Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 32f6c7801bcd614ab5a5a851abdc22f2

Rådmannen nedstemt

Politikerne kutter i skole, pleie og omsorg – men mindre enn rådmannen foreslo.

Da saken kom opp, var Søren Falch Zapffe rask til å fremme et forslag som opprettholdt rådmannens sluttsum, men foreslo en annen fordeling mellom etatene enn i det opprinnelige forslaget.

AP, SV og uavhengige folkevalgte mente at skole og pleie/omsorg hadde gjennomgått nok omstilling allerede, og at rådmannens forslag var i strid med regjeringens intensjoner med ekstra bevilgninger til kommunene. Lier kommune har allerede nådd målet om å bedre driftsresultatet med 1%, og i stedet for å spare mer, bør kommunen styrke skole og helse, sa Arbeiderpartiets Bård Strand.

Dette utspillet til ingen nytte, og Høyres forslag ble vedtatt med støtte av KRF, Venstre, Senterpartiet og FRP. Det medfører at skolen må spare 1 million i 2007, ca halvparten av det rådmannen foreslo. Pleie og omsorg må også spare 1 million – en halv million mindre enn foreslått, og en rekke etater må spare mer. Spesielt vil barnehage merke at det skal spares 650 000 dette året.

Kommunestyret opprettholdt dermed målet om innsparing, men flyttet store deler av belastningen bort fra de store etatene – over på de små.
Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode