsomtalen. Kulturhuset ble skrinlagt, men hva skjedde med kortet og overskuddet det skulle gi?

Det ble Lier ILs kveld i Formannskapsmøtet torsdag

Lier IL stilte mannsterke på tilhørerbenken på torsdagens Formannskapsmøte i Lier Kommune. Alle gruppestyrer, samt Hovedstyret var representert og det ble spontan applaus da Ordfører Ulla Nævestad banket gjennom begge Lier ILs saker.

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

Mer hallkapasitet i Lier...nå

Nå bygger Lier kommune ny storskole Høvik/Stoppen, og Lier-idretten har en unik mulighet til å få på plass ytterligere hallkapasitet tilknyttet skoleanlegget! (...)

Fjernvarmeanlegget må utnyttes

En kunstisbane er i høyeste grad realiserbar på Stoppen i forbindelse med bygging av nye Høvik skole, mener isentusiastene i Sparta Bragerøen ---

Rammer tilfeldig

- Varmebassenget i Lierhallen må ikke bli offer for "kuttisme", skriver Krf s gruppeleder Brynhild Heitman i dette innlegget.

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Usikret skolevei

- Her ved Holmenbekken i Øverskogen er veiskulderen ikke på mer enn på cirka 20 cm og usikret, påpeker Narve Holmen som kommer med innspill til Tjenesteutvalgets møte i kveld.

Integrering på utlendingers premisser

Det mener Lier Frp og tjenesteutvalgets nestleder, Lars Haugen, etter vedtaket om en "åpen barnehage" i Lier.

Planutvalget stod på sitt

På kveldens møte i planutvalget, ble det vedtatt å opprettholde vedtaket som hindrer drift på Lierskogen ventemottak.

Lite penger til bøker neste skoleår?

Lite penger til bøker neste skoleår, fordi skolene må spare 1,2 millioner kroner.

- Buskerud AP støtter St. Hallvardspillet

Innlegg fra Turid Hellgren (AP)

Neppe noen politisk sak

Det sier kulturkonsulent Lillian Halvorsen (bildet) i Lier kommune etter at håndballgruppa i Sylling IF, i et brev, tok opp saken over høye utleiepriser i helgene

Trøkk av ypperste klasse

Det lover herrelandslagets hovedleder, Roar Bogerud (th) fra Sylling, i en fersk rapport til Liernett før kveldens kamp mot Danmark i Drammenshallen

Tomra i Lier sier opp 40, uten forvarsel..

Etter det en av de oppsagte forteller, er det stor harme på Tomra i Lier, da mange ansatte igår fikk utlevert en gul postit-lapp, hvor det sto at de dagen etter måtte i møte hos ledelsen. Når vedkommende spurte hva det gjaldt, kunne ikke budbringeren si noe om det..

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

Grasrotandelen betyr mye for idrettslagene

Lag og foreninger i Lier har så langt i år tjent 330 000 kroner på Grasrotandelen gjennom Norsk Tipping

Forsterket leseopplæring - hvor er pengene til det?

Innlegg fra Utdanningsforbundet Lier om rådmannens forslag til budsjett 2009

Sommermørket senker seg over Lier

Førstkommende fredag slukkes vei- og gatelys i Lier, for så å tennes igjen 1. august.

Bred enighet om handlingsprogrammet

Gruppelederne fra fem partier har presentert fellesforslag til Handlingsprogrammet for 2012-2015. På bildet fra venstre: Brynhild Heitmann (Krf), Espen Lahnstein (Sp), Søren Falch Zapffe (H), Lars Haugen (Frp) og Nina E. Johnsen (V)

Kan steke seg til London-OL

St. Hallvard Håndballklubb forsøker å steke vafler hele veien til London-OL.

Egge slått på målstreken

Eplemosten fra Egge Gård var nær ved å bli kåret til Norges beste, men mosten fra Gvarv ble vinneren.

Premierer kirkelig vanskjøtsel

Det sier Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand (tv på bildet), til Liernett om kommunens tilskudd på to millioner til kirkebygg på Lierskogen

Mer fysisk lek og moro i SFO

Men det nye SFO-tilbudet vil også innebære et nært samarbeid med Idrettskretsen og de lokale idrettslagene, sier prosjektansvarlig Roar Bogerud (her tv)

Det du ikke fikk vite om kulturhusenes økonomi

Kulturhusplanene i Lier skjøt fart etter at ansatte fra kulturkontoret hadde besøkt fire kulturhus i Akershus i 2006. I dag sliter tre av de fire kulturhusene tungt, og et av dem er på randen av konkurs, men det er bare det fjerde huset vi hører om.

Positiv til samarbeid

Instruktør Per Larsen (på bildet) i Drammen og Lier Bekterevsforening ser optimistisk på å gjøre Lierhallen mer attraktiv --

Rådmannen går for kunstgressbane

Endelig brukbare treningsforhold for lierfotballen?

Tverrpolitisk støtte

De avgåtte medlemmene i dyrevernsnemnda i Drammensregionen får nå massiv støtte av de politiske partiene i Lier

Pressemelding fra Sylling IF, hovedstyret

Sylling IF´s hovedstyre er av den oppfatning at oppslagene i Drammens Tidende lørdag 11.10 og på Lier-Nett 13.10 om forholdene i foreningen savner forankring i de faktiske forhold og på en feilaktig måte skaper inntrykk av en idrettsforening i krise. Det er ikke tilfellet. Tvert i mot er Sylling IF inne i en svært positiv utvikling, med ny hall og stor aktivitet i alle undergruppene.

Bibliotek får ny sjanse

Det avtroppende Kultur- oppvekst og undervisningsutvalget vedtok enstemmig å utsette saken om bibliotekstrukturen i Lier til behandlingen av budsjettet for 2008.

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

Hvor stor er en smule?

Det synes å ha vært en smule uenighet om akkurat det på Liernetts sider den siste uka.

Kunstgress også på Tranby

Små og store fotballspillere gleder seg nok over Kultur- , oppvekst og undervisningsutvalgets beslutning i kveld om å støtte Rådmannens forslag om å bygge en liten kunstgressbane på Tranby Idrettspark

Har noen skiftet mening?

Venstre og Senterpartiet kjemper for vinmonopol i Lierbyen, Krf er mot pol i Lier, men likevel kan det bli flertall for Liertoppen i Kommunestyret når saken kommer opp 17. april.

To informasjons-guider

I 1987 fikk innbyggerne i Lier en ”Lierguide” i gave fra Sparebanken Buskerud/Lier. Tjue år etter har Lier kommune i samarbeid med Per Arne Ellefsen i firmaet Norsk Kommuneinfo med adresse i Lier laget en ny

Må ha det - bare må ha det… eller?

Ukens petit er skrevet av Rune T. Berg

Ekstra utfordringer

- Noen av innvandrerungdommene som lett faller utenfor, kan ha psykiske utfordringer som krever en ekstra oppfølging, mener Lars Ove Moldskred, Venstres medlem i Tjenesteutvalget.

Ny fotballklubb i Lier?

- Målet er å gi alle spillere innen 11-er fotballen et minst like godt tilbud, sier Christian Aakermann i Liungen IF om en eventuell ny fotballklubb i et samarbeid med Sparta/Bragerøen IL for neste sesong.

- Gladmelding til oss

Instruktør Per Larsen er lettet etter at Helsesportslaget og Bekhterevsforeningen kan opprettholde sine tilbud på lørdager neste år, men det blir mindre svømmetid for publikum -

Et stramt budsjett

- Hva betyr årets statsbudsjett for Lier? Liernett har bedt kommunalsjef Einar Heitmann og rådmann Hans-Petter Christensen om en kommentar.

Tranby bibliotek reddet

Formannskapet sa nei til rådmannens forslag om legge ned Tranby Bibliotek

Alkohol og politikk, paragrafer og logikk

Ukens petit er skrevet av Ulla Nævestad, Sylling.

Hallidrettene tapte

Bård Strand (her tv) og Arbeiderpariet kjempet en forgjeves kamp for å utvide Lierhallen, men tapte som ventet

Vil endre kommuneplanen

Lier AP vil ha mer lokalpolitisk styring

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Demokratiet i Lier i fare

Tidligere formann i Tranby skolekorps og Lier musikkråd - nå leder av Hennummusikken, Svein Rognlien, er skeptisk til rutinene når Formannskapet i Lier har møter.

Siste loppemarked på Øverskogen?

I helgen ofret Roar Skjeggerud og femti andre innsatsvillige øverskauinger til sammen mange hundre timer for å skaffe samfunnshuset sårt tiltrengte inntekter.

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)