Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 0fee9359acd03690fdd7369d4ec59c43

Frp er overrasket og urolig

Det finnes ikke et argument som tilsier for at det bør etableres et kulturpalass i Meierigården

Lier FRP avviser ikke kulturhus i Lierbyen. Kulturlivet må ha skikkelige arbeidsforhold.

 

Men vi er overrasket og urolig over at etablering av kulturpalass i Meierigården har rykket nærmere med vedtaket i formannskapet 22.1. Vi er undrende til at flertallspartiene på grunnlag av så svake utredninger og med så få reelle argumenter fortsatt går videre med dette prosjektet. Saksfremlegget er svært mangelfullt og går blant annet ikke inn på den tekniske standarden på Meierigården og hvilke økonomiske konsekvenser dette har. Etter det vi kjenner til er det meget få kommuner som har erfaring med OPS- samarbeide  (Offentlig-Privat-Samarbeid, red anm) etableringen av kulturhus. De juridiske utfordringene med hensyn til OPS er behandlet med harelabb i saksutredningen. Vi opplever at flertallspartiene kommer med skinnargumentasjon for å presse igjennom Meierigården (eks. at det er så lang vei fra bussholdeplassen og til Hegg skole, det er vansker med skjenkebevilgingen om kulturhuset blir på Hegg skole). Lier kommune har en presset økonomi. Dette tar ikke tilhengerne av Meiergården på alvor.     

 

Driftskostnadene knyttet til et kulturpalass i Meierigården vil bli så store at det skader det frivillige kulturarbeidet i Lier. Støtten til Lier bygdetun, korps, kor, idrettslag reduseres til fordel for drift av kulturhuset. Dette vil særlig gå ut over øvre del av Lier. En sannsynlig konsekvens på litt sikt er nedleggelse av biblioteket i Sylling. Kulturressursene bør i langt større grad flyttes rådhus og kulturkontor til kulturskole, bibliotekfilialer organisasjoner. Det er viktigere med en lav egensandel på kulturskolen enn et flott kulturkontor!  

 

Det påhviler et stort ansvar på de partiene som vil prioritere et dyrt og dårlig kulturhus på bekostning av helt nødvendige oppgaver som nytt sykehjem til erstatning for Frogner, skolebygg med en anstandig standard, en verdig eldreomsorg etc.

 

Lier AP har interessante og gode poeng med hensyn til å bruke konkurranse i markedet for å redusere kostnadene og få mest mulig ut av hver skattekrone. En skal lete lenge etter en dårligere måte å utnytte konkurranse mulighetene enn Meierigård-alternativet!!  

Forrige artikkel:Ett år etter MangfoldsåretNeste artikkel:- Fikk brukt fysikken
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode