Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 47bb94929cd4129265fa9fa02b539bd7

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

Medlemmer i utvalget er:

Leif Vinge,(Lier Janitsjar) Robert Blåhella,(Tranby Bluesklubb) Siw Indregaard Sønstebø, (Lier kulturskole) Marianne Foss Skiftesvik,(Høvik og Lier skolekorps) Pål Skogmo (Kulturkontoret Lier Kommune), Hege Tollefsen (Lierskovens Dramathiiske Selskab), og Mari Grimsrud (Lier Musikkverksted)

 
Hvorfor trenger vi et flerbrukshus/kulturhus i Lierbyen?

En samlokalisering av kulturvirksomhetene i Lier kommune vil gi et løft for både de aktiviteter som drives i kommunal regi, og for en rekke kulturaktiviteter som drives av frivillige organisasjoner og private. Noen har svært stort behov for bedre lokaler:

Lier Kulturskole trenger bedre arbeidsforhold

Lier Kulturskole underviser ukentlig mer enn 500 elever. Skolen har base på Hegg skole, der 20 lærere disponerer ett felles arbeidsrom/hvilerom/spiserom med en datamaskin på deling. Dette rommet brukes også til undervisning – undervisning foregår ellers i klasserom spredt rundt i bygda. Lærerne har liten kontakt seg i mellom og elevaftener og konserter må avvikles i klasserom.

 
Lier Musikkverksted har et lokale i svært dårlig forfatning.

De holder til på Hegg gamle skole, og gir tilbud til mer enn 200 ungdommer som ukentlig får møte et stimulerende miljø innenfor musikkutøvelse, komposisjon, lys/lydteknikk med mer. Kun deler av skolen er brannsikret tilfredsstillende. Lier Musikkverksted trenger nye og egnede lokaler, det vil koste kommunen svært mye å rehabilitere Hegg gamle skole.

Biblioteket ønsker seg nye lokaler på gateplan i Lierbyen, i stedet for dagens leide lokaler i

2. etasje i Fosskvartalet hvor tilgjengeligheten ikke er optimal.

Kulturkontoret hører hjemme i et arbeidsfellesskap med de øvrige kommunale kulturvirksomheter, og på et sted der kultur i ulike former utøves.

Voksenopplæringen, som i dag er samlokalisert med Hegg skole, vil kunne få et tilbud både når det gjelder lokaler og miljø som kan gi virksomheten et løft og bidra til bedre integrering.

Og så alle de andre som skal bruke huset…

Et flerbrukshus skal ha aktivitet fra tidlig morgen til sen kveld, og tilbud til pensjonister, til flerkulturell virksomhet, til småbarnsforeldre, til psykisk utviklingshemmende, til voksne, til ungdom og til barn.  Flerbrukshuset skal bidra til positiv kontakt mellom ulike generasjoner, mellom ulike kulturer.

Lier trenger en storstue for fremvisninger fra ulike kulturelle retninger for både voksne, barn og ungdom. Dette vil både gjelde arrangementer som er utviklet av brukerne av kulturhuset, og arrangementer som springer ut fra kulturelle aktiviteter andre steder i Lier.  Bygdas næringsliv vil også ha nytte av en storstue til messer, konferanser, utstillinger med mer, arrangementer som i dag havner i Drammen.

Lierbyen som kommunesentrum.

Skal Lierbyen utvikles som kommunesentrum må sentrum ha attraktive tilbud som tiltrekker mennesker. Skal handelsstanden i Lierbyen overleve må det finnes tilbud som gjør at nye kundegrupper velger sentrum slik at kundegrunnlaget styrkes. Flytting av sykehuset til Gullaug og utviklingen av Lierstranda-området vil medføre press på nedre del av Lier både med hensyn til boligutvikling og næring (handelsutvikling) Dette vil bidra til enda vanskeligere forhold for handelsstanden i Lierbyen.

 Ønsker vi at familier skal etablere seg i og i nærheten av sentrum må det tilrettelegges for at andre enn pensjonister finner området attraktivt. Et flerbrukshus som har trygge, gode og spennende aktiviteter å by på, både på dagtid og kveldstid, kan være avgjørende for valg av bosted. Det satses betydelige ressurser på gode tilbud til Liers økende folkemengde innefor skole, helse og idrett, men svært lite på kultur.

 
Hva er et flerbrukshus/kulturhus/allaktivitetshus ?

Mange forbinder kulturhus med prangende og kostbare bygg hvis bruk er forbeholdt grupper med spesielle interesser. Dette er langt fra det huset vi ser for oss i Lierbyen.

Kulturhuset skal være en aktiv møteplass for barn, unge, voksne og pensjonister med både etnisk norsk og utenlandsk bakgrunn. Kulturhuset skal være en sydende gryte hvor brukerne kan utvikle sine kreative evner, og hvor ulike kulturelle retninger kan møtes. Kulturhusets lokaler skal være i bruk tilnærmet hele døgnet, alle dager. Rommene skal være utformet slik at mange ulike brukere kan bruke de samme lokalene til ulike tider av døgnet, og føle seg hjemme der. Bibliotek, kulturskole, musikkverksted, øvingslokaler for kor, korps, revyer, amatørteater mv. verksteder, konserter, messer, utstillinger og kursvirksomhet av ulike slag. Når ulike kulturelle retninger møtes oppnås en synergieffekt som får kulturlivet i hele bygda til å blomstre.

 
Prioriteringer

Kulturhus koster penger, både å bygge og drifte. Å foreta prioriteringer er ikke alltid noen lett oppgave for de folkevalgte. Spørsmålet til våre politikere er hvorfor kulturen alltid skal prioriteres så lavt, hvorfor Lier kommune ligger langt nede på listen over kommuner som bevilger penger til bygg og drift av kultur.

Et stedsutviklingsprosjekt der private utbyggingsinteresser, kommunale interesser og kulturlivet skal samarbeide, er en utfordring. For å finne fram til løsninger som lar seg realisere og som alle parter vil se seg tjent med, mener vi det er nødvendig at politikerne kommer aktivt med i denne viktige saken for Liers utvikling.

Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Mandag 25. juni 2007 19:30: Skattebetaler
Svært mange av Liers innbyggere har ikke særlig mer reiseveg til Askers kulturhus og Drammens mange tilbud enn til Lierbyen.
Er det ikke mer ressursvennlig å bruke noe av alt det som allerede er på plass og som har masse ledig kapasitet?
Tirsdag 26. juni 2007 14:36: Skattebetaler
Tar jeg ikke mye feil, forsøkte en annen leser å få fjernet innlegget over ved å rapportere det som upassende.
Kulturen i Lier kan ha trange kår, men ytringsfriheten har det visst ikke stort bedre.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode