Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

Medlemmer i utvalget er:

Leif Vinge,(Lier Janitsjar) Robert Blåhella,(Tranby Bluesklubb) Siw Indregaard Sønstebø, (Lier kulturskole) Marianne Foss Skiftesvik,(Høvik og Lier skolekorps) Pål Skogmo (Kulturkontoret Lier Kommune), Hege Tollefsen (Lierskovens Dramathiiske Selskab), og Mari Grimsrud (Lier Musikkverksted)

 
Hvorfor trenger vi et flerbrukshus/kulturhus i Lierbyen?

En samlokalisering av kulturvirksomhetene i Lier kommune vil gi et løft for både de aktiviteter som drives i kommunal regi, og for en rekke kulturaktiviteter som drives av frivillige organisasjoner og private. Noen har svært stort behov for bedre lokaler:

Lier Kulturskole trenger bedre arbeidsforhold

Lier Kulturskole underviser ukentlig mer enn 500 elever. Skolen har base på Hegg skole, der 20 lærere disponerer ett felles arbeidsrom/hvilerom/spiserom med en datamaskin på deling. Dette rommet brukes også til undervisning – undervisning foregår ellers i klasserom spredt rundt i bygda. Lærerne har liten kontakt seg i mellom og elevaftener og konserter må avvikles i klasserom.

 
Lier Musikkverksted har et lokale i svært dårlig forfatning.

De holder til på Hegg gamle skole, og gir tilbud til mer enn 200 ungdommer som ukentlig får møte et stimulerende miljø innenfor musikkutøvelse, komposisjon, lys/lydteknikk med mer. Kun deler av skolen er brannsikret tilfredsstillende. Lier Musikkverksted trenger nye og egnede lokaler, det vil koste kommunen svært mye å rehabilitere Hegg gamle skole.

Biblioteket ønsker seg nye lokaler på gateplan i Lierbyen, i stedet for dagens leide lokaler i

2. etasje i Fosskvartalet hvor tilgjengeligheten ikke er optimal.

Kulturkontoret hører hjemme i et arbeidsfellesskap med de øvrige kommunale kulturvirksomheter, og på et sted der kultur i ulike former utøves.

Voksenopplæringen, som i dag er samlokalisert med Hegg skole, vil kunne få et tilbud både når det gjelder lokaler og miljø som kan gi virksomheten et løft og bidra til bedre integrering.

Og så alle de andre som skal bruke huset…

Et flerbrukshus skal ha aktivitet fra tidlig morgen til sen kveld, og tilbud til pensjonister, til flerkulturell virksomhet, til småbarnsforeldre, til psykisk utviklingshemmende, til voksne, til ungdom og til barn.  Flerbrukshuset skal bidra til positiv kontakt mellom ulike generasjoner, mellom ulike kulturer.

Lier trenger en storstue for fremvisninger fra ulike kulturelle retninger for både voksne, barn og ungdom. Dette vil både gjelde arrangementer som er utviklet av brukerne av kulturhuset, og arrangementer som springer ut fra kulturelle aktiviteter andre steder i Lier.  Bygdas næringsliv vil også ha nytte av en storstue til messer, konferanser, utstillinger med mer, arrangementer som i dag havner i Drammen.

Lierbyen som kommunesentrum.

Skal Lierbyen utvikles som kommunesentrum må sentrum ha attraktive tilbud som tiltrekker mennesker. Skal handelsstanden i Lierbyen overleve må det finnes tilbud som gjør at nye kundegrupper velger sentrum slik at kundegrunnlaget styrkes. Flytting av sykehuset til Gullaug og utviklingen av Lierstranda-området vil medføre press på nedre del av Lier både med hensyn til boligutvikling og næring (handelsutvikling) Dette vil bidra til enda vanskeligere forhold for handelsstanden i Lierbyen.

Ønsker vi at familier skal etablere seg i og i nærheten av sentrum må det tilrettelegges for at andre enn pensjonister finner området attraktivt. Et flerbrukshus som har trygge, gode og spennende aktiviteter å by på, både på dagtid og kveldstid, kan være avgjørende for valg av bosted. Det satses betydelige ressurser på gode tilbud til Liers økende folkemengde innefor skole, helse og idrett, men svært lite på kultur.

 
Hva er et flerbrukshus/kulturhus/allaktivitetshus ?

Mange forbinder kulturhus med prangende og kostbare bygg hvis bruk er forbeholdt grupper med spesielle interesser. Dette er langt fra det huset vi ser for oss i Lierbyen.

Kulturhuset skal være en aktiv møteplass for barn, unge, voksne og pensjonister med både etnisk norsk og utenlandsk bakgrunn. Kulturhuset skal være en sydende gryte hvor brukerne kan utvikle sine kreative evner, og hvor ulike kulturelle retninger kan møtes. Kulturhusets lokaler skal være i bruk tilnærmet hele døgnet, alle dager. Rommene skal være utformet slik at mange ulike brukere kan bruke de samme lokalene til ulike tider av døgnet, og føle seg hjemme der. Bibliotek, kulturskole, musikkverksted, øvingslokaler for kor, korps, revyer, amatørteater mv. verksteder, konserter, messer, utstillinger og kursvirksomhet av ulike slag. Når ulike kulturelle retninger møtes oppnås en synergieffekt som får kulturlivet i hele bygda til å blomstre.

 
Prioriteringer

Kulturhus koster penger, både å bygge og drifte. Å foreta prioriteringer er ikke alltid noen lett oppgave for de folkevalgte. Spørsmålet til våre politikere er hvorfor kulturen alltid skal prioriteres så lavt, hvorfor Lier kommune ligger langt nede på listen over kommuner som bevilger penger til bygg og drift av kultur.

Et stedsutviklingsprosjekt der private utbyggingsinteresser, kommunale interesser og kulturlivet skal samarbeide, er en utfordring. For å finne fram til løsninger som lar seg realisere og som alle parter vil se seg tjent med, mener vi det er nødvendig at politikerne kommer aktivt med i denne viktige saken for Liers utvikling.

Kulturhus Lierbyen

2 kommentarer

Mandag 25. juni 2007 19:30: Skattebetaler
Svært mange av Liers innbyggere har ikke særlig mer reiseveg til Askers kulturhus og Drammens mange tilbud enn til Lierbyen.
Er det ikke mer ressursvennlig å bruke noe av alt det som allerede er på plass og som har masse ledig kapasitet?
Tirsdag 26. juni 2007 14:36: Skattebetaler
Tar jeg ikke mye feil, forsøkte en annen leser å få fjernet innlegget over ved å rapportere det som upassende.
Kulturen i Lier kan ha trange kår, men ytringsfriheten har det visst ikke stort bedre.

Flere saker fra arkivet

Kulturrådet om kulturhus i Lier

Lier kulturråds uttalelse vedrørende kulturhus i Lier

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

- Ja til kulturhus

Venstres gruppeleder Nina E. Johnsen, lister opp 10 punkter for å stemme ja i kveld.

Meierigården i 2013?

I en pressemelding uttrykker Lier kulturråd sin bekymring for konsekvensene av en utsettelse.

Kulturkommunen Lier

De folkevalgte i Lier har nå bestemt seg for at kommunen skal få et kulturhus i Lierbyen.

Realistisk å bygge kulturhus

- Jeg ser for meg et lokalt og praktisk hus som fylles med aktiviteter og tilbud som allerede finnes, sier Kultursjef Ingeborg Rivelsrud i et intervju med Liernett.

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien

- Nye og spennende muligheter

Det mener Ingeborg Rivelsrud (på bildet), leder av Kultur og Fritid etter møtet med representanter for beboerne i Lierbyen, foreningslivet, bedriftene og kommunen

- Vedtaket som forventet

- Jeg er ikke overrasket over utsettelsen, sier Leif Vinge (bildet), leder av Kulturrådet, etter Formannskapets møte på torsdag

- Lierbyen - stedsutvikling og kulturhus

- Avgjørelsen om et kulturhus må tas på alvor og gis sin positive tilslutning, skriver Sverre Jan Sørensen, leder i Lierbyen Handelsforening, i dette innlegget.

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Stedsutvikling i Lierbyen!

Tvilsomt om det planlagte kulturhuset vil gi Lierbyen en positiv stedsutvikling og at stedet dermed vil stige opp av asken som fuglen ”Fønix”.

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

Kulturhus i Lier innen få år?

Kulturkonsulent Pål Skogmo og hans delegasjon fra Lier kommune ble imponert over å høre Per Lien fortelle om innsatsen til folk i Gjerdrum kommune for å reise kommunens kulturhus.

Lys i mørket

Det er lys i mørket for kulturhustilhengerne etter at rådmannens forslag om et kulturhus i Lierbyen ble utsatt i Formannskapsmøtet i kveld

Kulturhus nå

Lier trenger et kulturhus. Rådmannen har satt et slikt hus på agendaen. Men arbeidet med et kulturhus har alt vært i gang i to år. Kan vi stoppe nå?

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Kulturhusprosjektet en usikker fremtid?

Derfor konkluderer kulturrådet (her representert ved Leif Vinge) i et åpent brev til de politiske gruppelederne med at administrasjonen må få en frist til 1. september 2010 med å fremlegge et fullverdig grunnlag som er egnet for politisk behandling.

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

Frykter en utsettelse

- Det var dette vi ønsket, sier lærerne Karin Selmer, Berit Marheim Abrahamsen og Marianne Berg og viser de planlagte tegningene for utbyggingen av Hegg skole. - Salen må ferdigstilles like raskt som skolen.

Se opp Drammen, her kommer vi!

Dette prosjektet bør falle på sin egen urimelighet! Skriver Jostein S. Hoset i dette ironiske innlegget.

Feil og fakta

- Den senere tids debatt og presseomtale vedrørende det planlagte kulturhuset i Lierbyen har brakt til torgs mye feilinformasjon og misforståelser, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Flytting til Stoppen?

Både Lier voksenopplæring og Lier Arbeidssenter venter spent på Tjenesteutvalgets vedtak onsdag kveld --

Kulturhusets mange uavklarte sider

Det er ingen tvil om at kulturlivet i Lier både trenger og fortjener mer egnede lokaler, men det er stadig mer usikkert om det foreslåtte kulturhuset er en tilfredsstillende løsning. Kostnadene er også uklare.

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Hvilket kulturhus og hvor?

- Dette spørsmålet stiller Truls Hallingstad i sitt innlegg her --

Bygges kulturhus i 2009?

- Et bredt utredningsarbeid er i gang med sikte på politisk avklaring om prosjektet kan realiseres i løpet av våren, sier kultursjef Ingeborg Rivelsrud til Liernett

14 timer med kultur

Mangfoldet av kultur i Lier presenteres på Lierbyen under årets Kulturslepp.

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Hva vil vi med Lier?

Dette er spørsmålet kommunestyret må ta stilling til, skriver Marianne Spanli i dette innlegget.

Oppgitt over politikerne

- Lokalpolitikerne bør ta seg et kurs i sentrumsplanlegging, sier en frustert Lars Kjærulff, eier av Lk Sykkel, som om kort tid låser butikken og gir opp

Lanserte kulturhus i nittiårene

Tove Sæteren, (V) fikk en liten modell av et "kulturhus" av ordfører Ulla Nævestad, da hun sluttet i kommunestyret i 1999

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Kulturhus/Lier sykehus

Dette må kunne kombineres?

265 kroner per innbygger?

Dette kan bli et nøkkeltall å ta stilling til for politikerne om de skal vedta at Lier kommune arbeider videre med planene om et kulturhus

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

På vei til Stoppen

Etter møtet i formannskapet i går vil Lier voksenopplæring overta en del av lokalene til Stoppen skole.

Styrker ungdomsmiljøet

Ellen Ovenstad fra Kulturkontoret ble populær blant skaterne på Hegg skole i dag.

- Finn fem feil!

Håvard Benjamin Rype påpeker fem feil i saken om kulturhus i sitt innlegg

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

Språkopplæring i nye lokaler

Kuteh Jonbula, Bobby, Fakeba og Nast fra Gambia sørget for god stemning da Lier voksenopplæring holdt innflyttingsfest på Stoppen.

En lykke å beholde bygningen

- Gamle Hegg har sjel, det er våre ungdommer veldig opptatte av, understreker leder av "Rockeverkstedet", Mari Grimsrud, når det nå er planer om en oppgradering av lokalene.

La oss for enkelthets skyld si 6 000 000

Så mange skattekroner er tydeligvis lokalpolitikerne villige til å bruke HVERT ÅR på et kulturhus i Lierbyen.

Kulturhus NÅ!

Møtet om Kulturhuset har alt ført til debatt på kommentarfeltet i avisa.

Frp er overrasket og urolig

Det finnes ikke et argument som tilsier for at det bør etableres et kulturpalass i Meierigården

En lyttende pådriver

Leder av Lier kulturhus, Leif Vinge, synes at gårdagens informasjonsmøte fikk belyst enda flere positive sider ved et kulturhus i Lierbyen.

Kulturpolitikkens "D-dag"

På tirsdagens kommunestyremøte vil de folkevalgtes vedtak kunne legge til rette for et felles møtested for kulturen for framtida --

Mangler entusiasme?

Er det det som mangler hos tilhengerne av bygging av et kulturhus?

- Vis mot og tenk langsiktig

Svein Rognlien kommer med en klar oppfordring til kommunestyret i dette leserinnlegget.

Misfornøyde brukere

En eventuell oppgradering av Hegg Gamle skole eller et annet lokale møter motstand blant brukerne av dagsenter for psykisk lidende.

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

Kulturprisen 2006

Kulturprisen går til Lier musikkverksted

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

Hegg, Bakkeli og Veslefrikk klare for 17. mai

Med Høvik og Lier skolekorps i spissen var det forsmak på 17. mai gjennom Lierbyen for sentrumsbarnehagene og Hegg skole.

Kulturhus i Lier?

Kulturinteresserte bør finne veien til det åpne møtet på Haugestad på tirsdag --

Blir det julegrantenning i Lierbyen???

Kulturkontoret i kommunen må ta skylden, om det ikke blir.

Kulturblomstring i kulturbygda Lier?

Det kommer et hverdag etter et valg. Vi Høyre vil, tradisjonen tro, følge opp våre saker med mål om å legge fram et politisk regnskap som er i ballanse også ved (...)

Kulturaktivitetshus i Lierbyen

Mulighetene for å etablere et kulturaktiviteshus drøftes i kveld på Haugestad

Kommunen og de frivillige organisasjonene

Møte på Haugestad sist onsdag

Manglende dialog

- Det er trist at ingen av de andre borgerlige partiene var interesserte i en dialog om budsjett i forkant, mener Lars Haugen og Knut Eilert Sørnes (th på bildet) i Lier FRP

Skjødesløs vedlikehold

Det skriver Bård E. Strand i en kommentar etter vedtaket om salg og riving av Gamle Hegg skole.

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

Lierbyen “sentrum” er triste greier

- Banken flytter og Tinas Blomster er konkurs, og fra før er det masse tomme lokaler, fastslår Lier Arbeiderpartis valgkampleder Petter Dreier. - Men ikke noe hjelper hvis ikke folk i Lierbyen selv vil, legger han til.

Uenighet om finanisiering

Det avtroppende kommunestyret vedtok enstemmig å be rådmannen legge fram en sak om et kulturaktivitetshus i Lierbyen som innebærer en mulig OPS avtale, mens mindretallet, representert ved Jannicke Solheim, ønsket primært et rent kommunalt prosjekt.

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

Café LMV

Café LMV - nytt og originalt i Lierbyen

Manglende informasjon

Det slår blant annet Arbeiderpartiets Bård Strand fast etter kommunestyrets behandling av skoleutbyggingen i Lierbyen.

Hva gikk galt i kulturhussaken?

Hvorfor reagerte ikke administrasjon og politikere på blant annet mangelfull behovsvurdering, urealistiske budsjetter og andre kommuners negative erfaringer?

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Trygg oppvekst – med vekt på skolepolitikk

KrF er familienes fremste forsvarer. Dette blir tema i årets valgkamp. Vi skal prege skolepolitikken i hver kommune. Vi har bidratt og bidrar til å finne gode l (...)

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Flyttet til Kjelstad

- Vinmonopolutsalget kunne vært en stimulans for Lierbyen, sier Lierfotografen Hanne Mossefin, mens hun ikke lenger er tilhenger av bygging av kulturhus.

Fikk ikke ny intimscene

- Litt synd at penga og ikke hjertet fikk råde i denne saken, sa Mari Grimsrud, leder av Lier Musikkverksted etter vedtaket i kommunestyret.

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

En ligning med mange ukjente

Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen (på bildet), henholdsvis ordførerkandidat og leder i Lier Fremskrittsparti, begrunner her partiets standpunkt i kulturhussaken

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

- Forsøker å bagatellisere den økonomiske situasjonen

Kulturhuset i Lierbyen - kostnad pr. 1. juli 2010 - 2 millioner kroner, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen fra Lier FrP i dette innlegget.

- En glede å være leder

Det sa Robert Blåhella til Liernett under Bluesklubbens 10-årsjubileet på Vestre Renskau Gård, der han mottok æresmedlemskap.

Sal og tomt på sakslisten

På tirsdag tar kommunestyret stilling til kjøp av tomt til nytt sykehjem og til ny sal i Lierbyen.

Lierbyen sentrum er dødt - leve Lierbyen.

Lierbyen har blitt et problembarn. Må Lier ha en by?

Kulturløftet

Undertegnede personer tar ikke stilling til verken lokalisering eller ønskelighet av et kulturhus i Lierbyen. Dette vil være et stort løft for Lier kommune med en anslått årlig kostnad på 6 millioner kroner.

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

Våg å satse på kultur i Lier

Rådmannsteamet i Lier kommune har planlagt hardhendte nedskjæringer i kommunens budsjett. Det ser ut til å gå særlig ut over kulturlivet. Kultursjef Ingeborg Rivelsrud har med denne bakgrunn kritisert de økonomiske rammevilkårene de sentrale myndighetene i Norge gir sine kommuner og hun har sluppet til i en stor artikkel i Drammens tidende. Dette har ikke gått upåaktet hen.

Hvem skal betale for kulturen?

Hvor mange millioner leieutgiftene blir for kulturen lar jeg ligge. Rådmannen har anslått at det vil bli mellom 5 og 10 millioner.

Festdagen i Lierbyen

Liungene bør innfinne seg når Kultursleppet arrangeres i morgen --

Pressemelding om spennende kommunalt initiativ:

FRITIDSMESSE FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Den kulturelle skolesekken.

I ei tid der kultur og skole er utsatt for sparekniven, kommer ei gavepakke av de sjeldne. 180 millioner skal årlig brukes på å tilby landets grunnskoleelever et likt og godt kulturtilbud. Pengene er tenkt brukt til å gi elevene en kulturell identitet og et forhold til egne røtter.

Fritidsmesse for funksjonshemmede på Lierbyen skole

Det er noe med oss alle, men hos noen er det mer synlig. Som hos mennesker med en funksjonshemming av et eller annet slag. Målet må være å gi alle et mest mulig likeverdig liv. Og det skal ofte ikke så mye til.

Ikke avsatt kommunale ressurser

Dette er kommentaren fra Ingeborg Rivelsrud, leder av kulturkontoret, om et eventuelt nytt bind av Liers historie.

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.