Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 07acfdefb04f8ab98db1c3fd890e0c1f

Kulturaktivitetshus i Lierbyen

Mulighetene for å etablere et kulturaktiviteshus drøftes i kveld på Haugestad

Det er et veldig aktuelt tema som tas opp i kveld i et åpent møte i bygdas storstue, fordi Rådmannen foreslår at politikerne skal be om en egen sak om kulturaktivitetshus i Lierbyen.

- Et allsidig, fleksibelt og samordnet kultuaktivietshus i Lierbyen, der også samlokalisering av kommunale kulturvirkosmheter inngår, ansees som et spennende alternativ, heter det i forslaget til vedtak som skal behandles i Kultur-, oppvekst- og undervisningsutvalget, Formannskapet og Kommunestyret.

Rådmannen innstiller også på at kommunen legger til rette for best mulig tilgang til lokaler og anlegg for enklekulturaktiviteter i skolekretsene. Kommunen vil vurdere plassbehov og spesifikke kulturhensyn når skoler og mulige flerbrukslokaler bygges eller rehabiliteres.

Saken om kulturlokaler er en  eller flere saker som skal avslutte kulturdebatten som startet i vår.

Forrige artikkel:2 gull og 2 sølv i finalen på ATV på BjørkelangenNeste artikkel:Lierlag i kamp på Røykenbanen
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode