Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: e0117c21b42a85b1221a9bf4d2fc381a

Demokratiet i Lier i fare

Tidligere formann i Tranby skolekorps og Lier musikkråd - nå leder av Hennummusikken, Svein Rognlien, er skeptisk til rutinene når Formannskapet i Lier har møter.

Formannskapets medlemmer i Lier har trådt sammen utenom ordinære møter og med ukjent saksliste. Dette er en mer enn tvilsom praksis i en tid der Lier kommune har planer om å redusere sine utgifter med hele 14 mill. kroner i årets budsjett og beslutningene om hvordan nedskjæringene skal bli, er svært nær forestående.

På kommunene internettsider kan man nå lese at rådmannen har utarbeidet forslag om 5,5 mill. kroner nedskjæring og at formannskap og kommunestyre, begge med møter torsdag 4. mars, på fritt grunnlag skal kutte ytterligere 8,5 mill. Det er åpenbart at disse kuttene kommer til å bety mye for virksomheten i kommunen. Da er det usedvanlig klanderverdig at befolkningen ikke har anledning til innsyn.

Det er neppe tvil om at et hett tema i formannskapes lukkede rom må ha vært budsjettkuttene. Jeg er bekymret for at flertallet i formannskapet allerede har fattet sine beslutninger og har hatt ønske om å holde beslutningsprosessen skjult. Det er åpenbart at kommunene i Norge har det vanskelig for tida. Påleggene fra storting og regjering koster langt mer enn det kommunene har midler til å løse. Men dette er ingen grunn til å kutte ut de demokratiske spillereglene man har.

Jeg frykter at formannskapet innstiller til smertefulle kutt 4. mars og at kommunestyret vedtar disse kuttene samme kveld. Hvis så skjer, er det god grunn til å kritisere de folkevalgtes arbeidsmåter. Liers innbyggere vil jo være totalt avskåret fra å komme med de innspillene som er helt nødvendige for finne de beste beslutningene.

Nå oppfordrer jeg politikerne til full åpenhet og utfordrer journalistene i lokalmedia til å avdekke hva som er i ferd med å skje.

Svein Rognlien

Forrige artikkel:Pressemelding fra UtdanningsforbundetNeste artikkel:Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?
Flere artikler

2022 Sylling Hardcode