Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: f3035e45fc59c67363d37d7635620e2c

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

I mange år har poltikere gitt tillatelse til bygging av bygninger som ikke akkurat er et syn for øye. Nå vil de selge området med Hegg gamle skole og hva kommer vel i stedet? Kanskje en høy firkantet murbygning.

I hele vinter og særlig nå i vinterferien har balløkka her hvert full av unger, På begge sider av området går skoleveien til Hegg (nye) skole. Skolen er akkurat malt og pusset opp utvendig, og er praktfull å se på. Jeg lurer på hvem politikkerne representerer når de tar slike valg. Kanskje en spørreundersøkelse, i alle fall i området rundt Lierbyen, hadde vist at Hegg skole bør bevares. Kulturrådet og enkelte andre skribenter vil ha bedre lokaler til de disse representerer. Har forståelse for at de jobber for sine særinteresser. Men, vil ikke leien i et nytt kulturhus bli så høy, at frivillige organisasjoner vil vegre seg for å leie. Kan ikke tro at kommunen vil leie ut noe gratis.  Vil de som i dag bruker gamle Hegg skole hver kveld få samme muligheter som på gamle HEGG.  I de nye flotte lokalene i det nye kulturhuset vil det antagelig bli både lukningstider og vedtekter ellers. På facebook , som jeg ikke er inne på, hører jeg at det nå er ca 400, som er mot salg og riving av gamle Hegg skole. Håper dette vokser. Og hvor er riksantikvaren og fortidsminneforeningen. De vil jo værne noen bygninger på Lier sykehus Er de ikke innformert om Hegg skole.

Så litt om kulturhuset i Lierbyen. Har fulgt med på dette siden 2005. Her var det i sin tid noen få kulturintereserte personer som startet det hele. Må beundre dem får deres stå på vilje og hvor flinke de har hvert til å få politikkere og kommuneansatte med seg.  I Lierposten 14/6-2007 uttaler kultursjefen i Lier kommune,  sitat, " Nå er jeg av den oppfatnig at ikke alle kommuner trenger store prangende kulturhus. Det må kunne gå an å reise over kommunegrenser for å oppleve kultur av diverse slag." Sitat slutt. Her har kultursjefen tydeligvis forandret mening. Selv om kommunen skal leie og ikke eie, vil det over en tyveårsperiode koste fra 5-8 mill. per år og samtidig binde seg til leie i 20 år. Det skal bygges over drosjeholdeplassen og over halvparten av bussholdeplassen på tilsammen 4000m2.  Det må altså bygges ny bussholdeplass og det er til dette våre folkevalgte skal bruke noen av  de 9 millionene de vil få for Hegg gamle skole tomta.  Kulturforkjemperne har regnet med at det vil komme 150.000 besøkende i året, med 220 aktivitetsdager. 100 øvelser med egenaktiviteter med 29.000 besøkende som kan bidra med bilettinntekter. Dernest betydelige inntekter i form a utleie av møtelokaler/øvingslokaler osv. Er dette bare ønsketenkning eller er det noe realisme i det. Vil det strømme til folk fra Øverskogen, Sylling. Lierskogen, Gullaug osv.??

Den 16/11-08 uttaler høyres gruppeleder, Søren F. Zapffe, på Liernett.  Sitat" Imidlertid har jeg aldri i mine 20 år i kommunepolitikken i Lier opplevd den økonomiske situasjonen for kommune så usikker. Det er derfor helt naturlig at man ønsker å se de økte driftsutgifter på melom 5 og 6 mill. til kulturhus, i sammenheng med behandlingen av Handlingsprogrammet 2009-2012. Noe annet vil være uansvarlig." Sitat slutt.  Og hva skjer? Kanskje må det sies opp ansatte i Lier kommune. Utsettelse av pleiehjem. Ikke penger til omsorg for syke og eldre.  Utsettelse av rehab på Hegg nye skole. Ikke penger til vedlikevold av kommunal byggemasse. Mindre penger til frivillige organisasjoner som skolekorps. osv.  Økonomisjef Hege Kristin Dalberg tegner den 28/2-10 et dystert bilde av økonomien i Lier kommune og nevner både investeringsstopp og oppsigelser..   Høyres Zapffe sier, samme dato, "hvis lønnsmidlene er begrenset er oppsigelser løsningen."  Det virker som han og resten av kommunestyret ikke ser realismen i hva de bestemmer. Skal det virkelig brukes millioner til et kulturhus hver år i 20 år fremover, når det ikke engang er penger til lønn til ansatte, til pleietrengende, til skoler og  ellers frivillig organisasjoner.

Jeg bare spør!

Forrige artikkel:Siste julebrev fra MalagaNeste artikkel:Smilte fornøyde
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode