Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

I mange år har poltikere gitt tillatelse til bygging av bygninger som ikke akkurat er et syn for øye. Nå vil de selge området med Hegg gamle skole og hva kommer vel i stedet? Kanskje en høy firkantet murbygning.

I hele vinter og særlig nå i vinterferien har balløkka her hvert full av unger, På begge sider av området går skoleveien til Hegg (nye) skole. Skolen er akkurat malt og pusset opp utvendig, og er praktfull å se på. Jeg lurer på hvem politikkerne representerer når de tar slike valg. Kanskje en spørreundersøkelse, i alle fall i området rundt Lierbyen, hadde vist at Hegg skole bør bevares. Kulturrådet og enkelte andre skribenter vil ha bedre lokaler til de disse representerer. Har forståelse for at de jobber for sine særinteresser. Men, vil ikke leien i et nytt kulturhus bli så høy, at frivillige organisasjoner vil vegre seg for å leie. Kan ikke tro at kommunen vil leie ut noe gratis.  Vil de som i dag bruker gamle Hegg skole hver kveld få samme muligheter som på gamle HEGG.  I de nye flotte lokalene i det nye kulturhuset vil det antagelig bli både lukningstider og vedtekter ellers. På facebook , som jeg ikke er inne på, hører jeg at det nå er ca 400, som er mot salg og riving av gamle Hegg skole. Håper dette vokser. Og hvor er riksantikvaren og fortidsminneforeningen. De vil jo værne noen bygninger på Lier sykehus Er de ikke innformert om Hegg skole.

Så litt om kulturhuset i Lierbyen. Har fulgt med på dette siden 2005. Her var det i sin tid noen få kulturintereserte personer som startet det hele. Må beundre dem får deres stå på vilje og hvor flinke de har hvert til å få politikkere og kommuneansatte med seg.  I Lierposten 14/6-2007 uttaler kultursjefen i Lier kommune,  sitat, " Nå er jeg av den oppfatnig at ikke alle kommuner trenger store prangende kulturhus. Det må kunne gå an å reise over kommunegrenser for å oppleve kultur av diverse slag." Sitat slutt. Her har kultursjefen tydeligvis forandret mening. Selv om kommunen skal leie og ikke eie, vil det over en tyveårsperiode koste fra 5-8 mill. per år og samtidig binde seg til leie i 20 år. Det skal bygges over drosjeholdeplassen og over halvparten av bussholdeplassen på tilsammen 4000m2.  Det må altså bygges ny bussholdeplass og det er til dette våre folkevalgte skal bruke noen av  de 9 millionene de vil få for Hegg gamle skole tomta.  Kulturforkjemperne har regnet med at det vil komme 150.000 besøkende i året, med 220 aktivitetsdager. 100 øvelser med egenaktiviteter med 29.000 besøkende som kan bidra med bilettinntekter. Dernest betydelige inntekter i form a utleie av møtelokaler/øvingslokaler osv. Er dette bare ønsketenkning eller er det noe realisme i det. Vil det strømme til folk fra Øverskogen, Sylling. Lierskogen, Gullaug osv.??

Den 16/11-08 uttaler høyres gruppeleder, Søren F. Zapffe, på Liernett.  Sitat" Imidlertid har jeg aldri i mine 20 år i kommunepolitikken i Lier opplevd den økonomiske situasjonen for kommune så usikker. Det er derfor helt naturlig at man ønsker å se de økte driftsutgifter på melom 5 og 6 mill. til kulturhus, i sammenheng med behandlingen av Handlingsprogrammet 2009-2012. Noe annet vil være uansvarlig." Sitat slutt.  Og hva skjer? Kanskje må det sies opp ansatte i Lier kommune. Utsettelse av pleiehjem. Ikke penger til omsorg for syke og eldre.  Utsettelse av rehab på Hegg nye skole. Ikke penger til vedlikevold av kommunal byggemasse. Mindre penger til frivillige organisasjoner som skolekorps. osv.  Økonomisjef Hege Kristin Dalberg tegner den 28/2-10 et dystert bilde av økonomien i Lier kommune og nevner både investeringsstopp og oppsigelser..   Høyres Zapffe sier, samme dato, "hvis lønnsmidlene er begrenset er oppsigelser løsningen."  Det virker som han og resten av kommunestyret ikke ser realismen i hva de bestemmer. Skal det virkelig brukes millioner til et kulturhus hver år i 20 år fremover, når det ikke engang er penger til lønn til ansatte, til pleietrengende, til skoler og  ellers frivillig organisasjoner.

Jeg bare spør!

Kommuneøkonomi Kulturhus Lierbyen

Flere saker fra arkivet

Stedsutvikling i Lierbyen!

Tvilsomt om det planlagte kulturhuset vil gi Lierbyen en positiv stedsutvikling og at stedet dermed vil stige opp av asken som fuglen ”Fønix”.

Utsettelse eller annen finansiering?

- Utsettelse av investerinsgrosjekter som nytt sykehjem og rehabilitering av Hegg skole smerter, sier Søren Falch, gruppeleder i Høyre.

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

Åpent møte om Nye Hegg skole

Lier kommune innbyr til informasjonsmøte om utbyggingen.

Skjødesløs vedlikehold

Det skriver Bård E. Strand i en kommentar etter vedtaket om salg og riving av Gamle Hegg skole.

Hegg, Bakkeli og Veslefrikk klare for 17. mai

Med Høvik og Lier skolekorps i spissen var det forsmak på 17. mai gjennom Lierbyen for sentrumsbarnehagene og Hegg skole.

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

- Ingen stor dramatikk

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe (bildet) om saken om kulturhus som ble utsatt i Formannskapet i går

Lys i mørket

Det er lys i mørket for kulturhustilhengerne etter at rådmannens forslag om et kulturhus i Lierbyen ble utsatt i Formannskapsmøtet i kveld

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

Styrker ungdomsmiljøet

Ellen Ovenstad fra Kulturkontoret ble populær blant skaterne på Hegg skole i dag.

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

Frykter en utsettelse

- Det var dette vi ønsket, sier lærerne Karin Selmer, Berit Marheim Abrahamsen og Marianne Berg og viser de planlagte tegningene for utbyggingen av Hegg skole. - Salen må ferdigstilles like raskt som skolen.

Lierbyen salsentrum - nytt luftslott i støpeskjeen?

Sitter på sidelinjen og følger en interessant politisksak om Lierbyen. Det skal bygges ny skole. I den forbindelse har noen smarte mennesker tenkt den geniale tanken som handler om å se synergier, flerbruk og god driftsøkonomi. FANTASTISK.

Golfsett eller noe annet?

Lier voksenopplæring, her representert ved Trude Brun Homstvedt, viser noe av det som blir tilbudt på torsdagens loppemarked.

Fikk ikke ny intimscene

- Litt synd at penga og ikke hjertet fikk råde i denne saken, sa Mari Grimsrud, leder av Lier Musikkverksted etter vedtaket i kommunestyret.

En lykke å beholde bygningen

- Gamle Hegg har sjel, det er våre ungdommer veldig opptatte av, understreker leder av "Rockeverkstedet", Mari Grimsrud, når det nå er planer om en oppgradering av lokalene.

- Finn fem feil!

Håvard Benjamin Rype påpeker fem feil i saken om kulturhus i sitt innlegg

På vei til Stoppen

Etter møtet i formannskapet i går vil Lier voksenopplæring overta en del av lokalene til Stoppen skole.

Nymalt og til salgs

Lier kommune ønsker å få mest mulig for det gamle "landemerket" i Lierbyen for å få fullført sentrumsprosjektet --

Åpen scene fredag 3. desember

Førstkommende fredag er det igjen ”Åpen scene” på Hegg gamle skole. Denne gangen er det julaften – spillelista ser svært lovende ut. Konserten starter 18.30

Frp er overrasket og urolig

Det finnes ikke et argument som tilsier for at det bør etableres et kulturpalass i Meierigården

Novemberrock på gamle Hegg

– Fjorten band skal på scenen i kveld, og konserten blir en opplevelse som varmer i høstmørket.

Lettelse og glede

Her kommer den nye kulturscenen. Klart vedtak i kommunestyret i kveld.

Black-box ved Gamle Hegg

Men formannskapets vedtak innebærer en økonomisk strammere løsning som likevel ikke skal gå utover kvaliteten på scenen.

Folkerikt fakkeltog for ny skole

Flere hundre trosset snøværet og la veien mot Rådhuset i en lysende og relativt stille aksjon for ny Hegg skole.

Misfornøyde brukere

En eventuell oppgradering av Hegg Gamle skole eller et annet lokale møter motstand blant brukerne av dagsenter for psykisk lidende.

Lys i mørket

Luciaopptreden av elever er alltid en fin opplevelse for våre nye landsmenn ----

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Fakkeltog for ny skole

- Dersom finansiering utsettes ytterligere vil FAU ved Hegg skole sørge for at skolen stenges ved et hvert avvik som skyldes den dårlige standarden, sier leder Robert Ege før torsdagens formannskapsmøte.

Manglende informasjon

Det slår blant annet Arbeiderpartiets Bård Strand fast etter kommunestyrets behandling av skoleutbyggingen i Lierbyen.

Lierbyen sentrum er dødt - leve Lierbyen.

Lierbyen har blitt et problembarn. Må Lier ha en by?

Tinestafetten 2009

59 lag deltok i årets tinestafett i Sylling

Manglende trafikkvett ved Hegg

Ikke alle foreldre ved Hegg skole kan lese trafikkskilt ser det ut til --

Mest penger fra Hegg

Hegg skolekrets kunne vise til høyeste tall etter årets innsamlingsaksjon "Sammen for barn", ikke uventet fordi Hegg er den største skolekretsen --

Sal og tomt på sakslisten

På tirsdag tar kommunestyret stilling til kjøp av tomt til nytt sykehjem og til ny sal i Lierbyen.

Pulveriserer ansvaret

- Det sier Søren Falch Zapffe om ansvarsfordelingen av "drop-outs-elever" fra Videregående skole.

Strålende vær på Tinestafetten

Værgudene smilte til arrangørene og barn, og ungdom fra skolene i Lier fikk perfekte forhold for løping.

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

Trafikkaksjon i Lierbyen

FAU ved Hegg skole aksjonerte i dag for bedre trafikkultur og tryggere skolevei. Ved Hegg skole ble bilister og andre informert av Ole Martin Sundal, Lena Nomme og Hilde Fosseie.

«Drama» i barnetoget

Lærer Berit Abrahamsen måtte hjelpe til i farta da bunaden løsnet i barnetoget til Hegg skole. Jostein S. Hoset har sendt oss disse bildene.

Oppgitt over politikerne

- Lokalpolitikerne bør ta seg et kurs i sentrumsplanlegging, sier en frustert Lars Kjærulff, eier av Lk Sykkel, som om kort tid låser butikken og gir opp

Latin, pop, viser og jazz

Lier Musikkverksted inviterer til akustisk musikkafè i dag på Gamle Hegg

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.

Kan helgetilbudene reddes?

Arbeiderpartiet foreslår å sette av mer penger til drift av svømmehallen for å hindre at de mest sårbare gruppene mister sine tilbud.

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

4.9 millioner til Lier

Lierhallen er vinneren, da midlene fra regjeringens tiltakpakke ble fordelt

Se opp Drammen, her kommer vi!

Dette prosjektet bør falle på sin egen urimelighet! Skriver Jostein S. Hoset i dette ironiske innlegget.

Oppfyller partiprogrammet

- Jeg registrerer kritikk for at Høyres gruppe opptrådte samlet under avstemmingen om kultur i Lierbyen, uttaler gruppeleder Søren Falch Zapffe som her imøtegår kritikken.

Bygges kulturhus i 2009?

- Et bredt utredningsarbeid er i gang med sikte på politisk avklaring om prosjektet kan realiseres i løpet av våren, sier kultursjef Ingeborg Rivelsrud til Liernett

Skaperglede

Sandra Eikeland og og hennes lærer Anne Persson Hetland kunne glede seg over en flott utstilling under UKM på St Hallvard skole.

Café LMV

Café LMV - nytt og originalt i Lierbyen

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien

Gladmelding til de folkevalgte

Prosjektet "Redusert energiforbruk" i Lier kommunes bygninger (her representert med Hegg skole) har vært vellykket

Skolepatrulje med stort ansvar

Bil kjørte forbi køen på rødt lys og to barn tok snarveien i trafikkaoset ved Hegg skole i dag tidlig. Det skaper engstelse blant foreldre.

- Forsøker å bagatellisere den økonomiske situasjonen

Kulturhuset i Lierbyen - kostnad pr. 1. juli 2010 - 2 millioner kroner, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen fra Lier FrP i dette innlegget.

Prosessen går videre

Det ble et klart flertall i kommunestyret i kveld for å jobbe videre med bygging av kulturhus i Lier

Ledige plasser på sirkuskurset og turen til Tusenfryd

Det er ikke for sent å finne på noe gøy i sommerferien. Den første uka i august kan du for eksempel være med på vårt sirkuskurs, og lære sjonglering, og akrobatikk. Uka etter; onsdag 11. august kan du bli med kommunen til Tusenfryd.

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

Kulturpolitikkens "D-dag"

På tirsdagens kommunestyremøte vil de folkevalgtes vedtak kunne legge til rette for et felles møtested for kulturen for framtida --

Ballbinger er framtida

Et av mange sikre vårtegn er og vil bli barn og ungdoms spilleglede

- Ja til kulturhus

Venstres gruppeleder Nina E. Johnsen, lister opp 10 punkter for å stemme ja i kveld.

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Hyllest til Lier

Lier er et usedvanlig vakkert sted Med flott natur uten eksos Her lever folk og dyr i harmoni og fred En bygd som fortjener ros Lier har verdens nydeligste søppelfylling Og flere av verdens vakreste strøk Som Lahell, Sjåstad, Tranby og Sylling Hvor det dyrkes pottiter, kål og løk

Utsettelse av kultursaken?

- Senterpartiet er positive til etablering av kulturhus, men vil utsette behandlingen av saken til behandling av Handlingsprogrammet, uttaler parlamentarisk leder Siri Loe (bildet)

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

Umulig å sammenlikne forskjellige kommuner

Dette skriver rådmannen som svar på oppslagene om hvor lite penger Lier bruker på pleie og omsorg pr. innbygger.

- Det var på tide

Det sier samarbeidspartnerne Mari Grimsrud (tv), og Turid Rivrud Jørgensen om beslutningen om å tildele Bent Bredesen (th) Kulturprisen for 2012.

Frp-skolen

- Ettersom Frp hele tiden har sikret flertall for Lier Høyres budsjettforslag og handlingsprogram er innlegget her en sterk selvkritikk, skriver Arbeiderpartiets Bård E. Strand i sitt svar til Frp-ledelsen.

Friidrettensdag fredag 8. juni

Friidrettensdag blir arrangert ved Hegg skole fredag 8. juni kl 1730-1930

La oss for enkelthets skyld si 6 000 000

Så mange skattekroner er tydeligvis lokalpolitikerne villige til å bruke HVERT ÅR på et kulturhus i Lierbyen.

Klar for veksling

Fire av barneskolene har muligheter for skitrening, melder Anders Haverstad, løypebasen i Lier kommune

Stolthet, identitet og samhold

Abdullahi og hans to sønner Muhammed og Jacob var blant dem som var med å gjenskape det gamle Heggrennet på lørdag.

265 kroner per innbygger?

Dette kan bli et nøkkeltall å ta stilling til for politikerne om de skal vedta at Lier kommune arbeider videre med planene om et kulturhus

Oppgradering av Hegg skole?

Pressemelding: - Regjeringen overfører mer enn 19 millioner kroner til Lier

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

Programmet for 17. mai 2011

Barneskolene i Lier har som vanlig egne arrangementer på 17. mai. Programmet for hver skole finner du her.

Lier før og nå

Klokkergården på Heggtoppen var en av Liers gamle og meget bevaringsverdige bygninger. Hva skjedde med huset?

Lanserte kulturhus i nittiårene

Tove Sæteren, (V) fikk en liten modell av et "kulturhus" av ordfører Ulla Nævestad, da hun sluttet i kommunestyret i 1999

Flytting til Stoppen?

Både Lier voksenopplæring og Lier Arbeidssenter venter spent på Tjenesteutvalgets vedtak onsdag kveld --

Lier Frp: Helhetsbildet mangler

Lier Frp om Hegg skole: - Lier kommune må ta seg tid til en realistisk vurdering av både behov og finansieringsmuligheter.

Seks Lierkunstnere med i ”kunst rett vest”

Liernett besøkte en av dem.

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

Æret lysets helgen

"Sancta Lucia" lød det i mange barnehager og skoler i dag tidlig i Lier, her representert med 3. klasse ved Hegg skole

Kulturrådet om kulturhus i Lier

Lier kulturråds uttalelse vedrørende kulturhus i Lier

- Endelig Heiahall!

Bård Strand (Ap) gleder seg over vedtaket om Heiahallen, men er bekymret over håndteringen av andre utfordringer kommunen står overfor.

Ingen mishagsytringer

Nina K. Martinsen og Åse Bryn ved Hegg skole, en av de 194 ansatte som streiker i Lier kommune, satt streikevakt i dag --

Kanarifuglen på Hegg skole

Halvor Jordbakke, lærer på Hegg skole, er tekstforfatteren bak Lillestrøms bidrag om å bli kåret til Norges beste supportersang.

Ny asfalt til skolestart

Men boligfeltet lar vente på seg og elevtallet ved Nordal skole synker og synker --

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

Hiphop på Hegg

20 førsteklassinger på SFO viste danseglede for foreldre og besteforeldre onsdag.

Premierer kirkelig vanskjøtsel

Det sier Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand (tv på bildet), til Liernett om kommunens tilskudd på to millioner til kirkebygg på Lierskogen